Hidrológiai tájékoztató, 1982

2. szám, október - MEGEMLÉKEZÉSEK - Dr. Salamin Pál: 200 év távlatában (Összefoglaló a felsőfokú vízgazdálkodási intézmények oktatóiról

Király Mária; 1974. 07. 01. — 1977. 01. 31.: Kalmár Gyula; 1977. 02. 01. — 1981. 05. 11.: Török László. 2.) Vízellátási és Csatornázási Tanszék: 1963. 09. 01. — 1977. 10. 14.: Kováts Béla; 1977. 10. 16. — 1978. 09. 01.: Török László; 1978. 09. 01. —: Antal Tivadar. 3.) Építési és Gazdasági Tanszék: 1966. 02. 01. — 1970. 06. 20.: Bándy Iván; 1972. 01. 16. — 1975. 01. 31.: Za­lánffy László; 1975. 05. 01. —: Stadler Tibor. A továbbiakban — a laboratóriumi mérnökök kivéte­lével — összefoglaljuk annak a 117 beosztott oktatónak a nevét, aki 1842-ttől, tehát 140 éven át segítette a mű­egyetemi oktatást. Ez a névsor egyedülálló gyűjtemény oktatásunknak erről a majdnem másfél évszázadáról. 1. Andor György adj. 1945—1947 (12) 2. Ábrahám Gyula ts. 1960 (9.1) — 1966 (9.15) 3. Bakoss Géza ts. (1945 (4) — 1948 (9) 4. Bakonyi Péter adj. 1973 (7) — 5. Behyna Oszkár ts. 1913—1914 6. Binnyei István adj. 1944—1945 7. Bozóky-Szeszich Károly adj. 1945 (6.1) — 1974 8. Bőhm (Lászlóffy) Woldemár adj. 1924—1927 9. Böröcz Imre ts. 1946—1948 10. Bözsöny Dénes adj. 1949—1959 11. Bucsy József ts. 1872—1873 (út, vasút- és vízépíté­szeti ts.) 12. Bulla Miklós adj. 1976 (9) — 13. Búzás Kálmán ts. 1972. (9) — 14. Cholnoky Jenő ts. 1893—1894 15. Csongrádi Kornél adj. 1963 (8) — 16. Czédly György doc. 1976 (7) — 1979. (12.31) 17. Czédlyné Király Mária adj. 1976. (7) — 1978 18. Czinkotszky István ts. 1948 (10.1) — 1954 (9.30) 19. Dávid Sándorné adj. 1959 (5) 20. Demeter Ferenc ts. 1870—1871, víz és hídépítészeti ts., 1871—1872 út -és vasútépítészeti ts. 21. Dobos Alajos doc. 1952. (8) — 1978 (8) 22. Dulovics Dezső adj. 1971. (10) — 23. Dulovicsné Domby Mária adj. 1970—1971 (később főiskolai tanszékvezető) 24. Duzs János kisegítő ts. 1943—1944 25. Einwachter József adj. 1930—1933 26. Fekete András adj. 1951 (11) — 27. Finály István ts. 1898—1901 28. Fodor Péter ts. 1949—1952 (9) 29. Földi Endre ts. 1942—1944 30. Frankendorfer Lipót ts. 1880—1881 31. Gaal Elemér adj. 1945—1946 32. Gábri Mihály ts. 1936—1939 33. Glück Nátán ts. 1868—1870 (víz-, út- és vasútépí­tészeti ts.) 34. Gruber Jenő ts. 1883—1884 35. Györké Olivér adj. 1948 (5.1) — 1953 (8.23) 36. Hamvas Ferenc adj. 1974 (6) — 37. Hankó Zoltán adj. 1948—1958 38. Haszpra Ottó adj. 1964—1967 39. Havadi Erik ts. 1945— 40. Horváth László adj. 1972 (9) — 41. Horváth Ignác ts. 1856—1867 (a vízi oktatás egyik első beosztott oktatója, később egyetemi tanár, aka­démikus) 42. Huszár Imre adj. 1914—1924 (a világháború utáni első vízépítési jegyzet társszerzője) 43. Ijjas István doc. 1962 (7) — 44. Illés István adj. 1963—1974 45. lllei Vilmos ts. 1935—1939 46. Jancsó József ts. 1845 (9.26) — 1849 (a gyakorlati mértan és vízépítészettan „tanszéki segéllője", il­letve „tanári segéllő"-je) 47. Kalina Ernő adj. 1971 (8) — 48. Kalmár Gyula ts. 1951—1955 49. Karádi Gábor ts. 1950—1952 50. Karkus Pál ts. 1949—1951 51. Kertai Ede doc. 1952 (11) — 1966 (1.31) 52. Király Ede ts. 1948—1949 53. Klimm Mihály ts. (kb. 4 éven át) 54. Komlósi Imre adj. 1939—1944 55. Kontúr István adj. 1968 (8) — 56. Kőris Kálmán adj. 1969 (8) — 57. Kovácsné Faa Mária adj. 1959 (3.1) — 1967 (2.28) 58. Kovács György adj. 1947—1950 (jelenleg az Akadé­mia levelező tagja) Kovács Kálmánné (1. Dulovicsné Domby Mária) 59. Kovách Sebestyén Miklós ts. 1909—1910 60. Kozák Miklós doc. 1951—1968 (6.1) 61. Kuncze István ts. 1953—1958 62. Landgraf János ts. 1880—1882 63.Langmár József ts. 1947 (9.1) — 1952 (9.30) (majd távozásáig laboratóriumi mérnök) 64. Lenkei Tibor adj. 1942. (9.1) — 1947 (9.1) 65. Lipták Ferenc doc. 1951 (11) — 66. Madarassy László adj. 1972 (8) — 67. Major Pál ts. 1954—1958 68. Mantuano József ts. 1928—1933 (11) 69. Mátéffy Sándor ts. 1888—1889 70. Maurer Gyula ts. 1896—1897 71. Maurer Mór ts. 1874—1877 (híd- és vízépítészeti ts.) 72. Mészáros Csaba ts. 1971. (10) — 73. Mészáros Gábor adj. 1965 (12) — 74. Muszkalay László ts. 1949 (9.1) — 1954 (3.31) 75. V. Nagy Imre doc. 1959 (10) — (tanári kinevezé­séig) 76. Najmányi László ts. 1941—1942 77. Oláh István doc. 1949 (eleje) — 1950 (5) 78. Orlóci István ts. 1951—1954 79. Öllős Géza doc. 1951—1971 (tanári kinevezéséig) 80. Papházy Zsolt ts. 1948 (2.25) — 1950 (valószínűleg 5-ig) 81. Papp Gábor adj. 1965 (12) — 82. Petheő Barnabás ts. 1897—1898 83. Pischinger Gyula ts. 1885—1887 84. Póka Rezső ts. 1901—1909 (társszerzője a világhá­ború utáni első jegyzetnek) 85. Pozsgay Dezső ts. 1947 (9.1) — 1948 (2.24) 86. Rátky István adj. 1970 (9) — 87. Rotzik József adj. 1957—1972 88. Ruszkay Endre adj. 1943 (9.1) — 1944 (11.15) 89. Salamin Pál doc. 1946. (9.1) — 1962 (7.31) tanári kinevezéséig) 90. Sárosi Lajos doc. 1958 (9.1) — 1971 (8.31) 91. Schick Emil ts. 1889—1891 92. Siklósi Szabolcs Béla adj. 1935—1937 93. Stoczek József „magánysegéd", 1842—1843 94. Stollmayer Akos adj. 1953 (12) — 1963 (9.1) (1962-J-1963 szakmai gyakorlaton) . 95. Sváb János adj. 1959 (4.1) — 1973 (12.31) 96. Szabó László ts. 1949 (4.29) — 1952 (később aspi­ráns, majd évekig a Vízgazdálkodási Tanszék La­boratóriumának vezetője) 97. Szalay Miklós adj. 1953 (9.1) — 1978 (6.10) (közben 5 évig meghívott előadó a Kartumi Egyetemen) 98. Szél Sándor ts. 1951 8.1) — 1957 (3.31) 99. Szepessy Jó2sef ts. 1951—1958 100. Szilágyi Gyula adj. 1926—1938 (megszakításokkal, később tszv. egyetemi tanár) 101. Szesztay Károly ts. 1950—1952 (később a Nemzetkö­zi Hidrológiai Szövetség elnöke) 102. Szigyártó Zoltán ts. 1949 (12) — 1959 (9) 103. Szily József adj. 1930—1939 (később ny. r. egyete­mi tanár) 104. Szolnoky Csaba adj. 1954 (7) — 105. Techet Ignác ts. 1866—1867 (az egyik első beosz­tott oktató a vízépítés területén) 106. Tóth Henrik ts. 1891—1893 107. Török László ts. 1952 (8.1) — 1953 (8.31) 108. Tőry (Tögl) Kálmán adj. 1923—1926 (8) 109. Ulmann Vilmos ts. 1878—1880 (híd- és vízépíté­szeti ts.) 110. Vágás István ts. 1952—1954 111. Varga István adj. 1979 (9) — 112. Varga Vilmos ts. 1910—1913 113. Vas Károly adj. 1965 (1) — 114. Vastag Géza adj. 1940—1947 115. Weiss János „a mérnöki tanszék segéllője" 1850—(?) 116. Weissmahr József adj. 1903—1919 (később ny.' r. egyetemi tanár) 117. Winter János adj. 1963 (7) — A Műegyetem keretein belül is számos Építészmér­nök-, Építőmérnök-, Gépészmérnök- és Vegyészmérnök Kari Tanszék oktatója segítette a múltban a vízépítési oktatást, és vesz részt a jövőben is a határterületi is­5

Next

/
Oldalképek
Tartalom