Heves Megyei Hírlap, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-12 / 138. szám

14. HIRDETÉS HÍRLAP, 1992. június 12., péntek { ÁLLÁST KÍNÁL ) Fényező szak-, esetleg betanított munkást alkalmazok. Bővebb inf.: 50-118* *34921/2K _____________ Szilv ásvárad! büfébe női alkalma­zottat felveszek. „Nyár 35071” jeli­gére a kiadóba Eger, Pf. 23. *35071/1K___________________ Gáz-, központifűtés-szerelőt felve­szek. Érd.: 18 óra után Hacsavecz Domoszló, Petőfi u. 164. *35123/ 2H__________________________ Amerikai élelmiszerek forgalma­zásához társakat keresek. Válasz- borítékért tájékoztatom. Jászapáti, Pf. 51. *35174/1H____________ R akodógép-kezelői engedéllyel és tehergk. jogosítvánnyal rendelkezőt keresek, állandó munkára. Tel.: 36/ 24-188, esti órákban. ‘35255/1K Élelmiszerüzletbe fiatal eladónőt felveszek. Érd.: Eger, Dajka G. 8. Minaret élelmiszer. *35292/ 1K Német, ausztriai munkalehetőség szinte minden szakmában, akár töb­béves időtartamra is. Keresse az In- fo-Service képviseletét. Tari István Lőrinci, Radnóti út 41. Félfogadás: kedd és péntek 16-19-ig. *35311/ 1H { OKTATÁS ) Intenzív pótvizsga-felkészítés an­golból, matekból, fizikából. 36/17­530 *35066/2K _______________ A COLUMBUS MODELLÜGY­NÖKSÉG manöken-, fotómodell- és reklámszínész-képző tanfolya­mot indít fiúk, lányok részére. Érd.: 36/17-746 tel. 13.30 óra után. ♦35103/2K___________________ Angol nyelvi intenzív tanfolyam ál­talános iskolásoknak július 1-14-ig, nyolcadikosoknak középiskolai előkészítő. Érdeklődni: 36/12­999, esténként. Ugyanitt angol-né­met tanítás, korrepetálás, fordítás. *35151/1K ___________________ M atematikából, kémiából, fiziká­ból pótvizsgára, felkészítek. Eger, Bérc u. 24/A. Várállomásnál. *35278/1K { INGATLAN ) Hevesen a termálstranddal szem­ben étterem és eszpresszó, mely la­kással és garázzsal kialakított csalá­di ház, igényesnek bérbe vagy el­adó. Bármikor, tel.: 39/45­629.*34656/2H _______________ G yöngyös, Mérges u. 4. fsz. 2 szo­bás lakás eladó. Érd.: Gy. halász, Honvéd út 2.*34762/3H_______ H atvan, Csatafi u, 3. eladó vagy bérbe adó, három fázis és telefon van! *34868/2H______________ 2 szobás családi ház 900 négyszögöl telekkel, melléképületekkel sürgő­sen eladó. Hevesvezekény, Béke u. 2. *34906/1H________________ E ladó 70 m2-es öröklakás Eger, Rákóczi út 17. Érd.: 18-492. *34958/1K__________________ Kerese k Egerben 3-4 szobás üres kiadó lakást hosszabb időre. Érdek­lődni: 18 óra után a 13-974-es tele­fonon.*34998/3K_____________ É pítési telek eladó. Érd.: lehet Eger, Kisfaludy út 23. sz. *35041/ 1K__________________________ Családi ház eladó. Egerszalók, Kossuth út 107. sz. Csere is érdekel. *35042/1K__________________ É pítési t. Egerszalókon eladó 36/ 15-486*35062/lK_____________ Egri belvárosi társasházban 86 m2- es lakás kb. 200.000 Ft tatarozási költséggel beköltözhetően eladó. Érd.: 15-20, Eger, Knézich K. u. 24. sz. *35064/4K ________________ E gerben 5 szobás családi ház sür­gősen eladó. Érd.: du. 5-9-ig. T.: 15- 630, Mátyás király út 130.*35095/1K Kétszintes + padlásteres 5 szobás kertes ház földszinten üzemelő bü­fével eladó vagy értékegyeztetéssel háromszobás egri kertes házra cse­rélhető. Érdeklődni: Eger, Sas út 88. sz. *35098/lK_____________ Vásárolok 1-1,5 szobás öröklakást, Hadnagy — Gólya u. előnyben. Ajánlatokat „I. emelet” jeligére Eger, Pf. 198. címre várom. *35106/1K___________________ Eger, Kallómalom úti 65 m21. eme­leti öröklakás azonnal beköltözhe­tően eladó. Ár: 1,4 mFt. Tel.: 36/ 16- 540 *35108/1K ______ P árád, Rákóczi u. 37. számú, lakás céljára is alkalmas 3 szobás komfor­tos nyaraló eladó. Érdeklődni: Szegvári Háziipari Szövetkezet, Szegvár, Hunyadi u. 38.6635. Tele­fon: 24 vagy 63/14-808.*35143/ 2H__________________________ Verpeléten a központban - keres­kedelmi célra is alkalmas — 4 szobás családi ház eladó. Érdeklődni: az esti órákban Verpelét, Szabadság tér 10. sz. Tel.: 36/59-064.*35149/ 1K__________________________ Hadnagy úti lakótelepen 2 szobás 54 m2-es lakás olcsón eladó. Érd.: 17-19 óra között Eger, Hell M. 14. 8/1. Baran.*35157/3K_________ 2 szobás 54 m2 gázos, parkettás, nem panel lakás eladó. Érd.: 18-tól 36/15-257 telefonon. *35159/1K Eladó 3 szobás gáz-víz, parkettás, kertes családi ház. Eger, Épetjesi u. 7. *35168/1K________________ E ladó Sarud központjában Mun­kácsy út 7. 212 n.öl telek. Érd.: 36/ 24-762.*35167/lK____________ E gerben több célra felhasználható nagy családi ház eladó. Érd.: Vö­rösmarty u. 29. Tel.: 10-994. Iár: 5,5 mFt *35182/1K___________ B orászok, gombászok! Egerben pince eladó. Érd.: 36/25-553 du. *35186/2K___________________ P étervásárán 2 szintes családi ház eladó. Érdeklődni: Köztársaság út 45. szombat-vasárnap. *35193/1K Gyöngyösön belvárosi 55 m2-es la­kás olcsón eladó. Érd.: Tamaörs, Vak Bottyán u. 10. Tel.: 10 vagy 39/ 45- 444/108 mell. *35198/1H Viszneken 2 szoba konyhás ház + melléképület 240 n.öl telken eladó. Strandhoz 2 km. Érd.: Vöröshadse­regu. 31. sz.*35201/lH ________ E gerben 2 szobás öröklakás eladó! Érd.: m. időben 36/21-670, este 16-449*35209/2K_____________ Eladó 3 szoba fürdőszobás nagy kertes családi ház mell. épületekkel. I.ár: 1.400.000 Ft. Egerbakta, Bá­tori u. 59. *35214/1K __________ Á llattartásra alkalmas kettőszobás parasztház eladó. Egerfarmos, Jó- zsef A. út 15. *35231/1K Pély, Kossuth u. 25. sz. alatt Grimplinyi Rudolf lakóháza 400 négyszögöles telken beköltözhető­en eladó. Érdeklődni: Kossuth u. 33. Levélcím: 2335 Taksony, Petőfi u. 25.*35233/lH ______________ E gerben sokrétű vállalkozásra is al­kalmas családi ház eladó, 160 m2 la­kótéren kívül pincei garázs. Hőtáro­lós fűtés, összkomfort, kiváló parkí- rozási lehetőség. Érd.: telefonon 16-315*35234/1K_____________ F elnémet, Csalogány u. 16. sz. la­kóház eladó. Érd.: 18-828 tel. *35241/1K___________________ Felnémet, Kovács Jakab 16. lakás eladó, 2 család részére is alkalmas, összkomfortos, kert, udvar, mellé­képületek, állattartásra alkal­mas.*35252/lK _______________ T iszanánán Dinnyésháton 807 m2-es üdülőtelek eladó. Érd.: T.: 36/15-106.*35263/lK_________ N agvtályán, Radnóti u. 6. alatti 500 négyszögöl (1785 m2) telek el­adó. Érdeklődni: 36/15-106 telefo­non,*35264/1K_______________ E gerben a Csiky S. u. 52. sz. alatt épülő lakásszövetkezeti házban még 1 db 90-69-63 m2 alapterületű lakások garázzsal vagy anélkül le­köthetők. Érdeklődni: 36/11-718. *35268/1K___________________ Pinceág a Koszorú utcában eladó. Érd.: Eger, Rózsás-dűlő u. 28/A. *35281/1K___________________ Eladó 18 m2-es garázs a Mátyás ki­rály út 72. számú ház mögötti ga­rázssoron. Érdeklődni: 36/11­421.*35286/1K_______________ H atvan, Szabadság út 27. 2. em. 7. sz. alatti 2 és fél szobás összkomfor­tos öröklakás eladó. *35291/1H Heves, Lenin 1. családi ház eladó. Érd.: Gárdonyi 24., 17-től. Tel: 39/ 46- 247.*35297/1H__________ E rdőtelek, Tópart 15. alatt négy- szoba-összkomfortos tehermentes családi ház eladó vagy egrire cserél­hető. Érdeklődni: a helyszínen 17 óra után.*35299/lH Szilvásváradon közművesített telek eladó. Érd.: 18 órától az 55-205-ös tel.*35300/1H ________________ G arázs eladó Hatvanban a Kastély­kertben. Érd.: Balassi u. 68. *35312/1H___________________ Csebokszáriban 10 m2-es üzlethe­lyiség bérleti joga átadó. „Olcsó” je­ligére az egri Hirdetőbe. *35314/ 1H__________________________ Eger, Malomárok u. 50. fszt. 1/a, 2 szoba étkezős, összkomfortos, hi­deg-meleg vízórával felszerelt lakás 4 hónapos kiköltözéssel eladó. Ér­deklődni: szombat, vasárnap 17-19 óráig. *35315/1H _____________ G yöngyösön, Egri út 4. sz. alatt 97 m--es öröklakás eladó. Érd.: Recski út 2L sz. alatt vagy tel.: 16-199. *35317/1H___________________ Tenk, Hősök út 12. alatt 2 szoba, komfort nélküli családi ház 2144 m2 telekkel 400 ezer Ft-ért eladó. Érd.: Tenk, Dobó út 13. Kissné.*35319/ 1H__________________________ 2 szobás családi ház eladó. Érd.: Gyöngyös, Diófa 37. alatt. *35320/ 1H Tenk, Kossuth 16. 2 szobás családi ház eladó. Érd.: Heves, Baross 20. hétvégén.*35321/lH Eladó Vámosgyörk, Zrínyi u. 6. alatt 3 szobás, fürdőszobás ház 400 n.öl telken. *35324/1H Eladó vagy egri lakásra cserélhető, 2 családnak is megfelelő kertes csa­ládi ház Kerecsend, Fő út 111. *35330/1K __________________ 7 0 m2-es 3 szoba + étkezős, II. eme­leti lakás eladó Eger, Faiskola u. 4. II/17. sz. alatt. Érd.: 17-20 óra kö- zött*35335/lK_______________ Szarv askőn tetőtér-beépített kom­fortos, telefonos családi ház eladó. Érd.: 36/54-024 tel.*35341/lK { LAKÁSCSERE ) 80 m2-es I. em-i lajosvárosi teher­mentes öröklakást + garázs, egri vagy városközeli családi házra cse­rélek. Leveleket „Csereérték-meg­jelölés” jeligére Eger, Pf. 198. címre várom. *35104/1K____________ V idéki kertes házat cserélek egri 30-40 m2-es tanácsi lakásra. 36/13- 197. *35287/1K {albérletet kínál) Belvárosi összkomfortos, 3 szobás lakás igényesnek hosszabb távra ki- adó. Tel.: 36/14-771. *35190/1K { JÁRMŰ ) FORD TRANSITOK 1991. évjára­tú, garanciális 80- 100-as dízel mik­robuszok, tehergépkocsik és 1 db 130-as 15 személyes kisbusz kedve­ző áron, újszerű állapotban eladók. Érdeklődni: hétfőtől péntekig 8-17 óra között Nyíregyháza 42/18-532 telefonon.*31453/17H _________ IF A hosszúplatós érvényes műsza­kival eladó, alkatrészenként is! 36/ 20-097. *34949/3K___________ D acia Combi TLX 2 hónapos és 84-es Renault Trafic 9 szem. eladó. Eger, Rákóczi u. 129., 18 óra után. *35043/2K___________________ Lada 1200 eladó megkímélt álla­potban. Tamalelesz, Petőfi 104. *35121/1K __________________ 4 éves 1500 S Lada 4 lámpás eladó kitűnő állapotban. Érd.: Molnár Sándor Heves, Semmelweis 4. Tel.: 39/45-606. *35141/2H________ T-25-A traktor munkagépekkel (eke, kultivátor, tárcsa) eladó. Kü­lön is megvehető. Megtekinthető az esti órákban Verpelét, Szabadság tér 10. sz. alatt. Tel.: 36/59-064. *35148/2K ___________________ SN51 Simson motor jó állapotban betegség miatt eladó. Érdeklődni: Eger, Radnóti u. 23. *35166/2K Tudor tgk. egyben v. bontva alkat­részként eladó. Czékmán Visznek, Rákóczi 19.*35180/1H_________ Ve lorex motorkerékpárt, blokkot vennék. Tel.: 36/24-122, de. 7-15 óráig.*35185/2K______________ E ladó Opel Kadett GSI16 V 150 L 2.5 éves, 5 ajtós 890 eFt, Ford Es­cort CLX 105 LE ABS-sel, 91-es váltóhibával 690 eFt. Érd.: 7- 15-ig 37/11-366, du. 37/13-460. *3520Q/1H__________________ C itroen Pallas kitűnő állapotban, friss műszakival 190.000 Ft-ért el­adó. Siroki vendéglő. 36/61-497 egész nap*35211/lH 84-es 5 ajtós 1600-as Ford Escort combi friss műszakival és egy új 5 személyes előteres sátor eladó. Érd.: szombat és vasárnap 13-20-ig Eger, Kiskanda 2. fsz. 4. *35215/ 2K _________________________ 5 éves Dacia Combi 45.000 km-rel, jó állapotban, első kézből eladó. Érd.: 36/14-107. *35222/lK Lada Combi 1200 S, 7 éves, alma­zöld eladó. Tel: 36/17-020. *35260/1K__________________ 1 500-as Lada 12 éves eladó. Sírok, Széchenyi út 81. *35265/ 1K 3.5 éves VW Golf GTD extrákkal eladó. Érd.: 17 óra után 3300 Eger, Vörösmarty 75. *35269/2H Renault 11 friss műszakival, gyári extrákkal eladó. Egerszalók, Kos­suth út 182. Érdeklődni lehet egész nap.*35274/lK_______________ R ex 7,5 lóerős kis kerti kapa tarto­zékokkal és utánfutóval eladó. Egerszólát, Ságvári u. 10. *35280/ 1K__________________________ Eladó Opel Rekord 2L-es személy- gépkocsi, új nyugatnémet elektro­mosfűnyíró, új nyugatnémet 15 lég- körös kompresszor teljes tartozék­kal, új 12 lóerős négyütemű Honda csónokmotor, valmint 1 db gáz Sies­ta kályha. Tel.: 36/25-779, 17 órá- tól*35283/lK ________________ Vo lkswagen Golf 6,5 éves, kis fo­gyasztású, ötajtós eladó. 40/13- 753 este. *35303/lH Opel Rekord 2,0E Caravan aut. áron alul eladó. I.ár: 60.000 Ft. Érd.: Gyöngyös, Sóház út 9. Tel.: 37/ll-112.*35307/lH 7 éves platós Zsuk eladó. Érd.: Abasár, Jókai u. 17. *35323/1H Trabant Hycomat része eladó 36/ 64-158*35333/lH ( VEGYES ) Cementvásár az erdőtelki Sipos Tüzépen. Hazai cement 432 Ft/q + ÁFA. Megye területén 50 q felett díjtalan házhoz szállítás megrendel­hető személyesen vagy telefonon. Erdőtelek, Rákóczi út 1. Telefon: 57. *30164/11H______________ V ideofilm-készítés 36/17-667. *32421/5K REDŐNYT-RELUXÁT KIVÁ­LÓ MINŐSÉGBEN, rövid szerelé­si határidővel. Bejárati ajtóra biz­tonsági hevederzár! Tel.: 36/57­Q75.*33110/9K _______________ H asznált bútor adásvétel Eger, Pa­csirta út 45. Tel.: 36/13-054. ♦33589/4K___________________ Vadászok és kutyát szeretők, figye­lem! Angol import kantól és olasz vérvonalú szukától angol szetter kiskutyák kaphatók reális áron. Érd.: Eger, Vörösmarty út 28. 36/ 13-119, egész nap.*34611/3K KIVÁLÓ MINŐSÉGET - GA­RANCIÁVAL, OLCSÓN. Harmo­nikaajtó, napellenző, redőny, reluxa szalagfüggöny. X: 17-315*34674/ 9K_________________________ B écsi zongora ‘eladó. Karácsond, Fürst S. 13. Ugyanitt 2 kiskecske el­adó. *34766/1H______________ É pítő- és szakipari felújításokat vállalok, munkával rendelkező csendestársat keresek 1. sz. Posta, Pf. 5. Tel: 38/12-810. 3000. Közü­letnek is. *34767/2H__________ L ocsolni szeretne olcsón? Készítse el saját kútját, anyagok kaphatók, szerszámok bérelhetők. Weimar és KCR hidraulika tömlők, MTZ ada­golók, hüvelyek, 20-40 % kedvez­ménnyel betonkeverők érkeztek. Hatvan, Szőlőhegy, Vereckei út 23/ B. Műszaki Kereskedés,*34867/ 2H__________________________ Tolólapos árokásó eladó. Megte­kinthető Hatvan, Szőlőhegy, Ve- reczkei u. 23/B.*34869/2H Zenei szolgáltatással éttermi ren­dezvényeket, esküvőt, bálokat vál­lalunk. Tel.: 36/10-013 vagy 11- 290.*34941/1H Esztergatokmánv, villanymotor, forgácsolószerszámok, gumikábe­lek és angolszetter kiskutyák el­adók. Makiár, Vasút u. 37. Nagy esztergályos. Tel.: 36/57-127. *35316/1H___________________ Extra áron színesfém (réz, bronz, alu) felvásárlás. Molnár Sándor He­ves, Semmelweis út 4. Tel.: 39/45­6Q6.*35318/1H _______________ 3 szálas Textima interlock sürgősen eladó. Érd.: 36/61-406. *35326/ 1K Az ön hirdetését több mint 100 ezren olvassák naponta! Üszótanfolyam! Úszás-előkészítő 5-7 éves gyerekeknek. ALAPFO­KÚ: iskolásoknak 15-20 m leúszása mély vízben, beugrás, tárgyfelhozás víz alól. KÖZÉPHALADÓ: mell­tökéletesítése, 200-500 m leúszás mélyvízben. Gyors-, hátúszás alap­fokon. Tóban úszás. HALADÓ: pillangóúszás, gyors-hát tökéletesí­tése 500-1000 m leúszás. Bélapát­falvi tó átúszása. Tiszafüreden úszó- és kajaktábor. Jelentkezés: 36/17- 530-as telefonon. Eperjesi István úszásoktató.*35327/ 1K Értesítem tisztelt leendő megren­delőimet, hogy betonkeverő-üze­memet megnyitottam a Kistályai úton, volt Tárná V. T. Nyitva: 6.30- 16 óráig Antal Tibor, tel.: 36/20- 923.*35340/1K { ADÁSVÉTEL } Pianínó, hangszer adásvétel 36/ 11-509*34771/2K HASZNÁLT BÚTOR ADÁSVÉ­TEL EGER, MAKLÁRI U. 67- BEN. TEL. 14-171 SZOMBATON IS.*34822/5K ________________ E ladó NDK kétkaros lágyfagylalt- gép 150 eFt-ért. Érd.: Márkáz, Fő u. 111. *353Q8/1H____________ 12 5 literes, fiókos mélyhűtőszek­rény eladó. Érd.: Mohosné Eger, BerzeN. J. 9.1/12. szombat du., va­sárnap egész nap.*35339/lK { TÁRSKERESŐ ) Diszkrét, fényképes, adatlapcserés társközvetítés. Válaszborítékért tá­jékoztató. „Csillagvirág” 3301 Eger, Pf. 366. »34808/2K PÁLYÁZAT Azonnali belépéssel pályázatot hirdetünk újonnan beinduló, nagy alapterületű ABC-áruház boltvezető-helyettesi állás betöltésére. Követelmény: 10 éves élelmiszerszakmai gyakorlat, önálló értékesítési munka szervezése. 1 db hízott sertés eladó. Nagytálya, Kölcsey F. 37. *34960/1K AKKUMULÁTOROK, CSAVA­ROK AMERIKAI NAGY INDÍ­TÓÁRAMMAL DÍZELHEZ OL­CSÓ HAZAI TEHER-SZEMÉLY ÉS MOTORHOZ DÍJTALAN SZERELÉS. EGER, SERTEKA- PU U. 26. 10-005*35022/1K Nagy forgalmú büfé eladó vagy bérbe adó. „Szilvásvárad 35070” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23.*3507Q/1K ________________ Ma gas áron veszek múlt századi bú­torokat, festményt, ezüsttárgyakat, régi ülőgarnitúrát, porcelánbabát és vitrint. Tel.: 36/26-409, 19 órától. *35172/1K ___________________ F rissen ellett előhasú üsző eladó. Érd.: Heves, Dózsa 34. Kiskarta- Ii.*35173/1H_________________ M TZ 55, fűkasza, hamster, rend­sodró, monori kocsi és egy kanca csikójával eladó. Andomaktálya, Ady E. u. 1. Tel.: 36/18­549.*35189/2K _______________ Béc si zongora eladó. Karácsond, Fürst S. 13. ugyanitt 2 kiskecske el- adó. *35195/ 1H______________ F ejőstehenek és fejőskecskék el­adók. Egerfarmos, József A. u. 15. *35232/lK__________________ Kéts zemélyes fotelágy, S 100-as al­katrésznek eladó. Tel.: 36/15­285.*35276/1K_______________ A rgentin dog kölyök, világgyőztes vérvonalból dobermann kölykök és egy kétéves dobermann kan eladó, azonnali elvitellel. Telefon: 36/14- 876.*35279/lK_______________ F ehér törpeuszkár kankutyához lánykutyát keresünk. Érd.: 36/25­205 tel.*35293/lK____________ 1 éves magyartarka üszőborjú el­adó. Besenyőtelek, Petőfi 36. *35294/1H__________________ 3 00 és 500 Ft/kg áron import bálás ruha az egerszalóki A-Z Áruház­ban. Ny.: K-P 9-12,14-17-ig, SZÓ: 9-12-ig. Kereskedőknek kedvez­mény! Ugyanitt már kapható a TRIBOLIN motorelixír. *35296/ 1K Ruházati bolt készletét felszámolás miatt jutányos áron értékesítem. Si- dóné Tófalu, Széchenyi u. 10. *35301/1H__________________ L akodalomba menyasszony-kiké­rés, búcsúztatás, ételhez beköszön­tő, menyecskevers — népviseletben vállalom. 36/57-197.*35304/1H Bevezetett büfékocsi teljes felsze­reléssel, árukészlettel eladó. Érdek­lődni: Egerben a lengyelpiacon, Farkas néven. *35306/1K Új üzemelési és értékesítési forma kialakítása. Bérezés: alapbér+teljesítmény szerinti ösztönzés. A pályázatokat „VÁLLALKOZZUNK EGYÜTT” jeligére Eger, Pf. 358-ra kérjük beküldeni. r------------------------------------------------------n M egnyílt a NAP ABC és VASÚT ABC! Állandó árkedvezmények! Akciós ajánlatunk: Régi ár Uj ár Sertéscomb 275,­Ft 250 Ft Rövid karaj 290,­Ft 260 Ft Sertéstaija 230,­Ft 190 Ft Sertésmáj 140,­Ft 120 Ft Bőrös zsírszalonna 50,­Ft 40 Ft Tomi kristály 3 kg-os Tomi kristály 60 dkg-os 382,­Ft 340 Ft 78,­Ft 68 Ft Libresse tampon 125,­Ft 108 Ft QUEEN üdítő dobozos 40,­Ft 34 Ft Natur tök üveges Csermelyi száraztészta Ecetes almapaprika 5/1 55,50 Ft 48 Ft 41,­Ft 35 Ft 172,­Ft 145 Ft Kristálycukor 1 kg-os Jégkockatartó 46,­Ft 40 Ft 48,­Ft 32 Ft PIRAMISKER várja vásárlóit! ZlgnR>\Mn5KERI

Next

/
Oldalképek
Tartalom