Hajós Bence: HÍDJAINK. A római örökségtől a mai óriásokig (Budapest, 2007)

Tartalomjegyzék

6. Karcagi Zádor-híd Csonka híd a pusztában ÉT Épült: 1809 Tervező: Bedekovics Lőrinc Kivitelező: Magurányi József Aki a Zádor-hidat látni akarja, elég fáradsá­gos útra vállalkozik. A Karcagról Nádudvarra vezető út - a hajdani Szolnok-Debrecen útvo­nal része -, melyen az ötnyílású kőhíd áll, a híddal együtt megőrizte száz év előtti arcula­tát: ma sincs rajta burkolat, sáros-poros föld­út. Ezen a földúton haladtak valaha a sószál lítmányok és a postakocsik. A híd már messziről felismerhető csupasz szárnyfalairól és magasan a terep fölé emel­kedő mellvédfalairól. A Zádoron átvezető hi­dat először 1783-ban említik. Ekkor épített Góc (Gőz) István molnár fia fahidat a vízfolyás felett. A fontos útvonal közlekedésének biztosításá­ra és a fahidak állandó romlása miatt 1806-1809 között épült meg a 40 öl hosszú, 9 nyílású kőhíd, amely építésekor az ország legtöbb nyílású és leg­hosszabb boltozott kőhídja volt. A kivitelezési mun­kálatokat Magurányi József egri kőműves mester és Laczka Ferenc districtus comissarius (ma: mű­szaki ellenőr) irányította, Bedekovics Lőrinc me­gyei földmérő tervei alapján. A téglákat helyben égették, a köveketa Bükkből hozták. Több mint 20 esztendeig eredményesen telje­sítette feladatát, egészen az 1830. évi nagy tiszai árvíz okozta összeomlásig. A magas vízállás miatt olyan nagy víztömeg zúdult ki a Tiszadob és Polgár közötti nyílt ártérre, hogy a híd 2-2 kisebb szélső nyílását elsodorta. A híd pusztulása révén az or­szágúti közlekedés is megszűnt. Amíg az árvíz nem vonult el, gondolni sem lehetett a kőhíd helyreállí­tására, ezért olyan megoldást kellett keresni, mely a legkisebb költséggel, a leggyorsabban helyreál­lítja az országút közlekedését. 1833-ban Bozóky András nádori tábla­bíró vette kezébe a híd ügyeit. Az eredeti ki­lencnyílású hídnak a középső öt egyforma ­3 öl 3 láb méretű - nyílását megtartották, a két-két szélső beomlott nyílást lebontották, s a szárnyfalakat a megmaradó hídrészt határoló mederpillérhez áthelyezték. A híd költségvetését Dobrovai Fábián abonyi kőműves mester készítette, vélhetően ő végezte a helyreál­lítási munkákat is. Újabb változásokat a vízrendezési munkák hoz­tak. A Széchenyi-Vásárhelyi-féle nagyszabású Ti­szaszabályozás keretében elsőként 1846-ra a Tiszadob-Polgár közötti 11 km-es töltésszakaszt építették meg, s ezzel a Hortobágy mentesült a tiszai árvizektől. Az eddigi vízfolyások kiapadtak vagy lecsökkentek, helyettük csatornák épültek. 2?

Next

/
Oldalképek
Tartalom