Heves Megyei Hírlap, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu UWl? c nii/t H/i3 2006. AUGUSZTUS 1., KEDD • XVII. ÉVFOLYAM 178. SZÁM MEGYEI HIRIAP ÁRA: 85 FT. ELŐFIZETVE: 63,40 FT W / 1SSSSSSSSSft MEGHALT A TENKES KAPITÁNYA: EZZEL AZ AZONOSÍTÓVAL MEG LEHET A,í«,P/luí.„A1, TÁBOROZÁS UTÁN ELŐZNI A TOLVAJIÁSOKAT SZINESZEGYENISEG VOLT ►».«* MEGYÉNK JÁTÉKVEZETŐI EGY PERCBEN Internetes kávézó a parókián Hatásosan küzd a templomba járók csökkenése ellen egy kis falu ifjú plé­bánosa: internetes kávézót nyitott a parókián. ►a. oldal Záportározókkal a csapadék ellen A záportározók csökkenthetik a szélsőséges időjá­rás miatt a he­gyekből lezúduló csapadék okozta károkat. ►2. OLDAL 71 MEGYEI KÖRKÉP 2 PANORÁMA 6 GAZDASÁG 8 DIVAT 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 HOROSZKÓP 11 SPORT 16 Hatoslottó-nyeremények TALÁLAT DARAB NYEREMÉNY 6 0 0 5+1 1 12000820 5 62 193 562 4 2 860 4196 3 44 090 953 IDŐJÁRÁS Reggel még kisüt a nap, de délelőtt északnyugatról felhősödés kezdő­dik. Késő délután és éjszaka pedig már nagy esőre, kezdődő lehűlésre kell számítani. ► 11. OLDAL Esővel újult meg a Dinnyefesztivál Elmosta az eső a hevesi Dinnye­fesztivál prog­ramjait, pedig öt­leteikkel a ren­dezvény megúju­lását tervezték a szervezők. ►2. OLDAL VESZI A LAPOT? Új divat hódít a gazdag románok köré­ben. Az utóbbi években mind több ha­talmas, élénk színűre festett házat emelnek, csiricsáré, ezüstösen csillogó, pagodára emlékeztető, csúcsos tetővel A hivalkodó csodapaloták keleties stí­lusú tetejükkel ugyan cseppet sem ille­nek bele a gyönyörű erdélyi tájba, vi­szont már messziről jól látszanak, il­letve árulkodnak gazdájuk anyagi helyzetéről, s főképp ízléséről. No per­sze nem mindenki teheti meg, hogy ilyen giccses vityillót emel, de elkese­redni nem kell! Ha valakinek csak egy régi parasztházra futja is, díszítésre azért van lehetősége. Például néger kerti törpével... (Szisz) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ Szabó Diána, tel.: 36/513-622, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410- 427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 80/513-646, 30/471-66-76 9 / / VJ <Z> ^ J.UWZ o Aratott a halál az utakon ütközések Néhány óra alatt több súlyos karambol történt Egy délelőtt leforgása alatt öt halálos, illetve súlyos kimenetelű baleset történt a megye útjain. Tegnap reggel Besenyőtelek külterületén, Tepélypusztánál ütközött egy balra kanyarodó személygépkocsinak az arra haladó kisbusz. Ezután még két jármű karambolozott. A baleset­ben (képünkön) két személy - egy felnőtt a helyszínen, egy gyermek a kórházban - vesztette életét ^2. OLDAL Polgármestert jelöltek a helyi lokálpatrióták EGER, hatvan A hét végén köz­gyűlést tartott az Egri Lokál- patrióta Egylet. Az ELE fő té­mája az önkormányzati válasz­tásokra való felkészülés és a jelöltállítás volt. Mint Habis László elnök el­mondta, sajátos társadalmi eseményeket szerveznek. Ilyen volt az Egri séták egriek­nek címmel meghirdetett program, melynek során a vá­ros idegenforgalmi szenzáció­ival ismerkedhettek meg az ér­deklődők. De Eger jövőjéről szóló eszmecserékkel is ké­szülnek az önkormányzati vá­lasztásokra. Az egylet a helyi érdekek képviseletét tűzte ko­rábban is zászlajára, s tovább­ra is ez, valamint a pártsemle­gesség az elsőrendű szempont számukra. Ez azt jelenti, hogy nem azt vizsgálják, honnan - balról avagyjobboldalról - ér­kezik egy-egy javaslat, hanem azt, hogy az adott gondolat mennyiben képviseli a város érdekeit. Ezért olyan polgár- mester-, illetve képviselőjelöl­teket állítanak, akiknek az elkö­telezettsége megkérdőjelezhe­tetlen. Az esetleges választási együttműködésről szólva Habis László elmondta, hogy nem zár­ják ki annak lehetőségét, de eb­ben a kérdésben is a pártsem­legesség a legfontosabb. A közgyűlés ezek után elfo­gadta az ELE polgármester-és képviselőjelöltjeit. A lokálpat­rióták polgármesterjelöltje Habis László közgazdász. ►2. OLDAL Átadták a Széchenyit, régi útvonalon a buszok Tegnap ünnepélyes körülmények között adták át Egerben a Csiky S. utca és a Ráckapu tér közötti szakaszon Immár teljes egészében fel­újított Széchenyi utcát. A 280 millió forintos beruházás uniós támo­gatással több ütemben valósult meg. Mától helyreáll a régi tömeg- közlekedési rend. M. OLDAL Megyegyűlés: péntektől már lehet gyűjteni a szelvényeket heves megye A Heves Megyei Közgyűlés negyven tagját az október 1-jei önkormányzati választásokon a választópol­gárok a jelölő szervezetek ál­tal állított listákra leadott sza­vazatokkal választhatják meg - emlékeztetett a közelgő vá­lasztási procedúra kapcsán dr. Benkár József megyei fő­jegyző, a Heves Megyei Terü­leti Választási Iroda (TV1) ve­zetője. Mint hozzátette: a me­gyében is két választókerület lesz, külön a 10 ezer vagy an­nál kevesebb, és külön a 10 ezernél több lakosú települé­sek számára - kivéve ez alól a megyei jogállású Egert. A 40 képviselőből tíz a 10 ezer lakos feletti településekre jut, 30 pedig a 10 ezer alatti tele­pülésekre. Ahhoz, hogy a jelölő szer­vezetek a megyei választóke­rületekben listát állíthassa­nak, össze kell gyűjteniük a választókerületben lévő tele­pülések választópolgárai leg­alább 0,3 százalékának az ajánlását, vagyis a 10 ezer vagy az alatti települések al­kotta választókerületben 482, a 10 ezer vagy e feletti telepü­lések alkotta választókerület­ben 165 darabot. A listaajánlás, illetve a He­ves Megyei Területi Választá­si Bizottsághoz (TVB) való bejelentésének a határideje szeptember 8., délután 4 óra. Ajánlószelvényeket augusz­tus 4-től szeptember 8-ig le­het gyűjteni. Kerékpárt és több hektó bort loptak eger Lopás miatt indult eljá­rás ismeretlen tettes ellen, aki az egyik társasház tárolójából az ajtón lévő dróthálót kivágva kerékpárokat vitt el. A lakatot leverve hatolt be valaki az egyik helyi pincébe, ahonnan 300 liter bort tulajdonított el. A tettes ellen lopás miatt érke­zett feljelentés a rendőrségre. Kedvenc lapcsomag • Heves Megyei Hírlap • Vasárnapi Heves Megyei Hírlap • TV Kéthetes El őfizetési igényét jelezze • Hötewiláe ingyenesen hívható zl ldszámunkon: 06-80/513 646 Megtakarítás -havonta: 394 Ft, évente: 4 728 Ft i i * l

Next

/
Oldalképek
Tartalom