Hevesi Szemle 2. (1974)

1974 / 1. szám

illlllllllllllllllllllllllllllMMilUIIIUIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllliinilllllllillllllllÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIiUlllllUIIIIIIIUIIlililllllMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlilUllllllilllHllllillltlIillllintlIIÜ TARTALOMMUTATÓ A HEVESI SZEMLE 1974. ÉVI MÁSODIK ÉVFOLYAMÁHOZ llllllllllllllllllllltlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllHIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIINIIIIIIIIHIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllininilMlllllllllllllT 4. Harcban a fasisztákkal a dolgozó nép felszabadításáért (1920—1944) 4;34 V. TUDOMÁNYOS MŰHELY Bakos József: Kép és szó: a címlapképek ábrázoló szerepe és közlő értéke (Misztófalusi Kis Miklós emlékezetére) 1 ;55 A könyvek sorsa (A Nádasdy-könyvtár Egerbe került könyveinek filológiai és könyvtörténeti vonatkozásairól) ^ 2]50 Kép és szó: Az értelmi képesség fajtáival és műveleteivel kapcsolatos fogalmak kifejező jelei a képi és a nyelvi közlőrendszerben 4;47 Bakó Ferenc: Kőbevájt lakások, építmények 3;57 Bitskey István: Könyvek a XVIII. századi Egerben 2;47 Dargay Lajos: A művészet funkciója és a technikai­tudományos forradalom 1 ;20 Domán László: A DH mint munkamódszer és mint mozgalom 2;56 Hekli József: Az ifjú Jevtusenko 1;1? Lőkös István: Vitkovics Mihály a magyar könyvek terjesztéséről _ _ 2;54 Nagy Miklós: Az egri hóstyák népszokásaiból, népdalaiból 1 ;45 Nagy János: Nyugdíjban a gümőkór? 1151 Német Gábor: Az 1849. évi tavaszi hadjárat kezdete és a hatvani ütközet __ 2;52 Petró Zoltán: A műszaki-tudományos haladás és társadalmi élet 3',5A Sugár István: Robinson Crusoe kalandjainak igazi históriája , „ 4;40 Szeidl Béla: Obszervatórium a Piszkés tetőn 4;53 Tóth Miklós: Vasút a föld alatt 1 i49 Varga István: Németh László és a könyv 2;5 Varga István: Győry Dezső emlékezetére 3;51 VI. HAZA ÉS NAGYVILÁG Bereczky László: Az ember a modern ipari társadalomban 2;33 Ebergényi Tibor: New York-i beszélgetések 1 ;29 VII. A SZEMLE KÖNYVESPOLCA Beke György: Bővizű patakok mentén (Varga András) 3;63 Dimény Imre: Mezőgazdaságunk és a műszaki fejlesztés (Varga András) Z\62 Dimény Imre: Az állattartás gépesítésének ökonómiája (Varga András) 4;60 Fegyin, Konstantin: Városok és évek (Ebergényi Tibor) 2;62 Féjq Géza: Visegrádi esték (Pásztor Emil) 4;61 Fekete István—Dobos Alajos: Az öntözés mezőgazdasági és műszaki tervezése (v. a.) 4;63 Illyés Gyula: Minden lehet (Varga István) 1 ;60 Kós Károiy: Kalotaszegi krónika (E. Nagy Sándor) 2;62 Lőkös István: Hidak jegyében (Cs. Varga István) 4;62 Nagy Sándor; E: Remenyik Zsigmond (f. a.) 11^9 Páskándi Géza színművei (f. a.) 2;63 Remenyik Zsigmond: ,,Vén Európa" Hotel (E. Nagy Sándor) 3;62 Rományi Pál: A tanyarendszer ma (Varga András) 4;60 Sütő András: Istenek és falovacskák (f) 1 ;59 ILLUSZTRÁCIÓK Bolyki István: Triptichon 1 ;4 Bolyki István: Táj gyárral 3;33 Blaskó János: Fák 3;50 Csont István: Illusztráció 2;8 Fehér István: Portré (belső borító) 1; Fehér István: Tengerparton (külső borító) 4; Fehér Miklós: Mátrai erdő (belső borító) 2; Gömöry Anna: Móric bácsi tévét néz 1 «'35 Gömöry Anna: Szemlélődés 1:40 Greskovits László: 1 ;10 Greskovits László: 1 íl2 Greskovits László: 2;17 Greskovits László: 3;25 Greskovits László: 4;18 Holló László: Böszörményi tanya (belső borító) 4; Kisterenyei Ervin: Szabadság vagy halál 1 »48 Kis Anna : Nyár 3 ;4 Kis Anna: Nők (külső borító) 3; Kurucz D. István: Mongóliái vázlat 3;14 Molnár István: Nagytemplom (belső borító) 2; Molnár István: Kemence (belső borító) 2; Molnár István: Portré (belső borító) Molnár István: Portré (belső borító) 3; Moldován István: Jegenyék (külső borító) 2; Nagy Ernő: Faluvége (külső borító) 1 ; Szabó Júlia: Staccato 4;39 Szegedi Árpád: Levélkompozíció 1 ;54 Szegedi Árpád: Tusrajz 2;10 Szegedi Árpád: Kör-op-art 3;56 Sztanko Judit Falusi utca (belső borító) 4; Vén Zoltán: Notre-Dame 3; 19 Állandó rovatok: Krónika, Levelesláda I. IRODALOM—MŰVÉSZET Versek Farkas András: Tánc 2;4 Farkas András: Szilvási nyár 3;23 Fejes Erika: Föld fogadj örökbe, lányod vagyok 1 ;5 Fejes Erika: Dalokkal adóson 3;4 Forgács Károly: Egyedül 1 ;12 Gorái Gábor: Kóbor végvári vitéz fohásza (Valentinus Balassi emlékezetére) 4;4 Juhász Ákos: Kagyló héjaid 2;8 luhász Ákos: Érkezik az este 3; 14 Morvay László: Zene 2; 15 Marvay László: A legkisebb Fiú vagyok, a harmadik 3; 19 Szokolay Zoltán: Virradatért, Az öröm teremetése, Holnap kedves 4; 10 Varga Zoltán: Fogódzom versbe, Ajánlás, Variációk, Fanyar vers karácsony előtt néhány nappal, mikor mindenki a szeretet ünnepére készül, A látomások ünnepén, Felelgetős, Vékony burokban 4;8 , Műfordítások Alexandru, Ion: A pókok — Ford. Kányádi Sándor 1 ;6 Alexandru, Ion: Havazások — Ford. Kányádi Sándor 1 ;6 Blandianu, Ana: öregnek kellene — Ford. Kányádi Sándor 1 ;7 Blandianu, Ana: Felnőttünk? — Ford. Kányádi Sándor 1 ;7 ■ Byron, George Gordon Lord: Csöndesen, könnyesen Ford. Szokolay Károly 4;9 Hebbel, Friedrich: A beszéd — Ford. Kálnoky László 1 ;8 * Iwaszkiewicz, Jaroslaw: Eső — Ford. Szokolay Károly 4; 10 ■Jevtusenko, Jevgenyij: Nevek sorsa — Fo.d. Szokolay Károly 4;9 Lechon, Jan: Beszélgetés az angyallal — Ford. Szokolay Károly 4; 10 * Nash, Thomas: Tavasz — Ford. Szokolay Károly 4;9 ’ Scheffel, Joseph Victor von: Az ichthyosaurus Ford. Kálnoky László 1 ;8 “ Schlegel, Friedrich: A bokrok — Ford. Kálnoky László 1 ;8 ■ Sorescu, Marin: Félelem — Ford. Kányádi Sándor 1 ;6 Sorescu, Marin: Betegség — Ford. Kányádi Sándor 1 ;7 * Wolska, Maryla: Búcsú — Ford. Szokolay Károly 4; 10 Elbeszélések András Ida: Dugsegély 2; 18 Balogh Béni: A rablólovag aranyai (Mátrai monda) 3; 15 Gyenge István: A 001-es vizsgálat 3;20 Gyurkó Géza: Ugye nem? 1 ;9 Gyurkó Géza: Történet a város végéről 2;16 Gyurkó Géza: Partok vagy árnyak 3;24 Gyurkó Géza: Két római történet 4; 18 Kaposi Levente: Az olajválság 1 ;13 Suha Andor: A pokol ördögnövendékei 4;5 Szigethy András: Forgatókönyv 2;9 Dráma Rozov, Viktor: A szabadalom. Komédia két felvonásban. Ford. Hekli József 3;5, 4; 11 II. HAGYATÉK Fülep Lajos: A jövő nemzedék — Közli: Vezér Erzsébet 3;39 Moldvay Győző: Egy hatvani rajzmappa titkaiból 3;38 Pál F János: Egy kéziratos emlék Sárosy Gyula gyöngyösi bujdosásának idejéből 4;33 Sike m Sándor: Cselédfogadás 1 ;24 Sike m Sándor: Szomszédolás 2;36 Sike m Sándor: Vizitáció 3;34 Sike m Sándor: Dadó 4;31 III. JELENÜNK Ebergényi András: Bükkszenterzsébet (Falutanulmány) 4;28 Farkas András: Könyvgondok — nem könnyű gondok 1 ;36 Kamrás István: A kisember védelmében 2;22 Köpf László: A közművelődés szakemberei Heves megyében 4;24 Moldvay Győző: Boldog-e a boldogi paprika? 1 ;38 Papp János: Kilencezer nap 1 ;33 Püspöki Mihály: Mire fölszárad a harmat 2;20 Sugár István: Beszéljünk őszintén az öngyilkosságról 2;25 Szigethy András: Informáltság, demokratizmus, társadalmi közérzet 4;21 Tóth Árpád: A falusi életvitel és művelődés változásai Borsod megyében 3;28 IV. A HAGYOMÁNYOK ÉLETE Ebergényi Tibor: Bródyt idézve 3;44 Fülöp Lajos: Vidróczki Marci megálmodója 4;38 Lőkös István: A Bródy-évfordulóra 3;42 Lőkös István: Tanulmányvázlat a Kerempuh-balladákró! 4;44 Nagy Árpád: Sámuel király 2;45 Sereg József: Forradalmak a Mátra alján I—IV. 1. Az 1918-as őszirózsás forradalom Gyöngyösön 1 ;41 2. Az első magyar proletárdiktatúra dicsőséges napjai Gyöngyösön 2;42 3. Véres vasárnap Hatvanban (1919. augusztus 3.) 3;47

Next

/
Oldalképek
Tartalom