Heves Megyei Hírlap, 2018. december (29. évfolyam, 279-302. szám)

2018-12-11 / 287. szám

2018. DECEMBER 11., KEDD KITEKINTŐ, SZOLGÁLTATÁS g Az Egerben élő Fehér Jánosné népművész viseletéi is ebből készülnek Szellemi kincsünk a kékfestés FEUER JANOSNE A NÉPMŰVÉSZET MESTERE PALÓC VISELET - . A Mesterségek Ünnepén is rendszeresen találkozhatunk Fehér Jánosné viseletéivel Fotó: Kiss István A kékfestés színezési és mintázási eljárás, amely a 18. és 19. században terjedt el Beküldött fotó Rangos nemzetközi listára került fel a hazánkban is alkalmazott kékfestő eljá­rás, amelynek ma is kiváló gyakorlói vannak. Fehér Já­nosné egri alkotó jelleg­zetes viseletéi is ebből az anyagból készülnek. Barta Katalin katalin.barta@mediaworks.hu EGER Felkerült a kékfestés hagyománya a szellemi kul­turális örökség listájára. így döntött az ENSZ Nevelés­ügyi, Tudományos és Kultu­rális Szervezete (UNESCO) legutóbbi Port Louis-i tanács­kozásán. A jelölést Magyar- ország, Németország, Auszt­ria, Csehország és Szlovákia közösen nyújtotta be. A hír hallatán a jeles egri alkotót, a népművészet mes­terét, Berzeviczy-Fehér Já- nosnét arra kértük, mesél­jen arról, miért dolgozik év­tizedek óta eló'szeretettel a speciálisan készült anyag­gal, kitől szerzi be azokat, s hogy hol találkozhatunk ma­napság gyönyörű viseletéi­vel. - Számomra ez a kelme nagyon kedves. Palócvisele- teimhez kezdetektől fogva Sárdy János nagynyárádi és Kovács Miklós tiszakécskei népművészet mesterei, vala­mint 2017-től ifj. Sárdy János kékfestőmester alapanyagait használom fel. Az ok egysze­rű, ragaszkodom a természe­tes anyagokhoz, amelyek ké­zimunka eredményei. A kék­festő is ilyen - mondta el la­punknak az alkotó, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a Népművészeti Mú­zeumban látható az a tárlat, amelyen az ő munkái is sze­repelnek. A kékfestés textilszínezési és -mintázási eljárás, amely a 18. és 19. században terjedt el Közép-Európában, legin­kább len- és pamutvásznat, valamint selymet festettek kékre úgy, hogy a kelmére előzetesen úgynevezett gát­lóanyagot nyomtak, ez a fe­héren maradó felület adta a mintát, majd a kelmét indi­góra színezték. Hazánkban a mesterséget ma néhány hí­res dinasztia műveli, ahol apáról fiúra száll a tudás. A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló UNESCO-egyezményt 2003- ban fogadták el. A szellemi világörökség az ősöktől örö­költ hagyományokat, kifeje­zésmódokat, előadóművésze­teket, ünnepi rítusokat, tár­sadalmi gyakorlatokat, régi tudományágak udásanya- gát tartalmazza. E rangos listán jelenleg szereplő ma­gyar elemek a Kodály-mód- szer, a busójárás Mohácson, a táncházmódsze', a matyó népművészet és a solymá- szat. A kékfestés hctgyománya 2015-ben került be a Szelle­mi Kulturális Örökség Nem­zeti Jegyzékébe, idén novem­bertől pedig felkerült a hiva­talos listára. Megtudtuk azt is, hogy Kékben, zöldben - Fazekas­ság és Kékfestés címmel nyílt kiállítás november 20- án a Budapesten, a Hagyo­mányok Háza Népi Iparmű­vészeti Múzeumában, ahol megtekinthetők a Sárdy Já­nos, Kovács Miklós, a nép­művészet mesterei és ifjabb Sárdy János kékfestő anya­gaiból Berzeviczy-Fehér Já­nosné által készült visele- tek is. A sajátos válogatásnak kö­szönhetően a meghatározó színű textilek nem belesimul­nak, hátteret biztosítanak a fazekas tárgyaknak, hanem önálló életet élnek. A tárla­ton a kékfestés és a XIV. Al­földi Fazekas Triennálé dí­jazott alkotásai tekinthetők meg 2019. január 26-ig. MOZI Cinema Agria - Eger 16.00 ÉS 18.15 ÓRA: Robin Hood 18.00 ÉS 20.30 ÓRA: BÚÉK 16.00,18.00 ÉS 20.00 ÓRA: Grincs 16.00 ÓRA: Lengemesék 2. - Tél a nádten­geren 20.00 ÓRA: Legendás állatok - Grindelwald bűntettei IFI Mozi 20.00 ÓRA: Legendás állatok - Grindelwald bűntettei Uránia Mozi 16.00 ÉS 18.00 ÓRA: Grincs - 3D 20.00 ÓRA: Amikor lehunyod a szemed Illés György Terem 18.00 ÓRA: Escort Cinema Bridge - Gyöngyös Szabadság Terem 15.30 ÓRA: A karácsony mentőakció 17.30 ÓRA: Bohém rapszódia 20.15 ÓRA: Robin Hood Puskin Terem 16.00 ÉS 18.00 ÓRA: A Gincs + A sárga az új fekete 20.30 ÓRA: Nyughatatlan özvegyek SZÍNHÁZ Gárdonyi Géza Színház Nagyszínpad 15.00 ÓRA: lllatszertár (Ady Endre-bérlet) Stúdiószínpad 19.30 ÓRA: Különóra Érdekeseket látott, hallott? 06-36/999-111 Fotóját, olvasói levelét, információját várjuk! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Heves Megyei Hírlap, 3300 Eger, Trinitárius utca 1. 3301 Eger, Pf. 23. E-mail-címeink: szerkesztoseg@ hevesmegyeihirlap.hu; heol@heol.hu Szerkesztőségi telefon: 36/999-111. Szerkesztőségi fax: 36/513-605. ...... vwjgSrfk Tél indító a völgyben EGER A Szépasszonyvölgy, az egri bornegyed pincészetei és éttermei ez alkalommal finom forralt borokkal, disznótoros ízelítőkkel és vidám programokkal várták a vendégeket szombaton. A részt­vevők megkóstolhatták az igazi disznótoros finomságokat - toros káposztát, orjalevest, sü t hurkát, kolbászt, kocsonyát, tepertőt - s ezekhez természetesen pálinka is dukált. Fotc: Márkus A. TV « HELYI MŰSOROK * RÁDIÓ AJANL TV EGER 8.00 A TV Eger műsora - a hétfői adás ismétlé­se 12.00 Diginfó 18.00 TV Eger szignál 18.01 HírAdás - egri híradó. Időjárás-jelentés 18.20 Angol nyelvleckék 18.30 Ezüst - magazinmű­sor, ism, 19.00 HírAdás - egri híradó. Időjárás- jelentés 19.20 Filmözön - filmajánló 19.30 Esély - magazinműsor, ism. 20.00 HírAdás- egri híradó. Időjárás-jelentés 20.20 Kilátó - megyei magazinműsor, ism. 21.00 Sport Plusz- televíziós sportmagazin nTTTT’i mi1— 0.00 Képújság 9.00 A hétfői adás ismétlé­se 11.30 Képújság 18.00 Műsorismerte­tés 18.01 Aktuális - hírek röviden 18.02 Mesemondó - Pinocchio, 2. rész 18.14 Cimbaliband - Dudál 18.16 Reklám 18.20 Ak­tuális - Gyöngyös és a térség legfrissebb hírei 18.35 Döntés előtt, 1. rész - közéleti magazin 19.01 Reklám 19.04 Döntés előtt, 2. rész - közéleti magazin 19.30 Aktuális - Gyöngyös és a térség legfrissebb hírei 19.45 Moziklip- mozimagazin 19.59 Turmix - válogatás a legnépszerűbb műsorainkból 20.12 Reklám 20.15 Aktuális - Gyöngyös és a térség legfris­sebb hírei 20.30 Képújság LÍCEUM tv 0.00 Képújság 10.00 A keddi adás ismétlése 10.00 Darvak a Hortobágyon - Dimitry Ljasuk filmje 10.15 1868 - A polgári Magyarország alapkőletétele - dr. Pap József előadása (Sorsfordulók Sorsfordítók) 11.15 Etűdök, portrék, dók. filmek - válogatás hallgatóink vizsgafilmjeiből (ism.) 11.40 Elkészült immár a ház dicső koronája...- A Tető Építők Egye­sülete és az Épí-Tech Magazin filmje 12.00 Képújság 14.00 A pénteki adás ismétlése 14.00 Eszterházy körkép - az EKE közéleti magazinműsora 14.30 Hírlánc - az EKE hír­műsora 14.45 Örömkoncert a Mlinkó István Óvoda és Iskola javára 16.00 Képújság 18.00 Eszterházy sport - sportmagazin 18.30 Esz­terházy SC (5.) - Debreceni VSE II. (9.) - OB I. B, A csoport, 9. forduló, férfi-vízilabdamérkő- zés 19.30 Képújság 21.00 Az aktuális keddi adás 21.00 A feketepiactól a plázáig - Valuch Tibor előadása (ism.) 21.50 Etűdök, portrék, dók. filmek - válogatás hallgatóink vizsgafilm­jeiből (ism.) 22.20 Nótaszótól a forradalomig - A háború lélektana - Stencinger Norbert előadása 22.40 Harsányi Judit - portré (ism) 20.30 Képújság 21.00 A keddi adás ismétlése 23.00 Képújság RAPtÓ 1 EGER 0.00 Csak igazi mai sláger megy 5.00 Hírösz- szefoglaló 6.00 Csak igazi mai sláger megy 10.00 Premier moziajánló 12.00 Csak igazi mai sláger megy 17.00 Cooky Show 20.00 Disco*s Hit 22.00 DJ Factory FM 7 RÁDIÓ 0.00-5.00 FM 7 Night a legnagyobb hazai slágerek, az éjszakára hangolva. Óránként hírek, időjárás, útinformációk 5.00-5.15 Hírösszefoglaló az előző nap legfontosabb történéseiből, benne: Agrárpercek 5.30-5.45 Hírösszefoglaló az előző nap legfontosabb történéseiből 6.00-10.00 FM 7 Café Egerben Rohlicsek Judittal, Gyöngyösön Géczi Adrien­nel. Félóránként friss hírek, időjárás, útinfor­mációk 10.00-15.00 Helló Meló, Géczi Adri­ennel és Győri Nikivel. Könnyed témák, munka mellé. Óránként friss hírek, időjárás, útinfor­mációk 15.00-18.00 Traffic, Győri Nikivel. Folyamatos útinformációk, játékok, riportok és könnyed témák a hazaút mellé. Óránként friss hírek, időjárás, útinformációk 18.00-20.00 FM 7 Summer. A nyár legnagyobb slágerei. Óránként friss hírek, időjárás, útinformációk 20.00- 21.00 Disco*s Hit Top 40 slágerlista, Bárány Attilával, Hamvai PG-vel és DJ Juniorral 21.00- 24.00 Disco*s Hit a legfrissebb zenék, mixben, Bárány Attilával, Hamvai PG-vel és DJ Juniorral. Óránként friss hírek, időjárás, útin­formációk 5.45 Adventi gondolatok 6.00 Rorate Szentmi­se közvetítés az egri bazilikából 7.25 Vatikáni Rádió (ism.) 7.45 Szentek, szent életű embe­rek 8.15 Játék 8.45 Lapszemle 9.05 Tudo­mányról, kultúráról 10.05 Délutáni találkozás (MKR) 10.45 Lélek szava 11.05 Cseperedő 11.30 Vatikáni Rádió (ism.) 12.05 Egyházi hí­rek 12.15 Evangélium 13.05 A zene mesterei (ism) 14.05 Az erdő fohásza 14.35 Legyetek szentek (ism.) 15.05 Templom - tér - kép (MKR) 15.30 Hitvalló 16.05 Kívánságműsor 16.30 Iránytű 17.00 Regionális hírek 17.15 Kora esti hírmondó 17.45 A régió sportja 18.00 Rózsafüzér 18.35 Könyv-jelző (ism.) 19.05 Mustármag 19.45 Esti mese 20.05 Egyházfórum 21.05 Kávéház (ism.) 22.10 Mindennapi egészségünk (ism.) 23.05 Vati­káni Rádió EGER Grecsó Krisz ián Stop - Hinták, apák, szert Írnek című zenés drámapedagógiai elő­adását hallgathatják meg az érdeklődők ma fél 1-től a For­rás Gyermek- és Ifjúsági Ház­ban. A Stop című darab két fi­atal közös utazásáról szól. Té­mák: útkeresés, önmegvalósí­tás, menekülés a felelősségek elől, a családból hozott félel­mek hogyan teszik a fiatalokat szorongóvá, egymással szem­ben bizalmatlanná Ez a szín­házi nevelési előadás páratlan közösségi és szociális élmény. EGER Az Andante Kamarakó­rus kedden este hét órától ka­rácsonyi hangversenyt ad a Kálvin Házban. Az program az Egri Kulturális és Művé­szeti Központ szervezésében valósul meg. ÜGYELETES PATIKA Eger: DECEMBER 11., KEDD, 20.00-7.30: Agria Gyógyszertár, Eger, Hadnagy u. 32., 36/789-129. Gyöngyös: DECEMBER 16-IG: Benu Gyógyszertár Gyöngyös Mixtúra, Gyöngyös, Szövetkezet u. 8. Hatvan: Lestyán Gyógyszertár, Hatvan, Kossuth tér. HEOL a Heves megyei hírportál

Next

/
Oldalképek
Tartalom