Evangélikus főgymnásium és népiskola, Igló, 1868

II. OSZTÁLY. Osztályvezér: Scholtz József t. a) T a n u l 6 k. 25. Rusznyák András, á. h. Igló, Szepes. Rutkay Géza, á. h. Znio-Váralja, Turúcz. Soltz Gábor, á. h. Lubló, Szepes. Schwartz Bruno, á. h. Igló, Szepes. Soos Sándor, á. h. Vágendrüszel, Szepes. 30. Stetka Gyula, á. h. Hradek, Liptó. Szontagh Manó, á. h. Dobsina, Göraör. Sztrelko Károly, á. h. Igló, Szepes. Szűcs Zoltán, h. h. Miskolcz, Borsod. Thaisz Mihály, á. h. Vágendrüszel, Szepes. 35. Them Albert, á. h. Igló, Szepes. Tomcsányi Miksa, á. h. Drask'óc'z, Turócz. Ulbrich Sándor, á. h. Igló, Szepes. Urszinyi Arnold, á. h. Csetnek, Gömör. Vozárik Bertalan, á. h. Sz.-Miklós, Liptó. 40. Zajácz Kálmán, á. h. Jolsva, Gömör. Zathureczky Miklós,, á. h. Záturcs, Turócz, Zochor Ferdinand, r. k. Igló, Szepes. Kimaradt: Lányi Péter, á. h. Hradek, Liptó. b) Tantárgyak. 1. Vallástan, 2 óra. Wendel kátéja szerint. A kereszt, hit 3 főágazata uj testamentomi elbe­szélésekkel felvilágosítva, az úr imádsága és a szentségek; egyházi énekek. Scholtz J. t. 2. Latin nyelv, 5 óra. A név, számnév és ige, főleg a rendhagyó hajlitások alaktana, elemzési és fordítási gyakorlatok latinból és latinra; rövid emlékelés, kézi k. Schultz nyelvtana és Dünncbier gyakorló könyve. — Scholtz J. t. 3. Német nyelv, 3 óra. Alaktan folytatva, összevont és összetett mondatok, helyes irás és irály gyakorlatok, költemények tanulása, k. k. Wurst. — Scholtz J. t. 4. Magyar nyelv, 3 óra. Samarjay II. r. nyomán. Versek forditása, taglalása emlékelése s elő­adása; helyes írása — és levélirásbani gyakorlatok: — tisztázatok. — Payer t. 5. Mennyiségtan, 3 óra. Mocnik fonalán. Viszonyok, arányok s ezek alkalmazása, olasz gya­korlat, kamatszámitás; külföldi pénz-, hossz-, terület-, tömör-, és ürmérték; — a mértanból: terület- számítás, a tér és alakok átváltoztatása, a háromszögek hasonlatossága. — Payer t. 6. Természetrajz, 2 óra. Pokorny tankönyve szerint; I. félév: madarak, hüllők, halak. II. félév: növénytan, növények gyűjtésével. — Payer t. 7. Földrajz 1 óra. Európa polit. földrajza. Kozenn t. könyve nyomán. — Scholtz J. t. 8. Történelem, 2 óra. Az ókor fontosabb eseményei. Kapp után. Scholtz J. t. 9. Rajz, 2 óra. I-ső félév: a görög oszloprend alkatrészei görög edények s ékítmények Troschel Hugo (11—20) faltáblái szerint. II. félévben mint az I-ső osztály. — Steiner t. 10. Szépírás, ének és testgyakorlat mint az I. osztályban. Barányi Gusztáv, á. h. Igló, Szepes. Barcs Gusztáv, á. h. Igló, Szepes. Barcs Sándor, á. h. Igló, Szepes. Czikó István, h. h. Senye, Borsod. 5. Czimmermann Jak., m. v. Igló, Szepes. Csemitzky Márton, á. h. Hlinik, Liptó. Fábry Béla, á. h. Sztropko, Zemplén. Farkas György, á. h. Jolsva, Gömör. Friedmann József, móz. v. Porács, Szepes. 10. Hafner Vilmos, á. h. Tokaj, Zemplén. Hofmann Viktor, r. k. Igló, Szepes. Jesze Károly, á. h. Vágendrüszel, Szepes. Jezerniczky János, á. h. Tar, Heves. Klein Izrael, móz. v. Markusfalva, Szepes. 15. Knoblauch Károly, á. h. Csetnek, Gömör. Kossín János, á. h. Ózd, Borsod. Kossuth Antal, á. h. Runya, Gömör. Krajnyak Géza, á. h. Tokaj, Zemplén. Krompaszky Konrád, á. h. Igló, Szepes. 20. Langsfeld Rudolf, á. h. Igló, Szepes. Markus Béla, á. h. Jolsva Gömör. Oehlschläger Laj., á. h. Vágendrüszel, Szepes. Polatsek Frigyes, móz. v. Illésfalva, Szepes. Rudnay Gyula, á. h. Jolsva, Gömör.

Next

/
Oldalképek
Tartalom