Heves Megyei Hírlap, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-11 / 85. szám

2017. ÁPRILIS 11., KEDD AUTÓMOTOR 11 Kicsinosított munkaeszköz lett az új Toyota Hilux pick-up Pofás platós tereptárgy szűkös utastér • idejétmúlt automatikus váltó Hátsókerék-hajtással rossz úton is magabiztosan mozog a Toyota Hilux, masszív és kényelmes a futómű Fotó: AM Az elpusztíthatatlannak tar­tott Hilux nyolcadik gene­rációja bő tíz év után érke­zett meg. Balogh Bence kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu BUDAPEST Tíz év manapság soknak számít az autóipar­ban, a Hilux esetében azon­ban megszokottnak mondha­tó, hiszen egy munkagépnek nem kell lépést tartania a leg­újabb divattal. Vagy mégis? A szinte egyszerre megújult pick-up-piacon egyértelmű a törekvés a mutatósabb for­mák és személyautósabb fel­építés felé, ami érthető, hiszen egyre többen vásárolják eze­ket a teherautókat szabadidős tevékenységekhez. Bár a Toyo­ta általában nem a dizájnban erős, ez a generáció bátran ne­vezhető a ma kapható egyik legpofásabb platósnak. Modern és hatásos a megjele­nése, a kifutó generációhoz ké­pest letisztultabbak lettek a vo­nalak, kidolgozottabbak a rész­letek. Masszív és elegáns, a ro­busztusság annak ellenére lát­szik rajta, hogy talán már túl­ságosan is kicsinosították ezt a munkaeszközt. A szokatlan magasság megnehezíti a mo­sását, és beülni sem egyszerű. Fel kell mászni, ilyenkor jön jól a tesztautó 185 ezer forintos In­vincible csomagja az oldalfellé­pővel, és a kapaszkodó is segít, viszont aki lendületből ül be, beleütheti a fejét. Odabent szűk a hely, a dupla kabint egy al­vázra erősítették, ami behatá­rolja a térkínálatot. Passzento- san négyen-öten is elférnek, de a külső méretek többet ígér­nek. Belül a sok műanyag elle­nére jó minőségi hatást kelt az anyaghasználat, a formák ebben a környezetben határo­zottan fantáziadúsnak számí­tanak. Több gomb és kapcso­ló is a 80-as éveket idézi, plusz ott a 7 colos érintőképernyő fö­lé applikált digitális óra. Ezek a kis esetlenségek csak szim- patikusabbá teszik a Thaiföl- dön gyártott japán konstruk­ciót, azt sugallják, ez még min­dig ugyanaz a Hilux, ami an­nak idején legendás lett, csak éppen telezsúfolták extrákkal, például kényelmes, de nem sok tartást adó bőrülésekkel. Japá- nosan jó az ergonómia, a ma­gas ülésből a kilátás is jó, csak a hosszát kell megszokni, a pla­Összegzés Egyre közelebb kerül a szabad­idő-autókhoz a Hilux, csúcsvál­tozata kényeztetőbb, mint va­laha, mégis igazi terepjáró és munkagép maradt, így tovább­tó például messze túlnyúlik a hátsó tengelyen. Erre jó a tolatókamera, bár kanyarodás­nál sem árt figyelni. Sokat dolgoztak a vezethe­tőségen, könnyű és a korábbi­nál precízebb a kormányzás, az automatikus váltóval pedig nincs dolgunk. Érezhető, hogy egy mechanikus szerkeze­tet kezelünk, mégsem fárasz­tó vele a közlekedés, a hosz- szabb kirándulásokon az uta­sokat sem terhelik kellemet­len zajok és vibrációk. Legjob­ban a rázós, hátul merevten­gelyes, laprugós futómű kü­ra is olyan vállalkozóknak való, akik néha kihasználják a ké­pességeit. Nekik megéri beru­házni a szükség esetén kirán­dulásra is alkalmas platósra. lönbözteti meg egy személy­autótól. Kisebb hullámokon is idegesen mozog, ami nem cso­da, hiszen komoly igénybevé­telre tervezték, ezért is meg­bocsátható a karosszéria jel­legzetes imbolygása. A szántó­földeket összekötő gödrös uta­kon van elemében, ott kifeje­zetten kényelmesnek érezzük, meg sem kottyan neki a tere- pezés, melyhez minden esz­közzel felszerelték. Az egyet­len itthon elérhető motor, a 2,4 literes, 150 lóerős dízel papí­ron nem valami erős, a való­ságban nincs szükség többre. Gyengéje a régimódi, hatfo­kozatú automatikus váltó: kis­sé kelletlennek érződik, nyú­lósan kapcsol, hosszan ki­tartja a fokozatokat, így álta­lában bőgeti a motort. A Po­wer és az Eco mód mellett van még egy szükségtelen sport­fokozat, sőt kézzel is kap­csolgathatunk, ettől is csak személyautósabbnak érezzük a Hiluxot. A 2,2 tonnás saját tö­meget figyelembe véve kedve­ző a 10 literes tesztfogyasztás, igaz, a 7 liter körüli katalógus­adat szimpatikusabb lenne. Naponta ezzel közlekedni enélkül is kompromisszumo­kat kíván, már csak a csomag­tartó hiánya miatt is, amiért sok és nagy rekesszel igyekez­tek kárpótolni. Ha kihasznál­juk a tudását, együtt lehet él­ni vele. Hogy ezt sokáig meg­lehessük, modern biztonsági extrák vigyáznak ránk, velük együtt nettó 8,3 milliót kell rá­szánni, de ha megelégszünk egy szerényebb, árumozga­tásra való kivitellel, akár 5,5 millióból is megúszhatjuk a beszerzését. Már ha csak fele olyan tartós is lesz az új széria, mint a híre alapján elvárható, jó vételnek számít. HÍREK Nő a benzin és a gázolaj ára is MAGYARORSZÁG Emeli bruttó 4 forinttal a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literen­kénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mól Nyrt. A benzin átlagára 363, a gázolajé pe­dig 359 forintra nő. MTI/MW Felturbózzák a Swift Sportot HAMAMATSU 1,4 literes, 140 lóerős Boosterjet turbó­motor kerül a Suzuki Swift sportváltozat motorterébe, a saját tömeget 1045 kg-ról 870 kg-ra csökkentik. Az alacsony tömeg mellett sokat javít majd a tempón a nagy, 220 Nm-es maximá­lis nyomaték, a rugalmasság is sokkal jobb lesz, és a jelenlegi 8,7 másodperces 0-100 km/h sprint is bőven 8 másodperc alatt lesz. AM Villanyforradalom a Skodánál MLADÁ BOLESLAV A csehek egySUV-val készülnek a villanyforradalomra, a Vi­sion E ötajtós szabadidő­kupé akkumulátoros-elekt­romos hajtású, a 306 lóerős rendszerteljesítmény mel­lett hatótávolsága megha­ladja az 500 km-t a fokozott energia-visszatermelésnek köszönhetően, és önveze­tő technológiával is felszerel­ték. A szériaváltozat három év múlva kerülhet piacra. AM Negyven éve gyártják a Nivát TOGLIATTI Tavaly már megün­nepelhettük a Lada első sa­ját fejlesztésű termékének 40. születésnapját, akkor még csak a nullszériáról volt szó. Most viszont a tényleges soro­zatgyártás megindulását ün­nepük Oroszországban, 1977. április 5. volt a nagy nap, ami­kor megindult a dedikált sze­relősor. Ez tavaly decemberig működött, akkor állították le véglegesen, és ekkor került át onnan a háromajtós válto­zat gyártása a nor­mál szerelősorra, ahol immár a sze­mélyautók mellett az ötajtós karosz- szériával együtt készül. Még mindig nincs szó a gyártás befejezéséről, sőt épp