Heves Megyei Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-26-27 / 147. szám

HÍRLAP, 1993. június 26-27., szombat-vasárnap HÉTVÉGI MAGAZIN 13. Budapest Bank Bankkártya-rendszer A Budapest Bank szerdán in­dult bankkártya-rendszerével a lakossági szolgáltatások üzlet­ágát indítja be. A pénzintézet az Európai Nemzetközi Kártyatár­saság tagjaként lehetővé teszi, hogy az országban telepítendő pénzkiadó automatáinál az Eu­rópában ismert Eurocard/Mas- tercard-kártyákkal bárki egy bi­zonyos összegig pénzt vegyen fel, illetve a külföldiek valutáju­kat átváltsák fórintra — jelentet­te be Bokros Lajos elnök-vezér­igazgató. Jelenleg három pénzkiadó au­tomatája működik a banknak, a tervek szerint 1994 végéig össze­sen 80 pénzkiadó automatát állí­tanak munkába. A Budapest Bank rendszere minden olyan kártya elfogadására alkalmas lesz majd — függetlenül a kibo­csátó pénzintézet központjától, származási helyétől —, amelyen feltüntetik az Eurocard emblé­mát. A Budapest Bank kétfajta fo­rintkártyát bocsát ki, az egyik csak az automatákból történő pénzfelvételre ad lehetőséget, a másik bankkártya emellett bizo­nyos elfogadóhelyeken vásárlás­ra is lehetőséget biztosít. A csak pénzfelvételre szolgáló kártya esetében a bankkártyához kap­csolódó számlán minimum 5 ezer forintnak kell lennie. A vá­sárlásra is jogosító kártya eseté­ben a tulajdonos egyszeri 20 ezer forintos „óvadékot” fizet le, emellett még a számlán havonta mintegy 20 ezer forintnak kell lennie. A kártyához kapcsolódó számla kamata igazodik a pénz­intézet egy hónapos lekötései­hez, azaz a kamat mértéke jelen­leg 15 százalék. A pénzmozgást a rendszer pénzkivétel esetén szinte azon­nal jóváírja, betét elhelyezésénél 48 óra lesz a jóváírás ideje. Kül­földiek számára ügy működnek pénzváltó automataként a pénz­kiadó gépek, hogy az MNB napi árfolyamán az Europay Water­looi központja végzi a számlajó­váírást. A rendszerhez a kártya-me­nedzsment rendszert a francia Sciter Cia cég szállította. Ez a rendszer kezeli a kártyákra, a kártyatulajdonosokra és az elfo­gadóhelyekre vonatkozó adato­kat. Az automatákat a francia Bull szállítja, az úgynevezett fel­hatalmazó rendszert pedig az amerikai IFS biztosítja. Megyénkben a hét végén így alakulnak a piaci árak: Egerben a sárgarépa és a zöld­ség csomója 25, a málna 140- 160, a paradicsom 80-100, a paprika 6-12, kilója 70, az ubor­ka 40-60, a burgonya 40, a fejes káposzta 30, a kel 35, a vörös­hagyma 15-30, a zöldborsó 80, a karalábé darabja 15, a zeller 30, az őszibarack 100-120, a tök 30, a karfiol 45, a görögdinnye 90, a sárgadinnye 100, a zöldbab 100, a meggy 30, a sárgabarack 80, a fekete ribizli 50, a tojás 5 forint­ba kerül. Hatvanban & tojás 4,50, a bur­Itt a sárgabarack! gonya 40, a sárgarépa 100, a zöldség 110, a vöröshagyma 40, a fejes káposzta 20, a kel 30, a karalábé darabja 5-10, a karfiol 60, a paradicsom 110, a zöldpap­rika 5-10, a tök 15, az uborka 40, a zöldbab 80, a zöldhagyma 14, a fokhagyma darabja 10, a sóska és a paraj csomója 10, a gomba 150-200, a görögdinnye 100, az alma 30, a cseresznye 30, a meggy 30-40, a sárgabarack 150, az őszibarack 100, a földieper 200, a málna 150, a dióbél 380, a bab és a mák 120 forintba kerül. Hevesen a sárgarépa csomója 20-30, a zöldség 20-40, a málna 150, a paradicsom 100, a paprika 80, az uborka 30, a burgonya 35, a fejes káposzta és a kel 30, a vö­röshagyma 15, a karalábé 10, a zeller 14, az őszibarack 90, a tök 20-40, a karfiol 70, a görögdiny- nye 86, a zöldbab 60, a meggy 40, a sárgabarack 50-60, a tojás 7 forintba kerül. A TOURINFORM jelenti Ezen a szombaton is, mint már eddig két alkalommal, a TOUR­INFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda ajánlja az alábbi programokat: Palóc napok 1993. július 2-4. Színhelyek: Párád, Parádsas- vár, Mátraszele, Buják, Rárós- puszta, Pásztó, Bodony, Mátra- derecske, Bánk, Szécsény, Ka­zár, Hollókő, Sirok-Kútvölgy pi­henőpark, Vanyarc. Fesztivál a barokk Egerben 1993. július 3-30. Július 3. 16.00 Megnyitó tér­zene a Dobó téren A Vitkovics-ház ajánlata: Július 2. 20.30: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Az Ifjúsági Ház ajánlata: július 3. 17.00: Egri Nyári Tárlat. BAZ, Heves es Nógrád megyék képzőművészeinek kiál­lítása. A Forrás Gyermek-Szabad­időközpont ajánlata: július 2. Videofilmek vetítése július 3. Eged — diáksportköri túra június 26., 29., 30., július 1., 2. Térzene a kis Dobó téren július 3-án: 21.30 Tűzijáték a kis Dobó téren, orgonakísérettel. Abádszalók: június 26-27. Hadarics Gábor fotókiállítása az általános iskolában. Kelet- és közép-európai já­tékfesztivál lesz öt ország részvé­telével. Június 27. A Tisza-parton „Vízi Vir-Tusa” játékos vízi- sport-vetélkedő. 20.00 órakor: gálaest és bál a szabadtéri szín­padon. Kisköre: június 26-27. Orszá­gos gyermek-teniszverseny (fiú­lány) Heves: Június 26. Idősek III. nemzetközi találkozója. Tiszafüred: június 25-ig: „Er­délyi népi kerámiák” címmel ki­állítás tekinthető meg a Kiss Pál Múzeumban. Benei búcsú Mátrafüreden jú­nius 27-én, de. 10 órától (kör­menet, kulturális bemutatók, kézművesek és iparművészek ki­rakodóvására). Telefonos lelki elsősegély-szolgálat Egerben Hívható: csütörtök, péntek, szombat este 7-től, másnap reggel 7-ig. A hívás ingyenes. Telefon: 36-314-321, 36-321-488. H ÍRLAP- naptár 1993. június—július hó Napok Névnapok 28. hétfő Levente, Irén 29. kedd Péter, Pál 30. szerda Pál 1. csütörtök Tihamér, Annamária 2. péntek Ottó 3. szombat Kornél, Soma 4. vasárnap Ulrik R. kát. Protestáns naptár naptár Péter és Pál Péter és Pál A római egyház vértanúi Áron Tibold Sz. Mária látog. Ottokár Erzsébetnél Tamás Kornél Erzsébet Ulrik Jeles napok Június 29. Péter és Pál napja. Ekkor kezdődik sok helyen az ara­tás, s ekkor szüretelik az epret. Általában a halászok napja. Előesté­jén az ünneplőbe öltözött halászok botra akasztott pontyot visznek végig a falun, beköszöntenek a gazdákhoz, ahol borral és sütemény­nyel traktálják őket. Azután mindannyian a vízpartra vonulnak, ahol már vár rájuk az ízes halpaprikás. Bacsó Péter: A tanú Bacsó Péter: A tanú című filmjének eredeti kópiáját — a kedd esti zártkörű bemutatót kö­vetően — szerdától a széles kö­zönség is láthatja Budapesten, a Szindbád moziban. A vetítések este 10 órakor kezdődnek. A ter­vek szerint az alkotás mindaddig műsoron marad, amíg a közön­ség érdeklődése ezt indokoltnak tartja. Bacsó Péter 1968-ban készí­tette a filmet, de azt a közönség csak tíz évvel később — ám akkor is fontos jelenetek kihagyásával — láthatta. Szerdától az eredeti film kerül a közönség elé. (MTI) 95 éves fotóriporter kiállítása Liebmann Béla fotóriporter kiállítása nyílt meg Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum Somogyi utcai épületében. Ez alkalommal a Szegeden élő művésznek azo­kat az alkotásait mutatják be, amelyek eddig csak külföldi kiál­lításokon voltak láthatók. A fo­tóanyagot Liebmann Béláról ké­szült felvételek és egy 1931-ben készült festmény — Vinkler László festőművész alkotása — egészíti ki. Bemutatják a 95 esz­tendős mesternek azt a diplomá­ját, amelyet a Magyar Fotómű­vészek Szövetségétől kapott. A fotóriporterek doyenjének leg­régibb fényképezőgépeiből is láthatnak néhányat az érdeklő­dők. Expo-alapítvány Expo-alapítvány létrehozását tervezik' Veszprém megyében, amelyhez a megyei önkormányzat máris megszavazott800 ezer forin­tot. Most a területi önkormányzatok hozzájárulását váiják — közöl­ték a polgármesterek veszprémi egyeztető tanácskozásán. Úgy vélik: a megye természeti adottságai, hagyományai, és az ott felhalmozó­dott szellemi tőke egyaránt alkalmassá teszi a térséget arra, hogy ki­vegye részét a nagyszabású rendezvénysorozatból. Ehhez azonban hatékony koordináció és egységes propaganda kell, hiszen nem elég a jó program, azt el is kell adni. Äz egyeztető megbeszélésen úgy hatá­roztak, hogy az önkormányzatok testületéi egyenként vitatják meg csatlakozásukat az alapítványhoz. A Veszprém megyei Expo-tervek közül egyébként a Világkiállítási Programiroda már tizenhármat elfogadott; ezek közül hat zánkai. A Gyermeküdülő Központ lehetőséget adna például sport- és turiszti­kai találkozók, gyermek képző- és iparművészeti világkiállítás szer­vezésére. A Balatoni Szövetség a tavak találkozóját tervezi, Balaton- füreden a gyermekkórusok világtalálkozóját szeretnék megrendezni. Szó van arról is, hogy Ajka, Herend, Városlőd térségében üveg-, por­celán- és kerámiakiállítást, -vásárt rendeznének az Expo idején. Új útikönyvek A Medicina Könyvkiadó Rt. Panoráma útikönyv-sorozatá­nak két új darabja — Németor­szágot és Itáliát bemutató kötete — jelent meg. A 7-7 ezer pél­dányban napvilágot látott köny­vek legfőbb erénye, hogy gya- korlatiasabbak lettek a sorozat eddigi köteteinél. Erről a kiadó munkatársai csütörtökön tájé­koztatták az újságírókat. A Németország című kötet — amely Szentirmai József munká­ja — az első magyar nyetyű nagy útikönyv a két allam egyesítése óta. A kiadvány különböző kör­utazások formájában mutatja be Németországot, és felsorolja a legszebb séta- és turistautakat is. A könyvben megtalálhatóak a közlekedésre, a biztosításra és a szálláskeresésre vonatkozó ada­tok. Itáliát — az azóta elhunyt — Wellner István írta. A kötet kivá­lasztott nagyvárosokon és az oda vezető utakon keresztül mutatja be az országot. A praktikus vá- rosnézési tanácsok mellett sok művészettörténeti és történeti adat, valamint hasznos informá­ció szerepel a könyvben. Mind­két kötetet színes képek teszik gazdagabbá. A kiadó várhatóan jövőre az Egyesült Államokat, Spanyolor­szágot és Franciaországot bemu­tató könyveket jelentet meg. T Valuta- V yírfolyamoly Vételi Eladási Pénznem árt. 1 egységre Ft-ban Angol font 133,92 136,72 Ausztrál dollár 62,21 63,45 Belga frank (100) 260,31 264,97 Dán korona 13,97 14,23 Finn márka 16,01 16,41 Francia frank 15,90 16,18 Görög drachma (100) 39,20 40,04 Holland forint 47,71 48,57 ír font 130,51 133,11 Japán yen (100) 82,63 83,83 Kanadai dollár 71,27 72,67 Kuvaiti dinár 301,85 307,35 Német márka 53,47 54,43 Norvég korona 12,67 12,91 Olasz líra (1000) 58,96 60,24 Osztrák schilling (100) 760,34 773,94 Portugál escudo (100) 56,46 57,56 Spanyol peseta (100) 70,02 71,54 Svájci frank 60,08 61,16 Svéd korona 11,92 12,18 USA-dollár 91,21 92,77 ECU (Közös Piac) 104,72 106,68 ORVOSI EGER ÉS KÖRNYÉKE RÉ­SZÉRE: Andomaktálya, Nagytá-' lya, Makiár, Kerecsend, Demjén, Égerszalók, Egerszólát, Ostoros, Novai, Felsőtárkány, Noszvaj, Bá­tor, Hevesaranyos, Égerbocs. HE­LYE: Eger, rendelőintézet, Knézich K. u. 1-3. Szombat reggel 8-tól hét­fő reggel 8-ig. Telefon: 411-000. GYERMEKORVOSI ÜGYE­LET: szombat reggel 8 órától hétfő reggel 7.45 óráig az egri gyermekek részére. HELYÉ: megyei kórház­gyermekosztály földszintje, Eger, Árva köz 1. Telefon: 410-841. FOGORVOSI ELLÁTÁS: szombaton reggel 7—13.30 óráig. Fogorvosi ügyelet szombaton 14— 20 óráig, vasamap 8 órától 20 óráig a Technika Házában 410-111 MEGYEI TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT — készenlét mun­kaidőn kívül és munkaszüneti na­pokon a 06-60-52-170 számon hív­ható (Egerből is). GYÖNGYÖS ÉS KÖRNYÉKE RÉSZÉRE: Karácsond 1—2-es körzet, Gyöngyösoroszi, Gyön- gyössolymos, Gyöngyöstaiján, Gyöngyöspata, Szűcsi részére. HE­LYE: Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 18. szombat reggel 7-től hétfő reggel 7-ig. Telefon: 13-162. FOGORVOSI ÜGYELET: szombaton 7-13 és 15-18 óráig, va­sárnap 9-12 óráig. Helye: Gyön­gyös, Dózsa Gy. u. 18. (ískolafogá- szati rendelő). HATVAN ÉS KÖRNYÉKE: körzeti orvosi ügyelet szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 8-tól másnap reggel 8 óráig. HELYE: Hatvan, rendelőintézet, Balassi B. u. 16. Telefon: 411-040. FOGORVOSI ÜGYELET: szombaton reggel 6.30-tól 14 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 8.30-tól 11 óráig. HELYE: Rendelőintézet, Hatvan, Balassi B. u 16. Telefon: 411-040. GYERMEKORVOSI ÜGYE­LET: szombaton reggel 8-12 és 14- 18 óra között, vasárnap és munka­szüneti napon reggel 8-12 és 14-18 óráig. HÉLYE: Rendelőintézet, Hatvan, Balassi B. u. 16. Telefon: 411-199. HEVES ÉS KÖRNYÉKE RÉ­SZÉRE: Boconád, Tamabod, Tár­náméra, Tamazsadány, Tamaörs, Erk, Zaránk, Átány, Hevesveze- kény, Tamaszentmiklós, Pély, Er­dőtelek, Tenk részére. HELYE: Heves, Vöröshadsereg u. 32. sz. alatt szombat reggel 7-től hétfő reg­gel 7-ig. Telefon: 46-831. FOGORVOSI ÜGYELET: szombaton és vasárnap reggel 8 órá­tól 12 óráig a Tanácsköztársaság tér 2-4. sz. alatt, a fogorvosi rendelőben. RECSKÉN: szombat reggel 7-től hétfő reggel 7-ig. Recsk, Pá­rád, Parádóhuta, Bodony, Parád- sasvár, Mátraderecske, Mátraballa, Sírok, Sirok-Kőkútpuszta részére. HELYE: Recsk, Táncsics u. 9. Tele­fon: segélykérő. VÁMOSGYÖRKÖN: Vámos­györk, Adács, Atkár, Gyöngyösha­lász, Nagyréde, Visznek részére. HELYE: Vámosgyörk, Petőfi u. 25. IDEJE: szombat reggel 7-től hétfő reggel 7-ig. Telefon: segélykérő. VISONTÁN: Visonta, Abasár, Detk, Ludas, Márkáz, Nagyfüged, Halmajugra lakosainak. HÉLYE: Visonta, Petőfi u. 20. szám alatti rendelőben szombat reggel 7-től hétfő reggel 7-ig. Telefon: 60-083. ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT: Mát- raszentimre, Mátraszentlászló, Mát- raszentistván községek részére. HE­LYE: Mátraszentimre orvosi rende­lő, Arany János u. 7. Telefon: segély­kérő. Mátraszentimre és a hozza tar­tozó települések hétvégeken a gyön­gyösi ügyelethez tartoznak. GYÖNGYÖSI: Gyöngyös, De­ák F. u. 17. Telefon: 13-991. HATVANI: Hatvan, Vágóhíd. Telefon: 411-901. HEVESI: Heves, Fő út 10. Tele­fon: 11-917. FÜZESABONYI: Petőfi Mgtsz, Füzesabony, Zrínyi u. 32. Telefon: 41-533 RECSKI: Recsk, Kossuth L, u. 218. Telefon: Recsk 15. TARNAMÉRAI: Tama-Hol­ding Agrárszövetkezet központi iroda, Tárnáméra, Boconádi u. 50. Telefon: Tárnáméra 6. Az ügyeleti helyekhez tartozó ál­latorvosi körzetekről a területileg il­letékes állatorvos ad tájékoztatást. ANIMED ÁLLATKÓRHÁZ KFT.: hétköznap 7-től 18.30 óráig, szombat de. 9—11.30 óráig, du. 16— 17.30 óráig, vasárnap és ünnepnap 9—11 óráig. Sürgős esetben ajelzett időpontokon túl készenléti szolgá­lat. HELYE: Eger, Szövetkezet u. 4. Telefon: 312-460. HÉTKÖZNAPI ORVOSI ÜGYELET EGERBEN: felnőtt betegek ré­szére délután 18 órától reggel 8 órá­ig. Napközi sürgősségi ellátás ugyanott (11-16 óra között). HE­LYE: rendelőintézet déli szárnya, Knézich Károly u. 1-3. Telefon: 411-000. GYERMEKORVOSI ÜGYE­LET: este 19 órától másnap reggel 7.45 óráig. Nappali ügyelet hétfőtől péntekig 13.30 órától 15.30 óráig. HELYE: megyei kórház, Árva köz 1. Telefon: 410-841. GYÖNGYÖSÖN: felnőtt bete­gek részére ÁLLANDÓ 0—24 órá­ig. ÜGYELET HELYE: Dózsa György út. 18. Telefon: 004. HATVANBAN: délután 17 órá­tól reggel 8 óráig, a város lakóinak napközben 12-16 óráig is. HELYE: rendelőintézet Hatvan, Balassi B. u. 16. Telefon: 411-040. HEVESEN: délután 19 órá­tól reggel 7 óráig Heves, Vörös­hadsereg u. 32. Telefon: 46-831. FÜZESABONY ÉS KÖRNYÉ­KÉN: este 18-tól reggel 6-ig Füzes­abony, Dormánd, Besenyőtelek, Mezotárkány, Szihalom, Mezősze- mere, Egerfarmos részére. HELYE: Füzesabony, egészségügyi központ. Telefon: 41-153. BÉLAPÁTFALVÁN: Bélapát­falva, Balaton, Bükkszentmárton, Mikófalva, Bekölce, Egercsehi, Szűcs, Mónosbél, Szilvásvárad és Nagyvisnyó részére. HELYE: Bélapát­falva, Lenin u. 24. IDEJE: este 6-tól reggel 6-ig. Telefon: segélykérő. PÉTER VÁSÁRA ÉS KÖRZE­TE: Összevont háziorvosi ügyeleti szolgálat helye: Pétervására, Sza­badság tér 28. Hétköznap 19 órától másnap reggel 7 óráig. Hét végén, illetve ünnepnapokon: reggel 8 órá­tól az ünnepet követő munkanap reggel 7 óráig. Telefon: 368-013. Ide tartozó települések: Pétervásá­ra, Erdőkövesd, Ivád, Kisfüzes, Vár­aszó, Istenmezeje, Szederkény­{ >uszta, Szentdomonkos, Tamale- esz, Bükkszenterzsébet, Fedémes, Bükkszék, Szajla, Terpes. TISZANÁNA: Tiszanána, Kömlő, Kisköre, Poroszló, Újlő- rincfalva, Sarud. Este 7-től reggel 7-ig. Tiszanána, Vöröshadsereg u. 106. Telefon: segélykérő. VERPELÉT: este 7-től reggel 7-ig. Verpelét, Feldebrő, Aldebrő, Tófalu, Kápolna, Kompolt, Kál, Nagyút, Tamaszentmána, Vécs, Kisnána és Domoszló részére. HE­LYE: Verpelét , Szabadság tér 2. Te­lefon: segélykérő. MEGYEI TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT — készenlét mun­kaidőn kívül és munkaszüneti na- okon a 06-60-52-170 számon hív­ató (Egerből is). Megyénk templomainak vasárnapi miserendje Egerben Bazilika: 6, 7, 8.30, 10, 11.30 és 18.30 óra Kórház Szt.Anna-kápolna (Széchenyi u.29.): 10.30 óra va­lamint a kórházi betegeknek is, (akik az utcán át tudják a templo - mot megközelíteni). Fájdalmas Anya-templom (Szajcz Leó u.7.): 7, 9 és 18 óra Szent Bernát-templom (Szé­chenyi u.15.): 7, 8, 10 és 19 óra. Nagyboldogasszony-templom (Kossuth u.14.): 8, 9,11.30 és 17 óra Jézus Szíve-templom (Makiá­ri út 91.) 7 és 9 óra. Lajosvárosi-templom (Aradi u.): 7, 9 és 18 óra Minorita-templom (Dobó tér 4.): 12 óra K isboldogasszony-templom: fél 8 és 9 óra Eger Felnémet-templom: 8.00 óra Istentisztelet az egri reformá­tus templomban (Deák F. út 56.) de.10 órakor, hitoktatás du.15 és 16 órakor a gyülekezeti teremben (Markhót F.u.2.), s ugyanott is­tentisztelet 17 órakor Baptista istentisztelet (Vörös­marty út 15.) vasárnap fél 10-től és 18-tól. Evangélikus istentisztelet (Vörösmarty út 28.) vasárnap 10-től. Hittanóra: 11 és 17-től. Gyöngyösön Gyöngyös-Felsőváros Szent Bertalan-templom: 7, 8.30, 10.30 és 18 óra • Temetőkápolna: 15 óra Gyöngyös-Alsóváros: 7, 8.30, 10 és 18 óra Gyöngyöspüspöki: 11 óra Hatvanban 6,30, 8, 10, 11.30 és 18 óra Üjhatvanban: 8, 10 és 18 óra Hevesen 8, 9.30 és 18 óra Újtelepen: 11 óra. A református templomban istentisztelet vasárnap 10 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom