Heves Megyei Hírlap, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-08 / 184. szám

8. oldal SporTTüköR 1995. augusztus 8., kedd I. Országos Nike - Westel 900 strandlabdarúgó torna Strandfociban először első a hatvani Azzurro Pizzéria Brazíliában rendkívül népszerű és a tengerparti homokos fö­venyen, a Copacabanán ezrek játszák a strandlabdarúgást, ami Magyarországon eddig teljességgel ismeretlen volt. Egé­szen a múlt hétvégéig. Akkor ugyanis Abádszalók, Kisköre és Tiszafüred strandolói maguk is meggyőződhettek róla, hogy a dél-amerikai országban miért annyira közkedvelt a homokfut- ball, aminek nálunk ezidáig ha múltja nem is volt, de jelene már van, és bizton állíthatjuk jövője is lesz. A nagy sebesség és a bukás együtt jár a hegyről lefelé... Pepsi Max Downhill ob Bodó Szilvia ezüstérmes Utolsó fordulóját rendezték vasárnap Pécsett a Pepsi Max Downhill országos bajnok­ságnak. Az addigiak szerint a nőknél az egri Bodó Szilvia vezetett az összetettben, Bodó számára azonban balul sike­rült a zárás. Az Egri Hegyikerékpáros Baráti Kör versenyzője a pé­csi első futamban bukott, így ötödiknek ért célba. Szilvia megsérült, ezért nem vállalta az újabb futamot, mert mint mondta: „Lefelé jövet a hegy­ről kisodródtam és akkorát es­tem, hogy még tekemi sem tudtam, így semmi értelme nem lett volna, hogy indul­jak.” A balszerencsés bukás mi­att Bodó végül második lett, ezzel ezüstérmet nyert Boér mögött. A férfiaknál Krizsai szerezte meg az aranyérmet, az egriek Éder révén negye­dik helyezéssel hívták fel ma­gukra a figyelmet. Agria-Kupa teniszverseny Derekas Zoltán (SMASH) követte az élen Bozsikot Háromból négy napos lett az Egerben rendezett Agria-kupa elnevezésű országos korosztályos teniszverseny. Még hétfőre is maradt döntő összecsapás. NB I. Tegnap este játszották a labdarúgó NB I. 1. forduló­jának befejező mérkőzését: Kispest-HFC - Győri FC 0-0 Az európai kupákban: Ma kezd az Újpest Az augusztusi kánikulában megkezdődik a nagy kupame­netelés, keddtől csütörtökig bo­nyolítják le a három európai labdarúgó klubsorozat selejte­zőinek első összecsapásait. Magyar részről immáron csak három legénység vághat neki a kvalifikációs csatáknak. A legnagyobb a tét a Ferenc­város számára, hiszen ha túljut a selejtezőn, akkor a Bajnokok Ligájában találja magát, és újabb csatákat vívhat. Ami egy­részt presztízsnövelő fegyver­tény, másrészt a bevételi oldal is gyarapszik a pénzügyi egy­számlán. UEFA Kupa: kedd, 19 óra, FC Kosice (szlovák) - ÚTE- Novabau, játékvezető: Alfred Wieser (osztrák). BEK: szerda, 20 óra, Ander- lecht (belga) - Ferencváros, já­tékvezető: Helmut Krug (né­met). A mérkőzést a tvl élőben közvetíti. KEK: csütörtök, 20 óra, Vác FC-Samsung - FC Sileks (ma­cedón), játékvezető: Zygmunt Ziober (lengyel). Durva megközelítésből úgy fest: a Magyar Kupában ezüst­érmes „jogon” (a Ferencváros­sal szemben veszített finálét) rajtoló váciaknak lehet csak reményük a továbblépésre. Eh­hez azonban csütörtökön a bi­zonyosan harcos, de játéktudás dolgában nem feltétlenül jelen­tős macedón riválisával szem­ben illene jelentős előnyt sze­rezni. A Ferencváros szénája áll a legrosszabbul: ezt sugallja a papírforma. Csak a legvérme- sebb magyar futballbarátok ál­modozhatnak arról, hogy az Anderlecht elleni kettős erő­próba végeztével a zöld-fehé­rek lehetnek „Ligatagok”. Végezetül: úgy ötven-ötven százalék az esélye a továbbju­tásra a kassaiaknak és az újpes­tieknek. (MTI) Az első országos strandlabda- rúgó-tomára nevezett 48 csapat 12 csoportba sorolva pénteken délután kezdte a játékot az em­lített helyszínek pályáin. A 3+1 fős csapatok egy 40x25 méte­res, talaját tekintve mély ho- mokú játéktéren terelték - oly­kor nagy nehézségek árán - a 4- es méretű labdát. A játékidő 2x12 percig tartott, ami lehet, hogy kevésnek tűnik, ám aki kipróbálta, megbizonyosodha­tott róla: egyáltalán nem rövid. Megyénket 16 együttes kép­viselte, köztük az Azzurro Piz­zéria nevű hatvani csapat, amely 12-1-es gólkülönbséggel jutott tovább a kiskörei selejte­zőből, majd - immár Abádsza- lókon - a' tamamérai Ivett Fa­gyizó, a gyöngyösi Pepsi Max és a szolnoki Nefag SE „testén át” került a döntőbe. A mintegy 500 néző előtt megrendezett fi­náléban aztán rendkívüli iz­galmak közepette a budapesti Aramis SE-ve 1 4-4-re végeztek Farkasék. Következtek a bünte­tők, ahol a Zagyva-partiak bi­zonyultak jobbnak és nyerték a kupát, valamint az első helye­zettnek járó 30 ezer forintos pénzjutalmat. Az ezüstérmes fővárosiak 20, míg a két har­madik helyezett (FC MUMSZ és Nefag SE) 10-10 ezer forint­tal, valamint a támogatók jóvol­tából felajánlott tárgyjutalmak­kal lettek gazdagabbak. Különdíjban részesült Jávor Péter (Ex-TFSE), aki 14 találat­tal a torna gólkirályának bizo­nyult, Nagy Endre (Aramis SE), aki a kapusok között találtatott Tegnapi számunkban közöltük az FC Eger NB //.-es labda­rúgó-csapatának játékoskeretét, amelyhez hozzátartozik még Telek Zoltán, az ESMTK-ból érkezett 21 éves középpályás is. a legjobbnak és Tordai János (Azzurro Pizzéria), akit a leg­technikásabb játékosnak véltek a zsűritagok. A hatvaniak játé­kosának, bár nagyon örült csa­pata és saját sikerének, gondo­latai máshol jártak egy sajnála­tos eset kapcsán:- Két csapattársam felesége útban ide közlekedési balesetet szenvedett, így ezzel a nem kis lelki teherrel léptünk pályára a döntőben. Összességében el­mondható, hogy a mély talaj az elején nehézséget okozott, de hamar megszoktuk és szerin­tem azért tudtunk nyerni, mert mi játszottuk leginkább a ha­gyományos kispályás focit. A háromnapos esemény programjában szerepelt még 8 m-es rúgóverseny, női bemu­tató mérkőzés az FC Eger játé­kosainak részvételével, ezen kívül láthatták a nézők a rende­zők együttesének és a Budapest Week című lap újságíróinak összecsapását is. A torna mérlegének megvo­násra az Első Magyar Strand­labdarúgó Szövetség elnökét, a rendezvény egyik szervezőjét, Juhász Pétert kértük:- Mindenekelőtt köszönete- met fejezem ki azoknak, akik segítettek, hogy a torna létrejöj­jön. A nevezett csapatok és a nézők magas száma is azt bizo­nyítja, hogy van létjogosultsága a strandlabdarúgásnak. Remél­jük, hogy ezzel útjára indult és hazánkban is meghonosodik egy olyan sport, ami sokak számára népszerű lesz. Bódi Csaba Ezzel tizenöt játékos áll Csuhay József edző rendelkezésére, de egy-két napon belül még más is csatlakozhat a gárdához. Az eg­riek vendége a nyitányon a Hódmezővásárhely lesz. Gyöngyöspatai siker a Bajza-kupán Szűcsiben rendezték a Bajza- kupa nagypályás labdarúgó­tornát, ahol a Nógrád megyei Jobbágyi, a Nagyréde, a Gyön­gyöspata és a hazaiak csapata mérkőzött egymással. A selejtezők eredményei: Gyöngyöspata - Nagyréde 2-0 (2-0), Szűcsi - Jobbágyi 6-4 (4-0). A 3-4. helyért: Nagyréde -Jobbágyi 1-1 (1-0), 11-esek­kel a Jobbágyi csapata győzött. Az 1-2. helyért: Szűcsi - Gyöngyöspata 1-3 (1-1). A legjobb mezőnyjátékosnak Kecskés K. (Gy.pata), a legjobb kapusnak Szilágyi Z. (Szűcsi) bizonyult, a legtöbb (5) gólt László T. (Szűcsi) érte le, ami­ért különdíjban részesültek a felsoroltak. Bükkszékre készülnek A Heves Megyei Játékvezetők nyári továbbképző táborát ezút­tal augusztus 10-11-12-én tart­ják a bükkszéki ifjúsági tábor­ban, ahová a megyénél fogla- koztatott játékvezetőket és el­lenőröket várják. A táborozás progjamjában az elmúlt évi bajnoki mérkőzése­ken nyújtott teljesítmények ér­tékelése, szakelőadások, kon­zultációk megtartása és értéke­lése, elméleti és Fizikai felmé­rések, felkészülés az 1995-96- os bajnoki évre, konzultációk a társmegyei képviselőkkel té­makörök szerepelnek. A megyében működött, de az aktív játékvezetéstől visszavo­nult játékvezetők és a jelenleg is bíráskodó sípmesterek szá­mára sporttársi találkozóra is sor kerül, augusztus 11-én 830 órától ugyancsak Bükkszéken. Totónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 31. fogadási hét totónyereményei a következők: 13 plusz egy találatos és 13 találatos szelvény ezúttal nem volt. 12 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 289 ezer 841 forint, 11 találatos szelvény 149 darab, nyeremé­nyük egyenként 15 ezer562 fó­rint, 10 találatos szelvény 1864 darab, nyereményük egyenként 2073 forint. Vasárnap a hazaiak közül Bozsik Attila (ETA) nyert kor­osztályában, akit Derekas Zol­tán, az egri SMASH verseny­zője követett az első helyezet­tek sorában, így a nyolc ver­senyszámból kettőben egri te­niszezők végeztek az első he­lyen. Az eddig nem közölt eredmények: Leány, 14 évesek: 1. Magas (Budapest), 2. Sallai 0. (Buda­pest), 3. Sztankó (Békéscsaba) és Sallai M. (Budapest). Fiú, 14 évesek: 1. Pázmándi (Nyíregyháza) 2. Csabó (Deb­recen) 3. Tamás és Untener (mindkettő Nyíregyháza). Fiú, 16 évesek: 1. Derekas (SMASH), 2. Csapó (Debre­cen), 3. Tamás és Pázmándi (mindkettő Nyíregyháza). Telek Zoltán is kerettag SZUPEREXPRESSZ 2 m-es svéd PVC padlók 20%-os árendegménnyel kaphatók a TAUSZ Tapéta és PVC Szaküz­letben. Eger, Széchenyi u. 58. Tel: 311-811 (32783) HA KEDD, AKKOR VÁSÁR! NYÁRI BÁLÁS ÁRU ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL! MÁR MEGÉRKEZETT AZ ŐSZI ÁRU IS. KAPHATÓ MÉG A VIKING HARISNYAGYÁR TERMÉKEI ÉS OLCSÓ IN­DIAI SZOKNYÁK. (33955) KÖZHÍRRÉ TÉTETIK! EGERBEN A VÁROSFAL ÚT 5. SZ. ALATT MINŐSÉGI BÁ­LÁS RUHÁN KÍVÜL VÁSÁ­ROLHAT OLCSÓ, DE NA­GYON SZÉP INDIAI RUHÁT, SZOKNYÁT, TÁSKÁT, OLA­JAT. REKLÁM ÁRON DIVA­TOS CSIPKE PULCSIT, PÓ­LÓT, VALAMINT A VIKING HARISNYAGYÁR TERMÉ­KEIT. JELSZAVUNK JÓ MI­NŐSÉGET OLCSÓ ÁRON! (33959) KEDVES VÁRÁSLÓINK! A SZARVAS G. ÚTI OL£SÓ ÁRUK BOLTJÁBA ÚJ ÁRU ÉRKEZETT! GYERMEK ÉS FELNŐTT BÁLÁSRUHA, VA­LAMINT OLCSÓ INDIAI RU­HÁK, KÖTÖTT PULÓVEREK ÉS HARISNYÁK, ZOKNIK KAPHATÓK. (34963) MALAMUT törzskönyvezett, 6 hetes kiskutya eladó. Érdeklődni napközben a 36/3 1 8-583 (37232) Antennaszerelés, javítás. 36/314- 856 (37218) Traktorost keresek, aki szakkép­zett, korrekt. Ülőgarnitúra és szek­rénysor eladó. T: 36/313-904(36878) Eladó egy 7 személyes Toyota Hiteace kisbusz. Érd.: az esti órák­ban a 36/318-191 tel. (36975) Nyári vásár a Pallas butikban aug. 7-től 20-3040% árenged­mény. Eger, Dobó u. 20. (37505) Akció! Pólók, bermudák, fehér­neműk. zoknik MA: Technika Háza, SZERDA: Telekessy u. 2., CSÜTÖRTÖK: Széchenyi u. 23. (37539) Egri munkahelyre kőművest fel­veszek. Érd.: 310-644 Szaniszló 17 h-tól. (37641) Értelmiségi munkatársakat kere­sek tanácsadói munkára jutalékos rendszerben. T: 36/320-507 (37651) Szedd és vidd akció az ősziba­rackosban! 85 FT/kg áron. Hely: a volt Csányi Áll. Gazd. Sastelki gyüm-ben. Bőv. inform. Kis Péter 37/357-280 napközben, 20 h után: 37/319-637 (37657) Eladó 230 1-es Gorenje fagyasztó- szekrény újszerű állapotban. 37/318-964 (37667) 50 Ft/db-os vásár a Hacukában aug. 8-tól 12-ig! Eger, Mátyás k. u. 87. (37668) Eger belvárosában 10-30 m2 üz­lethelyiséget keresek. Tel.: 06- 30/433-093 17 után (37669) Érettségizett lányt vagy fiút fod­rásztanulónak felveszek. Tel: 36/322-055 (37678) A mai Rolling Stones koncertre különbusz indul 15 órakor a Tinett sörözőtől (Eger, Cifrakapu u.). Je­lentkezni a helyszínen vagy 36/318-782 (37677) Eladó Toyota 1.3 295 eFt. 36/419- 520 (37692) Jó állapotban lévő heverő, fotel, radiátor, új mosdó eladó. T.: 36/316-229 (37697) 6-án találtam szép, fekete szuka pulit. Érd.: Eger, Barkóczy u. 11. 310-965 (37702) Eger Rózsa K. utcai IV. e. 65 m2 lakás eladó. I.ár: 3 MFt. Érd.: 36/314-050 (37708) Eger Berze N. J. u. I. e. 55 m2 la­kás eladó. Ár: 2,4 MFt. Érd.: 36/314-050 (37710) Daciát Ladát 10 évesig veszek 428-550 (37727) Amstel söröző (Eger, Sándor I. u. 2.) BÉRLETI JOGA 2001 Dec. 3.1- ig teljes berendezéssel és felszere­léssel ELADÓ- I ár: 3,6 MFt+Áfa. Havi bérleti díj 80 eFt+Áfa. Bérleti idő lejárata után a bérlet hosszab­bítható! Érd.: 36/321-523 (37729) 53 m2-es lakás sürgősen eladó. Érd. 18.30-21 h között. Tel.: 36/326-296 (37732) Liaz nyergesvontató 1989-es el­adó. T: 36/429-624, 36/311415 Csak hetesek az elmúlt héten Ha nyerünk - felezünk! Tippjátékunkban a 31. héten Lefler Imre aldeb- rői és Vitéz Sándor nagyúti olvasónk tippjeit ját­szottuk meg az egri Rózsa Károly úti totózóban. Játékosaink közül Lefler Imre 7, Vitéz Sándor 7 találatot ért el, így a felezé. elmaradt. Ezen a héten az Intertotó nagy s a. iú nyerőszelvénye után a magyar NB I.-es labdarúgó-bajnokság vá­ratlan eredményei, alaposan felbontották a papír­formát. A beküldött tippek közül mindössze egy darab 11 találatost (Szelei Sándorné, Vécs), és há­rom darab 10 találatost találtunk. Az új tippelők kedvéért ismertetjük a játék lé­nyegét: lapunk keddi számában megjelentetünk a játékhétre vonatkozó üres totó kollektív szelvényt, melyet kivágva és kitöltve kell pénteken délig szerkesztőségünkbe (Eger, Barkóczy út 7.) eljut­tatni. Csak a lapból kivágott szelvényen beküldött tippek vesznek részt a játékban. Egy személy több szelvényen is játszhat. A megjátszható variáció 0-6-7 indexszámú (960 forint), ami azt jelenti, hogy a mérkőzésekre hat kétesélyes (IX, 12 vagy X2-es) tippet és hét egye- sélyes tippet (1, vagy X, vagy 2) kell beírni. A pótmérkőzésre csak egyesélyes tippelhető. A beérkező tippek közül minden héten pénte­ken 12 órakor sorsolással választjuk ki azt a két fogadót, akinék a tippjeit az egri Rózsa Károly úti totózóban a szerkesztőségünk és a Szerencsejáték Rt. közösen megjátszik. A szelvényeket a totózó­ban letétbe helyezzük. A kisorsolt játékosok nevét és a tipposzlopot a szombati számunkban közöljük. Amemfyiben a feladott szelvénnyel a pályázó nyereményt ér el, abban az esetben a nyereményt megfelezzük. Két­ezer forint összeg alatt nincs felezés, a nyeremény a fogadóé. (Például: ha a fogadó 500 ezer forintot nyer, akkor 250 ezer a játékosé, és ezért csak a la­punk árát kell befektetnie). 1 ill I IGAZOLÓ SZELVÉNY i (A fogadónál marad) Szerencsejáték Rt. Sor­szám 1 X 2 ! 1. csapat 2. csapat 1. BVSC MTK 2. Csepel Kispest 3. Ferencváros Újpest 4. Győri FC Haladás 5. Parmalat FC Pécs 6. Stadler FC Békéscsaba 7. 1. FC Köln Schalke 04 8. Bayern München Hamburg 9. E. Frankfurt Karlsruhe 10. St. Pauli 1860 München 11. Rostock Leverkusen 12. Bielefeld Zwickau 13. Mannheim Wattenscheid +1 mérkőzés 4 Chemnitz Meppen Figyelem! Mérkdzéstűriés esetén az értékelés a megváltozott Részvételi Szabályzat alapján történik 0 m B 7 Indexszám: (Jb Név:. Cím:.

Next

/
Oldalképek
Tartalom