Irodalmi Szemle, 2012

2012/1 - OLVASÓ - Rigó Gyula: Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához (óravázlat)

RIGÓ GYULA Módszertani javaslatok Krúdy Gyula és A hídon (Negyedik út) című elbeszélés értelmezéséhez és tanításához RÁHANGOLÓDÁS ("figyelemfelkeltés és a megszerzett tudás aktivizálása) A tanár felírja az ’álom’ szót, és a diákok hozzákapcsolódó kifejezéseket keresnek (közös ötletek keresése folyik). Összegyűjtik az álomhoz kapcsolódó fogalmakat (valóság, félelem, nosztalgia, emlékezés, vágyak stb.). Megbeszélik az álmok ábrázolási lehetőségeit és a különbségeket a valóság és az álmok között. A tanár frontálisan rávezeti a diákokat a megbeszéltek alapján Krúdy álomszerű, időtlen prózavilágára. A tanár ezután az osztályt 6 csoportra oszthatja (csoportfeladat). A táblára kivetít 6 különböző festményt (lehet 6 illusztráció is) 6 különböző stilusirányzatból (romantika, realizmus, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szürrealizmus - Krúdy Gyula írásművészetére ható áramlatok). A diákoknak meg kell állapítaniuk a képek alapján az egyes irányzatok jellemzőit (a megszerzett tudás aktivizálása), majd a csoportok meghallgatása után a tanár bemutatja (frontális módszer) a különböző művészeti áramlatok hatását Krúdy termékeny munkásságában, és egymásba olvadását az irásművészetében. JELENTÉSTEREMTÉS fáz új ismeretek elsajátítása) 1. A novella értelmezése A tanár kiosztja a szöveggyűjteményeket, amelyben a no­vella (A hídon) megtalálható, projektor segítségével kivetíti a szöveget a táblára, és felolvassa az elbeszélést (frontális módszer). 2. A cím (híd) szerepe az elbeszélésben Közösen értelmezik a ’hid’ címadó metaforát. Kérdezzük meg a diákokat, hogy a híd mit köthet össze a valóságban, és mit a műben. Készítenek egy kapcsolatpiramist (a címhez kacsolódó asszociációk közti viszonyokat ábrázolja). Ezeket az asszociációkat a novellából vett idézetekkel is támasszák alá!

Next

/
Oldalképek
Tartalom