Heves Megyei Hírlap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-13 / 37. szám

2012. FEBRUÁR 13., HÉTFŐ HORIZONT 13- SZOLGÁLTATÁS Katonának lenni becsületbeli ügy áttörés Hősként ünnepelte Eger városa az urivi áttörés után hazatérőket Téli intelmek: csússzunk hason, ha már recseg alattunk a jég! Az elmúlt időszakban többször is foglalkoztunk az urivi áttörés esemé­nyeivel, a magyar királyi Dobó István 14. honvéd gyalogezred történetével. Ezzel kapcsolatban keres­te meg lapunkat a Honvé­delmi Minisztérium. TISZA, TISZA-TÓ A folyamatos hi­deg kedvez a folyók, tavak to­vábbi jégvastagodásának, egyre többen mennek sétálni, sportol­ni, horgászni a befagyott vizek­re. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kéri, hogy a magatartási szabályokat min­denki tartsa be saját biztonsága érdekében. ■ A 18 centiméteresnél vastagabb jégen már lehet sportolni. A nyolc centi vastagságú jég egy felnőttet, a 12 centis egy csoportot bír el, 18 centi fölött már sportolni is lehet. Tilos jég­re menni éjszaka, korlátozott lá­tási viszonyok között, gépjár­művel, kikötőkben és a folyó­kon. Aki a jégen léket vág, köte­les a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon megjelölni, illetve körülhatárol­ni. Gyanús ropogás esetén a baj­ba került ember azonnal feküd­jön minél nagyobb testfelülettel a jégre, és próbálja meg a legkö­zelebbi biztos pontot hason csúszva elérni. Beszakadáskor a felesleges mozdulatokat - fél­ve a kihűléstől - kerülje, meg­őrizve a ruházatban lévő szige­telő légréteget. Igyekezzen a lá­bával az ellenkező irányban lé­vő jég szélét elérni és a part fe­lé lökni magát. Ha partot ér, akkor a testét törölje szárazra, igyon forró italt. Aki a jégen tartózkodás sza­bályait megszedi, 20 ezer forin­tig büntethető. ■ Sz. R. Szuromi Rita Hazafiakként búcsúztatták az elmenőket, hősként köszöntötték a hazatérőket. Egerben mindenki aggódott a 14. Dobó István honvéd gyalogezredért. A Honvédelmi Minisztérium Ka­tonai Hagyományőrző és Hadi- sírgondozó Osztálya levelében az alábbiakat jelezte: Az „Eger” című újság 1943. ja­nuár 11-i száma - a korszakban is szokaüan módon - a szovjet áttörés előtt leközölte az addigi veszteségi adatokat. Az 1943. február 8-i szám címlapján pe­dig - a háborús viszonyokhoz képest - átfogó jelentést adott. A magyar 2. honvéd hadsereg visz- . szavonulása közben nem volt le- I hetséges a veszteségi adatok i közlése, hiszen az adatokat ősz- | szesíteni csak a gyülekezési kör- § letbe történő megérkezés után I volt mód. A hadsereg hivatalos í veszteségi jelentését csak 1943. május 21-én adták ki, így az eg­riek sem értesülhettek a kato­nák sorsáról korábban. A gya­logezred létszáma a kivonulás­kor 4300 katona volt. Közülük 2367-en tértek haza. Az 1919-ben létrehozott Egri Gyalogezred elnevezést 1922- ben váltotta föl a magyar királyi 14. honvéd gyalogezred. 1930- ban vette föl a csapattest Dobó István nevét, innentől a hivata­los hadrendi megnevezése: ma­gyar királyi „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred. A honvéde­lemről szóló 1939. évi II. törvény­cikk nem tette lehetővé a katonai szolgálat pénzzel történő meg­váltását. Nyilván voltak olyan személyek, akik vesztegetéssel kibújtak a szolgálatteljesítés kö­telezettsége alól, de az állampol­gárok túlnyomó többségére ez nem volt jellemző, mivel a fegy­veres erőknél szolgálni becsület és dicsőség dolga volt. Ez a hoz­záállás egyformán jellemző volt a társadalom minden rétegére. Az egri gyalogezredre alkal­mazott fasiszta bélyeget a hábo­rú utáni kommunista rezsim egyetemesen használta a magyar királyi honvédség alakulataira, katonáira. A német propaganda nem illette gyáva jelzővel a 14. honvéd gyalogezredet, mivel ma­ga a gyalogezred parancsnoka vi­téz Mike József ezredes a német XXIV. páncélos hadtest parancs­nokával, Freiherr von Willibald Langermann-Erlencamp páncé­los tábornokkal együtt halt hősi halált 1942. október 3-án. Teme­tésükre közösen került sor. Jövőre lesz a doni áttörés 70. évfordulója, ezért is fontos a fi­gyelem a második világháború­ban helytálló katonáink emléké­nek - jelezte a Honvédelmi Mi­nisztérium Katonai Hagyomány- őrző és Hadisírgondozó Osztálya. MOZI AGRIA MOZI 17 és 19.30-kor: BARNEY ÉS A NŐK 17.30 és 18.30-kor: VAD MAGYARORSZÁG 18 és 20.15-kor: AZTÁN MINDENNEK VÉGE URÁNIA MOZI 15.17.30 és 20 órakor: STAR WARS 1. RÉSZ: BALJÓS ÁRNYAK 3D ILLÉS GYÖRGY-TEREM 17.30- kor: ÚT A CSILLAGOK ALATT- EL CAMINO A VILÁG OLTÁRÁTÓL A VILÁG VÉGÉIG GYÖNGYÖS - GYÖNGYHÁZ CINEMA BRIDGE 13.30,17.45 és 20.15-kor: STAR WARS- BALJÓS ÁRNYAK 3D 16 órakor: UNDERWORLD 4. 3D 15.30- kor: TIN TIN KALANDJAI 17.30- kor: TETOVÁLT LÁNY 20 órakor: SHERLOCK HOLMES 2.- ÁRNYJÁTÉK ÁLLATORVOSI ÜGYELET Este 8-tól másnap reggel 8-ig: Dr. Varga Éva (Rendelő: Eger, Ankli J. u. 13.). Telefon: 06- 70/2752-694. Az ügyeleti beosztás elérhető a www.maok.hu honlapon is. Február 15. (szerda), 10.00: Csillagbajusz www.harlekin.hu szervezes@harlekinbab.hu jegyrendelés: 36/515-499 PROGRAMAJÁNLÓ egér Félévnyitó bulit tart az Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Önkormányzata a Hallgatói Klubban, a Leány­ka utca 4. szám alatt ma es­te. A program 9 órakor kez­dődik. egér Segítség, kamaszt neve­lek! címmel indít programso­rozatot az Érted Agria Alapít­vány az Egerben és környé­kén élő családok számára. A cél a családi egyensúly meg­erősítése, megőrzése, a szü­lői készségek fejlesztése, a családi szerepek tisztázása, a család önmegújító képességé­nek előhívása. Elsőként dr. Szerdahelyi Ferenc pszichiá­ter Kamaszok a családban és egymás között című előadása hallgatható meg ingyenesen február 14-én, 17 órától az EKMK-Forrás Gyermek és If­júsági Házban. ■ Sz. K. További programok, ismertetők a HEOLIlU hírportálon olvashatók. Ajánljon programot ön is! Tel.: 36/513-600 • Hirdesse meg rendezvényét! Tel.: 36/410-427 Szeret fotózni? Van egy kedves vagy humoros fotója? Legyen ez­zel Öné a nap képe! Ossza meg velünk és a Heves Megyei Hírlap olvasóival kedvenc fotóját! A képeket és a rövid képleírást e-mailben a heol@heol.hu címre várjuk. A nap képe rovattal kapcsolatos további tudnivalók a HEOLhn hírportálunkon olvashatók. Könyvjutalom a legjobb fotósnak! A képek közül a Heves Megyei Fotóklub és az egri Horváth Zsig- mond Lajos Fotókör zsűrije vá­lasztja ki a hónap legjobb fotóját. A hónap képének készítőjét a He­ves Megyei Hírlap könyvjutalom­ban részesíti. A nap képe: Havas táj Egerben Fotó: Pintér Attila Helyi műsorok EGERVTV 8.00: A TV Eger műsora (a vasárnapi adás ism.) 12.00: Diginfó 15.45-17.45: A Líceum Tv műsora. 17.45: Diginfo A TV Eger műsora 18.00: Tv Eger szignál 18.01: HírAdás (egri híradó, időjárás-jelentés, útinform) 18.20: Mesemondó (Csudafa mesenap 2012. meséi) 18.30: Fogadóóra (közszolgálati magazin) 19.00: HírAdás 19.20: Egri magazin 20.00: HírAdás 20.20: Agriasport (televíziós sportmagazin) 20.50: Sport*: Tigger Eger - IBK Cartoon Heroes női OB l-es ftoorball mérk. közv. felv-ről. AGRIA TV ___________ 8. 00: Egriport -heti hírmagazin 9.00: Ütköző- politikai vitamüsor 9.30: HeveSport - sport magazin 10.00: Múzsa - kulturális maga­zinműsor 10.30: Film 11.00: KépHír Online - közéleti magazinmű­sor 11.30: Képhír 13.00: Egriport - heti hírmagazin 14.00: Ütkö­ző- politikai vitaműsor 14.30: HeveSport - sport magazin 15.00: Múzsa - kulturális magazinműsor 15.30: Film 16.00: KépHír Online- közéleti magazinműsor 16.30: Egriport - heti hírmagazin 17.30: Ütköző - politikai vitaműsor 18.00: HeveSport 18.30: Múzsa - kulturális magazinműsor 19.00: Film 19.30: KépHír Online - közéleti magazinműsor 20.00: ArchívBox- archív közvetí­tés 22.00: Képhír LÍCEUM TV 00:00 - 07:59 Képújság 08:00 - 10:00 Helyben jobb! - szakismertető riportfilmek 10:00-TŐL és 18:00-TÓL a a múlt keddi adás ismétlése 10:00 LTV szignál 10:02 lg/ képzünk mi 10:20 A művészet bűn - Viszokai „Mr. Zero" Krisztián grafikus - graffitimüvész portré 10:30 Farsangolunk az oviban - magazin (ism.) 10:40 így készül: a tradicionális magyar kenyér 10:44 A világ elején - bábelőadás - Harlekin Bábszínház, III. Nemzetközi Kortárs Bábművészeb Fesztivál (ism.) 11:351 Food mini - gasztro percek - hamburger házilag 11:40 így képzünk mi 11:58 EKF Himnusz Közben: Helyben jobb! 14:00-TÖLés21:00-TÖLa múlt pénteki adás ismétlése 14:00 LTV szignál 14:02 így képzünk mi 14:22 Válogatás a Mozgóképkultúra és Médiaismeret szakos hallgatók animációs vizsgafilmjeiböl 14:40 így készül: a vásárhelyi hímzés 14:45 Vario - Funktasztikus - portré' 15:00 Dep'Art: Epekedés - videoklip 15:04 HollyFood - gasztro magazin - Zita néni megtanítja Marcit húslevest főzni 15:22 A kovácsmester - etűd 15:30 Itt is, ott is: Recsk - helytörténeti magazin 15:42 így képzünk mi 15:58 EKF Himnusz 23:00 - 08:00 Képújság GYÖNGYÖSI VTV _____ 00 .00: Képújság 9.00: A vasárnapi adás ismétlése 11.30: Képújság 17.00: Virágzó Magyarország (Hajdúszoboszló) 17.30: Képújság 18.00: Műsorism. 18.01: Aktuális (hírek röviden) 18.02: Telefonos játék 18.14: Nap kérdése 18.20: Aktuális (Gyöngyös és a térség legfrisebb hírei) 18.34: Nézőtér (kulturális magazin) 19.07: Kápolnapuszta (Bivalyrezervátum) 19.30: Aktuális 19.44: Kilátó (megyei magazin) 20.15: Aktuális 20.29: Esb képek 20.30: Hírháló 21.00:401-es járat (am-i katasztrófa film, 16) 23.00: Hírháló 23.30: Műveltségi kvíz RÁDIÓ EGER 05.00: Magyar óra - 60 perc színtiszta magyar zene 06.00- 10.00: Jó Reggelt Eger műsorvezető: Szabó Sándor. Hírek, időjá­rás, közlekedési infó félóránként benne: 7.15: sporthírek 10.00- 15.00: Egri Nap: műsorvezető: Gál István 15.00-20.00: műsor­vezető: Rohlicsek Judit Benne: 15.00: Napi Plusz 16.00: Napi té­ma 17.00: Ötről a hatra, benne: 17.30: Sportmix 18.00: Agria Hí­rei - Napi hírösszefoglaló 18.05: Kívánságműsor, tel: 36/420-420, sms: 20/33-9-3333, e-mail: kivansag@radioeger.hu , facebook.com/radioeger.hu 20.00: Agria Hírei - Napi hírösszefog­laló (ism.) 20.00: A város ritmusa RÁDIÓ 1 0.00-6.00: Dévényi Dani 6.00: Kukori: Műsorvezető: Harsányi Le­vente, Happy Endre, Peiler Mariann 10.00: TOP 1011.00: A Leg­hosszabb zenei óra 12.00: Déli Kívánságműsor 14.00: Györke At­tila 17.00: Cooky Live Mix 18.00: Cooky Show 21.00: Top 40 22.00-24.00: Disco's Hit DIÓRÁDIÓ 00.00-4.55: A legtöbb sláger változatosan 5.55: Reggeli Tur-mix Pifkó Tamással - reggeli infokkal napindítókkal 9.55: Dió Express Győri Nikivel - programokkal, csajos rovatokkal, re-ceptajánlóval sztárhírekkel 14.55: Délutáni Robogás Géczi Adriennel - hazaveze­tő, közlekedési infokkal, ütős slágerekkel 16.55: Dió Top 10 Géczi Adriennel - Napi sikerlista a hallgatók szavazafi alapján 18.00: Kultur Cafe Géczi Adriennel - Magyarország legnagyobb program- ajánló magazinja 19.55-24.00: A legtöbb sláger változatosan. Friss hírek: 6.00-10.00, illetve 20.00 - 24.00 között félóránként napközben óránként Sporthírek: 5.25. 6.45, 7.45, 10.00, 18.00,20.00,21.55,23.55 SZENT ISTVÁN RÁDIÓ 5:00 Napköszöntö Hírek, kalendárium 7:00 Szentmise közvetítés 7:35 Szentek, szent életű emberek 8:15 Játék 8:45 hpszemle 9:05 Mindennapi egészségünk 10:05 Közélet 10:45 A lélek szava 11:05 Mesterségem címere 12:05 Egyházi hírek 12:15 Evangélium 13:05 Neuma 13:40 Népzenei kincsestár 14:05 Hajrá Madarak! 14:35 Görbe tükör 15:30 Hitvalló 16:05 Kívánságműsor 16:30 Mit tegyek? 17:00 Kora esti hírmondó 17:30 A Régió Sportja 17:45 Egyházi hírek (ism) 18:00 Rózsafüzér 18:35 Közelkép 19:00 Regionális hírek 19:10 Szemle 19:40 Esti mese 20:10 Beszélő könyvek 21:05 A megértés hullámhosszán 22:10 Közélet (ism.) 23:25 Hitvailó (ism.) Művészetek Háza Eger Nonprofit Kft Február 14-április 29. Jelenetek, jellemek Emberábrázolás a képző­művészetben: 19-20. sz. Zsinagóga Galéria Nyitva tartás: naponta 10-18 óra hétfő kivételével im«.—«mg Információ -36/785-027 *»■■■■■■ .. P I www.inheger.hu | r"[ EK mi< FEBRUÁR 14. (KEDD), 13.00 Jó, Hogy A Töviseknek Vannak Rózsái Hogyan lehet (és érdemes) pozitívan gondolkodni, ha daganatos betegségünk van? Előadó: Fodorné Vincze Anna klinikai szakpszichológus Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház 17.00 Akupunktúráról Az Orvos Szemével... Előadó: Dr. Szalay Miklós szülész­nőgyógyász főorvos, akupunktúrás szakorvos Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház FEBRUÁR 15. (SZERDA), 17.00 Ganoderma Gomba, A Gyógynövények Királya Előadó: Eckl Géza, a Mozgó Egészség Centrum képviselője Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház FEBRUÁR 17., PÉNTEK - 18., SZOMBAT „Kultúrházak Éiiel-Nappal” Irodalmi est, színpadi műsorok, alkotó és művészeti közösségek bemutatkozása, farsangi táncházak, görkoriparti, kiállítások... Részletes program a honlapon! www.ekmk.eu

Next

/
Oldalképek
Tartalom