Hidrológiai Közlöny 1932 (12. évfolyam)

Tartalom - Inhalt - Table des matiéres - Table of contents - Sommario I ap Venill Aladár dr.: A budai keserűvíz képződéséről 5 Uber die Bildung des Budaer Bitterwassers 5 Horusitzky Henrik: Budapest Székesfőváros hidrogeológiai viszonyai 19 Die hydrogeologischen Verhältnisse der Haupt- und Residenzstadt Budapest 44 Schreier Ferenc dr.: Adatok a Buda-Pilisi hegység Nagy Kevély hegycsoport­jának hidrológiai viszonyaihoz — 46 Angaben zur Hydrologie der Umgebung des Nagy Kevély er Gebirgszuges (Buda-Piliser Berge) 63 Schröter Zoltán dr.: Az egri vízvezeték hévvízű ártézi kútja 64 Der thermaler artesische Brunnen der Wasserleitung von Eger 74 Kessler Hubert: Die Aggteleker Höhle: ein 20 km langes unterirdisches Ent­wässerungssystem 76 Einczinger Ferenc: Esztergom melegforrásai 82 Csegezy Géza dr.: A Balatonmellék forrás- és patakvizeinek higiénikus jelen­tősége 85 Les sources et les ruisseaux du Balaton au point de vue hygiénique — 88 Pávai Vajna Ferenc dr.: Üj gyógyforrások Budán 98 Neue Heilquellen beim Gellért-Berge (Buda) — — 107 Emszt Kálmán dr.: A Rudasfürdő forrásainak vegyi elemzése 110 Chemische Analyse der Quellen des Rudas-Bades — 117 Weszelszky Gyula dr.: A budapesti Rudasfürdő körül fakadó hévforrások rádio­aktivitásáról 120 Uber die Radioaktivität der neuen Heilquellen beim Gellért-Berge (Buda) 124 Vigli Gyula dr.: Adatok a Rudasfürdő mellett mélyfúrással fakasztott három hévforrásnak a Szent Imre-gyógyfürdő forrásaival való összefüggésének kérdéséhez 128 Beiträge zur Frage des Zusammenhanges zwischen den neben dem Rudas­Bade angebohrten drei Thermen und den Quellen des St. Imre­Bades — 138 Mazalán Pál: Budapest Székesfőváros legújabb ásványvízfúrásainak műszaki leírása j4q Pávai Vajna Ferenc dr.: Igazi sósfürdő Pestszenterzsébeten — 145 Eine Salzquelle bei Pestszenterzsébet — — 149 Dalmady Zoltán dr., Lóczy Lajos dr., Vendl Aladár dr.: A Rudas-fürdő melletti új fúrásokról és a pestszenterzsébeti sóskútról tartott előadásokhoz való hozzászólásai 151 Földvári A.—Papp F.: Üjabb adatok a Gellérthegyi szökevényforrások ismere­téhez. (Mit deutschem Auszug) 157 Lászlóffy B. Woldemár: Das Tisza- (Theiss-) Tal - 159 Ismertetések — Referate — Bibliographie — Literature — Recensione l»

Next

/
Oldalképek
Tartalom