most vittek 500 darabot Kínába, és már több szovjet utódállamban is jelentkeztek arra az esetre, hogy ha a La­dának már nem kell a jármű, ők szívesen folytatják majd a gyártást. Még nem tárgyal­nak ilyesmiről, egyelőre ün­nepelnek a Lada 4*4 40th An­niversary limitált modellel, amelyből pontosan 1977 dara­bot fognak készíteni. A jelvénygyártó részleg örül leginkább ennek a mo­dellnek, hiszen a két első sár- védőre és a csomagtérfedélre is kerül egy, a küszöbborítá­sokon a 4x4 felirat olvasható, a műszerfalon az utas előtt he­lyezik el a sorszámot is tartal­mazó jelvényt, és még a vaj­színű üléskárpitba is beleke­rül dombornyomással a jubi­leumi embléma. A kormány bőrhuzatát kont- rasztos cérnával rögzítik, az eddig is elérhető köny- nyűfém felni meg­jelenését eszter­gált felülettel dobják fel. Noha most jelentették be az évfor­dulós limitált szériát, azt még nem árulták el, mikor indul a forgalmazás. Várhatóan nyá­ron kezdik el gyűjteni a meg­rendeléseket a Lada 4x4 40th Anniversary Editionre, a vé­telár nem ismert, ahogy az sem, jut-e Magyarországra a kitüntetésekkel bőven ellátott modellből. Lővei Gergely Évfordulós limitált Lada széria HIRDETÉS rvTRA TARTALOM „„«TW ^ TUNINGÓRÜLE+ emotokok JÁRMŰTECHNIKA 33 A TARTALOMBÓL TÍPUSKALAUZ i ZÖLD RENDSZÁM-KISOKOS ECO TUNING Ml VOLTA 80-AS ÉVEKBEN? ELEKTROMOS FLOTTA Megtévesztő volt a tájékoztatás BUDAPEST A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 3 millió forintra bírságolta az MKB Általános Biztosító Zrt.-t, mivel a társa­ság a casfco biztosítási díjak­ról megtévesztően tájékoztat­ta a fogyasztókat - közölte teg­nap a jegybank. Az MNB hiva­talból vizsgálta, hogy az MKB Általános Biztosító Zrt. hon­lapján 2014. január 1-jétől köz­zétett, Idősebb autó - alacso­nyabb cascodíj című tájékoz­tató megfelel-e a fogyasztók­kal szembeni tisz­tességtelen keres­kedelmi gyakor­lat tilalmáról szóló jogszabálynak. Az MNB meg­állapította, hogy a biztosító a gépjármű, illetve az ügyfél életkorával arányosan csök­kenő díjakkal népszerűsítet­te ajánlatait, ezért a fogyasz­tók arra számíthattak, hogy az értékcsökkenéssel arányos díjcsökkenést érhetnek el. A tájékoztatóból azonban nem derült ki, hogy a konstrukció szerint a biztosítási díjak csak a gépjármű 7 éves koráig, il­letve a szerződő 31. életévének betöltéséig csökkennek - szól az indoklás. A jegybank szerint pon­tatlanul tüntették föl azt is, hogy minden biztosítási év­fordulónál az értékvesztés­hez igazodóan csökkentett dí­jakkal újulnak meg a szerző­dések: valójában a díjcsök­kenést eredményező szorzók a gépjármű 7 éves koráig is csak kétévente változnak, így az öregedésből eredő kedvez­mény egyes bizto­sítási időszakok­ban nem érvénye­sült. Ráadásul szá­mos egyéb díjszá­mítási tényező is befolyásolja a következő biz­tosítási időszakra irányadó biztosítási díjat, így a kedvez­mény tényleges érvényesíté­se ellenére sem garantálható, hogy az minden esetben csök­kenni fog. Az MNB enyhítő körülmény­ként értékelte, hogy a biztosí­tó a kifogásolt tájékoztatót már a vizsgálat lezárása előtt eltávo­lította a honlapjáról. MTI/MW Hárommilliós bírság az MKB-nak * 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom