Hevesi Szemle 14. (1986)

1986 / 4. szám - ZENE - Szecskó Károly: Reményi Ede Egerben

Apró képek villannak fel a múltból: ahogyan fejét tenyerébe hajtva hallgatta a zenét, ahogyan utcai találkozáskor összecsapva kezét örvendezett, ahogyan kis pohárka édes likőrjét kortyolgatta, ahogyan utánafordult egy ellibbenő szoknyának, ahogyan örült minden embernek, ahogyan sugárzott tekintetéből a tiszta lélek derűje, ahogyan segített és tanácsot adott, ahol úgy látta, szükség van még rá. Bámulatos, ahogyan szinte utolsó pillanatáig min­den apró dologra is figyelni tudott. „Gombold be a zakódat, ha vezényelsz!” — kaptam a figyelmeztetést egy alkalommal. Aki élete utolsó éveiben laká­sában járt, azt szomorú kép fogadta. Szinte semmi nem utalt muzsikus karrierjére, sikereire. Zongorájától már régen kénytelen volt megválni. Al­bérleti szobájának szinte egyetlen értéke hatalmas, földre rakott kottahegy volt. „Válogass belőle!” — mondta sokunknak szeretettel, s mi tudtuk, hogy laponként magunkkal visszük azt, amiből egy élet munkája táplálkozott, ami­ből a hajtóerőt merítette. Ocskay György A hegedű virtuóza volt REMÉNYI EDE EGERBEN Eger zenei múltja hagyományokban nem túl gazdag. Sajnos, azonban, hogy még e más városokhoz viszonyítva kevés zenetörténeti emlék feltárása és közkinccsé tétele sem történt meg maradéktalanul. Jelenleg még a kutató­munka kezdetén tartunk. Ennek eredményeként születtek meg eddig Gyárfás Győzőné, Kelemen Imre, Ocskay György, Szigeti Kilián munkái. Írásom célja, hogy adósságunkból törlesszek valamicskét, s bemutassam világhírű múlt szá­zadbeli hegedűművészünk, Reményi Ede egri kapcsolatait. Reményi Ede 1828. január 17-én született Miskolcon. Apja, Hoffman Henrik aranyműves népes családjával az 1840-es évek elején Egerbe költözött, ahol az akkori CzUkor utcában ékszerüzletet nyitott. A kis Ede itt végezte elemi iskolai tanulmányait. Már ekkor jelentkezett nem mindennapi zenei tehetsége, amelyre felfigyelt a főszékesegyház karmestere, Birkmann József is. A karnagy hegedűórákat adott a tehetséges gyermeknek, felhívta rá a nagy művészetpártoló érsek, Pyrker László figyelmét. Reményi 1843-ban ér­sek pártfogója segítségével beiratkozott a bécsi konzervatóriumba. Az inté­zetben a pesti születésű Böhm József keze alá került, aki korának legna­gyobb zenepedagógusa volt. Konzervatóriumi növendékként az 1840-es évek közepén tartotta első hangversenyét Egerben, egyik pályatársával. Lelkesen csatlakozott az 1948— 49-es forradalom és szabadságharchoz. Görgey Artúr kedvenc tábori hegedű­se lett. A szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült. XJtja Kons- tantinápolyon, Párizson és Londonon keresztül Amerikába vezetett. Innen mint kulturált hegedűművész tért vissza Európába, ahol rendkívül rövid idő alatt páratlan karriert futott be. Kapcsolatba került a kor több kiemelkedő zeneszerzőjével. 1852—53-ban a fiatal Brahmsot vitte magával hangverseny-kőrútjára. 1853-ban Liszt Fe­47

Next

/
Oldalképek
Tartalom