Irodalmi Szemle, 2012

2012/1 - OLVASÓ - Keserű József: Az újraértett Krúdy (tanulmány)

Az Irodalmi Szemle oktatási segédlete a 2011/201 2-es tanévre 5. OLVASÓ SZERKESZTI: BÁRCZI ZSÓFIA ŕ sz 20)2. JANUAR KESERŰ JÓZSEF Az újraértett Krúdy Krúdy Gyula rendkívül gazdag, ugyanakkor mérhetetlenül nagy terjedelmű életmű­vet hagyott maga után. Müveinek összetettsége és szokatlan bősége nem könnyíti meg az író elhelyezését a 20. századi magyar próza kánonjában. Az értékelést megnehezíti az is, hogy számos Krúdy-mü még mindig korabeli — és ma már szin­te hozzáférhetetlen - lapokban, folyóiratokban lappang, s mind a mai napig nem be­szélhetünk Krúdy-filológiáról.1 Az ugyan elmondható, hogy az 1990-es években le­zajlott irodalomelméleti fordulat jelentős mértékben hozzájárult Krúdy müveinek alaposabb megértéséhez, a jelenkori irodalomtörténet-írás azonban még mindig adós egy korszerű Krúdy-monográfíával.2 Ugyanez érvényes az író életrajzára is. Krúdy Gyula 1878-ban született Nyíregyházán, és 1933-ban halt meg Buda­pesten. Életét — amelyben feltűnően sok a kérdőjel és a legenda - teljes mértékben az írásnak rendelte alá, igyekezvén elmosni a határt fikció és valóság között. Egyik önéletrajzi írásában például azt olvashatjuk, hogy Párizsban, a Sorbonne-on tanult; ez azonban semmilyen tényszerű adattal nem támasztható alá. Nem tudunk róla,

Next

/
Oldalképek
Tartalom