Hevesi Napló, 3. évfolyam (1993)

1993 / 1-2. szám

IRODALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZELLEMI KÖRNYEZETVÉDŐ FOLYÓIRAT Szerkeszti a szerkesztő bizottság: Dr. Farkas András/ Páskándi Géza/ Patkós Attila/ Pécsi István/ Szakonyi Károly Felelős szerkesztő: Pécsi István Eeer/ Balassa u. 30. ©/fax: 36/314-084/ ct.: Radó István Nyilvántartási szám: B (KUL) 380(HE) 91. Ára: 50 Ft E SZAMUNK MEGJELENÉSÉT AZ ALÁBBI SZPONZOROK SEGÍTETTÉK: Axol Springer Magyarország, Balogh Gyula Bogumil föltaláló, Egri Gárdonyi Gáza Színház, Radó Nyomda. Köszönjük a megértést, a manapság ritka, önzetlen mecénási alapállást, azt hogy lehetővé tették: megindítsuk ezt a szabad, független folyóiratot. Nem kis részük van abban, hogy mellőzhettük a gondolatcsorbító kompromisszu­mokat, hogy kizárólag arra törekedhettünk: következetesen érvényesülje­nek etikai, esztétikai alapelveink, s csorbíthatatlanul felvillanhassanak a szer­zők és szerkesztők egyetlen irányzathoz, hivatalhoz és párthoz sem kötődő, szuverén nézetei. REVÍZIÓ 1997. Társszerkesztő és felelős kiadó: Dr. Farkas András A szerkesztőség címe: 2 Hevesi Napló 1993. 1—2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom