Heves Megyei Hírlap, 1999. november (10. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-09 / 261. szám

12. oldal SporTTüköR 1999. november 9., kedd Az ifjú karatékák nagy csatákat vívtak fotó: fáczán attila KARATE - I. Országos Nyílt Gyermekbajnokság András Norbert aranyérmes Gyöngyösön, a Kócsag úti sportcsarnokban a hét végén rendezték meg az IKA Magyar- ország SE szervezésében az I. Országos Nyílt Gyermek Kara­tebajnokságot. Az ország szinte minden részéről érkeztek csa­patok és versenyzők. András Norbert, a bajnok Az eseményt Mikó Sándor, a Magyar Karate Szövetség ügy­vezető igazgatója nyitotta meg, majd Mácsár Gábor, a rendező sportegyesület elnöke köszön­tötte a megjelenteket. Mint azt Budai Tamás elnökhelyettes la­punknak elmondta: hagyo­mányteremtő' céllal szervezték meg a versenyt, ugyanakkor a sportág népszerűsítésére is tö­rekedtek. Némelyik mérkőzés látványos és izgalmas volt, a szépszámú közönség igazán jól szórakozhatott. A győztesek. Fiúk, kata (for­magyakorlat), 1991-92-93- ban születettek: 1. Esztergályos Ferenc (Szirmabesnyői KE). 1989-90: Jakab Dávid (Máté­szalkai MTK). 1985-86: 1. Ve­réb Gábor (BSE). 1983-84: 1. Szigethy András (Shuhari). Leány, Kata, 1991-92-93: Kovács Andrea (Pásztó SE). 1989-90: Wemer Edina (Ker­tészeti Egyetem). 1987-88: Horváth Éva (Shuhari). 1985-86: Hána Kata (Shuhari), ...3. Fükő Adrienn és Hollósi Kató (mindkettő Egri Vasas). 1983-84: 1. Horváth Zsófia (Shuhari), 2. Szecskó Mónika (Egri Vasas). A kumite (küzdelem) szak­ágban a gyöngyösiek a követ­kező eredményeket érték el: A 12 évesek között Nagy Doroty- tya ezüstérmet nyert, András Norbert bajnok lett, míg Mé­száros Patrik a 3. helyen vég­zett. Valamennyien az IKA Magyarország SE versenyzői. A Mátra Karate-Do SC kara- tésa, Kiss Áron kategóriájában a 2. szerezte meg. Fáczán Attila Olimpiai részvétel: még két esély A szöuli vívó-világbajnokság vártnál rosszabb magyar ered­ményei a MOB olimpiai előké­szítő bizottságát is váratlanul érték. A férfi tőrvívók, de kü­lönösen a férfi párbaj tőr vívók gyenge helyezése egyértel­műen negatív meglepetés.- Az olimpiai részvétel lehe­tőségének kiharcolása azonban a világbajnoksággal még nem zárult le - mondta Török Ottó, a MOB igazgatója. - Az olimpiai vívóversenyeken fegyverne­menként 12 csapat és 40 induló vehet részt. Nyolc csapat, a vb első 8-8 helyezettje, valamint az ausztrál együttes a házi­gazda jogán (ez az egyéniben 27-27 indulót jelent) már biz­tos résztvevő. A kvalifikációs szabályzat szerint a februári vi­lágranglista alapján Európából fegyvernemenként 3-3, az Eu- rópa-bajnokságról pedig 2-2 versenyző biztosíthatja még a helyét a Sydneyben pástra lé­pők között. Ez a pluszlehetőség már nem érinti azoknak az or­szágoknak a versenyzőit, akik vb-helyezésükkel szereztek részvételi jogot. Azaz: a párbaj­tőrvívók előtt még reális az esély a részvétel kiharcolására. És amennyiben esetleg há­rom versenyző biztosítja majd „pótlólag” indulását, akkor ők csapatban is pástra léphetnek. Egy hír: egy mondat PNB. Ma 17.30 órakor (MTV2) játsszák a Megyeri úti stadion­ban a labdarúgó PNB 1. fordu­lójából a csapatok nemzetközi kötelezettsége miatt elhalasz­tott Újpest FC - MTK Hungá­ria FC labdarúgó-mérkőzést (jv.: Szabó Zs.). KETTEN. Bíró Norbert (60 kg) győzött, Vincze Gábor (81 kg) a második helyen végzett a cselgáncsozók paraolimpiai kvalifikációs versenyén, így mindketten rajthoz állhatnak a 2000. október 18. és 29. között Sydneyben sorra kerülő ötkari­kásjátékokon. KISPAD. Anghel Iordanescut, a román labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát saját bevallása szerint „nagyon érdekelné” a feladat újbóli ellá­tása Victor Piturca múlt heti menesztése után. BOKSZ. Tízmenetes profi vi­lágbajnoki címmérkőzésre ké­szül Pataki Viktória, a profi női boksz légsúlyú (50,8 kg) ma­gyar bajnoka: szombaton Lon­donban a brit Mitchell Sutcliffe ellen lép szorítóba. CSALÓ. Thaiföld fővárosában, Bangkokban letartóztattak egy csalót, aki 4000 dolláros jelent­kezési díj fejében 35 ezer dollá­ros fizetést ígért azoknak, akik munkát vállalnak a sydneyi olimpia előkészületeiben. MEGJELENT. Kedden új he­tilappal bővül a sportújságkíná­lat. A Heti Sport a régi Képes Sport hagyományait követi: „újság bulvármegoldások nél­kül, érdekes emberekről szóló érdekes cikkekkel” - jellemezte az újdonságot Naményi József főszerkesztő a hétfői bemutató sajtótájékoztatón. Nekünk az fáj..! Sportvezetőkkel beszélve félő, hogy ha őszintén kielemez­nénk a megyében működő labdarúgó-szakosztályok után­pótlás csapatainak felkészülését, a mérkőzésekre történő kiállását, olykor meglepő, de feltétlen elszomorító tényeket állapíthatnánk meg. Különböző beszélgetésekből kiszűrő­dik a játékosok viselkedése, a labdarúgáshoz való hozzáál­lása (sportszereiéiről egyre kevesebbet beszélhetünk), de az is kiviláglik, hogy sportvezetők mire képesek, esetleg mire kényszerülnek a mérkőzések lejátszása érdekében. Kevés a gyerek, még kevesebb, amelyik akar is jó focista lenni. Úgy kell könyörögni, hogy legyen ott a vasárnapi in­duláskor, de az is előfordul: még délután is alszik az. ifjú, mert éjszaka diszkóban volt. így aztán nemcsak idegenbe nem jut el, de még a hazai meccsről is hiányzik. Egyesek tudni vélik, hogy bizonyos játékosok hamis iga­zolással lépnek pályára, ott szerepelnek, ahol nincsenek le­igazolva, különben nem lenne teljes a felsorakozó gárda. Amikor ezt szóvá teszik azok, akik az adott játékosok igazo­lásával rendelkeznek, akkor a következő választ kapják: „Az fáj nektek, hogy nálunk játszik kétjátékosotok is. ” Szólni nem akarnak, akik joggal tehetnék, mert nem akarnak rosszat a szomszéd községnek, meg maguknak sem, hiszen akkor esetleg eltiltják a játékost, s akkor az se­hol sem szerepelhet. Ilyen viszonyok között kérjük mi a tudósítóktól és közöl­jük az olvasókkal az ifjúsági meccsek eredményeit. Nekünk így az fáj, hogy önhibánkon kívül vagyunk része­sei hazugságoknak. (um) LABDARÚGÁS - 19 csoportban 380 gyermek Hatvanban és környékén is teret nyert a „Góliát” A 6-12 éves gyermekeket fog­lalkoztató labdarúgó-utánpót­lást nevelő Góliát-McDonald’s FC már tíz éve működik az or­szágban, és számos helyen - így megyénkben is - széles te­rületeket meghódított. Mintegy 17 ezer gyermeket tud már a so­raiban, újként a közelmúltban a hatvani és a város körzetéhez tar­tozó iskolák is bekapcsolódtak. A főszervező Monori Géza volt, aki méltán büszke arra, hogy a hatvani 5-ös iskolából kikerült tanulók közül Buzma Zsolt, Gohér Gábor, Tóth Nor­bert, Prohászka Tamás, Králik István és Bosánszki Ferenc tar­tozik jelenleg az FC Hatvan NB //.-es keretéhez, Kratofil Csaba a Kossuth, Balogh Csaba a Ba­ross iskolából indult, Falusi Mihály pedig Ecséden kezdett, és látogatja most a felnőttcsapat edzéseit. Ez már mind a múlt valójá­ban, de a jövőt jelentheti az. hogy a Góliát-akcióban 19 cso­portban mintegy 380 tanuló rúgja a labdát. Számukra télen teremben szerveznek tornát, ta­vasszal aztán majd a szabadban mérkőznek. A legjobbak orszá­gos döntőben is bizonyíthatják, hogy mennyire jutottak a labda­rúgás tudományában. A hatvani és környékbeli is­kolákban a testnevelők vállal­ták a munka nagy részét, így Apcon Majzik Ildikó, Csányban Strobán Tamás, Horton Erdélyi László, Lőrinciben Balogh Ist­ván, Petőfibányán Gubis Oli­vér, és a hatvaniak: Balogh Csaba (Kodály Z. isk.), Sánta László (Kossuth L. isk.), Mo­norí Géza (5-ös isk.) A Góliát-McDonald’s FC egyébként csoportonként 3 lab­dával nyújt támogatást. Az is­kolákon sok múlhat, hogy mi­lyen lesz a jövő magyar labda­rúgása. Remélhetőleg mielőbb nemcsak rajtuk múlik... (fb) ff* *•«77­kös; Születésnapunk alkalmából a szakma minden elismerését szeretnénk megosztani Önökkel. Tudjuk, hogy bizalmuk és támogatásuk nélkül a CIB Bank nem lehetett volna ilyen sikeres. www.cib.hu Budapest, 1999. november 9. Zdeborsky György elnök-vezérigazgató FELVESSZÜK A RITMUSÁT S BANK 1992 Az év bankja Kelet-Európábán (Central European) 1993 A legjobb magyarországi bank (Euromoney) 1994 A .Bank és Tőzsde" által a Budapesti Értéktőzsde 40 kibocsátója körében végzett felmérés alapján a CIB Bank minden kritérium szerint az első helyre került 1995 A legjobb külföldi bank Magyarországon (Euromoney) 1996 A legjobb magyarországi bank (Euromoney) 1997 A legjobb hazai bank (Central European) 1997 A legjobb hazai bank Magyarországon (Global Finance) 1997 A legjobb magyarországi bank (Euromoney) 1999 Különösen ajánlott bank Magyarországon (Euromoney) CIB@0640242242 A BANCA COMMERCIALS ITAUANA CSOPORT TAGJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom