Heves Megyei Hírlap, 2012. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

2012-07-02 / 153. szám

MEGYEI 2012. július 2., hétfő • XXIII. évfolyam, 153. szám Ára: 140 Ft. Előfizetve: 96 Ft iSPSaR KERESSE A EOL.HU OLDALON! UJ időszámítás kezdődik MÁTRASZENTIMRE A LEGSZEBB , iiimi;/mrivrifCKI HAZAI FALVAK KÖZÖn ► www.heol.hu A 111 U Ilii All lLT tilt ll DEMI MOORE SZTRIPTÍZT TÁNCOL ► 6. OLDAL AZ EJBEN ► 13. OLDAL, VIASAT3 A HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1. ORVOSI SZEMVIZSGÁLAT INGYEN* Rendel: Dr. Rácz István 36/320-681 esetén HIRDETÉS Ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott. Megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a __________ 06-40/510-510-e s helyi tarifás számot. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre. | HEVES®H1RL\P EGY PERCBEN PILLANATFELVÉTEL Tart-e a jövő évi MEGSZIGORÍTÁSOKTÓL? Nem tudok válaszoiwi Ha EZ ÍGY MEGY, MEGBÉNULHAT AZ ORSZÁG. Nem, mert az Önkormányzatok .. TÚLSÁGOSAN PAZARLÓK. 76% rí Az év elején lépett életbe a ca- feteriarendszer átalakítása. A korábbi üdülési csekket felváltotta a Széchenyi Pihe­nőkártya, amelynek elfoga­dásával megyénk fürdőinek a többségében - leszámítva az első döccenőket - nincs különösebb gond. Azokon a strandokon, ahol már le­het ezzel fizetni, az üzemel- : tetők arról számoltak be, : hogy április végére rendező- : dött az a technikai problé- : ma, ami abból adódott, hogy ■ a három kártyakibocsátó bank terminálja kezdetben csak a saját kártyáját fogad­ta el. Mára ez már nincs így. A strandszezon beindulásá­val egyre többen érdeklődtek a pénztáraknál, fizethetik-e belépőjüket SZÉP kártyával, így azok a fürdőüze­meltetők is be­vezették ezt a fi­zetőeszközt, akik kezdetben ódzkodtak tőle. Ennek ellenére még van olyan strand, amely a kártyával va­ló fizetést egyelőre nem teszi lehetővé. Ahol bevezették, ott arról számoltak be: egyre többen élnek a lehetőséggel még úgy is, hogy a kártyával való fizetés kicsit hosszadal­masabb, mintha valaki kész­pénzzel váltana belépőjegyet. A fürdőbelé­pők tekintetében nem, de a szállás- foglalás esetében a napokban változtak a szabá­lyok, érdemes tehát figyelni. Az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Nyaralás előtt tájékozódni kell, hol és mire jó a keret. Kft., valamint az OTP Zrt. a múlt hét pénteken tájékoz­tatta az utazási irodákat ar­ról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal folytatott konzultációk alapján pontosí­tották a SZÉP kártya felhasz­nálhatóságát. így a jövőben az utazási iro­dák - szemben a szállodák­kal, panziókkal - a kártyán található összegek közül csak a „szállás zsebet” terhelhetik, míg az étkezésre és szabad­idős tevékenységre fordítható keretet nem. ► 2. oldal Különös betegség támadta meg a kislányokat főként a tüdőt, az agyat ká­rosítja, emellett nyirokcsomó­daganatot is okoz az az im­munhiányos betegség, amely egy gyöngyösi testvérpár szervezetét támadta meg. A 11 éves Virág és a 6 éves Málna felnőtteket megha­zudtoló türelemmel viseli a megpróbáltatásokat: a nő­vér a több hónapos kórházi kezeléseket, a kisebb lány pe­dig a sorozatos vizsgálatokat, amelyeket hamarosan csont­velő-transzplantáció követ. A lányok szülei eddig soha senkitől nem kértek támo­gatást, pedig már eddig is erejükön felül teljesítették a betegségek és a kezelések miatti kiadásokat. Sokat gon­dolkodtak azon, kérjenek-e - és egyáltalán: kérhet- nek-e - bárkitől is támoga­tást. A tartalékaik azonban mára elfogytak, ezért úgy ha­tároztak, a nyilvánossághoz fordulnak, és nem rejtegetik tovább mindazt, amit eddig magánügyként kezeltek. A lob-szindróma gyógyít­hatatlan, de a szülők szeret­nék megadni az esélyt Mál­nának a javulásra, Virágnak pedig szeretnének enyhíteni a panaszain. ► 3. oldal SZÉP kártya a strandon cafeteria A fürdők zöme elfogadja, ahol nem, ott tervezik VESZI A LAPOT? • Ritkán látható jelenet kering mostan­■ ság a neten. A felvétel tanúsága sze- : rint fiatalok futballoznak a gyepen. : Az egyik csapat, a spanyol Aravaca i 13-0-ra vezet az Unión Deportiva ■ Móstoles ellen. A madridi utánpótlás- : kupa mérkőzésén egyszer csak a já­tékvezető elveszi a labdát az egyik fia­■itékostól, majd úgy huszonöt mé­ternyi távolságról kapura rúg. A pró­bálkozás nem is rossz. A bőr a kapu­■ fc n csattanva visszaperdül a mezőny- : fc A Szerencse is, hiszen ha befelé tart, : gondolkodhatott volna az asszisztens, ■ liog) m;t jelezzen. A tinédzser korú /játékosok meglepetten nézték végig a 'elenetet. Érthető: nem sűrűn eleve- : m ilk meg ily módon a „pálya tartozé­ka". (s. b. s.) Muzsika Három éjjel és három nap zenéltek Egerben a honi folkze- ne legjobb előadói, hiszen a hét végén a megyeszékhelyen rendez- : ték meg a 33. Kaláka Fesztivált. Napközben majd’ az egész belvá- : rosban kínáltak programot az érdeklődőknék, akik este a várban | mulathattak olyan remek koncerteken, mint a Budapest Klezmer Band (képünkön) fellépése. Aki pedig tovább bírta, a Bartakovics : Béla Közösségi Házban folytathatta, hiszen a Folkkocsma is remek : szórakozást ígért. ► 13. OLDAL Megújult középkori kötetek projekt Az érsek elismerte a ferencesek munkáját Befejeződött az ország leg­ősibb könyvtárának, a gyön­gyösi ferences templom mű­emlékkönyvtárának felújítá­sa, és a programhoz kapcsoló­dó korszerűsítés is véget ért. Ebből az alkalomból mondott misét a barátoknál, és áldotta meg templomukat dr. Ternyák Csaba egri érsek, aki azt han- súlyozta, hogy a ferencesekre évszázadok óta számíthatnak a gyöngyösiek. A szerzetesek mindig igyekeztek a város­ban építeni, újjáépíteni. Az EU által is támogatott re­konstrukció során a ferences kolostor könyvtárában szá­mos középkori könyv újulha­tott meg. ► 2. OLDAL Több mint százmillió forintból újult meg a gyöngyösi ferences templom Az egri strand tradicionálisan magas színvonalon, hét medencével, gyógyvízzel várja a pihenni, frissülni vágyókat. A megszokott termálvizes szolgáltatások mellett idén nyáron a wellnessházban különleges frissítő, kényeztető masszázsokkal várják a vendégeket. Emellett strandfesztivál, családi sportnapok, zenei és gyerekprogramok teszik teljessé a kínálatot. www.egertermal.hu Mátra Múzeum: szép jubileum A Mátra Múzeum fennállásának 125. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból kiállí­tás is nyílt Gyön­gyösön. ► 4. OLDAL IDŐJÁRÁS 'Tfc Tovább tart a for­róság hétfőn. Napközben 35 Celsius-fokig is emelkedhet a hő­mérséklet. Fel­hőtlen, szélcsen­des idő lesz. ► 14. OLDAL A termény most kevesebb lesz Megtörténtek az első próbavágá­sok az őszi árpa- és búzatáblákon, megyénkben is megkezdődött az aratás. ► 5. oldai

Next

/
Oldalképek
Tartalom