Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 23. (Szolnok, 2008)

ADATTÁR - PAPP IZABELLA: Egy jászberényi család az 1848/49-es szabadságharc idején

PAPP IZABELLA EGY JÁSZBERÉNYI CSALÁD AZ 1848/49 ES SZABADSÁGHARC IDEJÉN Sismis József és családja levelezéséből 1848. március 6-án, egy Pesten tanuló fiatal jogászhallgató levélben számol be Jászberényben élő szüleinek a vele történtekről. Megtudhatjuk, hogy jól halad tanulmányaival, nagy örömet okozott a számára küldött sonka és kenyér, s mennyire sajnálja, hogy nem lehet jelen két nap múlva a családi ünnepségen, édesanyja névnapján. Azt tervezi, hogy a vakáció idején ellátogat Pozsony városába „ világot látni". A levél írója ifjú Sismis József ekkor még nem gondolhatta, hogy a történelem másként alakítja az eseményeket, s bár Pozsonyba nem jut el, de hamarosan szinte az egész országot bejárja majd, mint a szabadságharc fiatal tüzér hadnagya. Az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményei számos módon megörökítésre kerültek már, emlékét megőrizték az iratok, visszaemlékezések, naplók, korabeli feljegyzések és levelek. Ritkaságnak számít azonban az az irat­együttes, amely a Jász Múzeumban szerencsés módon fennmaradt, s amely a Sismis József és szülei közötti levélváltást tartalmazza. Különlegessége, hogy két helyszínről, kétféle nézőpontból kaphatunk egykorú tudósítást a történelemformáló napok eseményeiről. A fiatal hadnagy igyekszik rendszeresen beszámolni szüleinek a vele történtekről, s leveléből tükröződnek a hadi események is. Édesapja válaszaiból pedig a szülők aggodalma mellett, a hátország mindennapjairól kaphatunk életszerű képet. A levelekben sajátos módon keverednek a legszemélyesebb családi események, szubjektív érzések és gondolatok a haza sorsdöntő kérdéseivel, a szabadságharc hadi eseményeivel. A következőkben a fennmaradt levelezésből tesszük közzé a szabadságharc ideje alatti levélváltásokat. A közlést nem hadtörténeti munkának szánjuk, s nem célunk a teljes családtörténet bemutatása sem, de úgy véljük, a források segíthetik majd az erre irányuló későbbi kutatásokat. A levelek írói nem Ezúton is megköszönöm Dr. H. Bathó Editnek a Jász Múzeum igazgatójának szíves segítségét, és a lehetőséget a Jász Múzeumban található levelezés közzétételére. 225

Next

/
Oldalképek
Tartalom