A Magyar Hidrológiai Társaság IV. Országos Vándorgyűlése IV. kötet, Vízminőségi szeminárium (Győr, 1983. június 29-30.)

Oldal KISTELEPÜLÉSEK VÍZELLÁTÁSA ÉS FELADATAI Bayer Antal Az előmunkálatok meghatározó szerepe a víz­ellátó rendszernél lo8 Barkóczy Tibor- Buttinger Antal - Csibrán István Kisvizmüvek vízkezelésével kapcsolatos elő­tervezési -tervezési feladatok 113 Vargháné Karácsonyi Erzsébet Kistelepülések vízellátásának időszerű fela­datai 127 Keszthelyi Ervin -Bokó Istvánné -Marót Eszter Vizellátó hálózatok számitógéppel segitett kiviteli tervezése 132 Kuncze István A kistelepülések /községek/ vízellátási hely­zetének területi értékelése és a további fej­lesztés alapvető célkitűzései 141 Vass Béla Az aprófalvak vízellátásának és csatornázásá­nak problémái Baranya megyében !5o Bozóky-Szeszich Károly - Dávidné Dr. Deli Matild - Darabos Péter Kistérségi vizmüvek tervezésének és üzemelte­tésének néhány kérdése 16o Ráth Imre- Horányi János Községi közüzemi vizellátó rendszerek szükség­üzemállapotának tervezése 169 Kisérdi József Regionális és egyedi vizmüvek kapcsolata 18 2 Dr. Csókási Jánosné -Pánczi András A vizminőség szabályozás tapasztalata kistele­pülések együttes vízellátásánál 186 Barkóczy Tibor - Buttinger Antal Kutvizsgálat szerepe a kistelepülések energia­takarékos, biztonságos vízellátásában 195 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom