Heves Megyei Hírlap, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-21 / 44. szám

16. OLDAL 2002. Február 21., csütörtök | SPORT T Ü K Ö R Könnyektől árnyékolt emlékek Óbudai grundon gyökerezett az Egerben virult hosszan tartó barátság Az újságok az elmúlt pénteken adták hírül Hidegkúti Nándor­nak, az Aranycsapat legendás középcsatárának halálát. A szo­morú ténynek nemcsak Magyarországon, hanem világszerte nagy a visszhangja. Néhány gondolatot lapunkban azért fűz­tünk a közleményhez, mert a 80 évet élt futballista 1973 tava­szán az Egri Dózsa edzőjeként is működött. Rövid írásunkban utaltunk egy széles körben tapasztalt egri barátságára is. Labdarúgás- Én csak azért hívtam fel önöket telefonon, hogy megköszönjem azt a gesztust, misze­rint megemlítették az immár 16 éve elhunyt férjem, Oravecz Béla nevét. Nekünk ugyanis nagy ajándék volt az élettől, hogy évtizede­ken át barátságban lehettünk a Hidegkúti családdal. Kölcsönösen vonzódtunk egy­máshoz, sokat találkoztunk, s való igaz, hogy a férjem egy hónapot töltött Nándi ven­dégeként Kairóban, ahol hét éven át edzősködött. Ebben az egyiptomi utazásban később nekem is részem volt - kezdte mon­dandóját olykor elcsukló, máskor rajongást érzékeltető hangon Oravecz Béláné, amikor a telefonos visszajelzésére válaszul a laká­sán megkerestük. A beszélgetés során aztán sok mindenre fény derült. Hidegkúti Nándor és Oravecz Béla gyer­mekként az óbudai grundon rúgták egykor együtt a labdát, egyébként mindketten 1922-ben születtek. Későbbi útjuk úgy ala­kult, hogy egyikük világhírű futballista lett, a másik pedig a civil életben, a hentes és szakács szakmában találta meg hivatását. Oravecz Béla ebben a minőségében került még az 1950-es évek elején Egerbe, s telepe­dett le végleg. Amikor Hidegkúti elvállalta az egri edzőséget, akkor „melegítették fel” az óbudai is­meretséget, amiből sírig tartó ba­rátság fejlődött, kiszélesítve azt a két család többi tagjára is. A két férfiember nagyon kedvelte egy­más társaságát, az óbudai gyöke­rekből táplálkozva keresték az alkalmakat a mind gyakoribb találkozások­ra. Nándi bácsi az edzések után szívesen ta­lált kikapcsolódást az uszodában, este pe­dig Oravecz Bélával, a Halért Vállalat piaci üzletvezetőjével töltötte az időt. Közös programokat hoztak össze, amiből semmi olyan nem hiányzott, ami segítette a kelle­mes együttlétet. Hidegkúti megszeret­te Egert, egy kicsit ne­heztelt is azért, mert nem újítottak vele szerződést, nem vár­ták meg azt a néhány napot, amíg igent mondhat. Karriert nem vesztett vele, mert azt követően öt­ször segítette bajnoki címhez az egyiptomi Al-Ahly National csa- Archív felvételünk Oravecz Béla és Hidegkúti Nándor (jobbról) szoros barátságára utal patát. A kinti eszten­dők során aztán vendégül látta előbb Béla barátját, majd a feleségét is, akik azért nem vállalhatták együtt az utazást, mert a keres­kedelemben dolgozva egymást helyettesí­tették. Az elmondottak szerint Hidegkútit rajon­gásig szerették az egyiptomiak. Győztes meccsek után a szurkolók a lakása előtt ün­nepelték, s rövidítve csak „Kuti"-nak becéz­ték. Hidegkútinak a legnagyobb nehézséget Hidegkúti Nándort, a február 14-én elhunyt világhírű labdarúgót március 4-én, 12.30-kor helyezik örök nyugalomra az óbudai temetőben. az afrikai hőség elviselése jelentette, egyes vélemények szerint ez későbbi egészségi ál­lapotában is nyomot hagyott. A múló esz­tendők sem halványították a két család egy­más iránti rokonszenvét, a találkozások gyakoriak voltak. Előbbiekről fényképek, Kairóból írt levelek, mint féltve őrzött kin­csek, ma is tanúskodnak. Ha már így ismét szóba került Hidegkúti Nándor és Eger kapcsolata, akkor az is em­lítést érdemlő, hogy Ambrus István, a mes­ter egykori játékosa a közeli napokban fo­galmazta meg: hálával tartozik volt edzőjé­nek, de ezt most már nem tudja kinyilvání­tani. Az évek során bizonyosságot nyert, nem a Dózsa vezetői, mint azok mellüket verve hirdették, hanem Nándi bácsi volt az, aki személyes kapcsolatai révén közbenjárt a gólerős csatár esetében, hogy mielőbb visszakerüljön Egerbe a katonai szolgálat teljesítése idején. Harminc éve bizony nem úgy ment a katonáskodás, mint manapság... Hidegkúti nagy valószínűséggel akkor talál­kozott utoljára egri közönséggel, amikor né­hány éve egy zenével és beszélgetéssel fű­szerezett program keretében ő is vendég volt a Megyei Művelődési Központban. __________________________rgSZTBAUM BÉLA B AJZAT RAFAEL Az évszázad sportja Néhány évtizede hallhatjuk azt a dicsérő jelle­gű szlogent, hogy a jégkorong lesz a XXI. szá­zad sportja A Sah Lake City-i olimpia meccse­it követve rádöbbenhetünk, hogy nem téved­tek a jósok. Ilyen dinamikus és minden pillanatában kiélezett meccseket más sportágban képtelenség lenne elvárni. Itt nem kel­lett a döntőkre várni, már a csoportmeccsek során lenyűgöző csa­tákat követhettünk végig. A jéghokin felnőtt átlag amerikai polgárok nem véletlenül tartják unalmasnak és lassú játéknak az „európai” labdarúgást. Ha bele­gondolunk, még a foá vb-n is előfordulnak gól nélküli derbik a tä- nélküliség pedig tovább rontja a helyzetet. Bezzeg a hokisoknál négy­öt válogatott is esélyes aranyéremre, a negyeddöntők olyan csemegé­ket tartogattak mint a cseh-orosz vagy a kanadai-finn párharc. Meglepődve tapasztaltam, hogy a mai magyar gyerekek körében milyen népszerű a jégkorong. A számhógépes programoknak kö­szönhetően könnyedén sorolják az NHL-sztámk neveit és csapatod. A XXI. század sportjában a keménység, az ügyesség, a gyorsaság és a taktika ötvöződik Szuper Levente révén a magyarok is próbálnak be tömi az óriási érdeklődéssel kísért észak-amerikai ligába Minden fel­sorolt pozitívum mellett a honi valóság ennél a sportágnál is lehango­ló. Kevés a pálya kevés a játékos, belterjes a bajnokság. Szlovák szomszédaink a váratlan olimpiai kudarc ellenére évtizedekkel előt­tünk járnak, ebben a kérdésben bátran támaszkodhatnánk a ta­pasztalataikra Bizakodásm adhat okot, hogy a debreceni szupermodem sport­csarnok alapkőletétele alkalmával azt is közölték hogy a többfunkci­ós létesítményben műjégpálya is helyet kap. Ha lesz pálya lesznek gyerekek is, akik nemcsak a számítógép előtt azonosulhatnak a Gretzky-utódokkaL Reméljük, még ebben az évszázadban... Fedezet a Bozsik-programhoz Milliárdok sorsáról dönt az MLSZ-PM paktum ■ ■ Ütemezze gazdaságosan pénzügyeit! rövid időre is ■ magas kamatok mellett ■ rugalmas felhasználási lehetőséggel Kényelem, biztonság www.otpbank.hu « www.otpbank.hu/kkv óin OTP MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA VÁLLALKOZÁSOKNAK WIU BANK a HEVES "g" új, de szándékai szerint hagyományteremtő hirdetési lehetőséget biztosít Önnek. Lai^salÉdiigi 8@®a»É800 ODggD'earädäl HIRDETESVERSEHYET! A versenyben kiemelt hirdető partnereink vehetnek részt az alábbi feltételekkel: A versenyhirdetés ára: 41.472 Ft+áfa Azonos méretű reklámfelület: 90 mm széles, 150 mm magas Tartalma: szabadon választott (lehet: cégreklám, látványterv, konkrét hirdetés stb.) Kivitele: 4 szín color A versenyhirdetéseket a Heves Megyei Hírlap 2002. február 27-én, szerdán egy kiadványban jelenteti meg. A versenyhirdetésekre olvasóink a kiadványban található pályázati szelvénnyel szavazhatnak a legjobb reklámra. A szelvényt beküldők között 1 db színes televíziót sorsolunk ki. A szavazatok összeszámlálása után a verseny eredményét (I., IL, III. hely) 2002. március 9-én közöljük a Heves Megyei Hírlapban. A H1RDETÉSVERSENY díjai: I. díj: ! fél oldal (egyszeri megjelenés) szövegoldali hirdetési lehetőség a Heves Megyei Hírlapban (472.500Ft értékben) II-III. díj: negyed-negyed oldal (egyszeri megjelenés) szövegoldali hirdetési lehetőség a Heves Megyei Hírlapban (196.875 Ft-196.875 Ft értékben) További információért és a hirdetési hely lefoglalásáért, kérjük, keresse mihamarabb hirdetési tanácsadóját vagy érdeklődjön a 36/513-633-as telefonszámon! ! Előre is köszönjük, hogy részvételével emeli versenyünk színvonalát! HÍRLAP Labdarúgás A magyar labdarúgás fejlődése szempontjából fontos mérföldkő lehet, hogy Tállal András, a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára és Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség el­nöke aláírta az utánpótlás-neve­lési program részére folyósítan­dó 5,2 milliárd forintos állami támogatásról szóló szerződést. A szövetség idén két részletben 1 milliárdot kap a Bozsik-pro­gram végrehajtására, 4,2 milliár­dot pedig a létesítmények fej­lesztésére, új pályák építésére kell fordítani.- Az MLSZ-nek először lesz le­hetősége arra, hogy érdemben tudja támogatni a fiatal futballis­ták képzését - mondta Bozóky Imre. - A legfontosabb célunk, hogy minél többen szeressék meg ezt a sportágat. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom