Evangélikus főgymnasium, Igló, 1900

40 VI. OSZTflliV. Osztálytanár: Stromp József, a) Tanulók. Almássy Béla ev. ref. Szendrő- Lád, Borsod m. Benlcö Gusztáv r. Te. Liptó- Ujvár. Bittsánszky Kálmán r. hath. Zsolna, Trencsén m. Briedniann Andor isr. Oros­háza, Békés m. 5 Budaházy Béla ev. ref. Nagy- Halász, Szabolcs m. Csatáry Imre ev. ref. Nagy­szalonta, Bihar m. Danielisz Aurél ág. h. ev. Iglő. Fábry János ág. h. ev. Teplicz, Szepes m. Fichtner Fercncz r. k, Széhely- hid, Bihar ni. 10 Friedmann Zoltán izr. lgló. Gallov Dezső r. k. Győr. Hoff elder Emil r k. Igló. Hnszkó Sándor r. le. Igló, Jósiis Miklós r. k. Szaniszló, Szatmár m. ló Kalmár Ignácz r. k. Seprős, Arad m. Katona József ev. ref. Miskolcz, Borsod m. Kivony József r. k. Villa-Lud- rova, Liptó m. Kolontáry János ev. ref. Or- vánd, Bihar m. Kovács Miklós ev. ref. Gál- szécs, Zemplén m. 20 Kovácsy Béla ág. h. ev. Krom- pach, Szepes m. Kozsár Béla r. k. Igló. Krajnyák István ág. h. ev. Tokaj, Zemplén m. László István Kálmán ev. ref. Nagy-Kapós, Ung m. Littmann Zsiga izr. Igló 25 Löfkovics Lajos izr. Árpád, Bihar ni. Marton Szilárd ev. ref. Nagy- Kalló, Szabolcs m. Matyasovics József r. k. Zsolna, Trencsén ni. Mihelykó András r. k. Igló, Mogyorós István ev. ref. Nagy- Szalonta, Bihar m. 30 Mráz Leó r. le. Zsolna, Tren­csén ni. Nits Dániel ev. ref. Széplak, Bihar m. Novák János r. k. Szepcs-Vár- alja. Nyúl István r. k. Jászberény, J.-N.-K.-Szolnok m. Okolicsányi Pál ág. h. ev. Lip tó- Szent-Miklós. 35 Papp Antal ev. ref. Vésztő, Békés m. Péhm Kálmán r. k. Besztcrcze- bánya, Zólyom m. Richnavszky János r. k. Kluknó, Szepes m. Schlesinger Miksa izr. Igló. Schmitt Pál r. le. Mező-Ke­resztes, Borsod m. 40 Spitzer József izr. Igló. Steier Lajos izr. Liptó-Szent- Miklós. Szabó Antal gór. kath. Hajdu- Dorogh. Szeifried Gyula r.lc. Kis- Várda, Szabolcs ni. Szilágyi Jenő ev. ref. Berettyó­újfalu, Bihar m.

Next

/
Oldalképek
Tartalom