Heves Megyei Hírlap, 1998. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-30 / 229. szám

6. oldal Horizont 1998. szeptember 30., szerda Heves megye polgármesterjelöltjei A Területi Választási Iroda módosította első közlését: nem 402, hanem 360 polgár­mesterjelölt neve szerepel az október 18-i önkormányzati választások megyei szavazó­lapjain. A TVI-től kapott ösz- szeállításban a nevek mögött a független jelölést nem tün­tettük fel, azoknál szerepel ilyen zárójelben , akikét pár­tok, szervezetek támogatnak. ABASÁR: Bagi István, Bokros János (MKDSZ, FKgP, Fi­desz), Bollók Józsefné, Deb- reczeni Gábor, Dér Ferenc, Ju­hász Béla, Mikola Ferenc, ifj. Schmetz Tibor, Torma Jó­zsefnél ADACS: Fodor Lajos, Ócsai Gábor. ALDEBRŐ: Farkas László Márton (FKgP, KDNP), Plósz György, Wingendorf János (Fi­desz, MDF). ANDORNAKTÁLYA: Ba­logh László,. Daru Sándor, Hajdú Mihály, Tompa Ferenc. APC: Gémes Gábor, Hanz- lik József, Körömi Kázmár. ÁTÁNY: dr. Czakó Tibor, Gönczi Mihály, Juhász Károly (MSZP), Kaja Árpád, Nemes Kálmánná. ATKÁR: Benei Bertalan. BALATON: Kormosné Vass Julianna, ifj. Sulyok Imre, Vass Tibor (Fidesz), Vass Zol­tán. BÁTOR: Derecskéi Imre Csaba (MDNP, Fidesz, FKgP), Ficzere Zoltán, Sánta István László. BEKÖLCE: Csuhaj István, Dorkó János, Jancsovics Jó­zsef, Lunacsek Ernő (FKgP), Pozsik Emőné, Vitéz Sándor (Munkáspárt). BÉLAPÁTFALVA: Barta Norbert (MSZP, SZDSZ). BESENYŐTELEK: Kalóz András. BOCONÁD: Sedon János Pál, dr. Somogyi Gyula (FKgP). BODONY: Borsos László. BOLDOG: Révész Péter, Záhonyi György. BÜKKSZÉK: Bozó Sán- domé (FKgP), dr. Gyula Zoltán (Összefogás HME), Huszár Ist­ván, Kemény József (SZDSZ). BÜKKSZENTERZSÉ- BET: Zay László, Zay Sándor (FKgP). BÜKKSZENTMARTON: Dudás Emil, Magyar Árpád. CSÁNY: Bánki Ede, Morvái István. DEMJÉN: Semperger Pi­roska, Szén János, Vályi János. DETK: Pelle Sándor. DOMOSZLÓ: Krizsó Sán­dor, Major Béla. DORMÁND: Ferencz Vil­mos, Veres István András. ECSÉD: Bóta Lajosné, Csontos István (KDNP), Lázár László (FKgP), Maksa Mátyás. EGER: dr. Nagy Imre (MSZP, SZDSZ), dr. Ringel- hann György (Fidesz, Egri Lo­kálpatrióta Egylet), dr. Vasas Joachim (Munkáspárt). EGERBAKTA: Varga Ti­bor. EGERBOCS: Burgundi Ist­ván, Zámbó András (Munkás­párt). EGERCSEHI: Bertók Kál­mán (FKgP), Kerekes József, Szabó István, Tóth Andrásné (Munkáspárt). EGERFARMOS: Bürger­meister János, Dobó Tibor, Pet- rik László, Poczok Sándor, Sass Miklós. EGERSZALÓK: Sinkó Ist­ván, Tőgyi Gábor. EGERSZÓLÁT: Bakosné Száz Gizella, Bekker Csaba, Fülöp Julianna, Tuza Ferenc. ERDŐKÖVESD: Bíró Já­nos, Földi Gyula (MSZP), Hangácsi Mihályné, Kiss Béla, Sály László (KDNP). ERDŐTELEK: Forgács Já- nosné (KDNP), Kiss Jenő, Osz- lánczi István, Zörög László (MSZP). ERK: Csintalan Györgyné (MDF), Meleghegyi Béla (FKgP)., FEDEMES: Molnár Ist­vánná. FELDEBRŐ: Gecse Mi­hály, Kelemen József, Szabó József. FELSŐTÁRKÁNY: Bajzát György, Juhász János (FKgP). FÜZESABONY: Gulyás László (BIT, MSZP, Munkás­párt, SZDSZ), Wenczel Árpád (Fidesz, FKgP, KDNP, MDF). GYÖNGYÖS: Kelemen Márta (MIÉP), Keresztes György (Fidesz, MDF, MKDSZ), Nagy Vilmos, dr. Ördög István (FKgP), Szabó Gyula (MSZP, SZDSZ),. GYÖNGYÖSHALÁSZ: Csengeri Árpád (MIÉP), Har­mat József, Hegede József, Lé­vai László, Szabó Gyula, dr. Szentirmay Jenő (MKDSZ, Fi­desz). GYÖNGYÖSOROSZI: Tóth Szilárdné (MIÉP), Tóth Tibomé, Zimány Kálmán. GYÖNGYÖSPATA: Mol­nár Károly. GYÖNGYÖSSOLYMOS: Lovász András, Lukács László, Székely Sándor (Fidesz). GYÓNGYÖSTARJÁN: Kiss István, Szamosvölgyi Pé­ter. HALMAJUGRA: Csernyák Frigyesné (FKgP), Csernyák Pál, Godó Ferencné, Kaszás György, Krizsó József, Rónai Istvánná, Somodi Tiborné. HATVAN: dr. Bajusz Imre (SZDSZ), Berényi Károly (Lo­kálpatrióták), Búzás József (MIÉP), Éarkas Kálmánná (MSZP), dr. Király Csaba (Összefogás HME), Rodek An­tal (FKgP, KDNP, HPK), Silkó Miklós, Simon Attila, Tóth Zsolt (Fidesz), Tótpál Jánosné, Wagner Dénes (MDF), Zavar- kóné Hargitai Katalin. HERÉD: Molnár Sándor, Szekszius József, Temesvári József. HEVES: Kontra Gyula (MSZP), Török János (Fidesz, MDF, KDNP, FKgP). HEVESARANYOS: Ferenc Ervin, Király György. HEVESVEZEKENY: Ba­logh Sándorné. HORT: Kassa László. ISTENMEZEJE: Farsang József, Kotroczó István, Nagy Csaba; Ország József. IVÁD: Bacsó István, Forgó István (MSZP), Ivády György János, Valyon Lászlóné, Varga Istvánná. KÁL: Kelemen Péter (Fi­desz, FKgP, KDNP), Novák Jánosné, Tompa Vilmos. KÁPOLNA: Kovácsné Zi- monyi Ildikó, Lendvai Mátyás, Molnár István, Pólyák Sándor. KARÁCSOND: Bagossyné Dörfler Katalin, Debrei Má­tyás, Sebők József. KERECSEND: Gémes László, Lakatos György, So- vágó Csaba. KISFÜZES: Kovács F. Gyula (FKgP), Menyhárt Imre. KISKÖRE: Barkóczi Krisz­tina, Bodor Ferenc, Járdán Jó­zsef (SZDSZ), Kovács Márton (FKgP), Szén József. KISNÁNA: Búzás József, Koncsos Sándor, Tari József Ottó (FKgP). KOMPOLT: Balázs Zoltán, Farkas Pál, Mizser János, Reke János Gábor, Tompa László, Vizkeleti György. KÖMLŐ: Cseh József, Ke­lemen Pál, Kis János (MIÉP), Körömi Béla (FKgP, Fidesz, MDNP), Márkus Jánosné, Né­meth István. LŐRINCI: Jánosi László (FKgP), Kelemen Attila, L. Nagy László (Fidesz, KDNP, MIEP), Varga Antal, Víg Zol­tán. LUDAS: Ivony Attila, Öllei Mihály, Somlai György (SZDSZ), Szadváry Ferencné. MAKLÁR: Ujj István (FKgP), Vass József. MÁRKÁZ: Szekrényes Jó- zscf. MÁTRABALLA: Forgó Já­nos László. MÁTRADERECSKE: Fó­nad Magdolna, Zám Ferenc. MÁTRASZENTIMRE: Holéczy Tibor, ifj. Lóczi Ist­ván, Stuller András, ifj. Szabad Vencel. MEZŐSZEMERE: Bíróné Bukta Krisztina, Bukta Ferenc, Bukta Gábor, Bukta Sándor, Gál János, Tóth Antalné. MEZŐTÁRKÁNY: Ador­Bugát Pál ülésen a Vezekényi-díjasok GYÖNGYÖS - A százhat­van éves Bugát Pál Kórház régi épületének bejáratánál ma koszorúzzák meg a kór­ház dolgozói az intézmény­alapító Vezekényi István em­léktábláját. Délután az idei Bugát Pál Tudományos Ülésre kerül sor, ahol a tizennégy éve alapított Vezekényi-díjakat is átadják. A három kategó­riában (orvosi, ápolási és gazdasági témákban) nem­csak a kórház dolgozói pá­lyázhatnak, a feltétel az, hogy az egy év alatt publi­kált tudományos írásokat, előadásokat nyújtsák be. A beérkezett munkák alapján a kórházi dolgozók döntenek a pénzes díj oda­ítéléséről. ján Gábor, Auxné Szabó Kata­lin, Németh Ervin, Tóthné Szabó Anita. MIKÓFALVA: Kovács Flórián. MÓNOSBÉL: Varga Sán- domé. NAGYFÜGED: Bernát Já­nos, Kovács László, Mága Sándor, Saska Imre. NAGYKÖKÉNYES: Mi seta Edit, Török László. NAGYRÉDE: Balázs József (Fidesz), Jobbágy József, Kiss Imre, id. Varga József. NAGYTÁLYA: Hevesi László. NAGYÚT: Barcai József, Czipó László. NAGYVISNYÓ: Fónagy Miklós, Fónagyné Tózsa Erika, Molnár Albertné. NOSZVAJ: Pintér Elemér, Simon Pétemé. NOVAJ: Berecz János, Káló László, Kormos László (Fi­desz), Nagy Sándorné Kádár Mária (FKgP). OSTOROS: Kisari Zoltán. PÁRÁD: Besenyei Elemér, Farkas Gábor (FKgP, MIÉP, MDF, KDNP), Huszti Tibor (MSZP, Munkáspárt), Nagy Oszkár, Szakács György, Sza­kács Sándor, Szakács Zalán, Takács András. PARÁDSASVÁR: Holló Henrik, dr. Kovács Pál, Nagy Ignác (Fidesz), Sásdi István. PÉLY: Kalmár Mária. PÉTERVÁSÁRA: Bátka László (MSZP), Ferenczi György, Kovács Zoltánné, Pál László. PETŐFIBÁNYA: Ágó Béla, Ambrus Zoltán (Fidesz, FKgP, MDF, MKDSZ), Fekete László, Juhász Gábor, Kulcsár Sándor. POROSZLÓ: Bornemissza János, Evellei József, dr. Réde- csi Árpád. RECSK: Fekete József (SZDSZ), Kis Ferenc (FKgP, Fidesz, MDF), Pócs István. RÓZSASZENTMÁRTON: Fáczán Ferenc, Gubis István, Hajdú János (FKgP, Fidesz), Kiss István, Láng Jánosné, dr. Pajtók István, Papp László, Vá- ray Károly (SZDP). SARUD: Kiss István, Sebes­tyén Attila. SÍROK: Lakatos István, Tóth József. SZAJLA: Bencsik Urbán (Lungo Drom), Horuczi Fló­rián, Keszte Tibor, Vahalcsik István. SZENTDOMONKOS: Si­pos József. SZIHALOM: Bodó Ist­vánná Cseri Tünde, Farkas Jó- zscf. SZILVÁSVÁRAD: Egri Zoltán, Pásztor Józsefné, Varró László. SZÚCS: Boczán József, Szűcs László. SZŰCSI: Balyi László, Hor­dós Attila, Koczka József, Kul­csár Károly, Szekeres István, Trombitás Ándrás. TARNABOD: Kiss Gyula, Kovács László. TARNALELESZ: Palko­vics Ákos Pál, Varga Sándor. TÁRNÁMÉRA: Bencze László István, Erdős József. TARNAÖRS: Gulyás László, Lőcsei Anikó (Lungo Drom), Nyúl György, Székely Zoltán István. TARNASZENTMÁRIA: Hídvégi László, Majoros Gyula. TARNASZENTMIKLÓS: Buda Sándorné (MSZP), Ko­vács Attila JÁnos (FKgP). TARNAZSADANY: Már József, Mester András. TENK: Csikós László, Osz- lánczi Sándorné (Munkáspárt), Török Margit. TERPES: Sály István, Zvara Ernő. TISZANÁNA: dr. Tóth Jó­zsef. TÓFALU: Kerek József, Váczy Lajos. ÚJLŐRINCFALVA: Sol­tész András. VÁMOSGYÖRK: Jenes László, Juhász József (Mun­káspárt), Torna István (MSZP, Összefogás HME). VÁRASZÓ: Molnár Pál, Pálfi István, Pál Miklósné, Só­térné Pasztercsik Éva, Szekeres Arzén, Vincze Károly (FKgP). VÉCS: Búzás István, Mé­száros András, Minczer György (FKgP), Simon Endre, Szlo- vencsák Attiláné. VERPELÉT: Asztalos De- zsőné, Erdélyi István, Kelemen József, Prokai Tibor. VISONTA: Ambrusz Jó­zsefné. VISZNEK: Holló János. ZAGYVASZÁNTÓ: Oldal Alfréd. ZARÁNK: Csintalan István. Kijátszott lapok Vészharang-kongatásnak tűnt még néhány napja, amikor jelölthiányról szól­tak a híradások. Noha sokan a törvényes határidó' szinte utolsó órájáig „embargósí- tották" szándékukat, kellő számban jelentek meg a megméretésre készek a helyi választási irodákban. Mára nincs takargatniva- lójuk. Környezetük elé a na­gyobb hányad fiiggetlenként lép, eleve nem késztetve ál­lásfoglalásra a pártszimpa­tizánsokat. Főleg a váro­sokban viszont a személye­ken keresztül felvonul a pártpaletta is. A közszerepléshez felké­szültséget érzők kijátszották lapjaikat. Október 18-án, umabontáskor az is kiderül: kik kezében volt az adu. (budavári) Szent MThály-napi vásárt - rendeztek tegnap az Ep­reskert úti hagyományőrző óvodában. A negyedszer megren­dezett eseményen kézművesek, népművészek ügyeskedtek, s a gyerekek szüleikkel árulták az együtt készített portékákat. A befolyt összeget a szülői munkaközösség a gyerekek játékkész­letének bővítésére fordítja. A vásár alkalmából az óvoda a Köz- gazdasági Szakközépiskolától - pedagógiai munkájuk segíté­sére - számítógépet kapott, amiért jelképesen egy forint örö­kös használati díjat fizetnek. fotó: pilisy elemér

Next

/
Oldalképek
Tartalom