Heves Megyei Hírlap, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-17 / 40. szám

16 2005. FEBRUÁR 17., CSÜTÖRTÖK SPORTTÜKÖR HÍRSÁV Armstrong indul a Tour de France-on kerékpár - Láncé Armstrong bejelentette, hogy indul a világ legnépszerűbb országúti kerékpáros körver­senyén, a Tour de France-on. Hálás vagyok a Discovery Channelnek, hogy olyan csa­patot hozott össze, amellyel hetedszer is megnyerhetem a francia körversenyt - mond­ta az amerikai világklasszis. Továbbra is élen Brazília, Magyarország a 65. LABDARÚGÁS - Változatlanul a világbajnok Brazília vezeti a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világrang­listáját Franciaország és Ar­gentína előtt. Magyarország két pozíciót rontott, s a 65. helyen áll. Czink Melindáék párosban a nyolc között tenisz - A világranglista 238. helyén álló Czink Me­linda és Tatjana Perebijnisz győzött az első fordulóban, s bejutott a legjobb 8 közé a 170 ezer dollár összdíjazású kolumbiai tenisztornán. A magyar-ukrán kettős ellen­fele a nyitókörben Szávay Ágnes (271.) és a francia Mathilde Johansson volt. Sztársportolók segítik London pályázatát olimpia - A brit sport közel­múltjának és jelenének sztárjai ismertették a 2012­es nyári olimpiára beadott londoni pályázatot a Nemzet­közi Olimpiai Bizottság szemlebizottsága előtt, amely szerdán kezdte meg ötnapos látogatását a metropoliszban. Az ötszörös ötkarikás bajnok Steve Redgrave evezős, a két­szeres olimpiai győztes Kelly Holmes középtávfutó és az egyszeres aranyérmes Jonathan Edwards hárma­sugró vonult fel Sebastian Coe-val, a kandidálást irányí­tó bizottság vezetőjével, két­szeres olimpiai bajnok futó­val, hogy minél hatásosab­ban népszerűsítsék London pályázatát Dr. Ördög helyett Márkus irányít Gyöngyöspatán labdarúgás - Fél év eltelté­vel búcsút intett a Gyön- gyöspata-Kőfuv megyei II. osztályú felnőttcsapatának dr. Ördög István edző. A me­gyei szövetség előző elnök­ségének tagja a legfiatalabb korosztályú gyöngyös­halászi labdarúgókat készíti fel a jövőben, és elképzelhe­tő, hogy más szerepet is vál­lal az NB Ill-as egyletnél. A Nyugati csoportban 4. he­lyen álló pataiakat Márkus Tamás, az egykori gyöngyö­si labdarúgó készíti fel a ta­vaszi szezonra, akire játékosedzőként számíta­nak. * A Megyénk sportjának után­pótlása című összeállítá­sunk anyagtorlódás miatt a pénteki számunkban jelenik meg. Totótippek a 7. hétre 1. Bayern München (1.)­Dortmund (11.) 1 2. Bochum (16.)­Freiburg (17.) 1.X 3. Hamburg (7.)­Kaiserslautern (9.) 1,X 4. Hannover (8.)­Bremen (3.) 2 5. Mainz (15.) HHHHHjB| Bielefeld (12.) X 6. Nürnberg (13.)­Leverkusen (6.) X,2 7. Wolfsburg (10.)­Rostock (18.) 1 8. Mönchengladbach (14.)­Schalke 04 (2.) 2 9. Messina (13.)­Juventus (1.) 2 10. Milan (2.)­Cagliari (8.) 1 11. Udinese (4.)­lnternazionale (3.) X,2 12. Chievo (14.)­Lazio (15.) 2 13. Roma (7.)­Livorno (12.) 1 14. VfB Stuttgart (5.)­Hertha BSC (4.) 1,X,2 Pótmérkőzések: 1. Palermo (6.)­Lecce (10.) 2. Parma (18.)­Brescia (17.) 3. Sampdoria (5.)­Reggina (11.) 4. Siena (19.) Fiorentina (16.) A pótmérkőzésekre nem kell tippelni, törlés esetén az eredmény megállapítására szolgálnak. A jelszó: odafigyelés és következetesség vezetői vállalás Radics József rendet tett a Füzesabonyi SC-nél Téli felkészülési mérkőzéseik sorát az NB l-es Diósgyőr vendégeként kezdték a füzesabonyiak FOTÓ: ÉSZAK-MAGYARORSZÁG/BUJDOS TIBOR Füzesabony futballja szerepelt már magasabban jegyzett régiókban (az NB Il-t a szükséges anyagiak híján nem tudták vállalni '97-ben), és a hagyományokhoz, va­lamint a város rangjához méltatlan szinten (megyei II. osztály 2003/2004-es baj­noki év) is. Mint ahogy más klubok, úgy az FSC esetében is a siker, illetve a siker­telenség között a viszonyok rendezettsége, illetve rendezetlensége jelentette a kü­lönbséget. Mióta Radics József vette a kezébe a szakosztály vezetését, tisztán lát­szik minden. Nem is maradt el az eredmény. Bódi Csaba LABDARÚGÁS- A helyzet érdekes, mert álta­lában azok, akik támogatóként már nyújtottak segítsé­get a magyar futball va­lamely szereplőjének, majd „kiszálltak”, azok később aligha vállal­koznak még egyszer hasonlóra. Ön mégis visszatért. Miért?- A polgármester úr, Radics Gulyás László kérésére tettem - kezdi Radics József. - Jól látszott, hogy azoknak, akiknek képviselő-testületi tagként fel­adatuk és felelősségük lett volna a füzesabonyi fociért termi, azok annyit tettek, hogy a másodosz­tályban kötött ki a csapat Nem uralkodott rend a labdarúgás­ban, aminek következménye­ként az eredmények sem jöttek, ami nem volt méltó a város fut­ballban ápolt hagyományaihoz.- Az a cél vezérli, ami a '80- as években?- Igen. Akkor is mélyről indul­tunk, aztán fokozatosan lépdel­József tünk előre. Két éve azért vállal­tam el a szakosztály-vezetői tisz­tet, mert még egyszer meg aka­rom mutatni, ha az ember odafi­gyel és következetes, akkor ott működni kell a dolgok­nak. Azt viszont még hiá­nyolom, hogy a városban összefogás lenne a sport ügyében. A vállalkozók pozitívabb hozzáállása sincs meg, mint ahogy sajnálatosnak tartom, hogy az utánpótlás bázi­saként szolgáló két általá­nos iskola is elszakadt az SC-től.- A csapattal is ennyire elé­gedetlen?- Egy év kihagyás után, újonc­ként az 5. helyről várjuk a ta­vaszt, így ezzel nem lehetek elé­gedetlen. Bocsi Zoltán jó munkát végez, az nem az ő hibája, hogy a megyei I. osztály milyen szín­vonalú. Van 5-6 gárda, amelyik kitűnik a többi közül, ám a fenn­maradó együttesek jóval szeré­nyebb játékerőt képviselnek.- Nyilván azért is, mert ke­vesebb pénzből gazdálkodhat­nak, mint az elöl állók.- Persze, a pénznek nagy szerepe van. Addig mi sem tu­dunk előrelépni, amíg az ön- kormányzat havi 100 ezer fo­rintot ad a labdarúgásra. Mondjam, hogy ez mire elég? Leírhatja nyugodtan: a költség- vetésből hiányzó 3-3,5 millió forintot a személyes ismeretsé­geimnek és kapcsolataimnak köszönhetően Oláh Norbertét, Bódi Kriszti­ánt, akik Pétervásárán futbal­loznak, vagy Bocsi Zoltánt és Ragó Bencét, akik a Mezőkö­vesdet erősítik. Ehhez viszont még nagyobb áldozatvállalásra lenne szükség. Az előrelépést, vagyis az NB Ill-at is elérhető­nek tartom, amihez arra van szükség, hogy még jobban ösz- szerázódjon a jelenlegi társa­ság, amelyik tavasszal a Bese­nyőtelekről érkezett Farkas Rudolffal kiegészülve törek­szik az előkelőbb hely meg­szerzésére. Hosszabb távon azt látjuk a követendő útnak, hogy a saját utánpótlásunkra alapo­Edzés este hattól en es a min­denben segít­ségemre lévő Koczka János technikai veze­tő teremti elő. Van 3-4 cég és magánsze­mély, aki segít, de nagyobb számban vannak, akik adhat­nának, mégse teszik.- így aztán a Füzesabonyban nevelkedett labdarúgók ott ját­szanak, ahol a tudásukat job­ban megbecsülik, ha úgy tet­szik, ahol megfizetik őket.- Célunk is, hogy visszahoz­zuk ezeket az embereket, így például Mészáros Sándort, Az abonyiak hetente háromszor, este hattól nyolcig edzenek. Az ehhez szükséges világítás adott, így a napi munka után lehet végezni a tréningeket. A klubért dolgozók társadalmi munkában végzik tevékenységüket, az a cse­kély térítés, amit kapnak, az útiköltségre futja csupán. zunk, és bevonjuk a munkába a környező településeket úgy, mint Egerfarmos, Mezőtá- rkány, Dormánd és Mezősze- mere tehetségesebb fiataljait, hogy ne kelljen ide távolról hozni játékosokat. Az ugyanis nem járható út, hosszú távon legalábbis sehol sem vezetett eredményre. SZUPEREXPRESSZ 8 EGER Lajosvárosban, Szüret és Lő­csei úton bútorozott szoba kiadó 1-2 fő részére. 70/369-6920, 36/410-051-------------------------------------------------------------------- *35827* * EGER belváros, 2 szobás, főbérlő nél­küli, távfűt. lakás bútorozva 2-4 fő ré­szére kiadó. 70/369-6920, 36/410- 051-------------------------------------------------------------------- *35827* 8 EGER, Faiskola út 1+2 fél szobás la­kás sürgősen eladó. 17 óra után: 36/410-051, 70/369-6920 —-----------------------------------------------------------------*35827* NÉMET munkaruházat, munkavédelmi felszerelések: Eger, Pásztorvölgy u. 26., 36/422-260. Minden munkakörhöz kí­nálunk munkaruhát----------------------------------------------------------------- *35413* Ü ZLETHELYISÉG, iroda, raktár 2x140 nf és szoc. blokk melléképület ea. v. kiadó Eger, Vörösmarty u. 25-27. belső udvar. 30/475-4110-------------------------------------------------------------------- *33720* 3 00 hl termelői bor fehér-vörös (bikavér alap) ea. U.itt traktorost keresek szőlő­munkára A.tálya térségében. 30/3939- 099----------;-------------------------------------------------------- *35654* K ASTÉLYBA illő régi bútorok, faliórák, ál­ló órák, meisseni, herendi nagyméretű porcéi., kristálycsillár áron alul ea. 30/859-0128-------------------------------------------------------------------- *32893* V enus Williams villámgyőzelme SIMÁN A 3. helyen kiemelt amerikai Venus Williams három játékot (6:3, 6:0) engedélyezett a francia Virginie Razzanónak az 585 ezer dollár összdíjazású belgiumi női tenisztorna nyolcaddöntőjében fotAafp Bozóky és Szieben a két elnökjelölt MTI labdarúgás A Magyar Labda­rúgó Szövetséget négy és fél éve irányító Bozóky Imre és a liga elsőszámú vezetője, Szieben László kapott elegendő jelölést az MLSZ elnöki posztjára, így a február 28-ai tisztújító közgyű­lésen csak kettejük közül kerül­het ki a sportág vezetője. Az MLSZ tagszervezetei, illetve az egyesületek hétfő délig adhat­ták le jelöltlistájukat, s ezzel több mint 600 klub élt. A jelen­legi elnököt, Bozókyt 253-an ja­vasolták a poszt további betölté­sére, míg a ligaelnököt - aki ko­rábban azt nyilatkozta, hogy nem kíván harcba szállni az MLSZ elnöki székéért - 17-en, ami kettővel haladja meg a szükségest. Az adatok 85 százalékos fel­dolgozottságánál 25 elnökségi tag neve szerepel a jelöltlistán, köztük a jelenleg alelnök, Puhl Sándoré is, akiről korábban olyan hírek láttak napvilágot, hogy kiszorul a sportág vezető testületéből. Minden egyesület 1 elnökre, 14 elnökségi tagra, 1 felügyelőbizottsági elnökre és 6 felügyelőbizottsági elnökségi tagra adhatott be jelölést. Puhl Sándor 79 sportszervezettől ka­pott érvényes jelölést. A régió­ból Balázs András (190), vala­mint Ferencz Gyula (62) lehet a vezetőtestület tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom