Heves Megyei Hírlap, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

2005. MÁRCIUS 1., KEDD 15 SPORTTÜKÖR Összecsap Erdei és Tiozzo? MTI A sötét mezes egriek (balra) ügyesen játszottak a derecske! tornán futsal A női NB L középdöntőjé­nek 3. fordulóját Mátraderecs- kén rendezték. A Szolnok, a Tolna-Mőzs és a Dévaványa együtteseivel egy csoportban szereplő Molnár Renáta, Kakuk Anikó, Fekete Judit, Surányi Kit­ti, Borics Barbara, Gazsi Kriszti­na, Virág Viktória, Kiss Anita, Tóthpál Szilvia, Hegedűs Ágnes, Tóth Enikő összetételű SHS Union-Dobó Katica SE a követke­ző eredményeket érte el: - Tolna- Mőzs 1-9. Gólszerző: Borics B.; - Szolnok 2-0. G.: Borics B., Surányi K.; - Dévaványa 6-3. G.: Fekete J. 3, Surányi K., Borics B., Kiss A. A középdöntő utolsó, 4. fordu­lójában Szolnokra látogattak Örsi János tanítványai, ahol az alábbi eredmények születtek: - Dévaványa 4-3. G.: Surányi K. 2, Borics B., Kakuk A.; - Tolna­FOTÓ: PIUSY ELEMÉR Mőzs 1-6. G.: Borics B.; - Szol­nok 4-2. G.: Borics B. 2, Surányi K. 2. A csoport végeredménye alapján az SHS Union-Dobó Ka­tica SE csapata a 9-12. helyezé­sért küzdő csoportba került, ahol a Tolna, a Salgótarján és a Gyomaendrőd gárdáival talál­kozik. Az 1. fordulót március 6-án Gyomaendrődön rendezik. ökölvívás A hamburgi Univer­sum Box-Promotiont irányító Klaus-Peter Kohl szerint köny- nyen elképzelhető, hogy a Boksz Világszervezet (WBO) fél­nehézsúlyú világbajnoka, Erdei Zsolt hamarosan összemérheti erejét a Dariusz Michalczewski pályafutását kiütéses győzelem­mel lezáró Fabrice Tiozzóval.- Nem tudom, hogy van-e még értelme annak, hogy Dariusz szorítóba lépjen. El kell gondol­kodnom azon, hogy megszervez­zem-e a visszavágóját Tiozzo el­len. Most azt látom jobb ötletnek, hogy inkább Erdei Zsolttal pró­bálkozunk. A magyar bunyós­nak kiváló bokszolókat is le kell győznie - jelentette ki Kohl. HIRSAV Magyar-bolgár: jegyek március 9-től labdarúgás - A szurkolók március 9-től, azaz jövő szerdától válthatják meg belépőjüket a március 30- án sorra kerülő Magyaror­szág-Bulgária labdarúgó­világbajnoki selejtezőre. Az érdeklődők országszer­te az IBUSZ-irodákban jut­hatnak hozzá elővételben a jegyekhez, melyek 3000, 4000 és 5000 forintba ke­rülnek. A vendégek ezer belépőt igényeltek. Az új­pesti Szusza Ferenc Stadi­onban rendezendő össze­csapás 20.45 órakor kezdő­dik majd. Lange élre kormányozta a németeket bob - Az Andre Lange kor­mányozta német I-es csapat nyerte a négyesek verse­nyét a Calgary-ben rende­zett bob-világbajnokságon. Az oroszok első számú csa­pata szerezte meg az ezüst­érmet, míg a bronzot a ka­nadai gárda. Lange három egymást követő vb-n szer­zett aranyérmet. Megölték az albán bokszszövetség elnökét ökölvívás - Bombamerény­letben életét vesztette Vaj­din Lame, az Albán Ökölví­vó Szövetség elnöke. A tá­madásban az elnök mellett egyik kísérője is meghalt. A bombát Lame házának fel­vonójában rejtették el, és távirányítással hozták mű­ködésbe. A szövetségi veze­tő egy népszerű rádióadó tulajdonosa is volt. Néhány hónappal ezelőtt már meg­kíséreltek ellene merényle­tet, de akkor sértetlen ma­radt. Bozóky Imre a régi-új elnök tisztújítás A hosszas közgyűlési procedúra ellenére egy elnökségi poszt üres maradt az MLSZ-nél Egyetlen napirendi pontként csak tisztújítás volt a fel­adata az MLSZ hétfői rendkívüli közgyűlésének, amit a budapesti Hotel Stadion tanácstermében rendeztek. Az elnök személyét illetően gyors döntés született, az elnökségi tagok megválasztását azonban négy szava­zási forduló sem koronázta teljes sikerrel. F. B. labdarúgás tisztázatlan kérdé­seire, melynek ismeretében nem tartotta szerencsésnek a tisztújítás mostani időpontját. A közgyűlés menetében hosz- szú szavazási procedúra következett. Ä Magyar Labdarúgó Szövetség el­nökét ugyan egyetlen gombnyomással megvá­lasztották - dr. Bozóky Imre maradt vezetői székében azzal, hogy Dr. Bozóky Imre nyolcvanhét igen mel­lett csak hat nem szava­zatot kapott -, az elnökség sze­mélyi összeté­tele azonban nem alakult ki teljes egészé­ben. Az első kör­ben 12-en ke­rültek „páholy­ba” (köztük pl. Puhl Sándor), a maradék két üres helyért azonban két újabb szavazási kísérlet is eredménytelenül végződött. Akkor a közgyűlés úgy határozott, hogy a profi és az amatőr szféra küldöttei tartsanak külön-külön egyez­tető megbeszélést. A profik ré­labdarúgás Napirenden kívül két hozzászólásra került sor. Mathien Sprengers, az UEFA holland küldötte azt tar­totta fontosnak elmon­dani, hogy a műfüves pályák számának növe­lésével leginkább az utánpótlásnak szeretné­nek kedvezni, biztosí­tandó a sportág jövőjét, méghozzá főleg a ki­sebb településeken. Fi­gyelmet érdemlő terve'az Euró­pai Szövetségnek a saját neve­lés szorgalmazása. Még kény­szerítő intézkedésekkel is sze­retnék elérni a csapatok nem­zeti jellegének megtartását. Áb­rahám Attila, a Nemzeti Sport- hivatal elnöke egyebek közt azt tartaná helyesnek, ha a politika csak annyira avatkozna a sport­ba, így a labdarúgásba, ameny- nylben valójában segíteni tud. A napirenddel kapcsolatban három hozzászólás hangzott el. Kiemelendő, hogy két küldött sem találta mindenben helyes­nek a tisztújítás előzményeit, a háttérben zajló egyeztetéseket, a demokrácia sérülését látták abban. Volt, aki utalt a magyar széről később (akkor már hiá­ba) dr. Szieben László ligael­nök azt javasolta, hogy az üres posztokat töltsék majd be a májusi közgyűlésen, ám az előző döntés értelmében még egyszer szavaztak. Azzal az amatőrök nyertek egy helyet, ám egy poszt végül egyelőre mégis üresen maradt. Érde­kesség, hogy a felügyelőbi­zottság elnökét is egyből meg­választották (két jelölt volt), a bizottság tagjainak (hat fő) megválasztását viszont csak négyszeri ismétlés eredmé­nyezte maximálisra. Zárszóként dr. Bozóky Imre a következőket mondta: - Nagy felelősséget vállaltak azok, aki­ket most a választással megtisz­teltek. A magyar labdarúgás ér­dekében azonban mindenki Az MLSZ vezérkara elnök: Dr. Bozóky Imre. elnökségi tagok (névsor szerint): Balázs And­rás, Fülöp Ferenc, Hamar László, Horváth Cs. Attila, Illés János, Klement Tibor, Kutasi Róbert, Makray Balázs, Dr. Mezey György, Nemes Ferenc, Ofella Zoltán, Orell Zsolt, Puhl Sándor. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG, ELNÖK: Sebes József. Bucks: egy pontra a száztól NBA - Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság legutóbbi játék­napján a Milwaukee Bucks hazai pályán 99-73-ra lemosta Seattle SuperSonics csapatát. Képünkön Desmond Mason szép mozdulattal becsapta a vendégek védőit fot&afp Aranyérem Naganóban összefogására szükség van. Hi­szek abban, hogy előbbre ju­tunk, és több örömünk lesz, mint bosszúság. Akinek nincs hite ebben a munkában, az hagyja dolgozni azokat, akik tenni akarnak. MTI speciális olimpia Tóth Szilvia alpesi síben aratott győzelmé­vel a második versenynapon megszületett az első magyar aranyérem a Naganóban zajló téli speciális olimpián. Ugyan­ebben a sportágban Csonka Ju­lianna bronzérmet szerzett, míg a férfiak közül Nagy László a második helyen végzett az ér­telmi fogyatékosok 12. alkalom­mal kiírt viadalán. Osztrák bravúr MTI labdarúgás Nagy meglepetésre az Athletic Bilbao hazai pályán ve­reséget szenvedett az Austria Wientől az UEFA Kupában, így a bécsi együttes jutott a sorozat nyol- caddöntőjébe. Athletic Bübao - Austria Wien 1-2 (1-1). G.: Yeste (20., 11-esből), ül. Sionko (35., 69.). Több öröm, mint bánat Csúszik a tavaszi rajt # FI » 4 aiimiiaHi halasztás Március 12-én kezd az NB I. a címvédés Hírlap-információ labdarúgás Az eredetileg ter­vezetthez képest egy héttel csú­szik a labdarúgó Arany Ászok Liga tavaszi rajtja: az erre a hét­végére kiírt 16. fordulót márci­us 12-én rendezik meg - így döntött az MLSZ elnöksége. Á 17. fordulóra március 16-án, szerdán, a 18. körre pedig már­cius 19-én kerül sor. A március 16-ra tervezett Magyar Kupa­negyeddöntőket április 6-án játsszák le. A halasztásra azért került sor, mert a téli időjárás miatt je­lenleg csak az Újpest pályája al­kalmas a játékra. A hétfői döntésre reagálva a Magyar Labdarúgó Liga elállt attól, hogy idén tavasszal meg­rendezze a Ligakupát. Az új versengés a múlt hét végén raj­tolt volna, de a pályák állapota miatt egy mérkőzésre sem ke­rült sor. A 16. forduló párosítása, szombat: Lombard Pápa - Diós­győr (14.30), Békéscsaba - Nyíregyháza (18.00), Vasas - Kaposvár (18.00), Matáv-Sop- ron - MTK (18.00), Újpest FC - Fehérvár (18.00), Debrecen - Budapest Honvéd (18.00), Pécs MFC - ZTE (18.00). Március 13., vasárnap: Ferencváros - Győri ETO FC (11.30). MTI sportlövészet Kedden a junio­rok versenyeivel kezdődik meg Tallinnban a légfegyveres Euró- pa-bajnokság, amelyen 21 ma­gyar versenyző - többen érem­esélyesként - vesz részt.- Én 5-6 érmet remélek a csapattól, de azon belül is na­gyon szeretném, ha legalább 2-3 medált olimpiai számban, tehát puskában vagy pisztoly­ban sikerülne szerezni - mond­ta az MTI-nek Krzyzewsky Mik­lós, a magyar szövetség elnöke. A tíz felnőtt versenyző közül a legjobb szereplés a légpuskás Sidi Pétertől várható, aki reális eséllyel pályázik a címvédésre. HEVEST HÍRLÁP ECER. CVONGVOS. HATVAN. HEVES. FÜZESABONY, UlRISCI. FÉIERVASARR VAROSOK F.S KÖRZETÜK NAPILAPJA Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kit. Heves Megyei Irodája. Felelős kiadó a kit. ügyvezető Igazgatója Főszerkesztő: STANGA ISTVÁN Kiadóvezető: PERJÉSI ATTILA Vezető szerkesztő: DR. SZALAY ZOLTÁN Lapszerkesztők: HAVAS ANDRÁS, SZILVÁS ISTVÁN Szerkesztőség és kiadó címe: 3300 Eger, Barkóczy u. 7. sz. (Pf. 23.) Telefon: 36/513-600, fax: 36/513605. E-mail cím: hmhirlap@axels.hu Ügyfélszolgálati iroda: Eger, Széchenyi u. 32., Tel: 36/410427 Hirdetési vezető: MOLNÁR ZOLTÁN Telefon: 36/513034, fax: 36/513630 Telefonos hirdetésfelvétel: 36/410-427. Az előfizetői példányok kézbesítését az Axel Springer-Magyarország Kft. Heves Megyei Irodájának terjesztő hálózata végzi, az árusítás az ÉSZAKHÍR Rt. regi­onális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: FARKAS GÁBOR Telefon: 36/513644, fax: 36/513646 Előfizetés a kiadónál. Telefon: 80/513-646 (ingyenesen dívha­tó). Telefax: 36/513646, valamint a terü­leti ügynökségeknél és a kiadó kézbesítői­nél közvetlenül, postautalványon és átuta­lással a KHB 10403507-35017327- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés dija: egy hónapra 1500 Ft negyedévre 4500 Ft fél évre 9000 Ft egy évre 18000 Ft Hirdetésfelvétel, előfizetés a gyöngyösi (3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 8. sz. TeL/fax: 37/311697) és a hatvani irodá­ban (3000 Hatvan, Kossuth tér 23. Tel/fax: 37/341-051). Készült Egri Nyomda Kft. (Eger, Vincellériskola u. 3. sz.) Felelős vezető: Kopka László. HU ISSN 0865-9109 Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a külön­böző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. résztvevők által személyesen, írás­ban, telefonon, SM3ben, interneten, e- mailben megadott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatokat megadva hozzájárulnak ah­hoz, hogy azok felhasználásával a Társa­ságunk érdekeltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is vég­zik (Axel Springer-Magyarország Kft., Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Harlequin Magyarország Kft., Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Nép­újság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesít­sük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik kö­réről, felhasználásuk módjáról és céljá­ról és bármikor kérhetik azok helyesbí­tését, felhasználásuk korlátozását, illet­ve törlését. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent A Heves Megyei Hírlap bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásávalkapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Heves Megyei Hírlapra hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. A MATESZ által auditált.

Next

/
Oldalképek
Tartalom