Heves Megyei Népújság, 1989. október (40. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-04 / 234. szám

MAI MŰSOROK ( mozi ) Egri Vörös Csillag: (Telefon: 11-888) du. 3 órakor A medve du. 5 és este 7 órakor Piszkos tánc Színes amerikai zenés film este 9 órakor Halálos mánia Színes, szinkronizált amerikai horror Egri Bródy: [Telefon: 11-773) Olasz filmnapok du. 6 és este 8 órakor Bűnvadászok Prizma mozi: du. fél 4, este fél 7 órakor Az utolsó császár Ml. rendező: Bemardo Bertolucci Gyöngyösi Puskin: Halálos fegyver Színes amerikai krimi Gyöngyösi Szabadság du. fél 4 órakor Túsztörténet du. fél 6 és este fél 8 órakor Kommandó Hatvani Vörös Csillag: du. fél 4 és fél 6 órakor Nem látni és megszeretni Színes, szinkronizált amerikai vígjáték este fél 8 órakor Végzetes vonzerő Színes amerikai bűnügyi film ( rádió ) KOSSUTH 8.20: Eco-mix. Gazdasági maga­zin — ism. 8.50: Külpolitikai figye­lő 9.00-11.00: Napközben (Elő) 11.05: Népdalkörök énekelnek 11.36: Szép remények. Folytatásos rádiójáték Charles Dickens regé­nyéből (1980) 12.45: Törvény- könyv 13.00: Klasszikusok délidő­ben. Francia operákból 14.05: Arany János és Petőfi Sándor leve­lezése—ism. 14.35: Kóruspódium Középhullámon: 15.02: Népzenei Hangos Újság 15.45: Fűvósbemu- tató. A BKV Szabó Pál Művelődé­si Házának Koncert fúvószenekara a 6-os stúdióban URH-sávon: 15.02-16.00: Körkapcsolás bajno­ki labdarúgó mérkőzésekről 16.00: Tizenhat óra — Hírmagazin 16.15: Zeneiskolásoknak zeneis­kolások muzsikálnak 16.25: Test- őrségen. Egészséges életmódról — gyerekeknek 17.05: Poggyász. Tudnivalók utazóknak 17.30: Klasszikus operettekből 18.05: Láttuk, hallottuk, olvastuk. Művé­szet- és művelődéskritika Közép- / hullámon: 19.15: Sportvilág 19.40: Ádám Jenő: Három köny- nyű népdalkórus URH-sávon: 18.30-19.50: Körkapcsolás bajno­ki labdarúgó mérkőzésekről 19.50: Gong 20.00: Háttérbeszél­getés 20.30: Magyar tájak dalai­ból, táncaiból 20.59: Nemes Lász­ló: Mélyhűtött szerelem. Fantasz­tikus regény rádióra alkalmazva 22.00: Hírvilág 22.30: A kilencve­nes évek 22.40: Út-leágazás 23.10: Hallgassuk együtt. Beetho- ven-művek PETŐFI 8.05: Rivaldafényben: Spirituálék világhírű előadók tolmácsolásában 9.05: Bolba Lajos portré 10.05: „Hajszálgyökerek” Szent Mihály napja — Balassa Ivánnal, a Magyar Néprajzi Társaság elnökével be­szélget Kispista István — ism. 10.20: Slágerről slágerre. Külföldi újdonságok 11.05: Családi tükör — ism. 11.40: Jöjj ki, napocska — 4. Óvodások műsora 12.10: Nóták 13.05: A tegnap slágereiből 14.00: Akár hi-fi, akár nem... Kívánság- műsor 78-as fordulattal 15.05: Ze­nerulett. Szórakoztató zenés dél­után (Élő) 17.05: Kölyökrádió 17.30: Ötödik sebesség 18.30: Pop-regiszter 19.05:' Garázs 19.35: Egy hajóban 20.05: Al­bumajánlat 21.05: Kapcsoljuk a 8-as stúdiót. A Stúdió 11 hangver­senye, Dobsa Sándor vezetésével (Élő) 21.35: „Ahogy mi zenélünk” Fiatal előadók műsorából 22.11: Majd a tanyán. Pataki Éva hangjá­téka 23.10: Sporthíradó 23.20- 0.14: Rockzene CD-n. A Queen együttes 1989-es lemeze BARTÓK 9.08: Alessandro Scarlatti: Ámor kertje. Egyfelvonásos opera 10.10: Románcok 10.30: A magyar nyelv századai. Páriz Pápai Ferenc és szótára 10.45: Példázatok a halál­ról. Bálint Tibor novellája — ism. 11.01: Zenekari muzsika 12.05: Rahmanyinov: Éjszakai virrasztás — tizenöt ószláv litánia 12.59: Bra­nislaw Nusic: A gyanús személy 14.10: Zenekari muzsika 14.54: Szerelmek hátországaiban..Farkas Árpád versei 15.04: Felejthetetlen hangversenyek. Oleg Kagan hege­dűversenyei a Zeneakadémia nagytermében (Részletek a febru­ár 8-án tartott hangversenyből) 16.53: Zenetörténeti értéktár 17.30: Rádiióhangversenyekről 18.00: Anneliese Rothenberger operaáriákat énekel 18.30: V ma- terinnskom jazyku. A Magyar Rá­dió szlovák nyelvű nemzetiségi műsora Szegedről 19.05: Por fa­vor. Spanyol nyelvlecke kezdőd­nek 19.20: Follow Through. Angol társalgás középhaladóknnak 19.35: Budapesti Zenei Hetek — Korunk zenéje. Kapcsoljuk a Ze­neakadémia nagytermét. Bruno Cannino és Antonio Ballista két- zongorás hangversenye (Élő) köz­ben: kb.20.20: Passió és zenetör­ténet. Meszlányi Lászlóval a szege­di Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola adjunktusával Lang János beszélget kb.20.40: A hangver­senyközvetítés folytatása kb.21.30: Operarészletek 20.00: Wilhelm Furtwängler vezényel 22.50: A népdal Britten műhelyé­ben — VI/1. rész 23.15: Rádió­színház. Az ikrek ( televízió ) TV 1 9.00: Képújság 9.05: Tévétoma nyugdíjasoknak 9.10: Timbuktu — A múlt és a jelen. NSZK rövidfilm — ism. 10.10: Hármas csatorna. Az idő IV/4. rész — ism. 10.55: Stú­dió ’89. A Televízió kultúrális heti­lapja — ism. 11.40: Képújság 16.55: Hírek 17.00: Déli videóúj­ság. A szegedi körzeti stúdió műso­ra 17.10: Správy — Hírek szlovák nyelven. A szegedi körzeti stúdió műsora 17.15: Legyen a vendé­gem! Rátonyi Róbert műsora 17.50: Betűreklám 17.55: Új Ref­lektor Magazin. Érdekvédelmi ri­portműsor. 18.45: Reklám 18.50: Esti mese. A két feketerigó. Ho­gyan lett egy kerékpárral szegé­nyebb Ignác és Ábrahám? Cseh­szlovák rajzfilm 19.00: Színházi es­te. Csehov: Sirály című játékának előadása előtt beszélgetés a színház vezetőivel 19.20: Reklám 19.30: Híradó 20.00: Reklám 20.05: Színházi este. A. D. Csehov: Sirály. Játék két részben. A Győri Kisfa­ludy Színház előadása 22.35: Hí­radó 3. TV 2 Berkes Zsuzsával és Aigner Szilárddal 17.00: Képújság 17.15: TV 2 Ben­ne : Reklám — Riportok — Időjárás — Zene 17.45: Kérdezz! — Fel­elek. Egri János műsora 18.00: Te­lesport 18.25: Gyerekeknek! 1. Drágalátosok. Szovjet kisflm, 2. Népek meséi. A kis borbélyinas. Olasz rajzfilm 18.45: TV 2 19.00: Az idő és a szél. Brazil tévéfilmso­rozat XI/3. rész 19.48: TV 2 Ben­ne: A rock gyermekei. A könny­űzenei utánpótlás műsora 20.40: „Ki viszi át a szerelmet?” XV/9. rész: A gumi és társai. Dr. Czeizel Endre előadása 21.00: Híradó 2. 21.20: TV 2 21.30: Napzárta 22.15: Néhány jószándékú ember. Francia filmsorozat Vl/5. rész: Munka és szórakozás 23.10: Felkí­nálom. A tartalomból: „TEBO- LUX emulziós tisztító — „Kő­üveg” épületborítás Kb. 23.55: TV 2 CSEHSZLOVÁK TV 1. műsor 9.20: A második lélekzet — Tévésoro­zat 10.30: Angol tévéfilm — ism. 11.20: Csak nőknek! 16.16: Az élet múzeuma — Dokumentumfilm 16.55: Ne várjuk a véletlent — dokumentum- film 17.25: Orion — magazin 18.00: Jegyzetfüzet 18.20: Honvédelmi ma­gazin 19.00: Esti mese 19.30: Híradó 20.00: A selyemút — Kínai-japán do­kumentumsorozat 20.30: A második lélekzet — Tévésorozat 20.40: Publi­cisztikai magazin 22.20: Pegas a bar­langban — balettfantázia Gershwin ze­néjére Sky 6.00: Világgazdasági hírek 6.30: Európai üzleti hírek 7.00: DJ Kát Show 9.30: Super Pssword 10.00: Sullivanék — Filmsorozat 10.30: Sky-Krónika 11.30: Gond-fórum 12.00: Egy másik világ — Ameri­kai filmsorozat négy család életéről 12.55: A Sky Tewt oldalai 13.50: Változó világ — Filmsorozat 14.45: Szeretni. Filmsorozat 15.15: Fiatal orvosok. Filmsorozat 15.45: Rajzfilmek gyermekeknek 16.00: Visszaszámlálás Super 7.00: Hírek, időjárás-jelentés, üz­leti hírek 8.00: Egyveleg 15.00: Európai kitekintő 15.30: The Glo­bal ChartShow 16.30: Hullámhosz- szon 18.30: Transmission — Fiatal zenei tehetségek bemutatása 19.30: Időlánc 20.00: Európai né­zőpontból 22.00: Hírek, időjárás 22.10: Európai nézőpontból TV5 16.05 :Hírek 16.10: Ezt látni kell! 17.10: Esély a daloknak 17.30: Konyhatitok 18.00: Számok és be­tűk 18.30: Pihenőidő 19.00: Hegymászók magazinja 19.30: Hí­rek, időjárás 19.40: Csillogó papi­ros 20.00: Különkiadás 21.30:: Turistautak 22.00: Tv-híradó 22.25: Időjárás-jelentés 22.30: Szent este 23.55: Ex-libris APRÓHIRDETÉS ÁLLÁST KERES közgazdasági érettségivel 4 éves munkaviszonnyal jutalék- rendszerben működő vállalatnál Hatvan határában 510 négyszö­göl szőlő gyümölcsös kő épület­tel olcsón eladó. Érdeklődni le­vélcím: Igaz Pál 1162 Budapest, Délceg u. 30, vagy 158-6554 te­lefonon. *27576/2 adminisztrációs munkalehetősé­get keresek Egerben. „Minden megoldás érdekel 942” jeligére az egri hirdetőbe. *28054/ 1 Gyermek felügyeletet, idős sze­mély gondozását vállalnám. „Megbízható 934” jeligére az eg­ri hirdetőbe. *28109/ 1 ÁLLÁST KÍNÁL Redőny, reluxa szakmában üz­letkötőket felveszek. „Agilis 28494” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23. *28494/ 1 f 200 négyszögöl, 150 m2-es, tető­teres, padlófűtéses családi ház reális áron sürgősen eladó Gyön- gyössolymos, Ady u. 37. *27580/ 2 _________________ El adó karácsondi úton hobbi kis házzal termő gyümölcsössel mál­nával. Érdeklődni: Gyöngyös, Felszabadulás u. 1. Juhász. *27581/ 2 _________________ G yöngyöshalászon, Viola 23. alatt üresen álló központi fűté- ses, kertes családi ház eladó. Ér­deklődni: Simon László Gyön­gyös, Attila u. 1/2 sz. 17 órától. *27591/ 2 erkélyes, szövetkezeti öröklakás OTP nélkül kp-ért eladó. Érdek­lődni: Gyöngyös, Ringsted u. 21. 11/6. *28015/ 1 __________ Gyön gyös, Csárda u. 14. sz. alatt kis családi ház eladó. Építkezés céljára is alkalmas. Érdeklődni: Gyöngyös, Gyöngyöspatak u. 27. *28016/ 2______________ Ag árdi dűlőben 600 négyszögöl szőlő gyümölcsfákkal eladó. Ér­deklődni: Eger, Hősök u. 8. *28050/ 1_________________ E gerben lajosvárosi 57 m2-es kétszobás földszinti lakás eladó. Érdeklődni: Eger, Kiskanda u. 8. fsz. 2, vagy 17 órától a 18-947 telefonon. *28052/ 2________ K étszobás családi ház 204 négy­szögöl sarok telken eladó. Ér­deklődni az esti órákban 18-808 egri telefonon. *28095/ 2 Gyöngyösön most alakuló gép­ipari Kft. üzletkötőnek felvesz jó megjelenésű, tárgyalóképes, jo­gosítvánnyal, gépkocsival ren­delkező hölgyet. Fizetés: alapbér + jutalék. Érdeklődni: 37/11- 958 munkanapokon 8-16 óráig. *27579/4 Gépkocsivezetőt felveszek ma­gas kereseti lehetőséggel 8,4 ton­nás raksülyű Skoda billenős te­herautóra. Nehézgépkocsi „E” vizsgával rendelkezők előnyben. Érdeklődni: hétköznap 17 óra után 12-393 telefonon, hétvégén egésznap Pipishegy. *27912/ 2 KÖZÜLETI APRÓ Gyakorlott üzletkötőt, utazó ügynököt keresünk ruházati és műszaki, kozmetikai cikkek ér­tékesítésére. Telefon: 128-0173, 121-5720. *27917/ 2 f _______ Egy etemi és főiskolai felvételi vizsgákra előkészítő levelező tanfolyamok indulnak: magyar, történelem, matemetika, fizika, biológia, kémia, földrajz, angol és német tárgyakból. (Angolból, németből államvizsga- előkészí­tő is.) Kérjen tájékozatót. Cím: PALLAS Felvételi Előkészítő Munkaközösség 1364 Budapest, 4. Pf, 126. *28026/ 3 f_______ Vegyiparban tevékenykedő Kft. megfelelő végzettséggel rendel­kező — vegyész technikust, szak­munkást, vegyipari gépészt, cső­szerelőt és lakatosokat keres fel­vételre. Bérezés: megegyezés szerint. Érdeklődés: CHEMIE Kft. Budapest XIII., Poscher J. u. 9. 149-9128/21. *28243/ 2 f Megvételre felkínálunk 2 db DI­ZIL 6 tonnás fix platós és 1 db IFA KCR-3000 típusú tehergép­kocsit. Eladó továbbá 2 db jó ál­lapotú T 100-as erőgép tolólap­pal, földnyeső ládával. Érdek­lődni lehet: Füzesabony 39/41- 931 telefonszámon. *28463/ 2 f 6 éves, frissen vizsgáztatott Sko­da billenős tehergépkocsi eladó. Érdeklődni: Gyöngyös, 65-240- es telefonon. *27832/ 2 Családi ház eladó Hatvan, Ba­lassi 94/a. 130 m2, gázfűtéses, melléképületek 300 négyszöge- les telekkel. *27679/ 3 _______ Ú j-Hatvan központjában 4 szo­bás, összkomfortos, családi ház, 2 garázzsal eladó. 1980-ban épü­let. Cím: Április 4. u. 12. *27681/ 2 Eger, Erzsébet völgyben nagy borházas pince kis víkendházzal és szőlővel eladó. Érdeklődni: 18-808-as egri telefonon az esti órákban. *28096/ 2 400 négyszögöl saját tulajdonú gyümölcsös a Szépasszonyvölg- ben eladó. Érdeklődni: 36/19- 113, az esti órákban, hétvégén egésznap. *28100/ 1 Fő út mellett víkend telek lakás­sal eladó. Érdeklődni: Lovas Bé- Almárban hétvégi kőház szőlő la Tiszanána, Ságvári u. 66. *27684/2 Lada 1500 S 1/2 éves eladó. Ér­deklődni: Márkáz, Lenin út 7.17 óra után. *27685/ 2 _________ 6 tonnás frixes pótkocsi érvényes műszakival eladó. Érdeklődni lehet a 37/65-240-es telefonon. *27697/ 3 _________________ El adó KF-es Dacia és ZK Lada 1200-as 73-73 ezer Ft. Érdek­lődni: Erdőtelek, Rétföld u. 68. és Mártírok u. 50/3. *27705/ 2 Eladó 8 éves Polski Fiat 126 Fü- zesbony, Baross u. 5. Érdeklődni 16 óra után. *27709/ 2 Másféléves Simson B 51-es, rendszámos motorkerékpár el­adó. Érdeklődni: az esti órákban Gyöngyöstarján, Kossuth u. 35. *27822/ 1 _________________ B arkas teherautó 1992-ig érvé­nyes műszakival jó állapotban el­adó. Irányár: 220.000 Ft Hat­van, Április 4. u. 11. Telefon: 38/ 11-645.*27910/ 1 __________ Négy éves Dacia első kézből el­adó Hatvan, Horváth M. u. 59. sz. Érdeklődni: 8-17 óra között, este 11-609 telefonon. *27911/ 2 ___________________ 4 éves jó állapotban lévő Wart­burg eladó Sipos István 3014 Hort, Vas Gereben 7. *27913/ 2 kalmas háló eladó. Érdeklődni: I Mezótárkány, Ady E. u. 28. *28468/ 2 f________________I Elveszett szeptember elején Gyöngyösön, fekete-zsemle kan foxim. A becsületes megtaláló­nak jutalmat adok. Gyöngyös, Szólóskert 10. *28477/ 1 f Biogiliszta ötéves szerződéssel készpénzért, vagy OTP-re eladó. Érdeklődni: a 18-297-es egri te­lefonon. *28490/ 1__________ L ambéria normál (13 mm-es), lambéria tetőtéri (széles, vastag), hajópadló olcsón készítőnél Hu­ber József faárukészítő 3032 Apc, Kölcsey u. 1. *28501/ 1 f ADÁS-VÉTEL . gyümölcsössel eladó. 220 négy- n. Ér­Hevesen a Mezőgép mellett ga­rázs eladó. Érdeklődni: Heves, I. István u. 11. *27706/ 1 Eladó Kál községben (3350 Fő út felső 58. sz.) falusi ház kettő­szoba, kamra, nagy istálló, nagy gyümölcsös 800 négyszögöl tel­ken. villany van, víz az udvarban. Ugyanott szőlóprés, őrlő is el­adó. Irányár: 700.000 Ft. Ér­deklődni: Szaniszló László 3200 Gyöngyös, Bethlen G. u. 4. Tele­fon: 37/16-200 18 órától. *27708/ 1 _________________ T enken 3 szoba, összkomfortos családi ház eladó Tenk, Felsza­badulás u. 8. Érdeklődni: Tenk, Hámán Kató u. 5. *27712/ 2 220 négyszögöl lakótelek eladó. Érdeklődni: Hatvan, Bem u. 6. *27714/ 1_________________ T ehermentes 2 szobás, 51 m2-es szövetkezeti lakás Miskolc, Ság­vári u. 25. II/1. alatt eladó. *27736/ 1_________________ Bogácson nyaraló eladó. Érdek­lődni: telefonon Bogács 75, Arany J. u. 3. *27738/ 1 IT frsz-ú Zsiguli friss műszaki­val, reális áron eladó. Érdeklőd­ni: Dér, Abasár, Fő út 141. *27759/ 2_________________ G yöngyösön, Dobó u. 32. sz. alatt első emeleti, háromszobás, új lakás eladó, (beköltözhető) Érdeklődni: 16 óra után telefon: 12-006. *27760/ 2 OTP öröklakás eladó. Gyön­gyös, Kócsag 14. fsz. 16. két szo­ba, összkomfort. Érdeklődni: Atkár, Hunyadi J. u. 46. *27821/ 2 szögöl. Villanylehetőség van. deklődni: 19-942 egri telefonon 17 óra után. *28104/ 1 Eger, Zalka M. u. 57. II/11. sz. alatti 2 szoba, öszkomfotos, 57 m2-es, tehermentes OTP lakás eladó. Érdeklődni: 36/12-411, jogi osztály *28108/ 1 Egerben háromszobás, közmű­vesített, kertes családi ház azon­nali beköltözhetőséggel eladó. Érdeklődni csak szombat, vasár­nap és hétfőn Ostrom u. 11. Vár mögött. *28116/ 2 LAKÁSCSERE IZS furgon, nyitott, friss műsza­kival eladó. Érdeklődni lehet: Abasár, Temető út 6. *27981/ 1 DB fisz. megkímélt Wartburg vonóhoroggal eladó. Ludas, Fő út 18. *27982/ 2 PM fisz. Trabant gépkocsi meg­kímélt állapotban eladó. Érdek­lődni: 37/14-340, vagy Laczik Gyöngyös, Mérges u. 5. II/2. *28011/ 1 _________________ T E 1600 Lada eladó Abasár, He­gyalja u. 6. *28014/ 2________ Da cia TLX kiutalás eladó. Ér­deklődni: Füzesbony, Tábor u. ■ 6.