Evangélikus főgymnasium, Igló, 1900

41 45 Sztankó Mihály r. le. Illés falu, Szepes m. Stojanov Wladimir aör. kel. Igló. Tresztyánszky Kálmán r. k. Sárospatak, Zemplén m. Vizy Zsiymond r. le. Tápió- Farmos, Pest rn. Magántanuló. Kulmann Béla izr. Bolesztraszyce, Galiczia. Kimaradt : 50 Drucker Jenő izr. Orosháza, Békés m. h) Tantárgyak. 1. Vallástan, hetenként 2 óra. K. k. Batizfalvy István: „A keresztyén anyaszentegyház története“. THErn. 2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Góbi I. Rhetorikája nyomán a prózai írásművek fajai; a történetírás; a szónoki beszéd. — Moheré: „Tudós nők“ és Shakspeare: „Coriolanus“-a alapján a dráma elmélete röviden.— Iskolai olvasmányok az emlitett drámai műveken kivűl: Sze­melvények a krónikákból és a magyar történeti prózából. Deák Ferencz beszéde a felirati javaslat tárgyában és felirati javaslata. Pitt beszéde a rabszolgakereskedésről. Kölcsey: Védelem P. J. számára. Deák F. beszéde a közös iskolákról. Antonius beszéde Caesar holtteste fölött. Csengery A.: Deák F. mint szónok. — írásbeli dolgozatok: 1. Segíts magadon, az Isten is megsegít. 2. A virágok mint reményeink jelképei. 3. História est ma- gistra vitae. 4. Meleg szeretettel függj a haza nyelvén, mert nyelv, haza és nemzet három egymástól elválhatatlan dolog. 5. Teljesítsd életfelada­todat szent komolysággal. G. A tragicum „Coriolanus“-ban. 7. A „Tudós nők“ ez. vígjáték szinműtani ismertetése. 8. Deák F. „A közös iskolákról“ ez. beszédének fejtegetése. 9. Kerüld a rossz társaságot. STROMP. 3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Pirchala I.: „Latin nyelvtan“; „Latin stílusgyakorlatok“; „Vergilii Aeneis“, az I. énekből 227 sor és a II. ének; Dr. Hittrich 0.: „C. Sallustii Crispi Bellum Jugurthinum“-jából 32 fejezet. — Nyelv- és mondattani ismétlések. LMin szöveg emlékelése. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat: magyar szöveg fordítása latinra. HOCH. 4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. K. k. Maywald J.: „Görög nyelv­tan“, „Görög gyakorló- és olvasókönyv“. A névszók és igék alaktana a rcndhagyóságokkal együtt; a főbb mondattani tudnivalók. — Fordítottak görögről magyarra és magyarról görögre összesen 32 olvasmányt. Két­hetenként iskolai Írásbeli dolgozatot készítettek. KISS. 5. Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. Endrődi S.: „Magyar olvas­mányok a VI. oszt. számára“ ez. tankönyv alapján: Mindszenti Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom