Hidrológiai Közlöny 1975 (55. évfolyam)

8. szám - Kemény Imre: Az eleveniszapos szennyvíztistzítás során használt levegőztető szerkezetek villamosenergia-felhasználása

Kemény I.: Az eleveniszapos szennyvíztisztítás Hidrológiai Közlöny 1975. 8. sz. 363 Nitrifikációs tisztítás esetén 100 000 leé felett egyértelműen a mélylégbefúvásos levegőztetés vizs­gált paraméterei a legkedvezőbbek. Biológiai résztisztítást nyújtó rendszer és 100 000 leé esetén a mélylégbefúvásos levegőztetés alkalma­zása csak 270 mg/l BÜI S szennyvízkoncentráció felett tűnik a fajlagos villamosenergia felhasználás szempontjából indokoltnak. Befejezésül még egyszer hangsúlyozni kell. hogy a levegőztető szerkezetek helyes megválasztásához komplex vizsgálat szükséges. A villamosenergiával való takarékoskodás másik fontos lépcsője a cikk­ben tárgyalt lehetőségen kívül a különféle levegőz­tető szerkezeteknek a változó terheléshez illesztett teljesítmény szabályozása. Erre az egyes levegőz­tető változatok nem egyformán kedvezően alkal­masak. A felületi levegőztetők fordulatszámának változtatásával azonban jelentős villamosenergia megtakarítás érhető el [ 1]. Függőleges tengelyű tur­binák esetében a fordulatszámnak a hidraulikailag optimális medenceméretek megválasztásában is fontos szerepe van [8], Lényeges az egves levegőz­tető szerkezetekhez tartozó kedvező medencemé­retek, valamint a konkrét helyi adottságok (pl. max. talajvízszint) kapcsolatának, a beruházási és üzemeltetési költségeknek, üzembiztonsági kérdé­seknek, a szabályozástechnika, az automatizálás alkalmazási lehetőségeinek stb. tanulmányozása is. IRODALOM [1] Blum Anna—Bikfalvi István—Kerese János: Ele­veniszapos medencék oxigénellátásának automati­kus szabályozása. Műszaki Tervezés 1 970/3. [2] von der Emde W.: Belüftung, Arten und Systeme­Sauerstoff — Zufuhr und Energieanfwand. Berichte der ATV, Heft 13 Hamburger Tagnung 1961. [3] von der Emde IV. : Belüftungssystem und Becken­formen Tropfkörper und Belebungsbecken. Mün­chener Beitrage zur Abwasser-, Fischerei- und Fluss­biologie. Band 5 1968. [4] Horváth Imre: Levegőztető medencék hidraulikai és oxigén felvételi folyamatainak modellvizsgálata. VITUKI, 1970. [5] Kalbskopf K. H.: Strömungsverhältnisse und Sauer­stoffeintrag bei Einsatz von Oberflächenbelüftern, Jahrbuch vom Wasser. 33. 1966. [6] Kalinskie A. A.: Turbulence Diffusivity in Acti­vated Sludge Aeration Basins. Advances in Water Pollution Research Proceedings of the 5th Interna­tional Conference held in San Francisco and Hawai 1970. Volume I. Pergamon Press 1971. [7] Kay ser R. : Comparison of Aeration Efficiency under Process Conditione. Advances in Water Pollution Research Proceedings of the 4th International Con­ference, Prague 1969. Pergamon Press, 1969. [8] Kemény Imre: Korszerű levegőztető szerkezetek vizsgálata ós villamosenergia felhasználása. (Kéz­irat.) Diplomamunka. BME. 1974, Budapest. [9] Knop—Bischof sbergei—Stallmann : Versuche mit verschiedenen Belüftungssystem in technischen Masstab. Teil I—II. Vulkan Verlag. 1964—65. [10] Knop E. — Kalbskopf K. FI.: Energy and Hydraulic Tests on Mechanical Aeration Systems. Advanced in Water Pollution Research Proceedings of the 4th International Conference. Prague, 1969. Pergamon Press. 1909. [11] Krüger gyártmánykatalógus 1974. [12] Muhits Tamás: Levegőztető rendszerek energetikai vizsgálata, Műszaki Tervezés. 1974/9. [13] Müller U.: Berechnung der Sauerstoffaufnahme und Wirtschaftliche Gestaltung von Druckluft Belüf­tungsbecken. Stuttgarter Berichte zur Siedlungs­wasserwirtschaft. 32. 1968. [14] Schumacher gyártmánykatalógus. [15] Tasfi László—Mészáros Ferenc— Bürg Károly: Az eleveniszapos szennyvíztisztítás levegőztetőrend­szerének megválasztása. Műszaki Tervezés. 1974/2. Elektrischer Energieverbrauch der bei (1er Abwasser­klärung mit Belebtschlamm verwendeten Belüftungs­konstruktionen Kemény, I. Verglichen wird die Verwendung von elektrischer Energie bei den vertikal- und liorizontalaehsigen Roto­ren ungarischen Erzeugnisses mit der durch die Firma Schumacher erzeugten Feinblasen-Konstruktion mit Tiefverdüsung (Brandol-Kerze) für Belebtschlamm Ab­wasserreinigungsverfaliren verschiedenen Wirkungs­grads. Bei der Berechnung des Energiebedarfs der Tie­fenverdüsungskonstruktion wurden die Leistungskurven der Turbokompressoren der dänischen Firma Krüger verwendet. Wichtigere Feststellungen der Abhandlung: a) Die auf Abwasser bezogenen spezifischen Sauerstof­feintragungswerte (kgOj/kWh) der Oberflächenbelüf­tor sind im Fachschrifttum unabhängig von der Menge und Qualität des Abwassers angegeben. Bei Belüf­tung durch Tiefverdüsung haben die Berechnungen schon bedeutende Unterschiede gezeigt (Abb. 3). b ) Zum Abbau von 1 kg BSB 5 beanspruchen die Tief­verdüser im allgemeinen die wenigste Energie. Für 100 000 Einwohnergleichwerte ist bei dem vollbiolo­gischen Keinigungssystem bis cca 150 mg/BSB 5/l, bei dem Teilreinigungs-System bis 270 mg BSB 5/1 Ab­wasserkonzentration, die mit vertikalachsigen Kon­struktionen vorgenommene Belüftung hinsichtlich Energieverbrauch vorteilhafter (Abb. 4, 5, 6). c ) Bei der Schätzung der Sohlengeschwindigkeiten in Becken mit vertikalachsiger Bliiftungskonstruktion, ist die Abb. 8 behilflich. d ) Bei Tiefverdüsung kühlt sich das Abwasser bei kaltem Wetter im Gegensatz zu den Oberflächenbelüftern nicht ab, sondern erwärmt sich sogar um einige Zehntel C°. e ) Bei der Oberflächenbelüftung sind die Belebtschlamm flocken kleiner, bei Tiefverdüsung sind sie aber grös­ser. Infolge der kleinen Flockengrössen nimmt aber die Geschwindigkeit der verschiedenen Übertra­gungsverfahren zu, wegen Zerstückelung der Flocken können sie aber schlechte Absetz-Eigenschaften ha­ben. /) Verfasser betont, dass zur richtigen Wahl der Belüf­tungskonstruktion eine komplexe Untersuchung notwendig ist. Diese Abhandlung wünscht nur auf einige Elemente dieser Untersuchung hinweisen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom