Heves Megyei Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-26-27 / 147. szám

HÉTVÉGI MŰSOROK SZOMBAT ( rádió ) KOSSUTH 8.25 Kopogtató. 9.00 Hírek. 9.05 Családi tükör. 9.35 A Swingle együttes énekel. 10.00 Hírek. 10.05 Ismét a javából! 12.00 Déli Krónika. 12.30 Vüágkosár. 13.00 Hírek. 134.05 Népdalkörök pó­diuma. 13.40 Tetten ért szavak. Balázs Géza anyanyelvi műsora. 14.00 Hírek. 14.05 Oxigén. Öko­lógiai magazin. 15.00 Hírek. 15.05 Szabadpolc. 16.00 168 óra. 17.30 Visszhang. 18.00 Esti Krónika. 18.25 Szemle. 19.00 Hírek. 19.05 Sportvilág. 19.40 Miska bácsi leve­lesládája. 20.00 Hírek. 20.05 Két nyitány. 20.35 Hírek. 20.40 A cuk- rászné. Molnár Ferenc jelenete. 22.00 Késő esti Krónika. 22.20 Beszéljük meg! 23.00 Hírek. URH-n: 9.00-11.00 Körzeti infor­mációs magazinok. 16.00-17.00 Az Amerika Hangja magyar műso­ra. 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű műsor. 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 Hor- vát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű műsor. 21.00 Hírek. 21.05 Örökzöld dallamok. 23.00 A BBC késő esti magyar műsora. PETŐFI 8.05 Mindenütt jó. Szórakoztató magazin. 10.00 Muzsika gyerekek­nek. 10.30 Hírvidék. 11.00 Hírek. 11.03 Zenekanál. 12.00 Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.00 Hírpercek. 13.10 Tükörben. 14.00 Malév In- terfolk Fesztivál. 14.30 Daráló. If­júsági történet. 15.00 Hírek. 15.05 Nagy nevettetők. 16.00 Szív küldi. 19.00 Hírek. 19.05 Zendülők. Má- rai Sándor regénye. 20.00 Nemzet­közi slágerlista. 21.00 Hírpercek. 21.10 Szombat esti láz. BARTÓK 9.05 Pódium. 10.00 Hírek. 10.05 Hangfelvételek felsőfokon. 11.17 Helen Donath operaáriákat éne­kel. 12.00 Hírek. 12.05 A Bartók Rádió főszerkesztőségének szabad sávja. 14.00 Hírek. 14.05 Zenekari muzsika. 15.00 Opera-művészle- mezek. 16.00 Hírek. 16.05 Kap­csoljuk az Óbudai Társaskört! (ÉLÓ+ Nyilvános!) 16.50 Muzsi­kusok az Újságíró-klubban. 17.30 Poggyász. Utazók magazinja. 18.00 Hírek. 18.05 Diszkotéka. (ism.) 19.00 Régi Zenei Napok — 1993. (ÉLÓ) 20.50 Fúvósmelódi­ák. 21.10 Operarészletek. 22.00 Hírek. 22.05 Összkiadás. MISKOLCI RÁDIÓ 9.00 Műsorismertetés, hírek, idő­járás, lapszemle 9.10 Programaján­lat 9.30 Mikrofonlánc 9.45 Napja­ink kérdései 10.00 Észak-magyar­országi krónika 10.30 Visszapillan­tó 10.55 Műsorismertetés. Tel.: 345-510.17.30-19.30 Kereskedel­mi adás. ( televízió ) TV 1 8.30-11.55 KORHATÁR NÉL­KÜL. Benne: Micimackó Klub. Cimbória. A félőlény. Mese-musi­cal két részben. 10.55 Szezám utca. Amerikai gyermekműsor. — 12.00 Tévémagiszter. 13.30 Svájci ma­gyarok. 13.55 Vízilabda bajnoki döntő. 15.05 Családi mozidélután a Disney-vei: Donegal vitézlő ura. Amerikai film. 16.58 Bem Rocpart 6. 25 éves a MINI együttes. 17.50 Novo moda. Divatmagazin. 18.15 Hőmérő. Politikai show-műsor. 19.10 Szerencsekerék. 19.40 Esti mese. 20.00 Híradó. 20.40 A Bala­ton Fesztivál díjkiosztó ünnepsége. 21.35 A Balaton Fesztivál díjnyer­tes művei. 22.40 Bongó. Szórakoz­tató műsor. 23.55 Híradó. 24.00 A Balaton Fesztivál díjnyertes művei. TV 2 8.05 Gazdaképző, (ism.) 8.35 Fri- ci, a vállalkozó szellem, (ism.) 9.00 Cigánymagazin. 9.25 Horvát nyel­vű magazin. 9.50 Német nyelvű magazin. 10.15 Európai kisebbsé­gek. Franciák az Aosta völgyben. Macedón-olasz film. (ism.) 10.45 Román nyelvű magazin. 11.10 Szerb nyelvű magazin. 11.35 Szlo­vák nyelvű magazin. 12.00 Sorstár­sak. Rehabilitációs magazin, (ism.) 12.15 Família kft. (ism.) 12.45 Népzenei Magazin. 13.15 Sakksuli. 13.30 Öt gyerek és a homokmanó. Angol filmsorozat. 14.05 Gazdit keresünk. Kudlik Júlia műsora. 14.20 Jeee. Szolgáltató műsor sok zenével. 14.45 Kacagóra a játszó­házban. 15.35 Mennyi az annyi? Gazdaságpolitikai show. 16.25 Autó-motor. 17.00 Knight Rider. Amerikai filmsorozat. 17.55 Nem­zetközi Katonazenekari Fesztivál. 19.00 Família Kft. 19.35 A Magyar Szabadság Napja. 20.05 Játék ha­tárok nélkül. Riportfilm. 20.25 Já­ték határok nélkül. 1. rész: Wales- Paks. 21.30 Telesport. 22.00 Esti egyenleg. 22.25 Az irodalom nyel­ve. 22.30 Kelly hősei. Amerikai film. DUNA TV 16.00 Hírek 16.05 Évforduló 16.10 Pál apostol 16.50 Regélő 17.25 Nils Holgersson (ism.) 17.50 A labdarúgás története 18.15 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal 18.45 Hírek 19.00 25 éves A tanú 19.10 A tanú (magyar filmszatíra) 20.50 Hangverseny a Vigadóban 21.20 A polip (olasz bűnügyi film­sor.) 22.00 Évforduló 22.05 Hírek. SZLOVÁK 1 9.00 Időszerű események. 9.30 Scooby Doo. 9.55 A Flinstone csa­lád. 10.20 Tao Tao. 10.45 Muzzy Comes Back. 11.00 American Bu­siness English. 11.15 Menedszer magazin. 11.45 Tévékaleidoszkóp. 12.05 Vásárlók magazinja. 12.35 Teletext-hírek. 14.25 A füst hívá­sa. Dok.film. 14.55 Brontosza- urusz. Cseh film. 16.10 D-zóna. Magazinműsor. 16.55 Élet a ter­mészetben. Angol ism.teijesztő so­rozat. 17.25 Rhytmick. Videoklip- összeálh'tás. 18.05 Ház a prérin. Amerikai filmsorozat. 19.00 Esti mese. 19.10 Divatműsor. 19.30 Időszerű események. 19.55 Sport. 20.05 Szupermodell 1993. 21.05 Nemzetközi társastánc-verseny. 21.55 Berlini divatmagazin. 22.25 Gólok-pontok-másodpercek. 22.40 óorilla. Francia akciófilm­sorozat. 24.00 Rózsaszín sorozat. SZLOVÁK 2 14.35 Események, kommentárok. 15.00 MTV Prime. 15.55 Kisfil- mek gyerekeknek. 16.25 Polaritá­sok. (ism.) 17.10 Könyvmagazin. 17.25 Vtlgjárók klubja. 18.10 Ent­rée libre. 18.40 Nemzetiségi Maga­zin. 19.20 Esti mese. 19.30 Idősze­rű események. 19.55 Sport. 20.15 Atlétikai Éurópa Kupa. 21.25 Az emberek és a világ. Francia dok.film-sorozat. 22.25 MTV slá­gerlista. 23.20 Wimbledon 93. TV 5 9.10 Gazdasági magazinok 10.10 Európai körkép 10.40 A városi közlekedés 11.00 Riói mérleg/ Au­tóvízió 13.15 Vállalkozók maga­zinja 15.00 A könyvem nélkül so­ha! 16.10 Fiatalok műsora 17.30 Főzőcske/Kvízműsor 19.00 Felfe#* dezés 20.00 Tengeri magazin 21.00 A France 2 híradója 21.30 Elszá­molás (sorozat) 22.20 Szent János ünnepe 0.20 Erzsébet királyné ver­seny SUPER CHANNEL 14.00 Koncert 15.00 Jazz 16.00 Utazási magazin 16.30 Természet­film 17.00 Eco-rekord 17.30 Vide- odivat 18.00 Színhely 18.30 Arc- képcsarnok 19.00 Életed ideje (film) 21.30 Európa-film 22.00 Hírek 22.30 Magazin 23.00 Szín­hely 23.30 Média televízió 24.00 Rock and roll PRO 7 8.25 Űrhajótöröttek (ism.) 9.20 P.K. és a kölyök (ism.) 10.55 Pár­baj a dzsungelben (angol kaland­film) 12.50 Mozgó kórház (sor.) 13.20 Air Force (am. sor.) 14.10 Vadállatok birodalma (ism.) 15.00 Automan (am. sor.) 16.20 A ma­lajziai kalózok (olasz-francia film) 17.50 A Mester (am. sor.) 18.40 Hármak társasága (am. sor.) 19.05 Kezdeti nehézségek (am. sor.) 19.30 Roseanne (sorozat) 20.00 Híradó 20.15 Salamon király kin­cse (am. kalandfilm) 22.15 Ä har­cosok (am. akciófilm) 23.50 Én, a kém (sorozat) 0.40 Hírek 0.50 Lo­vaglás forgószélben (am. western) 2.10 Bret Maverick (ism.) 3.00 Hí­rek 3.10 Mozgó kórház (ism.) 3.35 Apa a legjobb (ism.) 4.00 Párbaj a dzsungelben (ism.) RTL 8.00 Játék gyerekeknek 8.15 Pi­nocchio (sorozat) 8.40 Wish Kid (rajzfilmsor.) 9.05 Beverly Hills Teens (am. sor.) 9.30 Dink (soro­zat) 9.55 Hatmillió dolláros család (sorozat) 10.20 Planet kapitány (sor.) 10.50 Thor (rajzfilmsor.) 11.25 Amerika kapitány (sor.) 11.45 Mutánsok (sorozat) 12.10 Winspector (am. sci-fi sor.) 12.35 Harry és Hendersonék (am. sor.) 13.00 Wimbledon ’93 (tenisz) 18.45 Híradó 19.15 Beverly Hüls 90210 (sorozat) 20.15 Ki az apa? (színházi közv.) 22.00 Ölj meg új­ra! (am. thriller) 23.45 Őrült zsaru (am. akciófilm) 1.15 Banja (eroti­kus film) 1.30 Férfiak magazinja 2.00 Ölj meg újra! (ism.) 3.35 őrült zsaru (ism.) 5.00 Beverly Hills 90210 (ism.) 5.45 Rajzfilm SAT 1 8.55 Peter Pan és a kalózok (rajz­filmsor.) 9,25 Superboy (am. sor.) 9.55 Drops — játék 10.25 Gazda­sági fórum 10.55 Szerencsekerék (ism.) 11.35 Főzővaj (francia film) 13.10 A vasálarcos férfi (angol filmvígjáték) 15.10 Folytassa, taxi­sofőr! (angol filmvígjáték) 16.45 Kockáztass! 17.20 Mindent vagy semmit — játék 18.00 Labdarúgás 18.35 Mike Krüger-show 19.30 Szerencsekerék 20.15 Nyári álom: a Beach Boys együttes története (am. film) 22.00 Ki a legjobb férfi? 23.00 Kívánságfilm. VASÁRNAP ( rádió ) KOSSUTH 8.30 Szervánszky Endre: Névnap a cserénynél. 9.00 Hírek. 9.05 Vi­lágóra. Külpolitikai magazin. 10.00 Hírek. 10.05 Istentisztelet közvetítése. (ÉLŐ) 11.00 Hírek. 11.05 Gondolat-jel. kulturális heti­lap. 12.00 Déli Krónika. 12.20 Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin. 13.00 Hírek. 13.05 Énekeljük együtt! 13.14 A szülőföld muzsikája. 14.00 Hírek. 14.05 Szonda. Tudományos maga­zin. 14.35 Térzene Berettyóújfalu­ban. 15.00 Hírek. 15.05 „Magyar- országról jövök...” 16.00 Hírek. 16.10 Művészlemezek. 17.00 Hí­rek. 17.05 Kilátó. Világirodalmi magazin. 18.00 Hírek. Esti Króni­ka. 18.20 Örökzöld operettdalla­mok. 19.00 Hírek. 19.05 Sportvi­lág. 19.40 Színes népi muzsika. 20.00 Hírek. 20.05 Egy rádiós naplójából. 21.00 Hírek. 21.05 A magyar irodalom története. 22.00 Késő esti Krónika. 22.20 Kapcsol­juk a 6-os stúdiót. (ÉLŐ) URH-n: 8.30-10.00 Körzeti magazinok. 15.00 Angol óra. 16.00-17.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű műsor. 19.30 Né­met nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű műsor. 23.00 A BBC késő esti ma­gyar műsora. PETŐFI 8.05 A deszkavári királyfi. Bene­dek Elek meséje. 8.49 Muzsika gyerekeknek. 9.00 Hírek. 9.03 Bé­csi szelet. Magazin. (ÉLÓ) 10.00 Embermesék. 11.00 Hírek. 11.06 Vasárnapi koktél. 12.00 Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.00 Hírpercek. 13.10 Kattogó kabaré. 14.00 Tás­karádió. 15.00 Hírek. 15.03 Malév Interfolk Fesztivál. 16.00 Popta­risznya. (ÉLŐ) 20.00 Apáról fiú­ra. 20.50 Magyarán szólva. 21.00 Hírpercek. 21.10 Offenbach: Orfe­usz az alvilágban. Kétfeltfcinásos operett. 23.00 Hírek. BARTÓK 8.00 Hírek. 8.05 Új kompakt-le­mezeinkből. 9.05 Az opera csilla­gai. Gena Dimitrova. 10.00 Hírek. 10.05 Új Zenei Újság. 10.50 A He­gedős együttes népzenei felvételei­ből. 11.05 Európa hangversenyter­meiből. 13.00 Hangok és visszhan­gok. 13.10 Bemutató. 14.00 Hírek. 14.05 Jubilate Deo. Egyházi mu­zsika. 15.00 Romantikus kamara­muzsika. 16.00 Hírek. 16.05 Tár­salgó. (ism.) 17.00 Bach kantátái. 18.00 Hírek. 18.05 így láttam Ko­dályt. 18.35 Mozart: B-dúr szim­fónia K.319. 19.00 Szemle, (ism.) 19.35 Nagy siker volt! 21.31 XVI. századi kórusmuzsika. 22.00 Hí­rek. 22.05 Az ifjúság édes madara. Tennessee Williams színműve. MISKOLCI RÁDIÓ 8.30 Műsorismertetés, információ, időjárás 8.45 Kulturális kaleidosz­kóp 9.35 Szlovák nyelvű műsor 9.55 Műsorismertetés 16.00-18.00 Kereskedelmi adás ( televízió ) TV 1 8.05 Csodálatos a világ. Amerikai ism.teijesztő filmsorozat, (ism.) 8.30 Vasárnapi turmix. Magazin- műsor. 11.00 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”. Szentmise közvetítése. 12.05 Svájci magya­rok. Portréfilm. 12.25 Vízilabda bajnoki döntő. 13.30 Csembaló- show. 14.00 Keresztúton. Magyar film. 15.30 Paraván. Endrei Judit műsor. 16.00 Arthur C. Clarke ti­tokzatos világa. Angol ism.terjesz- tő filmsorozat. 16.35 Örömhír. Egyházi műsor. 17.00 Walt Disney bemutatja. 18.45 Szerencsekerék. 19.20 A HÉT. 20.00 Híradó. 20.25 A Balaton Fesztivál díjnyer­tes művei. TV 2 8.05 Gyerekeknek. Benne: Rajz­filmek. 8.55 Telejáték. 9.10 Gólya- hír-Gála. A Babák Napja. 10.10 Elektor kalandor. 10.15 Gyere­keknek. 10.40 Lumen 2000. Szent Péter és Pál útja romába. 11.10 Bu­dapesti Búcsú. 11.50 Ameddig a harang szól. 12.00 Nótaszó a Sze­ged Vendéglőből, (ism.) 12.15 SOrSok. Munkavállalók magazin­ja. 12.55 Gazdaképző. 13.25 K + P. Szolgáltatóműsor. 13.50 40 év— 40 percben. Emlékek, képek a 40 éves Népstadion történetéből. 14.35 Országjáró suli-buli. 15.15 ...és még egymillió lépés, (ism.) 16.13 Tipplista. Kulturális ajánla­tok hétről hétre. 16.23 A karnagy úr. 16.53 Gyerekeknek. 17.05 Del­ta. Tudományos híradó. 17.30 A Magyar Szabadság Napja. 18.00 Budapesti Búcsú 93. 19.05 Buda­pesti Búcsú 93. Koncert Egymá­sért. 20.20 A Magyar Szabadság Napja — Gödöllő. 20.35 A Magyar Szabadság Napja — Mohács. 22.05 Nemzetközi Katonazenekari Fesz­tivál. 22.35 Telesport. 23.00 A Hi­énák. Francia film. DUNA TV 16.00 Hírek 16.05 Évforduló 16.10 Kánon 16.40 Gazdakör (ism.) 17.10 Nótaszó 17.30 Fekete Villám kalandjai (kanadai-francia tévé- filmsor.) 17.55 Magyar évszáza­dok 18.20 Mesesarok 18.35 Posta­bontás 18.45 Hírek 19.00 Koncert egymásért 20.25 Zarándoklat Csíksomlyóra 21.25 Isten teremt­ményei (magyar film) 22.30 Évfor­duló 22.35 Hírek. SZLOVÁK 1 8.45 Kuko találkozása a gyerekek­kel és a mesékkel. 10.05 Éljen a na­gyapa! Filmsorozat. 10.35 A Sportka nyerőszámainak sorsolá­sa. 10.45 Anicka Jurkovicová. Szlovák filmsorozat. 12.00 A világ képekben. Magazin. 12.30 Déli hangverseny. 13.05 Lépések. Vita­műsor. 14.15 Mesejáték. 15.45 A hétnek hét napja. Szlovák film. 17.20 Forrás. Egyházi műsor. 17.50 Nyújtsd a kezed! 18.05 Sco­oby Doo. 18.30 A Flinstone csa­lád. 19.00 Esti mese. 19.30 Idősze­rű események. 20.03 Ismerkedje­nek kérem! Párkereső műsor. 20.45 A főváros. Angol filmsoro­zat. 21.45 Időszerű események. 22.05 Gólok, pontok, másodper­cek. 22.20 Dracula. Német néma­film. 23.20 Teletext-hírek. SZLOVÁK 2 10.25 Duna-kupa nemzetközi vízi­labda-mérkőzés. 15.20 Iuventa express. Szórakoztató vetélkedő. 16.00 Gombaszög 1993. 17.00 Szív. Lírai történet. 18.05 Muzzy Comes Back. 18.20 Telezoo. Term.film. 18.35 Receptek nem­csak vasárnapra. 19.20 Esti mese. 19.30 Időszerű események. 19.55 Sport. 20.05 A tettes ismeretlen. 20.40 Atlétikai Európa Kupa. 21.55 Alice. Magazin. 22.45 Ese­mények. 23.10 Wimbledon 93. 24.00 Teletext-hírek. TV 5 9.00 Rendkívüli tudósító 10.30 Zenei műsorok 12.00 A TV 5 ven­dége 13.15 Varieté fiataloknak 14.00 Állatbarátok műsora 14.30 Nem kell álmodozni! 15.30 Hegy­mászók magazinja 16.15 Szórakoz­tató műsor 18.00 Vidám hétvége 19.00 Kulturális aktualitások 20.00 Hétről hétre 21.00 A France 2 híradója 21.30 Játékfilm 23.00 Filmes magazin SUPER CHANNEL 14.00 Videogenerátor 15.30 Bo­nanza (am. sor.) 16.30 „Fekete” sorozat 17.30 Dokumentumfilm 18.00 Európa-magazin 18.30 Ri­port 19.00 Üzleti hét 19.30 Euró­pa-magazin 20.00 Bajnokok III. 22.00 Hírek 22.30 Moszkvától Nyugatra 23.00 Jazz 24.00 Maga­zin 0.30 Videogenerátor PRO 7 8.15 A dob (angol film) 9.40 Tilt (am. film) 11.20 Hármak társasága (ism.) 11.50 Kezdeti nehézségek (ism.) 12.20 Roseanne (ism.) 12.50 Mozgó kórház (am. sor.) 13.20 A Mester (ism.) 14.15 Világ­szafari (ism.) 15.10 Á vörös kalóz fia (olasz kalandfilm) 17.00 39 lép­cső (angol krimi) 18.35 Matlock (am. krimisor.) 19.30 Riporterek (sorozat) 20.00 Híradó 20.15 Drá­ga szépség (olasz film) 22.00 Top Line (olasz film) 23.40 Én, a kém (sorozat) 0.30 Hírek 0.40 Édes hölgyek (olasz filmvígjáték) 2.20 Hírek 2.30 Bret Maverick (ism.) 3.20 Hírek 3.30 Automan (ism.) RTL 8.50 Jetsonék (sorozat) 9.40 Sco­oby Doo (am. rajzfilmsor.) 10.05 Művészet és küldetés 10.10 Csodá­latos nő (am. sor.) 11.00 Vissza a múltba 12.00 Tequila és Bonetti (sorozat) 13.00 Az apám földönkí­vüli (sorozat) 13.30 A Munster család (sorozat) 14.00 A „millio­mos” fiú (am. ifjúsági film) 15.50 Flash (am. sor.) 16.55 A két misz- szionárius (olasz-francia film) 18.45 Híradó 19.10 Különleges napp 20.15 Rudi Carell-show 21.55 Tévétükör — magazin 22.40 Késői kiadás 23.00 Playboy Late Night 0.05 4-es csatorna 1.50 Az apám földönkívüli (ism.) 2.15 A Főnök (ism.) 3.10 Beszélgetés (ism.) 4.00 Robbanékony (ism.) 4.25 Flash (ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.) SAT 1 8.30 Folytassa, taxisofőr! (ism.) 10.15 Nyári álom: a Beach Boys együttes története 12.10 Csodák az állatvilágból 12.40 A mindenható nyomában 13.10 Keresztül a gala­xison, azután balra (sor.) 13.45 Black, a fekete villám (sorozat) 14.15 Yellowstone Kelly (am. wes­tern) 15.50 A csodálatos Nemo ka­pitány (am. sci-fi) 17.35 Malibu ví­zi mentői (am. sor.) 18.30 Hírek 18.40 Halli Galli 19.30 Szerencse- kerék 20.10 Rio a hibás (am. film) 22.00 Beszélgetés 23.25 Haller- vorden-show 23.55 így láttuk. 1993. június 26—27., szombat—vasárnap Horoszkóp jún. 28-tól júl. 4-ig KOS (Ill.21.-rv.20.) Szerelem: Ha független, a szerelemben szép sikerek várnak önre. Mind gyakrab­ban gondol a házasságra, családalapításra. Hi­vatás: Hirtelen ötlettel mindent felrúg egy tetszetős ajánlatért. Csak aztán meg ne bánja! Ha mindent felniéibe, előbb tájéko­zódna, és utána döntene, megkí­mélné magát a csalódástól. Ne kergessen délibábot! BIKA (IV.24.-V.20.) Szerelem: Bár szeretetre vá­gyik, közvetlen környezetével, főleg a család- VI 1/ jával szemben nehezen tud kijönni. Rosszallja, hogy min­denbe beleszólnak, s ön helyett akaiják élni az életet. Lázadása e héten talán sikerrel jár. Hivatás: Fizikailag is, idegileg is kimen­tette tartalékait. Most kellene néhány nap pihenőt tartania! Egészsége labilis! IKREK (V.21.-VL21.) Szerelem: Ta­lán nem kelle­ne mindig, mindenben vi­tatkoznia. Partnere türel­me már a végét járja. Ha nem akarja, hogy szakí­tás legyen a vége, legyen türel­mesebb! Hivatás: Munkahelyi sikereinek szép számmal akad irigye. Ha ezt természetesnek ve­szi, hamarabb megtalálja ellenük a védekezést. A pletyka elkerül­hetetlen, de az éle elvehető! RÁK (VI.22.-VII.22.) Szerelem: Ha partnere vagy házastársa pa­naszkodik, mert ön keve­set foglalkozik vele, vegye ezt figyelmeztetésnek, s gyorsan ala­kítsa át időbeosztását! A munka nem mehet a kapcsolat rovására! Hivatás: Az utóbbi időben töb­bet vállalt, mint amennyire erejé­ből futja. Ettől ingerültebb, tü­relmetlenebb, s környezetében sokakkal összevész. OROSZLÁN (VII.23.-VIII.23.) Szerelem: Ny Ezekben a na- \ pókban szinte minden kíván­sága teljesül- yK jjK/ hét. Ha megra­gadja az alkal­mat, hosszú távra megalapozhat­ja boldogságát. Hivatás: Azok az emberek, akikkel ezen a héten hozza össze a sors, kedvező aján­lattal, esetleg tartós üzleti kap­csolattal állnak elő, amit nem árt fontolóra venni. Segítőtársra lel­het új barátaiban. SZŰZ (VIII.24.-IX.24.) Szerelem: Egy ártatlan meg­jegyzés miatt képes lenne feladni az ed­digi kapcsola­tot? Ha csak ennyire bízik a partnerében, va­lóban jobb a szakítás. Hivatás: Elkápráztatja valaki egy ajánlat­tal, de ha jobban belegondol, ez a munka nem illik az ön egyénisé­géhez. Végig kell gondolnia, hogy a jövedelem arányban áll-e a várható megpróbáltatással. MÉRLEG (IX.24.-X.23.) Szerelem: Igen kellemes idő­szaknak néz elébe. Renge­teg meghívás­nak kell eleget tennie, minde­nütt ön a társaság közepe, és a barátai miatt kicsit elhanyagolja partnerét. Hivatás: A munkahe­lyi sikereken felbuzdulva, újult erővel kezd valami gyökeres vál­toztatásba, amit felettesei nem igazán támogatnak. SKORPIÓ (X.24.-XI.22.) Szerelem: Ne­hezen tudja feladni eddigi életformáját a kínálkozó új kedvéért. Sze­retné jobban megismerni leendő élettársát. A házasságban élők is új kihívások elé néznek. Hivatás: A most kez­dődő időszakban kicsit nyugta­lanabb, mint máskor. Szeretne megújulni, új életcélt, karriert megvalósítani, de előbb a belső békét, saját énjét kell megtalál­nia. NYILAS (XI.23.-XII.21.) Szerelem: Most minden- igyekszik az kedvében járni, kedves- \V'; séggel, aján­dékkal hal­mozzák el. Romantikus szerelem bontakozhat ki ezekben a na­pokban. Hivatás: Önbizalma végre ismét a régi. Ennek kö­szönhetően munkakedve meg­nő, teljesítőképességének pedig nincs határa. Az erkölcsi sikerek mellett anyagi elismerésre is szá­míthat. BAK (Xn.22.­/ Hr kiig> 2L % M 1.19.) Szerelem: A hosszú távú terveknek, kö­zös céloknak nincs akadá­lya. Ha partne­rével megoszt­ja gondjait, már nem is olyan sú­lyosak. Hivatás: Jobban oda kell figyelnie a részletekre, még in­kább felettesei apró megjegyzé­seire. Egy félreértett mondat, egy elnagyolt megoldás tönkre­teheti az eddigi sikereket. Most önnek nehezebb a helyzete, de VÍZÖNTŐ (L20.-II.20.) » Szerelem: Kel­lemes időszak vár önre, ehhez azonban az is kell, hogy nyi­tott legyen minden válto­zásra. Ha elfogadja az eddig nem próbált utat, a hetedik mennyor­szágban érezheti magát. Hivatás: Ne akarjon vezető beosztásba kerülni. Nem tudná elfogadni le­endő beosztottjait, s csak állandó vita lenne, amely felőrölné ere­jét, munkakedvét. HALAK (II.21.-m.20.) Szerelem: Vagy egy új kapcsolat van alakulóban, vagy a régiben fedez fel új íze­ket. Akár így, akár úgy — mindenképpen bol­dog napoknak néz elébe. Hiva­tás: Ha eddig úgy érezte, háttér­be szorult, most itt az ideje, hogy változtasson. Több feladat is kí­nálkozik, amelyben megmutat­hatja erejét, tehetségét, s felhív­hatja a figyelmet magára. Akar telefonon Swatch órát 1 vagy pénzt nyerni!? ■1-610-204-5358

Next

/
Oldalképek
Tartalom