Hidrológiai Közlöny 1974 (54. évfolyam)

12. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Szám Oldal minőségi állapotok megítélésére. 1. Egy Sajó hossz-szelvény vizsgálat algoló­giai eredményei 9 419 (1) Végvári Péter: Lásd: Ádámosi Margit és mtsai 12 570 84. Vincze József: A magyar vízgazdálkodás célkitűzései 3 98 Improvement in planning of water management 3 132 85. Vitális György—Hegyi Istvánné: Hidro­termális kőzetelváltozások a dunai ande­zit hegységgel határos dolomitterületeken 12 562 86. Vitális Sándor: „Vízgazdálkodási Terve­zés Fejlesztése" konferencia. Elnöki be­vezető 3 97 Presidential address 3 132 87. V. Nagy Imre: Hidrológiai-vízkészletgaz­dálkodási kutatómunkánk helyzete s főbb feladataink 2 72 (7) Winter János—Bozóky-Szeszich Károly: Lásd: Bozóky-Szeszich Károly 2 74 88. Zsuffa István: Nagy tavak vízgazdálko­dási rendjének optimális kialakítása a tá­rozómóretezés eszközeivel 2 91 Hozzászólás A Vízgazdálkodási Tervezési Fejlesztési Kon­ferenciához — az 1 ülésszak témáihoz (Bözsöny Dénes, Vajda András, Szebényi Lajos, Szabó Ivánné, Hankó Géza, Háhn Gyula, Parvulescu Constantin, Pintér György, Dulovics Dezsőné, Gazo Vladislav, Salamin Pál, Barna Aladár, Mátrai István, Hoek Béla, Hess Sándor, Tirvol László, Békési János részéről) 3 146 — a 2. ülésszak témáihoz (Kocsis Árpád, Quirico Domokos, Kohut János, Zieg- 9 ler Károly, Kindler Janusz, Herczog Henrik, Papp Ferenc, Varga György, Bozóky-Szeszicli Károly, Vymazal Milán, Valló Sándor, Fehér Ferenc, Kollár Ferenc, Niedung Ottó, Pallós Gá­bor, Merényi Miklós, Haszpra Ottó, Váradi Gyula, Jíőser Ottó részéről) ... 3 129 3 153 Szám Oldal Szakváry Jenő: „A felszín alatti vizek minő­ségvédelme" c. tanulmányához (Bol­beritz Károly, Scheuer Gyula, Schirilla György, Pálinkás Lajos, Karácsonyi Sándor részéről) 11 492 Megemlékezés Maurice Pardé (1893 — 1973) (Lászlóffy Woldemár és Németh Endre) 2 65 Chester C. Kisiel 1929 — 1973 6 255 Julian Lambor 1901—1973 6 264 Schmidt Eligius Róbert 1902 — 1973 10 433 Papp Szilárd 1905 — 1974 11 481 Beszámoló Korszerű eszközök ós módszerek a területi vízgazdálkodásban (Ankét Székesfehér­várott, 1972. szept. 14 — 16.) 2 71 Beszámoló az 1973. évi moszkvai nyári Nemzetközi Hidrológiai Továbbképző Tan­folyamról (Kontur István) 5 247 Nemzetközi hidrológiai hírek A Nemzetközi Vízgazdálkodási Szövetség (Cahun, K. és V. Nagg Imre) 6 295 IAHR. 1. sz. Bulletin (H. J. Schoemaker) ... 8 381 Az EGB. Vízügyi Bizottságának washingtoni szimpóziuma (1974. márc. 26—ápr. 4.) (Do­mokos Miklós 9 431 Könyvismertetés 2 — 61, 2 — 70, 2-96, 3 — 131, 3 — 162, 3 — 183, 5 — 248, 6-288, 6-294, 7 — 317, 8-384, 9 — 418, 10—453, 11 — 487, 11-500, 11—508, 12 — 543. Egyesületi és műszaki hírek 1—20, 1—25, 1—40, 1 —48, 2 — 73, 2 — 86, 3 — 110, 3-197, 5-209, 5-216, 5-221, 5 — 223, 5 — 228, 5-232, 5 — 236, 5-246, 6 — 272, 6 — 280, 7 — 308, 7 — 332, 7-336, 8 — 367, 8 — 372, 8 — 383, 9 — 395, 9-417, 9 — 425, 10 — 460, 10-476, 11—528, 12-569, 12 — 576. F. k.: Siklósi Norbet 75 - 4507 Révai Nyomda - F. v. Povárny Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom