Heves Megyei Hírlap, 2009. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

2009-02-11 / 35. szám

■ mk A* BLl" ■ llljj»® ■ * wWm BTi 1 ^ mTí 1 „A szlovák-magyar kapcsolatokat korrekt, baráti és szövetségi kapcsolatként szeretném látni" - hangoztatta Miroslav Lajcák első sajtóértekezletén Pozsony­ban. Az új szlovák külügyminiszter világosan látja, hogy „vannak nyitott problémák” is, amelye­ket „józanul és racionálisan kell megvitatni”. Lajcák néhány napon belül Magyarországra látogat. Páva Zsoltot indítaná a Fidesz Pécsett A Fidesz pécsi városi elnök­sége tegnap Páva Zsoltot, a városi közgyűlés Fidesz- KDNP frakciójának vezető­jét kérte fel a baranyai me­gyeszékhely polgármester­jelöltjének. Páva Zsolt, aki 1994 és 1998 között Pécs polgármestere volt, gondol­kodási időt kért. A végleges döntést február 24-én a párt pécsi csoportja hozza meg. Havas feloszlatná a felügyeletet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI Felügyelet megszüntetésére tesz javaslatot szerdán Ha­vas Szófia az Országgyűlés egészségügyi bizottságában - tudta meg a Magyar Nem­zet. A szocialista politikus szerint legalább fél tucat másik hivatal foglalkozik az egészségügyi intézmények ellenőrzésével, illetve a be­tegek panaszaival, így a felügyeletre nincs szükség. Seres Mária elegendő aláírást gyűjtött „ÖSSZEGYŰLT a törvény által előírt kétszázezer aláírás ahhoz, hogy népszavazást lehessen tartani a képvise­lők számlaadási kötelezett­ségéről” - közölte tegnap a referendum kezdeménye­zője, Seres Mária. A négy hónap alatt összegyűjtött aláírásokat csütörtökön adják le az Országos Választási Bizottságnak. Seres Mária elég aláírást gyűjtött Halálos helikopter-baleset zuhanás A gyakorlott pilóta túlságosan közel repült a hídhoz Őrizetbe vették Hunvaldot, az erzsébetvárosi polgármestert Egy halálos áldozata van a Lágymányosi hídnál tör­tént helikopter-balesetnek. A két túlélőt munkások mentették ki a roncsból. A gépet állítólag egy gya­korlott Malév-pilóta vezette. Boda Veronika A Dunába zuhant tegnap egy ma­gánhelikopter a Lágymányosi híd és a Csepel-sziget között. A csepe­li szennyvíztisztítót építtető kon­zorcium egyik alvállalkozó cégé­nek műszaki vezetője, aki a gé­pen utazott, életét vesztette. A zu­hanást sérülések nélkül úszta meg azonban a helikopteren tar­tózkodó fotós és a pilóta. Ők a ki­érkező mentősök segítségét sem kérték, a zuhanás után nem sok­kal saját felelősségükre elhagy­ták a helyszínt. A gépet sajtó- információk szerint egy gyakor­lott Malév-pilóta vezette. Az ügy­ben a rendőrség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság is nyomoz. Lapunk úgy tudja, hogy a há­rom férfi a budaörsi repülőtérről 10 óra 20 perckor azért szállt fel, hogy a cégnek fényképeket ké­szítsen saját munkájáról, vagyis az épülő csepeli szennyvíztisztí­tóról, illetve arról a műszigetről, ahol a szennyvíztisztítási folya­mat végén a megtisztított vizet belevezetik majd a Dunába. Kis-Guczi Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató­ság sajtóügyeletese lapunknak azt mondta: a helikopter kataszt­rófáját előzetes feltételezések sze­rint az okozta, hogy a pilóta túl közel repült a hídhoz - hogy le­fényképezhessék az annak végé­ben épülő aknát -, így akadha­tott be a gép farka annak egyik tartóoszlopába. A gép kettétört: hátsó farokrésze az aknába, a tes­te pedig a Dunába zuhant. A zu­hanásnak a munkások közül töb­ben szemtanúi voltak, ők egy csó­nakkal mentek a helyszínre, és egy vaslánccal a pontonhídon dolgozó daruhoz rögzítették a gé­pet, hogy ne süllyedjen el. így tudták kiszabadítani belőle az életben maradt utasokat. Daruval emelték ki a sérült helikoptert a Dunából. Ketten sérülés nélkül megúszták a balesetet, de az egyik utas életét vesztette. Helikopter-balesetek Magyarországon tavaly Holló zuhant a Dunába 2008. JANUÁR 31. A Szolnok megyei Óballa településnél egy Mi-8 típusú katonai helikop­ter gyakorlóterületen földnek ütközött. A gép földbe csapódá- sa után a kiömlő üzemanyag tói lángra lobbant és teljesen kiégett A balesetben egy ember meghalt, kettő súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült 1 2008. június 22. A Somogy 3 megyei Nagybajom külterüle- | tén mintegy 15-20 méter ma- | gasról lezuhant egy magán­helikopter, utasai súlyosan megsérültek. 2008. július 31. Kiskunlac- háza és Apajpuszta között le­zuhant egy Eurocopter EC135 típusú mentőhelikopter. Az ápoló meghalt, a pilóta életveszélyesen, az égési sérült gyermek édesanyja súlyosan, az orvos könnyebben sérült meg. A szállított beteg nem szenvedett újabb sérüléseket. Augusztus 3-án éjjel meghalt a helikopter vezetője is. INFORMÁCIÓINK SZERINT teg­nap egy R44-es típusú heli­kopter zuhant a Dunába, amelyet Frank Robinson ter­vezett. A négyszemélyes gép első prototípusa 1990 márciu­sában szállt fel, és a Raven, azaz Holló nevet kapta. A világsikert aratott, könnyű kategóriájú helikopter jelen­leggyártott változata, a Raven II-es már erősebb haj­tóművel rendelkezik, jelenleg négy alváltozatban gyártják. A Központi Nyomozó Főügyész­ség tegnap őrizetbe vette Hunvald Györgyöt. Budapest VII. kerüle­tének szocialista polgármesterét gyanúsítottként hallgatták ki az erzsébetvárosi ingatlanügyekkel kapcsolatban. A polgármester panasszal élt a gyanúsítás és az őrizetbe vétel ellen. A főügyészség hétfőn már ke­reste Hunvald Györgyöt, de nem találták. Miután a polgármester megtudta, hogy keresik, jelent­kezett a hatóságnál. A polgár- mestert 7 rendbeli csalással gya­núsítják. A főügyészség szerint kilenc önkormányzati épület értékesíté­se történhetett szabálytalanul a VII. kerületben, mintegy 800 mil­lió forint kárt okozva az önkor­mányzatnak, és további 1,6 mil­liárd forint kár okozását kísérel­ték meg. Az MSZP fővárosi elnök­sége tegnap azt kérte Hunvaldtól, hogy mondjon le közgyűlési tagsá­gáról, és amíg tisztázódik az ügye, függessze fel párttagságát. ■ Tíz évre ítélték a pedofil szarvasi tanárt Elsőfokon tíz év fegyházbüntetés­re ítélte, és a pedagógusi pályától örökre eltiltotta a Szarvasi Váro­sai Bíróság tegnap a tanítványait megrontó szarvasi tanárt. A férfi leghamarabb nyolc év múlva sza­badulhat. Az ítélet nem jogerős, a férfi ügyvédje felmentésért fel­lebbezett. A tanár egy szarvasi ál­talános iskola, óvoda és diák­otthon munkatársaként dolgozott hat esztendeig. Az első megrontás tavaly jú­niusban történt Szlovákiában, ahol az iskola tábort szervezett. A helyi szlovák iskola tanára ek­kor környékezte meg, illetve ron­totta meg gyermekkorú fiú tanít­ványát, akivel három alkalommal fajtalankodott. A szenvedélyes méhész vádlott egy másik tanít­ványát egy méhésztelepen vette rá fajtalankodásra. ■ Veszprémben és Szegeden is búcsút vettek Marian Cozmától késelés Nemzetközi elfogatóparancs és egymillió forint nyomravezetői díj Sztojka Iván elfogásának érdekében A Veszprém Aréna előcsarnoká­ban vettek búcsút kedden Marian Cozmától, az MKB Veszprém ké­zilabdacsapata és a román válo­gatott vasárnap meggyilkolt játé­kosától. Cozmát a klub és a város vezetői, csapattársai búcsúztatták, a szurkolók mécsesekkel és virá­gokkal borították a sportcsarnok előtti területet. Az arénából ro­mán rendszámú, fekete autó gör­dült ki a benne elhelyezett ko­porsóval, amelyet elborítottak a virágok. A sportolótól a nap fo­lyamán Szegeden is elbúcsúz­tak, a Cozma koporsóját szállító autó ezután rendőri felvezetés­sel indult tovább. A határ román oldalán több száz fős tömeg vár­ta a koporsót. Az MKB Veszprém kézilabdázóját szombaton teme­tik Bukarestben. Még mindig keresik Sztojka Ivánt, a gyilkosság harmadik gyanúsítottját. A rendőrség egy­millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki érdemi információval szolgál Sztojka tartózkodási helyéről. A nyomo­zás vezetője szerint rengeteg in­formáció van hollétéről, nemzet­közi elfogatóparancsot is kiad­tak ellene. Két társa, az Ausztriá­ban elfogott R. Sándor és N. Győ­ző kihallgatása a napokban meg­kezdődik. A gyilkosság hely­színén készült biztonsági ka­merás felvételek alapján ki­derült, hogy Sztojkáék belekötöt­tek Cozmába, majd verekedést provokáltak a bárban, ahol a veszprémi kézilabdázók szóra­koztak. „Vadásztak valakire, aki­be bele lehet kötni” - mondta Derzsy Péter, a nyomozás veze­tője a történtekről. Cozmát a tánctéren, a tömegben ütötték meg először, és valószínűleg ott érte a sportolót az első szúrás is. A szórakozóhely belső kamerái­nak felvételén látszik is, hogy a lépcsőn fölfelé menekülő Cozma pólója véres. A sérült kézilabdá­zót követték a gyanúsítottak és a barátaik is, majd a szórakozó­hely előtt történt a végzetes szú­rás, valamint itt sérült meg a két másik kézilabdázó is. Mivel kint nincs kamera, erről nem készült felvétel. ■ Ambrus V. Marian Cozma családtagjai a kézilabdázó veszprémi búcsúztatásán Jobb közbiztonság kell gyurcsány Ferenc miniszter- elnök konzultációra magához kérette az országos rendőrfőka­pitányt. A kormányfő azt mond­ta: a megbeszélésre azért van szükség, mert bebizonyosodott, hogy Magyarországon vannak olyan térségek, ahol a minden­napi nyugalom, a közbiztonság állandó jelleggel sérül. Gyurcsány azt várja a rendőrség­től, hogy egy-két hónapon belül érzékelhető javulás következzen be az ilyen térségek többségében. „Végig kell gondolni, hogy a köz­rend biztosításában az elmúlt húsz évben alkalmazott filozófia megfelelőé” - mondta. r%

Next

/
Oldalképek
Tartalom