Evangélikus főgymnasium, Igló, 1881

20 11. Tót nyelv, (csak a szepesmegyei tanulókra kötelezett) lict. 1 óra. K. k. Victoria nyelvtana : A név és az ige alakjai, olvasási és fordítási gyakorlatokkal. Jeszenszki. 12. Franczia nyelv (szabad tantárgy) bet. 2 óra. ív. k. Emil Otto nyelvtana: A nyelvtan elemei, a fő- és melléknév, a három rendes igeragozás és a névmás, olvasási és fordítási gyakorlatokkal. Ziinann. A kötelezett tanórák száma 27, illetőleg 28. IV. OSZTÁLY. Osztálytanár: Kövi Imre. a) Tanulók'. 1 Albert Sándor h. h. Laskod, Szabolcs. Ambrozy Adolf á. h. Béla, Szepes. Amler Antal r. k. Szomolnok, Szepes. Ballo Arthur á. h. Sz.-Mik- lós, Liptó. 5 Barányi László á. b. Igló, Szepes. *Bartsch Samu á. h. Igló, Szepes. Balek Frigyes r. k. Györgyi, Abauj. Bécser János á. h. Sztrázsa, Szepes. Beniczky Lajos r, k. Bereg­szász, Bereg. 10 Bergsmann Ignácz m. h. Igló, Szepes. ^Bertalan Zoltán á. b. Szolyva, Bereg. Bottlik Lajos h b. T.-Darócz, Borsod. Börkey József á. h. Igló, Szepes. Csemiezky Aladár á. b. Cse- micze. Liptó. 15 Csomós György r. k. Jor- dánháza, Borsod. Dávid Béla á. b. Sz.-Már- ton, Tburócz. Duscbek István r. k. Iliós- Győr, Borsod. Elek Elemér r. k. Sz.-Péter, Borsod. Fest Árpád á. h. Sz.-Váralja, Szepes. 20 Fest Béla á. h. Igló, Szepes. Fischer Sándor m. b. Varin, Trencsén. Füzessy Árpád h. h. Szakál- losi púszta, J.-N.-K.-Szol­nok. Gebhardt Sándor r. k. Eger, Heves. Gerőcz Pál h. b. Bodrog- Szőlőske, Zemplén. 25 Glósz Gyula á. h. Szalócz, Gömör Gurko József r. k. Igló, Sz. Hoens Vilmos á. h. Kereszt, Gömör. Horkay Béla b. h. Heves, Heves. Jureczky Kálmán á. h. N.- Lipcse, Liptó. 50 *Klug Gyula á. b. Igló, Sz. Kniszner Kálmán á. b. Igló, Szepes. *Kolba Miksa r. k. Igló, Sz. * Köhler Gusztáv á. h. Igló, Szepes. Küffer Mihály á. b. Merény,

Next

/
Oldalképek
Tartalom