Hevesi Szemle 7. (1979)

1979 / 1. szám

VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1979. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő bizottság tagjai: DR. BAKOS JÓZSEF BERECZ ISTVÁN DR. DRÁVICZKI IMRE EBERGÉNYI TIBOR DR. FARKAS ANDRÁS GRESKOVITS LÁSZLÓ GYURKÓ GÉZA (felelős szerkesztő) KÓCZA IMRE DR. LŐKÖS ISTVÁN MOLDVAY GYŐZŐ DR. NAGY SÁNDOR DR. SEREG JÓZSEF DR. SIPOS ISTVÁN SZALAY ISTVÁN HEVESI SZEMLE. Közművelődési folyóirat. Megjelenik negyedévenként, a Heves me­gyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya gondozásában, 2000 példányban. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős szerkesztő: Gyurkó Géza. Szerkesztőség: Eger, Beloian­nisz utca 3. 3300. Telefon: 13-664. Kiadja a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Dr. Noszticzius Ferenc igazgató. Ter­jeszti: a Magyar posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hír­lapirodáinál (Budapest, V., József nádor tér 1900.) Előfizetési díj egy évre 40,— Ft, el­adási ár: 10,— Ft. Index: 25 957 Révai Nyom­da Egri Gyáregység. F. v.: Vilcsek János. 79 167 2000 HU ISSN 0133—7654 Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. A címoldalon: Deák Kázmér illusztrációja és Szántó György fotója: Az egri mártírok emlékműve. A borítóbelsőn, valamint -külsőn Nagypál Györgyi portréi. A szám belső grafikai anyagát Csont István, Deák Kázmér, Magyar István készítették. IRODALOM — MŰVÉSZET V. Suskin: A temetőben (Z. Hering Margit fordítása) — — — 2 Utassy József: Tüzem, lobogóm — — — — — — — — 3 Kovács Magda: Jaku nem hazudott — — — — — — — 4 Utassy József: Itt — — — — — — — — — — — 5 Farkas Agnes: Befogadnak? — -— — — — — — — 6 Cseh Károly: Kiáltások — — — — — — — — — — 7 Gyurkó Géza: A szekrény — — — — — — — — — 8 Cseh Károly: A város felett — — — — — — — — — 10 Farkas András: Egy hóstyai bál emlékére — — — — — 11 Cseh Károly: Próféta sokaság, csak a hit— — — — — — 12 Képzőművészet — — — — — — — — — — — 13 JELENÜNK Bodnár László: Heves megye falusi népességének demográfiai szerkezete (részlet) — — — — — — — — — — 20 Suha Andor: Gondolatok Budapesten, az A utcában — — — 22 Sereg József: Károlyi Mihály nyomában — — — — — — 23 MÚLTUNK JELENE Rajzok a karzatról — — — — — — — — — — — 28 Kelemen Imre: Zenei élet Egerben, az 1918—19-es években — 35 Emlékek a forradalomról (dokumentumok) — —• — — — á0 Varga László: Amikor a Pravdát Hatvanban, Gyöngyösön és Füzesabonyban terjesztették — — — — — — — 44 Az újságok emlékeznek — — — — — — — — — — 45 TUDOMÁNYOS MŰHELY Szopisz Petrosz: Az 1944-es angol intervenció Görögország ellen — — — — — — — — — — — — — 49 Bakos József: Lírai nyelvjárástan (II.) — — — — — — 55 Lőkös István: Megyénk irodalmi kistükre (XI.) — — — — 58 Vasas Joachim: A proletár internacionalizmus új szakasza — — 61 Vadon Lehel: Upton Sinclair a magyar irodalmi kritikában — 65 Bereczky László: Technikai érdekességek innen-onnan — — 68 Benda Kálmán: A helytörténet-kutatás új útjai III. — — — 71 Könyvespolc — — — — — — — — — — — — 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom