Evangélikus főgymnasium, Igló, 1896

52 12. Ének (nem kötelezétt tantárgy), hetenként 2 óra, a dalkörben. SCHERMANN. 13. Gyorsírás (nem kötelezett tantárgy), hetenként 2 óra. Vitairás Markovics Iván tankönyve szerint. kovi. A kötelezett tanórák száma a görög tanfolyamban 30, a görögpótló tanfolyamban 29. VIII. OSZTÁLY. Osztálytanár: Fischer Miklós igazgató, a) Tanulók. Bajtay Mihály r. hath., Tálya, Zemplén m. Berthoty Béla er. ref., Pere- cseny, Ung m. Bottlik István er. ref., Tibold- Darócz, Borsod ni. Braun Hugo izr., Szolnok, J.- N.-IC.-Szolnok m. 5 Buócz Károly ág. er., Turócz- Szt-Márton. Cseh Pál er. reform., Miskolcz, Borsod m. Czigler Armin izr., A.-Hricsó, Trencsén ni. Dékánig János er. ref., Megy- aszó, Zemplén ni. Décay Gyula er. ref, Técső, Mármaros ni. 10 Evra István er. ref, Leányvár, Zemplén m. Farkas Imre er. ref., Debre- czen, Hajdú ni. Fülöp Dezső izr., Alsó-Mára, Abauj-Torna m. Gönczy Miklós er. ref., Gödöllő, Pest m. Grósz Gyula izr., Iyló. lő Gulorits Elek g. kath., Igló. Kintzly Géza r.k. Nagy-Mihály, Borsod m. Kovács Gyula r. k. Apa, Szat- már ni. Krautwurst János áy.ev., 0- Ver- bász, Bács-Bodrog rn. Lábas Gyula r.k., Bártfa, Sáros. 20 Lippner Nándor izr., Igló. Löwy Ferencz izr., Igló. Lapkő vies Miklós r.kath., Prak- falea, Szepes ni. Marék Géza izr., Igló. Nagy Lajos er. ref., Solt, Pestm. 25 gróf Nyáry Lörincz r. kath., Nedeez, Trencsén rn. Oraretz Jémos r. k., Igló. Orosz István r. k., Jász-Ladány, J.-N.-K.-Szolnok ni. Piorarcsi Jenő ág. er., Bindt, Szepes m. Pollner Zoltán ág. ev., Gödöllő, Pest ni. 30 Pongrácz Emil r. le., András- falva, Liptó ni. Quirin József r. k., Nádasd, Borsod m. Rotigel Henrik r. kath., Lári, Szilézia. Skamla Jenő ág. ev., Salgó- Tarján, Nógrácl m. Singer Aurél izr., Igló. 35 Stern Bertalan izr., Igló. Stern Ede izr., Liptó-Szt-Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom