Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 8. (Szolnok, 1993)

TANULMÁNYOK - Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o.

2000 nélkülözhetetlen. Ennyit igényelnek. 148 A határozat végrehajtásával, az egész védelmi rendszer irányításával Szentkirályi Móric főkapitányt bízzák meg. A kinevezéseket elvégzik. Kerületi biztossá a Jászság­ba Mótzár János számvevőt, a Nagykunságba Varga Imre főjegyzőt, a Kiskunságba Ba­lajthy Vendel kerületi kapitányt nevezik ki. Községi biztosokká: Jászberénybe ifj. Farkas János tbb., Árokszállásra Meszely János írnok, Apátira Antal János eskütt, Kisérre Mocsy Ferenc képviselő, Ladányra Ozoroszky István jegyző, Alsószentgyörgy­re Tarnay Mihály főjegyző, Fénszarura Hunyadi Flórián aljegyző, Jákóhalmára Darázs Sándor népképviselő, Dósára Kovács László, Miháltelkére Gyenes József kath. pap, Felsőszentgyörgyre Plenk János oktató, Karcagra Varró Sámuel, Kisújszállásra Nagy János jegyző, Túrkevében Kis István képviselő, Kunhegyesre Komáromi Pál, Madaras­ra Nagy József biztos, Sz .Mártonba Tóth Lajos főbíró, Kunszentmiklósra Tóth Ferenc főbíró, Szabadszállásra Szeles László képviselő, Fülöpszállásra Tóth Károly jegyző, Lacházára Szabó Sándor ref. pap, Félegyházára Szabó László eskütt, Majsára Dávid József t.táblabíró, Halasra Péter Antal ülnök kap megbízást. 149 A közgyűlés tervezete és határozata körültekintő, a részletekre is figyelő, alapos volt. A Jászkun Kerületek új, sajátos helyzetéből adódó elvárásoknak, lehetőségeknek, és feladataiknak megfelelt. A belső és kívülről támadó ellenség ellen harcolni képes nemzetőrség alapjait megteremtette. A Jászkun mozgó nemzetőrség határozatba fog­lalt teljes kiépülését, tartós működését, megszilárdulását a rendkívül felgyorsult ked­vezőtlen politikai és hadi események nem tették lehetővé. Szabad lovascsapatok November végén a Honvédelmi Bizottmány a régi típusú nemzetőrség és az ön­kéntesség megszüntetését határozta el. Négy év szolgálati idejű honvédsereg felállítá­sáról döntöttek. Ez az intézkedés a táborozó, zömében kiskun önkéntes nemzetőrök soraiban nyugtalanságot keltett. Forster Ernő nemzetőrségi őrnagy parancsnokuk októ­ber 24-én Nagy Becskerekről a főkapitánynak jelentést írt. Ebben „Van szerencsém hivatalosan tudósítani, hogy ekkorig N. őreink a legbecsületesebben viselték magokat, a parancsolatokat pontosan teljesítek, mindenben engedelmesek valának. 15 ° Novem­berre ez a magatartás megváltozott. A szerbek elleni harcban szinte megszakítatlanul táborozó kiskun nemzetőrök hangulatváltozását Kökényesi Szaniszló óbecsei táborból küldött levelei jelzik. November 9-én, 18-án és még több levélben jelzijelenti a tábo­rozó nemzetőrök nyugtalanságát. Többek között ezeket írja ,, ... saját nyilvánításuk szerént az egész hadjárat alatt — tartson az bár Tíz évekig — örömmel szolgálandanak, de magokat határozott évekig le kötni nem igen hajlandók.' 151 Négyéves szolgálatra ^ SZML JKK Levéltár jkv. 1790. 437. 150 SZML JKK Biz. ír. 1950/1848. 151 SZML JKK Biz. ir. 1777/1848. 88

Next

/
Oldalképek
Tartalom