Heves Megyei Hírlap, 2008. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-01 / 152. szám

HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2008. JÚLIUS 1., KEDD SPORTTÜKÖR A Pétervására nem vállalja, a Felsőtárkány még bizonytalan labdarúgás Azzal, hogy a Pétervására megnyerte a 2007-2008-as megyei I. osztá­lyú bajnokságot, jogosult az NB Ill-ban való indulásra. Már ko­rábban is feltételeztük az előze­tes beszélgetések alapján, hogy a péterkeiek nem vállalják a ma­gasabb osztály feltételeit.- Százszázalékos, hogy nem nyújtjuk be nevezésünket a ma­gasabb osztályra - mondta ér­deklődésünkre Kovács Ferenc szakosztályvezető. - Az anyagi­ak eleve meggondolásra késztet­nének bennünket, de attól is na­gyobb probléma az utánpótlás korosztályaiban kötelező együt­tesek szerepeltetése. Még a kör­nyező községek segítségével sem tudnánk kiállítani a csapa­tokat, mert ezeken a települése­ken annyira kevés a gyermek. Sajnos, a meglévő fiatalok ér­deklődése sem biztató, ami még nagyobb gond. Danó Renátóék (balra) ősszel Is a megyénkben ellenfelekkel játszanak Pétervásárán ma vezetői meg­beszélést tartanak arról, hogy milyen céllal folytatják a megyei I. osztályban. Talán arról is dön­tenek, hogy a játékosok mikor kapják meg bajnoki aranyérríni1 két, amire eddig - számos ok mi­att - nem kerülhetett sor. Korábbi években az MLSZ el­nöksége az NB III-as csoportok feltöltése kapcsán lehetőséget adott nevezésre a megyei bajnok­ságok további helyezettjeinek.- Mi a bajnoki cím elnyerésé­hez társítottuk volna az NB III-as indulás gondolatát - adta tud­tunkra eredeti elképzelésüket Varga Zsigmond, a második he­lyezett Felsőtárkány elnöke. - Bi­zonytalan, hogy egyáltalán ka­punk-e felkérést, így nem is té­ma egyelőre a magasabb osztály. Pénteken tartunk elnökségi ülést, ahol minden eshetőséget megvitatunk, utána bajnoki év­záró keretében tájékoztatjuk a játékosokat és átadjuk az ezüst­érmeket. ■ F. B. Madaras a Siroki Vár tetején országos bajnokság Cador Rida csaknem 70 kilométeren át egyedül haladt az élen Az időfutam ob után a va­sárnapi hosszú távú orszá­gos bajnokságnak is me­gyénk adott otthont. Győz­tesként Madaras Zoltán és Kenyó Anita örülhetett bajnoki aranyéremnek. Bódi Csaba kerékpár A Magyar Kerékpá­ros Szakági Szövetség és társ­rendezőként az egri kommu- na.org a Sirok - Bükkszék - Egerbakta - Sirok útvonalon ki­jelölt körpályán bonyolította le a viadalt, melynek végén egy ne­héz emelkedőn kellett felka­paszkodni a Siroki Várba. A be­fejező szakasz nehézségét mu­tatja, hogy a női verseny harma­■ A női harmadik és ne­gyedik gyalog tolta át a biciklijét a célvonalon. dik és negyedik helyezettje a nyeregből leszállva gyalog tolta át a biciklijét a célvonalon. A nőknél összesen négyen indul­tak, közülük Kenyó Anita, a Bringavilág SK Bornsport kere- = kese diadalmaskodott. A ma- f gyár kerékpáros országúti baj- | nokságon a férfiaknál Madaras s Zoltán nyert a szintén a P-nívó 1 Betonexpress 2000 Corratec KÉPGALÉRIA: WWW.HEOL.HU A felnőtt férfi mezőnyt 33 induló alkotta, de csak huszonketten értek célba klubszíneiben versenyző két csapattársa előtt. A férfiverseny a P-nívós Cador Rida hosszú szökéséről marad emlékezetes, aki csaknem 70 ki­lométeren át egyedül haladt az élen. Ekkor azonban befogta a mezőny, és a táv második felé­ben egy ötfős P-m'vós boly haladt az élen megnyugtató előnnyel. A Siroki Vár másfél kilométeres emelkedőjén Kusztor Péter és Madaras Zoltán vívott öldöklő csatát, végül Madaras haladt át elsőként a célvonalon. Eredmények. Férfiak, 167 ki­lométer (33 induló, 22 célbaérő): 1. Madaras Zoltán (P-nívó Betonexpress 2000 Corratec) 4:32.39 óra, 2. Kusztor Péter (P- nivó Betonexpress 2000 Corratec) 21 másodperc hátrány, 3. Ivanics Gergely (P-nivó Betonexpress 2000 Corratec) 1:03 p. h. Legjobb egri verseny­zőként Ördög Krisztián a ló. he­lyen végzett, a kommuna.org bringása 4:51.53 óra ért célba. Nők, 68 kilométer (4, 4): 1. Kenyó Anita (Bringavilág SK Bornsport) 2:17.21.2. Király Mó­nika (Mosonmagyaróvár) 30 mp h., 3. Simon Veronika (Siófok) 4:20 p. h. Az U23-as kategóriában 133,8 kilométer megtétele várt a 23 in­dulóra, közülük 15-en teljesítet­ték az etapot. ■ Merántól búcsút vettek a díjugratók jubileum Több mint százan pattantak nyeregbe a gyöngyösi versenyen Miskolcra vitték az először kiírt Talentum-kupát lovassport Nagy érdeklődés mellett, vasárnap immár ötödik alkalommal rendezték Gyöngyö­sön a Vak Bottyán János Díjugra­tó Lovasversenyt. Nagy Imre, a Gyöngyösi Lovas Klub elnöke el­mondta: a megmérettetésre az országból összesen 116 lovas ne­vezett hat kategóriában.- A versenyt rendező önkor­mányzat és klub, valamint a tá­mogatók is megtalálták számítá­saikat ebben a sportot és kultú­rát is ötvöző rendezvényben - vé­lekedett Juhász Péter szervező. - A jubiláló verseny sikerét jelzi, hogy a gyöngyösivel egy időben még másik négy hasonló díjugra­tás is zajlik az országban, mégis nagyon sokan - lovasok és ven­dégek egyaránt - érdeklődtek a rendezvényünk iránt. A lovasok és lovaik az idén is színvonalas körülmények között mérhették össze tudásukat, hi­szen a versenypálya ismét Kiss István nemzetközi pályaépítő tervezése és rendezése mellett készült el. A díjugratókat Kor­bán Krisztián, a sportág egyik büszkesége, valamint Bencsik József, a Heves Megyei Lovasszövetség elnöke is értékel­te a zsűri tagjaként. A jubileumi rendezvényen a résztvevők búcsút vettek a nem- | régiben elhunyt Merántól, az 5 egykor világszínvonalon teljesí- \ tő, gyöngyösi tulajdonban lévő | négylábútól. ■ J. M. Az indulók színvonalas körülmények között mérhettek össze tudásukat sakk Az egri HMÖ SE és Mészá­ros András nemzetközi mester közös rendezésében került sor az I. Talentum-kupa meghívásos ra­pid versenyre. A nyolc gyermek induló az Északkeleti régióból ér­kezett az egri viadalra, melynek erősségét jelzi, hogy hárman kor­osztályukban országos bajnoki címmel, egy pedig ob második helyezéssel rendelkezik. A végeredmény: 1. Korpa Ben­ce (Miskolc) 5,5 pont, 2. Gledura Benjamin (Eger) 5, 3. Becskei Zoltán (Eger) 4,5, 4. Király Ger­gő (Heves) 4,5, 5. Király Tamás (Heves) 3,6. Nagy Barbara (He­ves) 2,5,7. Horváth Kristóf (Mis­kolc) 1,5, 8. Simon Lili (Debre­cen) 1,5. ■ B. Cs. Korosztályos rekordok is születtek a Bitskey-uszodában országos bajnokság A pontversenyben a tizennyolcadik helyen zárt az Egri Városi Úszó Klub, győzött a Jövő SC úszás Korosztályos országos re­kordok születtek az egri Bitskey Aladár Uszodában rendezett 80. Országos Ifjúsági Úszó Ma­gyar Bajnokságon, amely im­már a belgrádi ifjúsági Európa- bajnokság jegyében zajlott. Az eseményt megelőzően hét ver­senyző teljesítette a kontinens­torna nevezési szintjét, ez a lét­szám a zárásra tizenegy főre bő­vült. A négy nap történéseit a helyszínen követte figyelemmel Güttler Károly, az ifjúságiak szövetségi kapitánya is, aki az esemény zárásakor elégedetten nyugtázta a történéseket. Mint azt Visontai Józseftől, az eseményt rendező megyei úszó­szövetség titkárától megtudtuk, A rajtkőre állók negyvenegy szakosztály képviseletében versengtek Kozma Dominik, a Kőbánya SC kiválósága 50 és 200 méter gyor­son, valamint 50 méter pillangón is új korosztályos rekordot állí­tott fel. Nagyszerű eredményt produ­kált 200 méter pil­langón Piczó Ben­ce (PVSKTási), 200 m háton Balog Gá­bor (Kecskemét), valamint 100 mé­ter mellen Pecz Réka (Jövő SC). A 41 szakosztályt felvonultató eseményen az Eger Városi Úszó Klub (EVÜK) növendékei is rajt­kőre álltak. A győztesek és az egriek eredményei. 50 m gyors: 1. Rákos Patrik (Veszprém) 24.60 mp., ... 5. Péceli Tamás (EVÜK) 25.29. 100 m gyors: 1. Kozma Dominik (Kőbánya) 51.49,... 8. Péceli Tamás 57.40. 200 m gyors: 1. Kozma Dominik (Kőbánya) 1:51.28, ... 8. Péceli Tamás 2:02.40. 50 m pil­langó: 1. Bordás Beatrix (Dunaferr) 28.05, ... 7. Sztankovjánszki Anita (EVÜK) 30.47.100 m pillangó: 1. Bordás Beatrix 1:01.92, ... 6. Sztankovjánszki Anita 1:06.46. 4x100 m gyorsváltó: 1. Jövő SC 3:57.73, ... 8. EVÜK (Sztan­kovjánszki Anita, Firtkó Adél, Kertai Lilla, Lukács Eszter) 4:18.81. 50 m gyors: 5. Lukács ■ A négy nap törté­néseit a helyszí­nen nézte Güttler Károly, az ifjúsá­giak szövetségi kapitánya is. Eszter (EVÚK) 28.14. A pontver­senyben: 1. Jövő SC 638 pont, 2. Kőbánya SC 570,3. BVSC 204,... 18. EVÚK 32.- Nem vagyok elégedetlen, hi­szen valamennyi egri versenyző tudása legjavát nyújtotta. Min­denki teljesítette a tőle elvárha­tót, a négy nap során végig ösz- szeszedetten jól szerepeltek - ér­tékelt Erdélyi Krisztina, az egri­ek edzője. - Sztankovjánszki Anita serdülő korú versenyző­ként két számban is döntőbe ju­tott, új egyéni csúcsot állított fel. A szintén serdülő korú Péceli Ta­más, mint utólag kiderült, boka- szalag-sérüléssel úszta végig a négy napot, ezzel együtt nem okozott csalódást. ■ S. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom