Heves Megyei Hírlap, 2011. március (22. évfolyam, 50-75. szám)(

2011-03-01 / 50. szám

Hitelhez jut az agrárium Már az idei első fél évben elérhető lesz az agrárvállalkozóknak szánt speciális Széchenyi Kártya. M. oldal Népszerűbb szakmák A tapasztalat sze­rint az ösztöndíj hatására javult a szakmunkásta­nulók tanulmá­nyi eredménye. ► 5. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 AUTÓ-MOTOR 9 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 12 HOROSZKÓP 16 Hatoslottó-nyeremények TALÁLAT _______DARAB NYEREMÉNY 5 1 01 174305 4 3 890 4 525 3 54 174 1135 VESZI A LAPOT? Nemrég rajtakaptam Ábelt „csokilo­pás” közben - mesélte egyik ismer& söm a kisfiáról. Hallva a történteket, azonnal elszörnyülködtem, hogy te jó ég, hisz még csak hároméves. Izgalom­mal figyeltem a fiatal anyuka sztoriját: „Ábel szép csendesen megbújt a kony­haajtó és a kis éléskamránk között. Azt hitte, senki nem vette észre, hogy nagy titokban éppen mire is készül. De téve­dett, mert lábujjhegyen odaosontam, és bekukucskáltam a búvóhelyére. Mire ő így szólt, miután észrevett: „Anya, te menjél a szobába, szoptassad Almát!” Szót fogadtam, elindultam, majd nem sokkal később utánam szólt: „Anya, nem érem el a csokit!" (j. m.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 06-30/556-4250, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06- 80/513-646, 06-30/430-3893 Csúcsra járatnák a bányát nagy üzlet Az országnak is sokatiejgjijhetne a recski réz Talán hamarosan újra foroghat majd a hatalmas tárcsa: Hugyecz János a használaton kívül helyezett bányagépészeti berendezéssel Mindeddig még - számtalan si­kertelen próbálkozás után - nem kelt el a 2000-ben lezárt recski bánya. A Magyar Nem­zeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. által felügyelt hasznosítási pá­lyázat legutóbb 2009 tavaszán zárult eredménytelenül. Újabb nyílt értékesítési eljárás azóta nem volt. Értesülésünk szerint egy, az előző pályázatokon in­dult kínai konzorciummal foly­tak a puhatolózó tárgyalások. Miközben a réz tőzsdei jegyzé­si ára az elmúlt hónapokban újabb történelmi csúcsokat döntött. Vagyis: most már jócs­kán megérné kitermelni. A réz világpiaci ára 1990-2011 (tonna/dollár) 10000-9000- 5000-4000-3000-2000 • 1000 h-------1­Jan. 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 lan. Febr. 1990 2011 2011 Megtudtuk: ez ügyben kor­mányszintű tárgyalások is zaj­lanak. A kínai féllel folytatott tárgyaláson a résztvevők ismer­tették elképzeléseiket, ezek alapján olyan megoldás körvo­nalazódik, amely mindkét fél számára előnyös konstrukció­ban tenné lehetővé a bánya megnyitását és üzemeltetését. A tárgyalások lezárására nincs határidő megjelölve. Egy esetle­ges sikeres privatizáció komoly lökést jelentene nem pusztán a település és a térség életében, de tágabb kitekintésben az egész ország számára jelentős hasznot hozna. ►2. oldal A lakása előtt ölték meg a megvadult ebek az idős férfit A lakása előtt, a József Attila utcában támadt meg egy 88 éves rózsaszentmártoni férfit három kutya hétfőn délután, negyed öt körül. Az idős férfi az elszenvedett sérülések követ­keztében a helyszínen életét vesztette. Az elsődleges adatok alapján a három nagy testű ál­lat az áldozat szomszédjáé. A Hatvani Rendőrkapitány­ság kiérkező rendőrei az egyik kutyát kilőtték, egyet megse­besítettek, a harmadik elme­nekült. Az állatok befogása, va­lamint a helyszíni szemle lap­zártánk után fejeződött be. Sipos Jánosné, a település pol­gármestere nem sokkal az eset után értesült a történtekről, s megdöbbentették a hallottak. A Hírlap munkatársának elmond­ta: az áldozat egy közlékeny, jó kedélyű, egyedül élő idős férfi. Meg nem erősített informáci­óink szerint a bácsit rottweil- erek támadták meg, a combját teljesen szétmarcangolták. Töb­ben azt beszélik, feltehetően in­farktust kapott, amikor az ebek nekirontottak. ■ Nyugdíjpénztár: a kormány „betekinthet” Visszamenőleg is vizsgálhatja a Kormányzati Ellenőrzési Hi­vatal a magán-nyugdíjpénztá­rakat: az ezzel kapcsolatos tör­vényjavaslatát. Az indoklás szerint ez biztosítaná, hogy aki átlépett az állami rendszerbe, az láthassa, korábbi pénztára jól gazdálkodott-e. ^7. oldal IDŐJÁRÁS Reggel hideg, köd­foltos, napközben szürkébb és napfol- tosabb Időszakok váltják egymást. Csapadékra nem kell számítani. ► 11. OLDAL Kiharcolták a győzelmet Iványi Bálint edző szerint az egriek védekezé­sében volt a hiba a füzesabonyiak ellen. ►13. OLDAL Intézkedő rendőrökre támadt az apa és lánya Egy önbíráskodással gyanú­sítható hatvani férfi lakásá­hoz mentek ki a rendőrök szombaton, többek között azért, hogy házkutatást tart­sanak. A férfitól azonban nem hogy bebocsátást nem kap­tak, de két nagy testű kutyá­ját is szabadon engedte, majd lányával együtt a jogszerűen intézkedő egyenruhásokra tá­madtak. Ellenszegülésüket testi kényszer és kényszerítő eszköz alkalmazásával tudták csak megtörni. Ennek során a két támadó és az egyik rend­őr is könnyebben megsérült. A nő és apja ellen hivatalos személy elleni erőszak meg­alapozott gyanúja miatt indult eljárás, melyet az Egri Nyo­mozó Ügyészség folytat le. A férfi ellen ugyanakkor ön- bíráskodás miatt is zajlik az el­járás, hiszen a lakásánál tör­téntek előzménye, hogy egy szintén helyi férfi feljelentést tett ellene. Az ügy sértettje ar­ról számolt be, hogy a gyanú­sított valamilyen vélt tartozás miatt bántalmazta őt, minek következtében könnyebb sérü­léseket szenvedett. Támadója elvette tőle különféle értékeit, s arra is kényszerítette, hogy a cége tulajdonában lévő teher­autót írja át az ő nevére. A fel­jelentés után mentek ki a rendőrök a férfi lakására, ahol rájuk támadtak. ■ A HE0L.hu olvasóitól A szolgálati gépjármű a politi- g kai vezetők esetében is nélkü­lözhetetlen eszköz. Ám senki számára nem közömbös, mennyit költenek ezekre az önkormányzatok az adófizetők pénzéből. A Lázár János hód­mezővásárhelyi polgármester gépkocsijával kapcsolatos tör­ténések megyénkben is foglal­koztatták a közvéleményt. Ösz- szeállításunkban annak jár­tunk utána, szűkebb hazánk­ban milyen szokások alakul­tak ki e területen, továbbá, hogy az érintettek kénytele- § nek-e mérsékelni az igényeket. | Kiderült: a járműveket egyre “ nehezebben tartják fenn az ön- 1 kormányzatok. ►S. OLDAL Gyöngyös vezetője, Faragó László az alpolgármesterével osztozik a kocsin Jó ötlet-e az Egri Csillag bor elnevezése? Igen, mert népszerűsíti a várost. Igen, mert ntal Gárdonyi művére. Nem szerencsés az irodalmi párhuzam. EGY PERCBEN PILLANATFELVÉTEL Közpénzen guruló kerekek önkormányzatok A járműparkot nehezen tartják fenn HEVES 2011. MÁRCIUS 1., KEDD • XXII. ÉVFOLYAM 50. SZÁM www.heol.hu MEGYEI HIRIAP ARA: 130 FT. ELŐFIZETVE: 91 FT r / / oldalon: LASSUL A FOGLALKOZTATÁS BŐVÜLÉSE' A NÉPMESÉK BÁBOKKAL, ™£ " 3,^1^,,',™ VIGYÁi egri óvodásoktól ROMLÓ MUNKANÉLKÜLISÉGI ADATOK... liluk 1 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom