Irodalmi Szemle, 1980

1980/9 - ÉLŐ MÚLT - Tasi József: Fábry Zoltán és Szántó Judit levelezéséből

Ez a gyűjtemény, a Hazánk, Európa című kötet csak tizenkét év múlva jelent meg a Szépirodalmi Kiadónál, de addigra már megtört a jég: a hatvanas évek elejétől Fábry Zoltán elfoglalhatta méltó helyét a huszadik századi magyar irodalom történe­tében. (A folyamat nyomon követhető Reguli Ernő 1980 nyarán kiadott Fábry Zoltán bibliográfiájában.) A továbbiakban említett „ismeretlen József Attila-kötet” a kassai „Renaissance-könyv­tár" füzetsorozatban meghirdetett Tüzek éneke című tervezett kiadvány. A sorozat, melynek öt darabját ismerte Fábry Zoltán, a Kassai Naplóban megjelent írásokra épült. József Attila valóban munkatársa volt a Kassai Naplónak, de 1926-ban Párizsba uta­zott s onnan már nem tudta szorgalmazni versei kiadását. Akiért Judit aggódott: Éva, Hidas Antal és Szántó Judit gyermeke. Szántó Éva (1921—1965) kassal és budapesti gyermekévek után Moszkvában tanult s csak 1959- ben tért haza Magyarországra, ahol a Nyelvtudományi Intézet Munkatársa lett. Labilis, gyenge idegzete egyik válságból a másikba, végül öngyilkosságba sodorta. Édesanyja aggodalma neon kíván kommentárt. Végül a fózsef Attila Emlékkönyvről. A Szabolcsi Miklós által összeállított kötet 1957-ben jelent meg és Szlovenszkói adalék címen közölte Fábry Zoltán említett, első ízben az Oj Szóban publikált cikksorozatát. Tasi fózsef Fábry Zoltán fiatal nővel, fehér asztalnál 1. Tátrai képeslap Szántó Juditnak 955. VI. 15. Immáron két hete itt vagyok úfra e nagy hombárban, ahol már három év előtt is pihentem. Nagyon hideg van: a balkonokra még csak tegnap tették ki a virágokat. Várjuk a — tavaszt! Egy hónap előtt Jobban éreztem magam — Pozsonyban. Ha kissé összeszedem magam, részletesebben írok Szeretettel Fábry Zoltán. [Címzés: Szántó Judit VII., Bajza u. 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom