Evangélikus főgymnásium, Igló, 1871

8 czok, férgek, puhányok, sugárállatok, habarczok, ázalagok. Bóth tanár. 8. Eajz. 2 éra. Szabadkézzel! rajzolás Troschel féle minták után. Kövi tanár. 9. Szépírás. Német és magyar folyó írás Lövé­nyi ütenyinódszere szerint. Kövi tanár. 10. Éuek. 2 óra. Nehány világi dal 2 és 3 hangon való begyakorlása kottaismertetés mellett. Philipp tanár. 11. Testgyakorlat. 2 óra, a melegebb évszak­ban Putsch tanár. II. OSZTÁLY. Osztály tanár: Róth. Márton. a) Tanulók. Szabó István, h. h., Becskeháza, Torna. Szakács Lajos, h. h., Nyíregyháza, Szabolcs. Szommer Emil, r. k., Igló. Takách Géza, h. h., Lak, Borsod. Tervey Sándor, h. h., Kis-Kinizs, Abauj. Újhelyi Vincze, h. h., Karácsfalva, Ugocsa. Urbányi Károly, á. h., Igló. Uszkay Kálmán, h. h., Kitka. Zathureczky Ervin, á. h., Polgár, Szabolcs. Kimaradtak: Dinday Ármin, Kaszanyiczky Szaniszló, Szepessy Győző. t b) Tantárgyak. 1. Vallástan, 2 óra. K. k. Dr. Schwartz „Grundriss der Christ. Lehre.“ Isten országának alapitója, Jézus Krisztus: az előkészítés, a teljesedés, Jézus élete. A hegyi beszéd. A szt. lélek az egyesben és egy­házban ; az üdveszközök, az egyház. Bóth tanár. 2. Latin, 5 óra. K. k. Dümebier. Declinatio conjugatio és derivatio; fordítások latinból németre s németből latinra, azok letisztázása. Fokozás. Bóth tanár. 3. Német, 3 óra. K. k. Lüben olv. k. IV. Mondattan, több válogatott olvasmány elemzése, könyvnélkülözése és előadása; irálybeli gyakorlatok, azok letisztázása. Payer tanár. 4. Magyar, 3 óra. K. k. Samarjay II. Szótan, írás, olvasás, fordítási gyakorlatok, azok letisztázása; nehány olvasmány fordítása, magyarázása, emlékelve, elszavalása. Payer tanár. 5. Mennyiségtan, 3 óra. K. k. nélkül. Viszo­nyok, arányok, hármas szabály, kettes szabály, olasz­gyakorlat, meter rendszer, külföldi mértékek, pénzek, stb. II. félévben mértan a számtan ismétlése mellett az alakok kerülete és területének meghatározása, azok átváltoztatása, egyenlő részekre való felosztása és hasonlatossága. Payer tanár. 6. Természetrajz, 2 óra. K. k. Pokornyi. 1-ső íélév: ásványtan; — 2-ik félévben növénytan, gyűj­téssel. Bóth tanár. 7. Földrajz és történelem, 3 óra. 1-ső félévben földrajz, k. k. Kozenn. Európa polit. földrajz, rész­letesen, a többi földrészek vázlatosan, térképek raj­zolása. 2-ik félévben történelem k. k. Kapp. Az ókor főbb eseményei a megfelelő földrajzzal. Bóth tanár. Adriányi Aladár, á. h., Felka, Szepes. Bárdossy Antal, r. k., Torna. Bruoth Sámuel, á. h., Breznóbánya, Zólyom. Csemiczky Pál, á. h., Sáta, Borsod. Daniélisz Lajos, á. h., Igló. Bercsényi János, h. h., Bulcsú, Beregh. Dürner Guszt., á. h., Igló. Eszény Géza, h. h., Lád-Besenyő, Borsod. Farkas János, h. h., Zsarnó, Torna. Fery Oszkár, r. k., Balogh, Gömör. Fischbacher Hugó, r. k., Igló. Gaskó András, á. h., Jolsva, Gömör. Geyer Gyula, á. h., Igló. Hritz Ede, á. h Wagendrüssel, Szepes. Hubay Bertalan, h. h., Nyárád, Borsod. Jacz Gusztáv, r. k., Breznóbánya. Kelemen Bertalan, r. k., Makiár, Heves. Kertscher Sándor, á. h., Igló. Kmeth Adolf, á. h., Igló. Kudermann Ferencz, r. k., Igló. Lechner György, á. h., Igló. Lédner Bernát, m. v., Ozdrovján, Szepes. Lenkey László, h. h., Alsó-Barczika, Borsod. Liptay Guszt., á. h., Breznóbánya. Lux József, á. h., Szepes-Váralya. Major Ferencz, h. h , Szikszó, Abauj. Marschalko Béla, á. h., Igló. Molnár János, á. h., Kövi, Gömör. Mózer Ede, r. k., Igló. Neubauer Guszt., r. k., Igló. Neupauer János, á. h., Szepes-Olaszi. Nősz Gusztáv, á. h., Igló. Repka Márton, á. b., Breznóbánya. Rohács László, á. h., Harkács, Gömör. Szabó István, h. h., Bozsva, Abauj.

Next

/
Oldalképek
Tartalom