Evangélikus főgymnásium és népiskola, Igló, 1868

6 A7. oktatás és nevelés minél örvendetes!) eredményének egyik legfontosb tényezője a tanárok öszhangzatos, ugyanazon szellemben való működése, minek elérését leginkább a tanári conferentiák eszközük. Tanári conferentiák tartattak : 1868-dik aug. 25., sept. 12., 24., okt. 24., 26., 29., novemb. 28., decemb. 21., 30-kán; 1869-dik jan. 4., 20., 31., febr. 2., 8., 17., 24., marcz. 6., 17., 22., april 5., 30., máj. 4., 15., 25., 28., jun. 5., 21., és 30-kán, összesen 29, ezek közt 4 sedes. IV. A gymnasiumi osztályok. I. OSZTÁLY. Osztály vezér: Payer Jenő tanár. a) Tanuló k. Ádámfy László, á. h. Miskolcz, Borsod. Alexi János, á. h. Igló, Szepes. . Barcs Gyula, á. b. Durand, Szepes. Bulyovszky Gáspár, á. h. Béla, Szepes. 5. Czibur Elek, á. h. Jolsva, Gömör. Czito Gyula, á. h. Kassa, Abauj. Daits Pál, á. h. Szlovinka, Szepes. Fábry Gusztáv, á. h. Igló, Szepes. Graiziger Béla, á. h. Igló, Szepes. 10. Garcsar Adolf, r. k. Szmizsán, Szepes. Győry Lajos, á. h. K.-Keszi, Nógrád. Győry Miklós, h. h. Parasznya, Szathmár. Haniszko György, á. h. Krompacb, Szepes. Horváth Lajos, h. h. Hete, Beregli. 15. Kaszaniczky Szaniszló, á.h. N.-Lipcse, Liptó. Kirchmayer Károly, á. h. Szepes-Váralja. Kolacskofszky Zeno, á. h. Igló, Szepes. Koppermann Ede, á. h. Igló, Szepes. Mayer Károly, á. h. Szlovinka, Szepes. 20. Molnár Otto, móz. v. Markusfalva, Szepes. Pap Bertalan, h. h. Szepsi, Abauj. Pap Lajos, h. h. Szepsi, Abauj. Philippi Jánoy á. h. Poprád, Szepes. Polatsek Sándor, móz. v. Illésfalva, Szepes. 25. Pólyák Rudolf, á. h. Remete, Szepes. Povetz Lajos, á. h. Igló, Szepes. Pretory Gyula, á. h. Remete, Szepes. Rácz Andor, h. h. Bodoló, Abauj. Rácz Gyula, h. h. Bodoló, Abauj. 30. Raschka Gyula, á. h. Krompach, Szepes. Róth Ede, á. h. Igló, Szepes. Scholtz Árpád, á. h. Igló, Szepes. Schön Kornél, móz. v. Szepes-Váralja. Schwarcz Kornél, á. h. Kotterbach, Szepes. 35- Soltész Miksa, á. h. Mateócz, Szepes. Soltz Dénes, á. h. Igló, Szepes. Sztrelko Károly, á. h. Igló, Szepes. Vozárik Rudolf, á. h. Sz.-Miklós, Liptó. Weisz Albert, á. h. Jolsva, Gömör. 40. Windt Oszkár, á. h. Igló, Szepes. Kimarad t: Weisz Valter, á. h. Kézsmárk, Szepes. b) T a n t á r. g y a k. 1. Vallástan, 2 óra. A 10.parancsolat, ó-szöyetségi történetek, válogatott egyh. énekek ma­gyarázva s emlékelve; a sz. Írással való megismertetés. Palaestina földrajza. Kézi könyv: Dr. Schwartz k. Grundriss der christlichen Lehre. Payer t. 2. Latinnyelv, 4 óra. A nyelvtani rendes formák, latin közmondások és beszélgetések emléke­lése, fordítások. Dünnebier k. könyve nyomán Scholtz J. t. 3. Német nyelv, 3 óra. Szóalaktan és mondattan, irálygyakorlatokkal, helyes irás; költemé­nyek emlékelése. Wurst kézi k. nyomán Scholtz J. t. 4. Magyar nyelv, 3 óra. Fordítások, gyakorlatok a helyes- és levélírásban, tisztázatok ; költe­mények taglalása, emlékelése és szavalása, k. k. Samarjay I. r. — Payer t. 5. Mennyiségtan, 3 óra. A számolási 4 főművelet egész számokkal, közönséges és tizedes tör­tekkel; — vonal, szög, három-, négy-, és sokszögek; — szám-és mértani feladványok oldása házi munkául. Moenik nyomán. — Payer t. 6. Földrajz, 3 óra. Mér- és természettani földrajz, térképek rajzolásával, kézik. Kozenn. — Payer t. 7. Természetrajz, 2 óra. Pokorni k. k. szerint: emlősök, rovarok, pankányok, héjanczok, fér­gek, puhányok, sugárállatok, habarczok és ázalagok, rovargyűjtéssel. — Payer t. 8. Szépírás, 1 óra. Magyar- és német folyóírás az ütem-mód szerint. Steiner t. 9. Rajz, 2. óra. Mértani és távlati rajzolás Troschel Hugo első 10 faltáblái szerint; a II-dik félévben különösen ékítmények, körzővel, s szabad kézzel agyag minták szerint. — Steiner t. 10. Ének, 1 óra. Világi s egyházi énekek egy- és két hangon. Philipp t. 11. Téstgyakorlat, 2 óra. Philipp, t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom