Heves Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-27 / 302. szám

2005. DECEMBER 27., KEDD - HEVES MEGYEI HÍRLAP 15 SPORTTÜKÖR A kínai vb-n''" “ lábtoll A házigazdák állták útját a legjobb európai triónak Kínai földön is igazolták tehetségüket a magyar küldöttség tagjai, akik tudásuk alapján érmet érdemeltek volna Sike K. lábtoll-labda Az előkelő ötödik helyen zárt a kínai Kanton váro­sában rendezett IV. világbajnok­ságon a kisnánai Szarvas Péter, Paulenka László, Malik András összetételű magyar válogatott. A Szarvas László szövetségi kapi­tány vezette magyarok a 14 csa­patos mezőnyben a legjobb eu­rópai együttesként végeztek az 5. pozícióban. A csoportmérkő­zések során Malikék Franciaor­szágot és Makao gárdáját is ma­gabiztosan verték, s első helyen kvalifikálták magukat a legjobb nyolc mezőnyébe. A negyeddön­tőben aztán jöttek a világ talán legjobbjainak számító házigazda kínaiak, s egy balszerencsés ta­lálkozón végül az ázsiai ország legjobbjai jutottak tovább, s mér­kőzhettek a fináléba jutásért. A hátralévő két helyosztón már nem „botlottak” Szarvas László tanítványai. Az 5-6. helyért ren­dezett találkozón Németország legjobbjai felett diadalmaskod­tak, majd az 5. helyről dönteni hi­vatott összecsapáson Makao gár­dáját ismét két vállra fektették, s így végül az 5. pozícióban zár­tak. A világbajnokságot Vietnam nyerte, Kína „A”, Kína „B" és Honkong csapatait megelőzve. A szintén kisnánai Szarvas Anettet is soraiban tudó magyar női válogatott, egy helyezéssel maradt le az érmes pozíciókról, a sors fintora, hogy ők is a házigaz­da kínaiakkal szemben maradtak alul. Az összetett pontversenyben 4. lett a magyar válogatott.- Egy picit csalódottak va­gyunk, hiszen nagyon szerettük volna a világ talán legjobb csapa­tának számító Kínát megverni, ami sajnos rajtunk kívül álló okok miatt nem sikerülhetett - kezdte szavait Szarvas László, a magyar válogatott szövetségi ka­pitánya. - Egyértelműen úgy ér­zem, hogy a legjobb 4 közé jutá­sért megvívott mérkőzésen a honkongi játékvezető, sorsdöntő esetekben tévedett a mi kárunk­ra, ami mint utólag kiderült vég­zetesnek bizonyult. Sajnos a sors szeszélye folytán elég hamar ös­szekerültünk a házigazdákkal. A játékunkra nem lehetett panasz, a fiúk nagyon szerettek volna mi­nél előkelőbb helyen végezni, mindenki a maximumot nyújtot­ta. A szervezésre semmi pana­szunk nem lehetett. Kiváló körül­mények között laktunk, végig rendőrök vigyáztak ránk. Rend­szeresen, nagy csarnokban telt ház előtt játszhattunk. Az európai együttesek közül a mi csapatunk volt a legnépszerűbb, s ez min­denképpen örömmel töltött el bennünket. Két év múlva Nagy­kanizsa ad otthont a világbajnok­ságnak, ahol szintén szeretnénk a magyar színeket képviselve mi­nél előkelőbb helyen végezni - zárta szavait Szarvas László. Támogatók: Stag Building Kft'* Xella** Hungária Kft., Kisnána Önkormányzata, Domoszló Önkormányzata, Tiszanána Önkormányzata, Kisnána Közjóért Alapítvány, Heves Megyei Önkormányzat, Magda Sándor országgyűlési képviselő, Zimpa 2000 Kft., Lukovszki János továbbá kisnánai és sarudi magánsze­mélyek és szülők. 3300 Eger, Érsek utca 1. Tel.: (36)510 560 Az első évben kártyadíj nélkül Korlátlan számú társkártyával 45 nap kamatmentesség Egyszerű igénylés rugalmas törlesztés Külföldön is használható CIB Üzleti Hitelkártya & CIB BANK :gy hullámhosszon Ugye jó lenne, ha a napi kiadásokat nem a házipénztárból kellene rendezni? Erre való a CIB Üzleti Hitelkártya. Használja a bank pénzét, és törlesszen rugalmasan! Most az első éves kártyadíjat is elengedjük. További részletek a honlapunkon és bankfiókjainkban. Csendes társ az üzletben A hitelkártya és a promóció részletes feltételeit a Kondíciós Lista Devizabelföldi Társas vállalkozások részére tartalmazza. Az akció 2005. december 31-ig tart. A kondíciók megváltoztatásának jogát a Bank fenntartja. Jelen dokumentum a CIB Bank részéről nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A Bank fenntartja a hitelbírálat jogát. CIB^HITELVONAL 06 40 222 333 www.cib.hu CIB, a Gruppo Banca Intesa bankja A szünetek közgyűlésén: hatalmi harc a pénzért Nálunk a belpolitika hírei közé is kerülhet a sport, de olimpia kivételével csak ak­kor, ha botrányos esemé­nyek zajlanak. Karácsony hetében két fórum keltette fel az érdeklődést, de egyik­ben sem volt köszönet. Fesztbaum Béla labdarúgás Kedden az MLSZ el­nöksége tartott ülést, szerdán rendkívüli közgyűlésre került sor. Utóbbi esetben a Puskás Fe­renc Stadion Iharos-termében ta­nácskoztak a magyar labdarúgás hivatalos küldöttei, a szükség mi­att a sajtó képviselői és más ér­deklődők a toronyépület második emeletén kaptak egy szobát két kivetítővel. Utóbbiak lehettek 35-40-en összezsúfolódva, mint dobozban a heringek. Ennek elle­nére jókat beszélgettek, humoros megjegyzésekkel szórakoztatták egymást a zsurnaliszták, de ha kellett mély csendet tartva figyel­tek. Ez utóbbi volt kevesebb, mert egymást érték a holtidők. Egye­sek a szünetek közgyűlésének, mások félelmetesnek jellemezték az ülést, csak éppen békésnek nem. Pedig még napirend előtt akart békét hirdetni azzal Kiste­leki István, hogy bocsánatot kér­ve javasolta a profi liga és az MLSZ elnökségének egyhangú lemondását. Ettől kezdve hosszú szünetek és szavazások követték egymást, közben a profi szférát képviselő öt elnökségi tagból négy lemondott tisztségéből. Kutasi Róbert azért nem, mert mindenki között őt is csalónak nevezte előző nap Kisteleki. Az egész közgyűlés a teljes ká­oszhoz és bukáshoz közeledett, ugyanis dr. Vörös Tamás leveze­tő elnök messze nem volt ura a helyzetnek. Dr. Helmeczy László leckét is adott neki ebből a tech­Puhl Sándor alelnök visszahívása sikertelenül zárult fot&piusy nikából, nevetségessé téve a fó­rum főnökét Összevissza szavaz­tak a napirendekről, a tagság tíz percen belül is képes volt lesza­vazni saját magát... Közben Kiste­leki kiagyalta, ha csak Kutasi Ró­berttól, Puhl Sándortól, na és per­sze dr. Bozóky Imrétől vonatja meg a tagság bizalmát, az is elég az elnökség bukásához, mert fe­le alá csökken a létszám. A kül­döttek többsége Bozókyék ellen voksolt, de a kétharmados határ­hoz 2-3 szavazat hiányzott. Mint­egy 90 voksoló esetében ez cse­kélység. Ennek tényét küldötte­ink Hevesből Pál László a szövet­ség elnöke és Várkonyi Ferenc fő­titkár egybehangzóan így indo­kolta: - Sem a felügyelő-bizottság elnöke, sem a számvizsgáló nem tudta meggyőzni további 30 na­pos várakozásról azokat, akik alá­írták a rendkívüli közgyűlés ös­szehívásának kezdeményezését. Amennyiben igazoldónak az anyagi természetű visszaélések, majd mi is megvonjuk a bizalmu­kat - mondták lényegretörően megyénk képviselői. így maradt egy csonka, de még határozatké­pes elnöksége az MLSZ-nek. Foly­tatás januárban. Újabb harccal a pénz körül. Nincs szükség profikra A közgyűlés után először dr. bozóky imre tartott sajtótájékozta­tót, ahol a Hírlap kérdésére a következőket válaszolta: - Az ama­tőr alszövetség megszüntetése után a profi alszövetség is megszűn­hetne. Ezt már javasoltam, mert szerintem is elég csak a Magyar Labdarúgó Szövetség. Annak lennének külön bizottságai, amelyek szükségesek. Lenne természetesen egy marketingcsoport is, ame­lyiknek az anyagi természetű ügyek kezelése volna a dolga. Ennek megvalósításán még sokat kell dolgozni. kisteleki István sajtótájékoztatóján hűvös volt a légkör, mert az újságírók eleve elítélték őt az előző napi csalózásért. A ligafőnök maradt a stílusánál, de nem általánosságban, hanem személyek szerint nevezve külön illette hasonló elítélő jelzőkkel az elnökség hozzá nem hűséges tagjait. HEVES HÍRLAP EUE». GVOMCYOt HATVAN, HEVES. FÜZESABONY. vWÍA UlMNCI. IfTEAVASAllA VAROSOK fa NAPIMWA Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kit. Heves Magyal Irodája. Felelős kiadó a kit. ügyvezető Igazgatója Főszerkesztő: STANGA ISTVÁN Kiadóvezelő: PERJÉSI ATTILA Vezető szerkesztő: DR. SZALAY ZOLTÁN Lapszerkesztők: HAVAS ANDRÁS, SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség és kiadó címe: 3300 Eger, Barkóczy u. 7. sz. (Pl. 23.) Telefon: 36/51*600, fax: 36/51*605. E-mail cím: hmhirlap@axels.hu Ügyfélszolgálati iroda: Eger. Széchenyi u. 32., Tel: 36/410427 Hirdetési vezető: MOLNÁR ZOLTÁN Telelőn; 36/51*634, fax 36/51*630 Telefonos hirdetésfelvétel: 36/410427 Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyarország Kft. Heves Megyei Irodájának terjesztő hálózata végzi, az árusítás az ÉSZAKHÍR Rt. regi­onális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: FARKAS GÁBOR Telefon: 36/51*644, fax: 36/513-646 Előfizetés a kiadónál. Telefon: 80/51*646 (ingyenesen hívha­tó). Telefax: 36/51*646, valamint a terü­leti ügynökségeknél és a kiadó kézbesítői­nél közvetlenül, postautalványon és átuta­lással a KHB 10403507-35017327- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés dija egy hónapra 1600 Ft negyedévre 4800 Ft fél évre 9600 Ft egy évre 19200 Ft Hirdetésfelvétel, előfizetés a gyöngyösi (3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 8. sz. Tel/fax: 37/311-697) és a hatvani irodá­ban (3000 Hatvan, Kossuth tér 23. Tel/fax 37/341-051). Készült: Szilády Nyomda Kft., Kecskemét Felelős vezető: Boros Gábor Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a külön- | böző versenyeken, játékokon, akciókon. | szavazásokon, rejtvénypályázatokon f stb. résztvevők által személyesen, írás- f ban, telefonon, SMS-ben, interneten, e- | mailben megadott személyes adatok f nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárulnak ah- | hoz, hogy azok felhasználásával a Társa- | Ságunk érdekeltségébe tartozó cégek, | amelyek az adatok feldolgozását is vég- f. zik (Axel Springer-Magyarország Kft., § Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., | Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság I Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Nép- f újság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő \ Kft.) előfizetéses megrendelését teljesít- I sük, akcióira, kiadványaira és egyéb | szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek § az általunk kezelt személyes adataik kö- f réről, felhasználásuk módjáról és céljá- § ról és bármikor kérhetik azok helyesbí- I tését, felhasználásuk korlátozását, illet- I ve törlését. HU ISSN 0865-9109 Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A Heves begyei Hírlap bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásávalkapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Heves Megyei Hírlapra hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat és fotókat nem érzünk meg és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült A MATESZ által auditált. A 11166988

Next

/
Oldalképek
Tartalom