Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 5. (Szolnok, 1990)

ADATTÁR - NÉV- ÉS HELYNÉVMUTATÓ (Czégény Istvánné) / 366. o.

BertzeUi(y) 328-330 Bertzelli Antal 330 Bessenyei(de Bessenyeu) Mihály 270, 271 Besenyőtó (Bessenyewto) 270 Besenyszög 183,229,355 Beszteri László 111 Bézi Dénes 72 Bézi Sándor 72 Bia322 Bihari József 10 Bihar (vár)megye 190, 197, 251, 258 Bíró György 296 J. Bíró István 69 Bíró János 68, 69 Bíró Lajos 111 Bíró Mihály 296 Bíró Pál 93, 94 Bitske330, 333 Blaskovich Anna 300, 302 Blaskovich Bertalan 292 Blaskovich Ferenc 301 Blaskovich József (Blaskovics Jósef) 291-294,297,298,301,302 Blaskovich Miklósné 292 Blaskovich Pál 300, 301 Blaskovich Sámuel 291, 293-296, 301 Blaskovich Theresia 302 Blaskovich Zsuzsanna (Blaskovics Susan­na) 291, 293, 301-303 Bocsa Tamás 279 Bodajk 332 Bodó Mihály 284 Bodonyi165 Boglár 332 Boldogasszonyháza 274 Bomla Károly 67 Borbély József 67 Bordács István 71 Borhus Ignác 68 Boros Alajos 149 Borsik István 70 Borsod vármegye 298, 299 Borszeg József 70 Bottyán János 295, 296 Bozó Ferenc 69 Bozoky József 61, 70 Boulanger 106 Bozsik Ferenc 72 Bozsik István 69 Bői András fia Jakab, fia Ferenc 252 Bői (de Bew) Demeter 270, 271 Böny 332 Brachna János 71 Brannauer Salamon 51 Brodszky Miklós 176 Brunszvikné Majtényi Anna 86 Brüll Lajos 72 Buck Gábor 49, 51 Buda 35, 261, 263-265, 267, 268, 271, 273, 275, 277, 280, 283, 287 Budai György 327 Budaőrs 333 Budapest 13, 16-18, 110, 112, 139, 143, 144,162 Budaszeg 268 Buday János 269 Burkoly Pál 68 Büttösi Károly 71 Casagi József 350 Cegléd 165, 263 Chasteller, Marquis 327 Chotek 72 Cibakháza 55-59, 61, 63, 64, 66, 233, 292 Cigán János 106, 107, 113 Constantin János 37 Cigány János 68 Czakó Ignác 71 Czecze Elek 328, 329 Czéczeli Szabó Ferenc 148 Czinege Lajos 220, 221 Czinober István 69 Csaba István 72 Csák Berény 332 Csákó József 67 Csáky Antal 165, 167-169 Csákvár 327, 330, 332 Csallóköz 324 Csanak 331, 332 368

Next

/
Oldalképek
Tartalom