Hidrológiai Közlöny 1984 (64. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 04»mna.iHhiií opraH BeHrepcKoro fnflpojioniMecKoro OömecTBa Bulletin de la Société Hidrologique de la Hongrie Officinal Jouimal of the Hungarian Hidrological Society Bolletino della Societa Idroiogical Ungherese Offizielles Organ der Ungarischen Hidrologischen Gesellschaft A szerkesztésért felelős: ÖLLÖS GÉZA V. ker., Kossuth Lajos tér 7—8., IV. Telefon: 121-470 Szerkesztőség — Redaktion — redaction: Magyar Hidrológiai Társaság .Budapest kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Levélcím: 1946 Postafiók 393. Fk. k.: Siklósi Norbert, a Lapkiadó Vállalat vezérigazgatója. 84. 1608. — Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. F. v.: Horváth Józsefné dr. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 1900 KHI (Budapest V., József nádor tél 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj félévre 138,— Ft, egész évre 276,— Ft. Egyes szám ára 23,— Ft. Megjelenik havonként. Külföldön terjeszti a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149. Index: 25 374 HU ISSN 0018—1323 Publicité: Advertisements: Anzeigen: Publishing House of International Organisation of Journalist. INTERPRESS, Budapest. Tanács krt. 11. H— 1075. Telefon: 221-271 TX. IPKH. 22-5080. HUNGEXPO Advertishing Agency, Budapest, P. O. B. 44. H— 1441. Telephone: 225-008, Telex: 22-4525 bexpo MH—Advertising. Budapest, H— 1818. Telephone: 183-640. Telex: roahir 22-5341. TARTALO Varga Miklós: Az ivóvízellátás bányavízgazdálko­dással összefüggő kérdései az eocén program­mal érintett térségben 1 Dr. Völgyesi István: Vízvezető rétegek anizotró­piája 8 Aujeszky Géza—dr. Karácsonyi Sándor: Dúsítás al­kalmazása partiszűrésű víznyerőhelyeken. ... 16 Prajczer Antal— dr. Winter János: A csapadék ha­tása a talajvízre Budapesten 27 Ák oshegyi György: Előregyártott elemekből épülő úszómedencék Magyarországon 33 Gilyénné Hof er Alice: Vízhasznosítási tározók ki­használtságának vizsgálata 40 JEGYZÉK Dr. Hotya János: Huminanyagok a délalföldi ivó­vizekben 50 Marjai László: A Tisza természetes vízszintduz­zasztásainak és süllyesztéseinek hatása a Maros makói szelvényének vízjárásában 53 Dóka Klára: A vízépítő mérnökképzés 200 éves történetéből 56 A Magyar Hidrológiai Társaság IV. Országos Ván­dorgyűlése. Győr, 1 983. június 29—30 (10 Könyvismertetés 32, 59 Egyesületi és Műszaki Hírek 26,49,52,55, 63 Kedves Olvasóink! Értesítjük Önöket, hogy lapunk 1984. évtől kezdődően évenként 6 számban jelenik meg 64 oldal terjdelemmel. Az évi előfizetési díj változatlanul 276,— Ft, az egyes szám ára 46,— Ft. Szerkesztőség Dear Reader, we are pleased to announce that from 1984 this pe­riodical will have 6 numbers annually, each con­taining 64 pages. The annual rate remained unchan­ged, a total of 276 Ft. The price of a single number is 46 Ft. The Editorial Board Címkép: Szeged Északi Vízmű 2x2500 m 3-es vasbeton tárolómedence terelőfalainak zsaluzása Ha 0iiß03KKe: OnajiyöoiHbie pa6oTbi uanpaBJiaromiix CTCHOK >K(Í pe3epßyapa c OŐ^EVIOM 2x2500 M : ! Ce­BepHoií BoflonpoBoaHoií CTaHumi r. Cerea Titelbild: Wasserwerk Nord der Stadt Szeged. Wandschalung der Stahlbetonbehälter 2x 2500 m 3 Cover: Formwork for baffles in the 2x2500 ni 3 r.c. basin, Szeged-North Water Works

Next

/
Oldalképek
Tartalom