Evangélikus főgymnásium, Igló, 1870

8 II. OSZTÁLY. Osztálytanár: Roth Márton. a) Tanulók. Andaházy Rezső, a. h. Ándaháza, Liptó. Andreanszky Ádám, á. h. Sz. András, Liptó. Bartal Károly, á. h. Szirk, Gömör. Berger Bernát, m. h. Kotterbach, Szepes. 5. Budaházy Kálmán, h. h. Máté-Szalka, Szatk. Budaházy Miklós, h. h. Máté-Szalka, Szath. Danek Imre, r. k. Igló. Daniélisz Lajos, á. h. Igló. Deutsch József, m. v. Majerzs, Galiczia. 10. Durner Gusztáv, á. h. Igló. Ficker Károly, r. k. Igló. Glósz Rezső, á. h. Igló. Grajziger Kornél, á. h. Igló. Guttman Samu, m. h. Batizfalva, Szepes. 15. Győry Miklós, h. h. Parasznya, Szathmár. Häuszer Nándor, r. k. Igló. Kaszanyiczky Szaniszló, á. h. Német-Lipcse, Liptó. Klein Ádolf, m. h. Pálháza, Abauj. Klein Tivadar, r. k. Igló. 20. Kolbenhayer László, h. h. Debreczen, Bihar. Krompecher Albert, á. h. Felka, Szepes. Lukassievics Ferencz, r. k. Igló. Major Ferencz, h. h. Szikszó, Abauj. Marczy Albert á. h. Igló. 25. Müller Miksa, r. k. Jólsva, Gömör. Münnich Zoltán, á. h. Igló, Nemes Géza, á. h. Igló. Neubauer Bódog, r. k. Igló. Orlofszky Gyula, r. k. Igló. 30. Páll József, h. h. Felső-Dobsza, Abauj. Pálka Gyula, á. h. Felka, Szepes. Parlagi József, h. h. Felső-Méra, Abauj. Péter János, h. h. Duna-Vecse, Pest. Peterfreund, m. h. Körtvélyes, Szepes. 35. Petrovics Gyula, á. h. Csetnek, Gömör. Ráthonyi Péter, h. h. Kökönyesd, Ugocsa. Roseth Arnold, m. h. Igló. Ruttkay Béla, á. h. Felső-Ruttka, Turócz. Schleifer Károly, á. h. Szomolnok, Szepes. 40. Stern Ignácz, m. h. Igló. Szikora Albert, á. h. Jolsva, Gömör. Szilágyi Bertalan, h. h. Felső-Dobsza, Abauj. Tervey Ignácz, h. h. Kis-Kinizs, Abauj. Tervey Sándor, h. h. Kis-Kinizs, Abauj. 45. Them Ede, á. h. Igló. Tomcsányi János, á. h. Tomcsin, Turócz. Yárady Károly, h. h. Torna, Torna. Magántanuló: Habermann Antal, m. h. Bernátfalva, Abauj. b) Tantárgya ki 1. Vallástan, 2 óra. kk. Dr. Schwarcz „Grundriss der christ. Lehre“. Az isten országának megalapítása e földön Krisztus által; a hegyi beszéd; Krisztus példázatai; a sz. lélek az egyesben és az egyházban; a szentségek. — Eóth t. 2. Latin, 5 óra. kk. Dünnebier. A szótan bevégzése, elemzés, fordítási gyakorlatok latinból és latinra, azoknak letisztázása. Apróbb szakaszok emlékelése. — Eóth t. 3. Német, 3 óra. kk. Lüben olv. k. IV. Mondattan, a szótan ismétlése mellett. Számos olvas­mány elemzése, emlékelése s előadása. Irálybeli gyakorlatok, tisztázatok. — Payer t. 4. Magyar, 3 óra. kk. Samarjay II. Szótan, fordítási gyakorlatok; válogatott olvasmányok elemzése, emlékelése s előadása; irálybeli dolgozatok, tisztázatok. — Payer t. 5. Mennyiségtan, 3 óra. Kézikönyv nélkül. 1-ső félévben számtan: viszonyok, arányok s azok alkalmazása; olasz gyakorlat, a metrikus rendszer, külföldi pénzek és mértékek ismertetése. — 2-dik félévben mértan (a számtan ismétlése mellett): a 3, 4 és sokszögek kerület- és területének meghatá­rozása; az alakok átváltoztatása, egyenlő részekre való osztása; a 3, 4 és sokszögek hasonlósága. — Payer t. 6. Természetrajz, 2 óra. kk. Pokorni. 1-ső félév: ásványtan; — 2-dik félévben növénytan, — gyűjtéssel. — Eóth t. 7. Földrajz és történelem, 3 óra. 1-ső félévben földrajz, kk. Kozenn. Europa polit. földrajza részletesen, a többi földrészeké vázlatosan, — térképek készítése. 2-dik félévben történelem kk. Kapp az ókor főbb eseményei. — Eóth t. 8. Eajz, 2 óra. Távlati rajzolás; a fej részei; görög oszloprendszer alkatrészei Troschel sze­rint; díszítmények agyagminták után; — szabadkézrajz Hermes példányai szerint. — Steiner t. 9. Szépírás, 1 óra. Magyar és német folyóirás az ütem-módszer alkalmazásával. — Steiner t. 10. Ének, \ . . T ... , 11. Testgyakorlat, ) mint az L osztalyban' Hetenkint 28 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom