Heves Megyei Hírlap, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-02 / 127. szám

2003. Június 2„ hétfő 15. OLDAL A verőemberek ellen szövetkeznek Mandula Petra: vereség drámai csatában Mandula Petra közel állt a nyolc közé jutáshoz FOTÓ: EUROPRESS/EPA Tenisz A világranglistán 75. Mandula Petra 1 óra 58 perces mérkőzé­sen kikapott a 8. helyen kiemelt Chanda Rubintól, így egyesben nem jutott a negyeddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. A magyar játékos remekül kez­dett, a találkozó elejét jellemző break-csatában jobb volt, 3:1-re elhúzott. A jóval esélyesebb amerikai a pontosságra töreked­ve felzárkózott, de fordítani nem tudott. Mandula 36 perc alatt jutott szettelőnyhöz, de ez­után megtorpant. Rubin 3.0-ra elhúzott, majd 3:2 után sorozat­ban nyerte a gémeket, s 32 perc alatt egyenlített. A döntő játsz­ma eleje rémálomhoz hasonlí­tott Mandula szempontjából, 0:3-ma! nyitott. A rengeteget kockáztató magyar teniszező egyenlített, de hamarosan 5:3-as hátrányba került. Sőt, az adoga­tó amerikai három meccslabdá­hoz jutott, de Mandula ezeket hárította. Ezután azonban a jó­val kevesebbet rontó Rubin aka­rata érvényesült, s jutott a leg­jobb nyolc közé. Mandula nyer­hetett volna, de a 89 önhiba (Rubin: 55) megpecsételte sor­sát. így hiába volt 48 nyerő üté­se, a csak 21 hasonlót produká­ló tengerentúli játékos készül­het a 4. helyen kiemelt Justine Henin-Hardenne elleni negyed­döntőre. Női egyes, nyolcaddöntő: Ru­bin (amerikai) - Mandula Petra 4:6, 6:2, 7:5. Multi ellen nem volt filter VÍZILABDA Férfi OB I/B MAFC Multi Games - Egri Vízmű SC 7-4 (1-1, 2-0, 2-1, 2-2) Budapest, Szőnyi út, 100 néző. V.: Székely B., Martinovics. VÍZMŰ: CSOLL - Pulay 1, Bozsik 1, Denk 1, dr. Halmos 1, Rüll, Novák. Cs.: Szekeres 1. Edző: Szász Sándor. Gól - emberelőnyből: 2/1, ill. 2/0. Négyméteresből: 1/1, ill. 1/0. Az OB I/B élmezőnyéhez tar­tozó műegyetemistákkal szem­ben nem lehettek vérmes remé­nyei az eltiltások és munkahelyi elfoglaltságok miatt a hétközi mérkőzésre foghíjas csapattal érkező egrieknek. Annak ellené­re, hogy a vendégek nem ját­szottak jól, meglepően jól tar­tották magukat. A gyenge pro­dukciót nyújtó hazai csapat ki­használta a Vízmű-játékosok sú­lyos hibáit. Szász Sándor: - Előre kiegyez­tem volna ezzel az eredménnyel, de a látottak alapján nem vagyok elégedett. Közepes teljesítmény­nyel meglepetést okozhattunk volna. HEVEST HÍRLAP Kg CTOHCTOS. HATVAK. HIVŐ. rozOAWWY. LflWHQ. ^TOtvASAllA VAIQSCE £S KOAZETÜK NARIAMA Kiadja az Axel Sprlnger-Magyarország Kft. Heves Megyei Irodája. Felelős kiadó a kft. őgyvezetö Igazgatója Főszerkesztő: | STANGA ISTVÁN Kiadóvezető: PERJÉSI ATTILA í Vezető szerkesztő: DR. SZALAY ZOLTÁN Lapszerkesztők: HAVAS ANDRÁS, SZILVÁS ISTVÁN ! Szerkesztőség és kiadó címe: 3300 Eger, Barkóczy u. 7. sz. (Pf. 23.) Telefon: 36/513-600, fax: 36/513-605. | E-mail cím: hmhirlap@axels.hu ; Ügyfélszolgálati iroda Eger, Széchenyi u 32., Tel.: 36/410427 Hirdetési vezető: MOLNÁR ZOLTÁN Telefon: 36/513634, fax: 36/513-630 Telefonos hirdetésfelvétel: 36/410-427. : Az előfizetői példányok kézbesítését : az Axel Springer-Magyarország Kft. Heves Megyei Irodájának terjesztő hálózata végzi, az árusítás az ÉSZAKHÍR Rt. regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztésvezető: FARKAS GÁBOR Telefon: 36/513644, fax: 36/513646 Előfizetés a kiadónál. Telefon: 80/513-646 (ingyenesen hívható). Telefax: 36/513-646, vala­mint a területi ügynökségeknél és a ki­adó kézbesítőinél közvetlenül, posta- utalványon és átutalással a KHB 10403507-35017327-00000000 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés dija egy hónapra 1296 Ft, negyedévre 3888 R, fél évre 7776 Ft, egy évre 15552 Ft. Hirdetésfelvétel, előfizetés a gyöngyösi (3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 6. sz. Tel./fax: 37/311-697) és a hatvani irodában (3000 Hatvan, Kossuth tér 23. Tel./fax: 37/341-051). Készült: Egri Nyomda Kft. (Eger, Vincellériskola u. 3. sz.) Felelős vezető: Kopka László. HU ISSN 0865-9109 Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a külön­böző versenyeken, akciókon és rejtvény­pályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ah­hoz, hogy azok felhasználásával a ki­adónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer-Budapest Kiadói Kft, Axel Sprin­ger-Magyarország Kft., Harlequin Magyar- ország Kft, Zöld Újság Rt., Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft) előfize­téses megrendeltét teljesítsük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira fel­hívjuk a figyelmüket. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rend­szerrel készült. A MATESZ által auditált. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A Heves Megyei Hírlap bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Heves Megyei Hírlapra hivatkozva lehet. A lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. A magyar sport, ezen belül a labdarúgás képviselői, irányí­tói mélységesen elítélik a Bor­sodi Liga felsőházának pénte­ki, utolsó fordulójában történ­teket, az Üllői úton, valamint Siófokon lezajlott rendbontá­sokat. Gyurcsány Ferenc gyer­mek-, ifjúsági és sportminisz­ter a belügyi tárcát irányító Lamperth Mónikával egyetér­tésben azt kezdeményezi, hogy a kormány indítson átfo­gó vizsgálatot a botrányos ese­ményekkel kapcsolatban. Labdarúgás A rendőrség tizennégy szurkolót állított elő a hazaiak bajnoki ál­mait szertefoszlató Ferencváros - Debrecen mérkőzés után, közü­lük 11-e t őrizetbe vett. Kökény esi Antal budapesti rendőrfőkapi­tány közölte: hét esetben gyorsí­tott eljárás keretében állítják bí­róság elé a renitenseket, s elkép­zelhető, hogy ezekben az ese­tekben már hétfőn megszületik az ítélet. A BRFK tájékoztatása szerint a találkozót követően rendbontás történt az FTC-szék- ház második emeletén, valamint az épület előtt, a Népliget és Könyves Kálmán körút sarkán, valamint az MTK-pályánál. Szentes Lázár, a szurkolók ál­tal bántalmazott debreceni edző kórházi kivizsgálás után csapa­tával hazatért Debrecenbe. A szakember kijelentette: nem kí­ván pert indítani. Szilágyi Sán­dor, a DVSC Futballszervező Rt. vezetője ugyanakkor azt mond­ta, hogy a klub részéről megvár­ják a liga, illetve a szövetség ha­tározatát, s csak utána döntik el, hogy lesz-e jogi folytatása az Ül­lői úton történteknek. A Ferenc­város nyilvános levélben kért bocsánatot a vendégek vezető edzőjétől és mindazoktól a deb­receni labdarúgóktól, akik fizi­kai bántalmazást szenvedtek az Üllői úton. A fővárosi klub veze­tősége hangsúlyozta: akik rátá­madtak a játékosokra, illetve a trénerre, azoknak semmi közük a zöld-fehér klubhoz, továbbá az Inkább nem kérjük Vandál Vendel, Kopasz Kutya, Tetkós Tomi és Agyas Ati megint akciózott. Tették ezt nyugodtan, senkitől és semmitől sem zavartatva, ugyanis meccs volt. Márpedig ha meccs, ak­kor balhé, dühöngés, kivagyiság, azaz kiváló alkalom az erőfitogtatásra, a fö­lös energiák levezetésére. Míg azonban korábban (akkor is eléggé el nem ítélhető módon) „csak" a lelátó volt a bunyó színtere, mára a pálya is kevés, jött a klubszékház, az öltöző. Az sem számit, hogy akit rug­dosnak, vernek, köpködnek, gyaláz- nak, annak a játékosnak a mezében vi­rítanak, keltve ezzel olyan benyomást, mintha ők imádnák az adott futballistát. A látszat azonban csal, a külső erősen megtévesztő. Arra hosszas keresgélés után sem sikerült megfelelő kifejezést találni (néhányan lényként emlegetik őket), hogy minek lehet nevezni az olyat, aki állítólagos kedvencét megve­ri, az ellenfél edzőjét lerúgja, anyáz és kutyáz mindenkit, nemtől és kortól füg­getlenül. Igaz, azt is nehéz minősíteni, ami pénteken az Üllői úton (no és Sió­fokon) történt. Nagyon nehéz. Már évekkel ezelőtt is sokan és sokat mondták, hogy ettől mélyebbre nem lehet süllyedni. Sem a színvona­lat, sem a labdarúgást körülvevő kö­zeget illetően. Lehetett. Jósolni ne­héz, de a bugyrok bugyrát talán azzal értük el, amivel zárult a magyar élvo­nal (majdnem azt írtam, hogy első osztály...) 2002/2003. évi pontvadá­szata. Gólok helyett embervadászat­tal, látványos jelenetek helyett rendőr­ségi jelentésekkel. Ezek után rendkí­vüli fantáziával kell annak rendelkezni, aki talál valami jót is a magyar fociban. Jobb is, hogy egy időre vége. A folytatásból - ha ilyen lesz, mint a legutóbbi - pedig inkább nem kér­nénk. A debreceni Balogh kapust támadó Tököli Attilát is bántalmazták a szurkolók. A já­tékos a történtek miatt lemondta a válogatottbeli szereplést FOTÓ: DIÓSI IMRE/EUROPRESS FTC valamennyi futballistája, ve­zetője és valódi szurkolója elíté­li a történteket, és elhatárolódik azoktól. A Siófok - Győr összecsapás után 12 vendégszurkolót állított elő a rendőrség, mert a lefújás előtt pár perccel a játékvezető ítélete miatt a két csapat szurko­lói beszaladtak a pályára, majd verekedés tört ki közöt­tük. Az incidens során há­rom drukker könnyű, egy súlyos sérülést szenve­dett. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség el­nöke azt közölte, hogy az általa irányított szervezet a maga eszközeivel min­dent megtesz azért, hogy súlyos szankciókkal sike­rüljön megelőzni a pályá­kon megengedhetetlen erőszakos cselekménye­ket. Az MLSZ első számú vezetője döbbenettel és felháborodással látta mindazt, ami a Borsodi Liga felsőházának záró fordulójában történt. A ve­zető állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a sport és a futball szelle­miségétől mindenben ide­gen randalírozásnak, a jó­érzésű szurkolókat és a profi futball szereplőit is rettegésben tartó, taszító, gátlástalan garázdaság­nak, erőszaknak minden­napjainkban nem lehet helye. Ezért a szövetség képviselői a jövő héten részt vesznek a hivatásos liga tanácsának rendkívüli ülésén, s a profik szerve­zetével együtt tárgyaláso­kat kezdeményezünk 'a Gyermek- Ifjúsági és Sport­minisztériummal az Or­szággyűlés Sportbizottsá­gával, a Belügyminisztéri­ummal, az Igazságügyi Minisztériummal azért, hogy megfelelő jogi esz­közök szülessenek az erőszak kiirtására a fut- ballpályákról, s a meglévő jogszabályokat hatéko­nyan alkalmazzák. Tököli lemondta A pénteki botrány miatt Tö­köli Attila, a Ferencváros csatára - aki a lefújás után maga is áldozata volt a szur­kolók támadásának - jelez­te Gellei Imre szövetségi ka­pitánynak, hogy nem tud a magyar labdarúgó-válogatott rendelkezésére állni a soron következő két Európa-baj- noki selejtezőn. Átadták az aranyérmeket Szombaton este, a Fotex Rt. székházában tartott bankett után Szieben László, a Magyar Labdarúgó Liga igazgatója átad­ta a bajnoki címmel járó serle­get és aranyérmeket az MTK Hungária csapatának. A kék-fe­hér együttes története során 22. alkalommal végzett az élen. A bajnokcsapat névsora: Szántai Levente, Kovács Zoltán, Hajdú Attila (kapusok). Elek Norbert, Győri János, Horváth Levente, Komlósi Ádám, Molnár Zoltán, Pető Zoltán, Mico Smiljanic (szerb), Fűzi Ákos, Czvitkovics Péter, Daniel Rednic (román), Il­lés Béla, Goran Jezdimirovic (szerb), Nicolea Catalin Lita (ro­mán), Madar Csaba, Némethy László, Valeriu Andronic (mol­dovai), Zavadszky Gábor, Alin Drágán (román), Ferenczi Ist­ván, Welton Carlos Silva (bra­zil), Juhász Roland (mezőnyjá­tékosok). Vezető edző: Egervári Sándor. Bozóky nem mond le Nem mond le tisztségéről Bozóky Imre, a Magyar Labdarú­gó Szövetség elnöke, akinek távo­zását a futballbotrányokat köve­tően Horváth Cs. Attila, a Győr- Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség első embere sürgette. - A közgyűlés jogosult a visszahí­vásomra - nyilatkozott Bozóky. - Természetesen nem áll szándé­komban lemondani. Ami pedig Horváth Cs. Attila vádjait illeti, ar­ra azt tudom mondani, hogy a gazdasági beszámolóban, a könyvvizsgálói jelentésekben vá­laszt kapott a 133 millió forintos hiányt érintő kérdésére, míg a módosító indítvány előterjeszté­sére azért nem került sor, mert az későn érkezett meg a szövetség­hez. Kenesei a gólkirály Az NB I. góllövőlistájának vég­eredménye, élmezőny, 23 gólos: Kenesei Krisztián (ZTE). 21: Illés (MTK). 16: Sumudica (Debre­cen). 15: Tóth M. (Sopron), Tökö­li (FTC). 14: Kovács Z. (Újpest). 13: Horváth F. (Újpest). 10: Szanyó (Győr), Zavadszky (MTK). ZÁRÁS AZ ALSÓHÁZBAN A 32. forduló eredményei, a 7-12. helyért: Videoton - Matáv-Sopron 1-2 (1-0) Székesfehérvár, 800 néző, V.: Sápi. Videoton: Végh - Tereánszky - Tóth, Vochin, Vilotic, Kunzo - Ma­gasföldi (Horváth G. 66.), Dvéri, Ristic, Szabó - Földes (Korsós 74.), Róth (Köntös 85.). Sopron: Horváth T. - Fehér Z., Szabados, Tóth A. - Majoros, Pin­tér, Sifter Tamás (Horváth A. 72.), Somogyi, Balaskó (Tóth I. 66.) - Tóth M., Sira (Javrujan a szünet­ben). G.: Róth (4L), illetve Tóth M. (82.), Horváth A. (88.). A mérkőzés nagy részében a Videoton támadott többet, de a kitűnően hajrázó Sopron remek gólokkal fordított. Békéscsabai Előre - Zalaegerszeg 1-1 (1-1) Békéscsaba, 3000 néző. V.: Áb­rahám. G.: Megyesi (16., 11-esből), ill. Gyánó (23.). Békéscsaba: Fekete Valentényi, Fehér Zs„ Grujic, Bujáki - Kovács N., Bánföldi, Megyesi (Cseke 68.), Vincze Z. - Miculescu (Hoffmann 57.), Tóth Gy. (Keresztúri 70.). Zalaegerszeg: Bárdi Kocsárdi, Urbán, Csóka, Szamosi - Nagy L, Molnár B. (Koplárovics 63.), Balog, Ljubojevic - Kenesei, Gyánó (Sabo 88.). G.: Megyesi (16., 11-esből), ill. Gyánó (23.). A 11-esek csatájában - a három megítélt büntetőből csak egyet értékesítettek a csapatok - igazsá­gos eredmény született, bár a ZTE a 2. félidőben fölényben játszott. Kispest-Honvéd - Dunaferr 4-1 (2-0) Bozsik-stadion, 1000 néző. V.: Kassá. Kispest-Honvéd: Molnár - Paróczai, Hungler, Takács, Pandur - Dubecz, Vadócz, Erős K. (Forrai 66.), Erős G. (Báogh 78.) - Hercegfalvi, Csobánki (Kaszás 58.). Dunaferr: Deli - Vaskó, Rózsi, Tamási, Pintér - Báó, Medic, Len­gyel (Bükszegi 58.), Szabó (Micskó a szünetben) - Nikolov (Csehi a szünetben), Drobnjak. G.: Tamási (14., öngól), Erős G. (22., 51.), Hercegfalvi (61.), ill. Bükszegi (84.). A kiesett két csapat mérkőzé­sén szinte csak a Kispest alakított ki helyzeteket, s magabiztos győ­zelemmel búcsúzott az élvonal­tól. AZ ALSÓHÁZ VÉGEREDMÉNYE 7. Zalaegerszeg 32 15 8 9 62­-49 53 8. Videoton 32 11 7 14 46­-41 40 9. Sopron 32 9 9 14 47­-54 36 10. Békéscsaba 32 9 5 18 42­-71 32 11. WspesFHoméd 32 8 5 19 43­■66 29 12. Dunaferr 32 4 8 20 37­■72 20 A Kispest-Honvéd és Dunaferr kiesett az NB I-ből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom