Evangélikus főgymnásium, Igló, 1870

9 III. OSZTÁLY. Osztály tanár: Jeszenszky Pál. Báehy Gergely, r. k. Ó-Palota, Bihar. Bartsch Gyula, á. h. Durand, Szepes. Böszörményi Árpád, h. h. Szathmár. Bulyovszky Gáspár, á. h. Béla, Turócz. 5. Daits Pál, á. h. Szlovinka, Szepes. Dezső Ákos, á. h. Széchón, Nógrád. Fábry Gusztáv, á. h. Igló. Ferjencsik Lajos, á. h. Besztercze, Zólyom. Fesztóry Tivadar, g. k. Czeke, Zemplén. 10. Friedmann József, m, h. Porács, Szepes. Galavay József, r. k. Igló. Győri Lajos, h. h. Karancskeszi, Nógrád. J ureczky Adalbert, á. h. Nem.-Lipcse, Liptó. Kirchmaier Károly, á. h. Szepes-Yáralya. 15. Klein Aladár, r. k. Igló. Kolacskovszky Zeno, á. h. Igló. Koppermann Ede, á. h. Igló. Langhofer András, á. h. Sajó, Gömör. Kozmay Dezső, h. h. K. Szombath, Gömör. 20. Lux Károly, h. h. Szepes-Yárallya, Matyuga Sándor, á. h. Turdossin, Árva. Mayer Károly* á. h. Szlovinka, Szepes. Nyirő István, h. h. Miskolcz, Borsod. Nyirő Géza, h. h. Miskolcz, Borsod. 25. Pálka Péter, á. h. Liptó-Sz. Miklós. Papp István, h. h. Miskolcz, Borsod. Rácz Gyula, h. h. Bodoló, Abauj. Róth Ede, á. h. Igló. Scholtz Árpád, á. h. Lubló, Szepes. 30. Scholtz Dénes, á. h. Igló. Schön Kornél, m. h. Szepes-Yáralya. Szikszay Samu, h. h. Gáva, Szathmár. Sztrelko Károly, á. h. Igló. Vadnay Szilárd, h. h. Ábrány, Borsod. 35. Windt Oszkár, á. h. Igló. Kimaradt: Lipter Gusztáv, á. h. Leibitz, Szepes. b) Tantárgyak. 1 1. Vallástan, 2 óra. kk. Palner. Mind a 4 időszak. Jeszenszky t. 2. Latin, 6 óra. kk. Schultze. A mondat részeinek egyezése, az ejtések használata, fordítási gyakorlatok. — Phedrusból 23 mese, Corneliusból Aristides, Cimon, Thrasybulus életrajza, elemezve s részben emlékelve. Erasmus redivivusból több párbeszéd. — Jeszenszky t. 3. Magyar, 3 óra. kk. Varga J. Mondattan: összetett és körmondatok, az irálytan elemei ön­álló irálygyakorlatokkal. Szvorényi olv. k. IV. több olvasmány magyarázva, elemezve és betanulva. —• Jeszenszky t. 4. Német, 3 óra. kk. Lüben V. prózai és költői olvasmányok taglalása, elemzése s emlékelése. Irálybeli dolgozatok, tisztázatok. A nem-német ajkuakkal még külön fordítási gyakorlatok Ballagi k. kk. szerint. — Steiner t. 5. Mennyiségtan, 3 óra. Betüszámtan; 4 alapmivelet, hatványozás, 2-od 3-ad gyökvonás. Mértan : A kör. — Scholtz t. 6. Történelem, 3 óra. Közép és újkori epochalis események, kk. Kapp. — Róth t. 7. Természettudomány, 2 óra. 1-ső félévben pkys. földrajz, Klun nyomán füzetek szerint, földabroszok rajzolásával. — 2-dik félévben vegytan füzetekből, több elem, alj, sav és só megismer­tetése, kísérletek alapján. — Steiner t. gfc? 8. Tót nyelv, 1 óra. kk. Viktorin. Szótan, fordítási gyakorlatokkal. Válogatott olvasmányok elemzése és emlékelése. — Jeszenszky t. Jegyzet. A tótnyelv csak a szepesmegyeiekre kötelezett tantárgy. 9. Rajz, 2 óra. Különösen fejek Troschel szerint; ezenkívül szabadkézrajz. — Steiner t. 10. Testgyakorlat, 2 óra. Kedvező időben. — Reck. Hetenkint 27 óra. 2 a) T a n ul ó h.

Next

/
Oldalképek
Tartalom