Heves Megyei Hírlap, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-21 / 298. szám

16 SPORT HEVES MEGYEI HÍRLAP - 2005. DECEMBER 21, SZERDA- HIRDETÉS Kiss Tibor Felsőtárkányban évig szándékosan tartotta magát távol az edzősködéstől, ám ezút­tal igent mondott a dr. Bajzát György irányította klubnak.- Borzalmas nagy fájdalmat okozott, amikor Egerben meg­szűnt a futball - kanyarodik vissza a 2003-as esztendőhöz Kiss Tibor. - Utána nem is akar­tam szerepet vállalni sehol, mert nem vonzott az a miliő, ami kör­beveszi a labdarúgást. Sajnos ná­lunk sem a profi, sem az amatőr futballnak nincsenek meg a fel­tételei, és ez szörnyű. Ebben pró­bálunk meg előrelépni Tárkány- ban, ahol a vezetésben két olyan megszállott is van, mint Szarvas László és Szobonya Tamás, akik­kel már korábban dolgoztam együtt. Azt is szeretném, ha Ju­hász Károly és Kiss Gábor újra a csapat mellé állna, valamint az utánpótlás-nevelés terén is elkez­denénk előrébb lépni. Az is közismert, hogy Kiss Ti­bor nem tartozik a játékos-pá- tyolgató edzők közé, ám - mint mondja - félni azért nem kell tő­le. - Becsületesen kell hozzááll­ni a dolgokhoz, és akkor nem lesz semmi gond. A labdarúgók maguknak és a nézőknek bizo­nyítsanak - teszi hozzá, megem­lítve, hogy bár nem híve a kispá­lyás futballnak, mivel félszezonban érkezett, nem vál­toztat ezen a téren (sem) a játé­kosok és a vezetők közötti meg­állapodáson. Azt nem ígéri, hogy vele bizto­san megnyerik a bajnokságot, de a rendet és a fegyelmet ezentúl is megköveteli. Januárban már Kiss Ti­bor vezetésével kezdik a felkészülést a megyei I. osztályú bajnokság 2. he­lyén álló felsőtárkányi futballisták. (bódi) LABDARÚGÁS Azt még véletlenül sem lehet állítani, hogy a Felsőtárkány unalmas csapat lenne. A megyei I. osztály évek óta meghatározó - 2001-ben és 2003-ban bajnoki címet is szer­zett - együttesénél hol a nagyon aktív játékosmozgás, hol a gya­kori edzőcserék szolgáltatnak té­mát a szurkolóknak. A keret most is erős, amely joggal pályá­zik az újabb aranyérem meg­szerzésére. A bökkenőt a 15 meccsen 43 pontot szerzett éllo­vas Pétervására jelenti, amely csapattól pillanatnyilag 8 egy­séggel vannak lemaradva a tárkányiak. Ennek volt tulajdo­nítható a 13. fordulót követő edzőváltás, amikor is Horváth Tamástól elköszöntek a vezetők. Megbízottként id. Kasza Gábor irányította a társulatot az utolsó * két őszi meccsen, a folytatásban | pedig Kiss Tibor kezébe kerül a | marsallbot. | A hajdani NB Tes futballista £ legutóbb (2003-ban) az NB III-as Kiss Tibor: - A labdarúgók maguknak és a nézőknek bizonyítsanak Agria FC Eger csapatának volt a .................................................................................... ................... v ezetője, de nem ismeretlen szá­ri 13. forduló után Felső­szókimondó és gyakran kémé- tárkányból távozott HORVÁTH tamás lett a Füzesabony edzője. Var- nyen fogalmazó szakember két ga Iván megállapodása az őszi idény végén lejárt az abonyiaknál. mára a megyeszékhely melletti település sem, ugyanis hat éve már dolgozott az egyesületnél. A Horváth Tamás Füzesabonyban A nyáron Bélapátfalváról érkezett, majd Kisteleki István lecsalózta az elnökséget MTI i r> ■ff LABDARÚGÁS Kisteleki István ligaelnök tegnap 15.30-kor tá­vozott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnök- f - ségének rend­kívüli üléséről, s arról számolt be, hogy a felü­gyelőbizottság által készítte­tett könywizs- Kisteleki István gálói jelentés 200 millió forintos adóhiányt és 500 milliós jogtalan elszámo­lást állapított meg. Bozóky Imre, a Magyar Lab­darúgó Szövetség elsőszámú ve­zetője cáfolta Kisteleki István ál­lítását. - Az MLSZ menedzs­mentje és könyvvizsgálója több ellenvetéssel élt a jelentéssel kapcsolatban. Majd ha a mi könyvvizsgálónk is elkészíti a je­lentését, akkor derülhet ki az igazság - mondta Bozóky. Az MLSZ-elnök arról is beszámolt, hogy Kisteleki felrúgta a székét, majd az egész elnökséget lecsa­lózta, s így távozott a testület rend­kívüli üléséről. Ezzel kapcsolat­ban annak a véleményének adott E hangot, hogy Kistelekinek vé­gig kellett volna ülnie a tanács­kozást, mielőtt nyilatkozik, mert így nem is­merte meg telje- Bozóky Imre sen a tényállást. Sebes József, a felügyelőbizottság elnöke is cá­folta - legalábbis részben - Kis­teleki állításait. - Valóban szere­pelnek ilyen számok a jelentés­ben, de nem ebben az összevetés­ben. Ami a legfontosabb, a két említett adat nem összeadandó. Az fb vezetője hozzátette: több részlettel nem kíván szolgálni sem most, sem a szerdai közgyű­lésen, mivel újabb iratok kerül­tek elő, s folytatódik a vizsgálat, melyet az alapszabály szerint 30 napon belül be kell fejezni. SZUPEREXPRESSZ HINTASZÉKEK karácsonyra (új és használt) tonett jellegű, fa és rattan, bőr- és textilkár­pit borítással olcsón ea. 20/210-5127------------------------------------------------------------------- •57524* EGYEDI tervezésű konyhák, irodák, üz­letek, bútorok, belsőépítészet tervezését gyártását vállalja EGRIFA Kft. 06-30/205- 6624------------------- -58955­P ENTIUM 4-es számítógép 1 év garanciával, monitorral, billentyűzettel, egérrel ea. Akci­ós ár: 75 eFt. 20/343-1510------------------------------------------------------------------- -59160­HÁROMRÉSZES ülőgarnitúra ággyá alakít­ható, valamint á^nemütartó billenörácsos eladó. 45 eFt ill. 8 eFt. 20/255-8127------------- -59185­Ü ZEMKÉPES na^képernyős Grundig TV el­adó. tár: 10 eFt. 1:37/319-398------------------------------------------------------------------- *59179* 3 0 HA-NÁL nagyobb egybefüggő földet vá­sárolnék. I: 70/453-5566----------------------------------------------------- -57977­8 HA vágásérett erdő eladó, 1400 m3 akác, 150 m3 vadcseresznye Borsodbótán. Érd.: 06-30-638-9235------------------------------------------------------------------- -59000­Nyerjen egy lakást a Danubius Rádióval! A részletekért hallgassa a Danubius Rádiót! fcÖÍ3|v-" f fite , Jl i i i A i ■K- f= Efci ... ■á vi m p JT pjS , i 9'

Next

/
Oldalképek
Tartalom