Heves Megyei Hírlap, 1998. október (9. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-20 / 246. szám

4. oldal Horizont 1998. október 20., kedd Polgármester-választás Heves megyében A vasárnapi voksolás több helyütt kiélezett küzdelmet hozott. Bátorban, Erken és Vécsen mindössze két (!) szavazat döntötte el a polgármesteri cím sorsát. Átányban 4, Kiskörén, Nagy- úton, Parádsasváron 9-9 szavazatnyi volt a különbség. A váro­sok közül a legszorosabb befutó Hevesen történt. (Folytatás az 1. oldalról) Abasár (9): Dér Ferenc (független) 388; Bokros János (MKDSZ, FKgP, Fidesz) 267. Adács (2): Fodor Lajos (füg­getlen) 909; Ócsai Gábor (füg­getlen) 702. Aldebrő (3): Far­kas László Márton (FKgP, KDNP) 218; Wingendorf János (Fidesz, MDF) 96. Andornak- tálya (4): Daru Sándor (függet­len) 464; Balogh László (füg­getlen) 328. Apc (3): Gémes Gábor (független) 821; Hanzlik József (független) 364. Átány (5): Dr. Czakó Tibor (függet­len) 236; Nemes Kálmánná (független) 232. Atkár (1): Be- nei Bertalan (független) 542. Balaton (4): Vass Tibor (Fidesz MPP) 334; Kormosné Vass Ju­lianna (független) 258. Bátor (3) : Sánta István László (füg­getlen) 104; Derecskéi Imre Csaba (MDNP, Fidesz, FKgP) 102. Bekölce (6): Dorkó János (független) 223; Vitéz Sándor (Munkáspárt) 133. Bélapát­falva (1): Barta Norbert (MSZP, SZDSZ) 995. Bese­nyőtelek (1): Kalóz András (független) 758. Boconád (2): Sedon János Pál (független) 303; Dr. Somogyi Gyula (FKgP) 204. Bodony (1): Bor­sos László (független) 393- Boldog (2): Révész Péter (füg­getlen) 790; Záhonyi György (független) 471. Bükkszék (4): Dr. Gyula Zoltán (ÖHME) 257; Huszár István (független) 208. Bükkszenterzsébet (2): Zay László (független) 506; Zay Sándor (FKgP) 61. Bükk- szentmárton (2): Magyar Ár­pád (független) 167; Dudás Emil (független) 49. Csány (2): Morvái István (független) 480; Bánki Ede (független) 121. Demjén (3): Szén János (füg­getlen) 239, Vályi János (füg­getlen) 66. Detk (1): Pelle Sán­dor (független) 554. Domoszló (2) : Krizsó Sándor (független) 560; Major Béla (független) 123. Dormánd (2): Ferencz Vilmos (független) 236; Veres István András (független) 139. Ecséd (4): Bóta Lajosné (füg­getlen) 591; Lázár László (FKgP) 423. Egerbakta (1): Varga Tibor (független) 393. Egerbocs (2): Burgundi István (független) 290; Zámbó András (Munkáspárt) 33. Egercsehi (4) : Szabó István (független) 489; Tóth Andrásné (Munkás­párt) 210. Egerfarmos (5): Poczok Sándor (független) 212; Dobó Tibor (független) 132. Egerszalók (2): Tőgyi Gábor (független) 520; Sinkó István (független) 266. Egerszólát (3) : Tuza Ferenc (független) 330; Fülöp Julianna (független) 52. Erdőkövesd (5): Földi Gyula (MSZP) 261; Bíró János (független) 67. Erdőtelek (4): Oszláczi István (független) 624; Zörög László (MSZP) 359. Erk (2): Csintalan György né (MDF) 251; Meleghegyi Béla (FKgP) 249. Fedémes (1): Molnár Istvánná (független) 226. Feldebrő (3): Kelemen Jó­zsef (független) 363; Gecse Mi­hály (független) 178. Felsőtár- kány (2): Bajzát György (füg­getlen) 1116; Juhász János (FKgP) 55. Gyöngyöshalász (6) : Hegede József (független) 511; Szabó Gyula (független) 253. Gyöngyösoroszi (3): Tóth Tiborné (független) 519; Zi- mány Kálmán (független) 190. Gyöngyöspata (1): Molnár Károly (független) 579. Gyön- gyössolymos (3): Lukács Lászó (független) 1069; Lovász And­rás (független) 349. Gyöngyös­tarján (2): Szamosvölgyi Péter (független) 773, Kiss István (független) 207. Halmajugra (7) : Godó Ferencné (független) 167; Somodi Tiborné (függet­len) 144. Heréd (3): Temesvári József (független) 325; Molnár Sándor (független) 206. Heves­aranyos (2): Király’ György (független) 340; Ferenc Ervin (független) 96. Hevesvezekény (1): Balogh Sándorné (függet­len) 315. Hort (1): Kassa László (független) 864. Isten­mezeje (4): Ország József (független) 480; Kotroczó Ist­ván (független) 151. Ivád (5): Forgó István (MSZP) 85; Va- lyon Lászlóné (független) 77. Kál (3): Tompa Vilmos (függet­len) 1009; Novák Jánosné (független) 179. Kápolna (4): Molnár István (független) 233; Pólyák Sándor (független) 165. Karácsond (3): Debrei Mátyás (független) 1242; Sebők József (független) 121. Kerecsend (3) : Gémes László (független) 563; Sóvágó Csaba (független) 121. Kisfüzes (2): Menyhárt Imre (független) 130; Kovács F. Gyula (FKgP) 18. Kisköre (5) : Szén József (független) 353; Járdán József (SZDSZ) 344. Kisnána (3): Koncsos Sándor (független) 349; Bűzás József (független) 114. Kom­polt (6): Balázs Zoltán (függet­len) 557; Farkas Pál (független) 113. Kömlő (6): Cseh József (független) 477; Németh István (független) 156. Ludas (4): Somlai György (SZDSZ) 193; Szadváry Ferencné (független) 139. Makiár (2): Ujj István (FKgP) 516; Vass József (füg­getlen) 162. Márkáz (1): Szek­rényes József (független) 777. Mátraballa (1): Forgó János László (független) 431. Mátra- derecske (2): Zám Ferenc (független) 860; Fónad Mag­dolna (független) 223. Mátra- szentimre (4): Stuller András (független) 331; Holéczy Tibor (független) 47. Mezőszemere (6) : Bíróné Bukta Krisztina (független) 258; Bukta Ferenc (független) 222. Mezőtárkány (4) : Adorján Gábor (független) 331; Tóthné Szabó Anita (füg­getlen) 250. Mikófalva (1): Kovács Flórián (független) 304. Mónosbél (1): Varga Sándorné (független) 170. Nagyfüged (4): Bernát János (független) 274; Kovács László (független) 253. Nagyköké­nyes (2): Török László (függet­len) 302; Miseta Edit (függet­len) 25. Nagyréde (4): Balázs József (Fidesz MPP) 522, Job­bágy József (független) 281. Nagytálya (1): Hevesi László (független) 299. Nagyút (2): Czipó László (független) 194; Barcai József (független) 185. Nagyvisnyó (3): Molnár Al- bertné (független) 353; Fónagy Miklós (független) 65. Noszvaj (2) : Pintér Elemér (független) 493; Simon Pétemé (független) 104. Novaj (4): Berecz János (független) 260; Kalo László (független) 166. Ostoros (1): Kisari Zoltán (független) 613. Párád (8): Nagy Oszkár (füg­getlen) 751; Szakács Zalán (független) 131. Parádsasvár (4) : Holló Henrik (független) 146; dr. Kovács Pál (független) 137. Pély (1): Kalmár Mária (független) 384. Petőfibánya (5) : Fekete László (független) 1213; Juhász Gábor (független) 235. Poroszló (2): Bornemissza János (független) 816; dr. Ré- decsi Árpád (független) 663. Recsk (3): Fekete József (SZDSZ) 858; Pócs István (független) 522. Rózsaszent- márton (8): Láng Jánosné (független) 478; Hajdú János (FKgP, Fidesz) 146. Sarud (2): Kiss István (független) 344; Sebestyén Attila (független) 231. Sirok (2): Lakatos István (független) 868; ifj. Tóth József (független) 132. Szajla (4): Vahalcsik István (független) 215; Horuczi Flórián (függet­len) 163. Szentdomonkos (1): Sipos József (független) 196. Szihalom (2): Farkas József (független) 668; Bodó Istvánná (független) 80. Szilvásvárad (3) : Egri Zoltán (független) 577; Pásztor Józsefné (függet­len) 76. Szúcs (2): Szűcs Lászó (független) 159; Boczán József (független) 75. Szűcsi (6): Sze­keres István (független) 226; Kulcsár Károly (független) 170. Tarnabod (2): Kovács László (független) 275; Kiss Gyula (független) 15. Tarnalelesz (2): Palkovics Ákos Pál (független) 655; Varga Sándor (független) 63. Tárnáméra (2): Bencze László István (független) 550; Erdős József (független) 286. Tarna- örs (4): Nyúl György (függet­len) 452; Székely Zoltán István (független) 142. Tarnaszent- mária (2): Majoros Gyula (független) 177; Hídvégi László (független) 43. Tarna- szentmiklós (2): Buda Sán­dorné (MSZP) 259; Kovács At­tila János (FKgP) 78. Tarna- zsadány (2): Mester András (független) 413; Már József (független) 193. Tenk (3): Tö­rök Margit (független) 432; Csikós László (független) 120. Terpes (2): Sály István (függet­len) 106; Zvara Ernő (függet­len) 52. Tiszanána (1): Dr. Tóth József (független) 506. Tófalu (2): Kerek József (füg­getlen) 230; Váczy Lajos (füg­getlen) 136. Újlőrincfalva (1): Soltész András (független) 145. Vámosgyörk (3): Torna István (MSZP, ÖHME) 656; Jenes László (független) 202. Vár­aszó (6): Szekeres Arzén (füg­getlen) 124; Molnár Pál (füg­getlen) 78. Vécs (5): Simon Endre (független) 133; Szlo- vencsák Attiláné (független) 131. Verpelét (4): Erdélyi Ist­ván (független) 546; Asztalos Dezsőné (független) 419. Vi- sonta (1): Ambrusz Józsefné (független) 436. Visznek (1): Holló János (független) 368. Zagyvaszántó (1): Oldal Alf­réd (független) 783. Zaránk (1): Csintalan István (függet­len) 252. „Semmiféle áttörés nem történt” Megyei politikai vezetők a választásról Balázs József, a Fidesz-MPP megyei elnöke: 1. Egyértelmű, hogy az 1994- es önkormányzati választáso­kon szerzett pozícióinkat meg­többszöröztük, így az országos eredményeket sikernek köny­velhetjük el. 2. Az országoshoz képest rosz- szabbak a megyében szerzett pozícióink. Csalódott vagyok, mivel a vártnál gyengébben szerepeltünk. 3. Úgy gondolom, hogy helyi szinten a helyi érdekeknek kell előtérben szerepelniük. A kormány politikája annyiban azonos az önkormányzati ér­dekekkel, hogy a polgárok életminőségének javulása a cél. Sós Tamás, az MSZP megyei elnöke: 1. Kétpólusú politikai rendszer alakult ki a választás nyomán, ily módon a konzervatív és a baloldali liberális erők között választhat a lakosság. Az ön- kormányzati választás nyer­tese, úgy vélem, a lakosság, amely arra szavazott, hogy demokratikus közélet legyen hazánkban. Ez az elmúlt nyolc év jelentős vívmánya. 2. Mindenekelőtt köszönetét mondok a választóknak, hogy a szocialista párt jelöltjeire voksoltak. Jobb eredményeket értünk el az önkormányzati vezetők terén, mint 1994-ben. Ez azt igazolja, hogy önkor­mányzati embereink sikere­sek. Kiemelem Egert és Hat­vant, ahol leváltottuk az előző vezetést, különösen a megye- székhelyen elért eredményünk nagy siker. Megerősítettük po­zícióinkat Gyöngyösön, Heve­sen és Füzesabonyban. Lőrin­ciben is jól szerepeltünk, ahol támogattuk az újra megválasz­tott polgármestert. 3. Komolyan készültünk a vá­lasztásra a megyében, prog­ramot dolgoztunk ki a megye feladatainak megoldására, el­képzeléseinket egyeztettük a civil szervezetekkel. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a pár­ton belül is jobbak a mutató­ink az országos átlagnál. A jövőben is a szakmai szem­pontokra helyezzük a hang­súlyt, s együttműködünk azokkal a szakemberekkel, akik Heves megyéért tenni akarnak. Dr. Bajusz Imre, az SZDSZ megyei elnöke: 1. Még nem volt olyan válasz­tás, amelynek eredményét minden párt ne saját sikere­ként könyvelte volna el. Tény: az SZDSZ Budapesten szép győzelmet aratott, és úgy hal­lottam, hogy sok önkormány­zatban sikerült megőrizni a képviselői helyeket. 2. Heves megyében is több te­lepülésen polgármesterjelölt­jeink nyertek. Kifejezetten nagy eredménynek tartjuk, hogy Egerben - összefogással - sikerült elhódítani a pol­gármesteri címet. Természete­sen vannak veszteségeink is. így például a megyei listánk 50 százalékkal apadt. 3. A választók kevésbé figyel­tek a programokra, mint a je­löltek személyére, s ezen túl­menően is külön értékelték az úgynevezett függetleneket. Úgy véljük, pártunk jelöltjei különösen hátrányos helyzet­ben voltak. Nyerges András, az MDF megyei elnöke: 1. Szereplésünk mind orszá­gos, mind pedig helyi szinten sokkal eredményesebb volt, mint a ’94-es önkormányzati választásokon. Az MDF ezút­tal ugyanis az akkorinál több fontos pozíciót tudott megsze­rezni. Nagyon sok olyan füg­getlen polgármester nyerte meg a választást, aki MDF-, il­letve Fidesz-MDF-támogatást élvezett. Ez annak tudható be - értékelte a megyei elnök -, hogy a szavazók ma már egy kicsit higgadtabban értékelik a párt politikáját. Ebből pedig azt a következtetést vonták le, hogy érdemes visszatérni az MDF-hez, mert a pártnak van mondanivalója, tartaléka, amivel visszanyerheti az em­berek szimpátiáját. 2. Ami a párt megyei szereplé­sét illeti, hasonlóképpen lehet megfogalmazni tapasztalata­inkat. Itt is több jelöltünk, tá­mogatottunk került az élre, s ezzel komoly pozícióba. A megyei közgyűlésben viszont nem változott a képviseleti helyzetünk: egy mandátumunk volt, s egy van most is. 3. Ha valaki alaposan áttanul­mányozta, akkor megállapít­hatta, hogy az MDF önkor­mányzati programja mindig is a polgárokat szolgálta. Mi az önkormányzatokat létrehozó párt vagyunk, így ma is támo­gatjuk az önkormányzatiságot. Ezért nagy súlyt helyezünk a helyi politizálásra. Azokban a körzetekben, ahol az MDF je­löltje, támogatottja indult a vá­lasztásokon, ott a helyi igé­nyekhez és szükségletekhez igazítottuk a programunkat. Ez nyilvánvalóan találkozott a választók elképzeléseivel, s el is érte a célját. Pelle Sándor, az Összefogás Heves Megyéért Szövetség ügyvezető elnöke: 1. Az országos választási eredmények a várakozásoknak megfelelően alakultak, semmi áttörésre nem számítottam. Ez nem azt jelenti, hogy csalód­tam a választópolgárokban, én ezt vártam, ez jött be. Ilyen például a független jelöltek előretörése. Nos, ez - főként a polgármestereknél, de a testü­letekben is - elég látványosan sikerült, arányuk országosan elérte a 80 százalékot. S ez a megyében is így alakult. Úgy néz ki tehát, hogy a független jelöltek stabilizálták magukat az önkormányzatokban. 2. Ami a szövetség szereplését illeti: jobbra számítottam, úgy tíz mandátumra. A megyei közgyűlésbe végül is a kislis­táról három, a nagy listáról pe­dig egy képviselőnk jutott be. Meggyőződésem, hogy ha ügyesen politizálnak, akkor a méleg nyelvét tölthetik be a nyugdíjasok három képviselő­jével együtt: hetük hangja azért már nyom valamit a lat­ban a döntéseknél. Őszintén el kell mondanom, hogy kissé későn startoltunk, túl kevés volt az idő ahhoz, hogy meg­ismerjenek bennünket. S hát, egy-két polgármester nem tett meg mindent a siker érdeké­ben. 3. Meggyőződésem, hogy a programunk jó, a pártok sem tudtak jobbat ajánlani. Bár el­jutott mindenhová, félő azon­ban, hogy a választópolgárok nem kapták meg időben. A program lényeges eleme volt az önkormányzatiság szerepé­nek pontos megfogalmazása. Számunkra minden olyan tö­rekvés elfogadhatatlan, amely - bárhonnan is indul ki - az önkormányzatiság ellen szól. Mert ha már kialakultak az önkormányzatok, akkor le­gyenek is azok... Dr. Löffler András, az MKDSZ Eger városi ideig­lenes megbízottja: 1. A várakozásoknak megfele­lően teljesültek azok az elkép­zelések, amelyeket az MKDSZ - a Fidesz választási szövetséggel együtt - előzete­sen kitűzött. Ez azt jelenti, hogy a májusi választások trendje nem fordult meg, mint az történt '90-ben és '94-ben, amikor is őszre egészen más helyzet alakult ki. Hogy job­ban szerepeltünk, az a sikeres kormánypolitikának köszön­hető. 2. Ami a megyei szintet illeti: elégedettek lehetünk, mert az MKDSZ-nek azok a kulcsem­berei, akikhez a jövőben is reményt fűz a szövetség, végül is bekerültek a tervezett he­lyekre, így mindenképpen meg tudunk jelenni a helyi közélet­ben. A megyei közgyűlésben ott lesz például Keresztes György, illetve Tóth Elemér. Mindketten markáns egyéni­ségek, akik megfelelően kép­viselhetik majd programunkat, politikánkat. 3. A programunk egyébként szervesen beépült a Fidesz vá­lasztási programjába, amely­nek a propagandája - vélemé­nyem szerint - egy kicsit erőt­len volt. A későbbiekben egyeztetni kívánunk a többi párttal, s akkor a főbb elképze­léseket érvényesíteni tudjuk majd. Bár az az igazság, hogy sok újat mondani nem lehet: számos megegyező, illetve ha­sonló pont található a külön­böző pártprogramokban. A Fideszé - amelyben, mint em­lítettem, a miénk is szerepel - hamarosan megmérettetik a hétköznapokban, s akkor elvá­lik, hogy mennyit is ér. Várkonyi György, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke: 1. Nem tudom értékelni a mos­tani választásokat, csak akkor, ha a most megválasztott kép­viselők és polgármesterek már letettek valamit az asztalra. A kapott vagy nem kapott érté­kek után ítélhetünk meg egy önkormányzatot. 2. Heves megyében érezhető volt, hogy így alakul a helyzet. Itt a baloldal mindig is erős volt. Ráadásul a nem-szavazás még mindig működik, tehát nem valakire, hanem valaki el­len szavazunk. 3. Ugyanazt a politikát folytat­juk, amit eddig. Ennek alapja a szakmai hozzáértés, a város érdekének szem előtt tartása. V és V Autó Kft., 3202 Gyöngyös, Atkári u. 2., tel./fax: (37) 317 4ó Korbett Autó Kft., 3300 Eger, Mátyás király u. 4., tel./fax: (36) 427 82 MIÉRT NE KERESNE RAJTA? • kedvező ÁFA-visszatérítés és előnyös finanszírozás • 30% kezdőrészlettel FIAT DUCATO 14 Furgon 2.8TD Lökettérfogat (cm3) 2800 Teljesítmény (Kw/LE) 90/122 Tengelytávolság (mm) 3200 Hasznos teher(kg) 1310 Rakodótér térfogata (m3) 9 3 330 OOO Ft + ÁFA FIAT DUCATO 10 Furgon 1.9 D 2 660 OOO Ft + ÁFA

Next

/
Oldalképek
Tartalom