Irodalmi Szemle, 1959

1959/1

TARTALOM LOVICSEK BÉLA: Meglopottal! — 3 CSELÉNYI LÁSZLÓ: Két vers - - 6 ORDÓDY KATALIN: Visszatérés - 8 MOJZES F jNA: Három vers — — 16 B. DÁVID TERÉZ: A Vidor család (Színjál ék-részlet) — — — 18 MONOSZLÖY M. DEZSŐ: Három vers 26 MÄCS JÓZSEF: Pataki diák — — GÄLY OLGA: Két vers — — — DÉNES GYÖRGY: Szegény emberek TÖRÖK ELEMÉR: Emberiség — — ÄSGUTHY ERZSÉBET: Mama - ­FECSÖ PÁL: Négy vers — — — ORSZÁGOS IRÓKONFERENCIA PRÁGÁBAN L. ŠTOLL: Az irodalom feladatai kulturális forradalmunkban Az íróértekezlet levele a CSKP Központi Bizottságának — Az országos íróértekezlet határozata — — — — — DISPUTA DOBOS LÄSZ1Ó: Szépprózánk néhány kérdéséről - Igaz, szocialista irodalmat — — — — — A7 Irodalmi Szemle ankétja Roncsol László: Egyéniség, kor, hagyomány Veres János: Irodalmunk helyzetéről — ­ORSZÁGJÁRÁS GYÜRE LAJOS: Kisgyarmati lakodalom - -- -- -- ­HÍD CSANDA SÁNDOR: Megjegyzések A kuruckor költészete című antológia szlovák verseiről — — — — — — — — — — — — — HAGYOM Ä NYA INK FÄBRY ZOLTÁN: A halottak élén — — — — — — — ^ SÁNDOR LÁSZLÓ: Néhány tollvonás Berkó Sándor írói és emberi arcképéhez — L. KISS IBOLYA: Emlékek szárnyán - -- -- -- -­SZÁNTÓ GYÖRGY: Petőfi rokona - Bezrué -------­MŰFORDÍTÓINK MŰHELYÉBŐL JIŔI WOLKER három verse (Farkas Jenő fordításai) - - - - “ ” MIHAIL SOLOHOV: A gabonakomisszár (Fordította Tóth Tibor) — — — — SZTYEPAN SCSIPACSOV szerelmi lirájából (Kulcsár Tibor fordításai) — — — Terchovai szlovák népdalok (Fordította Sípos Gy'oző) — — — — — — LÁTÓHATÁR A. T. TVARDOVSZKIJ: Az írói felelősségről - -- -- -- ­K. I.: A szovjet irodalom jelentösége_ egy angol író szemével - — - - ­K. I.: Hová tartozik hát Frangoise Sagan? -----­K. I.: Hová tartanak a nyugat-német fiatal írók? ------­A. J. MORGYIMOV: A nép életmódja és kultúrájának nemzeti formái - - ­FIGYELŐ Egy költő, aki harcos, hű fia korának (Sas Andor) — — — — — Az Égő föld helye és jelentősége Egri életművében (Turczel Lajos) - - ­Jurij Olesa: Irigység (Garaj Lajos) - ~ ~ — — ~ Lion Feuchtwanger: Rókák a szőlőben (Koncsol László) — — — — Jack London: Martin Eden (Monoszlóy M. Dezső) ------­SZÍNHÁZI FIGYELŐ Dobozy Imre: Szélvihar (Egri Viktor) - - — - - - “ — ” NYELVMŰVELÉS MAYER IMRE: Az élő beszéd ápolása - - - — — — “ ~ — PESTHY MARIA: Néhány megjegyzés A csősz feleségének magyar fordításához 28 33 35 42 43 46 48­68 69 71 81 83 85 88 94 108 118 122 126 131 132 136 137 138 142 144 147 148 152 155 160 161 164 166 168 171

Next

/
Oldalképek
Tartalom