*28019/ 2_______________ Da cia TLX kétéves 16.000 km- I rel sztereó rádió-magnóval el- . adó. Érdeklődni: Eger 16-725. Biogiliszta készpénzért, vagy OTP hitelre eladó. Budapesti szerződéssel 60 fillér. Százezer db felett kedvezmény. Tavaszi kezdéshez előjegyzés. Érdeklőd­ni: Hatvan, Apaffy u. 48. Kará­csony. *27533/3 8 m3-es olajtartály eladó. Érdek­lődni: Fábián, Csány, Rákóczi út 36.*27554/ 3______________ Bio giliszta előnyös feltételekkel szerződéssel OTP-re is eladó. Készpénz esetén árengedmény. Kál, Ady 65. *27696/ 2 Használt combi gyermekágy el­adó. Gyöngyös, Ringsted u. 27/ 1. III/7. *27700/ 2 __________ Biogiliszta eladó. Szerződési le­hetőség, OTP hitel. Érdeklődni: Gyöngyöspata, Gárdonyi u. 33. *27703/3 Üj Husqvama 40 stilfűrész 33.000-Ft eladó. Érdeklődni: Gyöngyös, Dobó u. 26. IX/3.18 óra után. *28410/ 2 f Háztartási fejőgép eladó. Érd- deklődni: Átány, Bocskai u. 5. *28472/ 2 f 55 m2-nyi I-II. osztályó fehér „piskóta” metlachi ÁFA nélkül és Combi babaágy 4.500-ért el­adó. Gyöngyös, Kossuth u. 11. *28479/ 1 f Rex asztal eladó. Érdeklődni: Felsőtárkány, Fő út 295. egész­nap. *28491/ 2 f Eredeti Sting originál fekete, páncéltőkés zongora eladó. Ér­deklődni lehet Verpelét, Ifjúság u. 1/a. 17 óra után. *28499/ 1 f Megkímélt állapotban eladó egy kétszemélyes rekamié, kettő da­rab magasított háttámlás fotel, egy darab puffal, dohányzóasz­tallal. Érdeklődni: 17 óra után Gyöngyös, Kócsag u. 33/2. fsz. 2. Bállá. *27572/ 2 Gyöngyösi másfélszobás taná- *28051/ 2 esi lakásom egri hasonlóra cseré- ~ '".“J ' ‘ lem. „Nagyobb is érdekel ^burg 28274” jeligére a kiadóba Eger, rrelad<í Érdeklődő.: Eger,Re- Pf. 23. *28274/ 2 f menyik Zs. 1. Sass. *28055/ 1 Elcserélném Debrecentől 12 km-re lévő 2 szoba, összkomfor­tos házamat, 380 négyszögöl tel­ken egri hasonlóra. Érdeklődni: Takácsné Eger, Sertekapu u. 18. *28489/ 1 f________________ Gyöngyösi szövetkezeti 71 m2- es lakásomat hasonló markazi, vagy abasári lakásra cserélném. Leveleket „ósz 150” jeligére a gyöngyösi takarék- szövetkezet­be kérem. *27578/ 3 Skoda 120-as, 8 éves megkímélt állapotban eladó. Érdeklődni: Eger, Karaszek tér 10. V. 36.17- 19 óra között. *28093/ 1 KV-s frsz. Zastava személygép­kocsi eladó. Érdeklődni: 18 órá­tól az 54-176-os egri telefonon. *28105/ 1 _________________ G D-s Daihatsu Charade extrák­kal 300.000 Ft-ért eladó. Érdek­lődni: 36/12411, jogi osztály *28107/ 1 Vozifa tehergépkocsi érvényes műszakival eladó. Érdeklődni: Gyöngyös, 65-240-es telefonon. *27833/2 INGATLAN 700.000 Ft kp-ért lakásmegol­dást keresek Egerben. „Minden megoldás érdekel 28275” jeligé­re a kiadóba Eger, Pf. 23. *28275/ 2 f ________________ 2 szobás 57 m2-es OTP lakás el­adó kp + OTP. Érdeklődni: Far­kas Eger, Vallon u. 1. VII/21. egésznap. *28341/ 2 f Almárban saját tulajdonú 764 m2 gyümölcsös panorámás he­lyen eladó. Érdeklődni a 14-550 egri telefonon. *28343/ 2 Gyöngyös, Csalogány u. 13/B. 3 szobás, összkomfortos, gázfűté­ses, kertes ház garázzsal, pincé­vel eladó. *28354/ 3 f Közművesített üzlethelyiség el­adó Gyöngyös, Kakastánc u. Ér­deklődni: Gyöngyös, Vöröshad­sereg 1. III/11. *28360/ 1 f 2 szobás OTP lakás készpénzért azonnali kiköltözésssel eladó. Érdeklődni: Eger, Rákóczi u. 34. VII/20.17 órától. *28443/ 2 f Egert<716 km-re üdülőövezetben saját tulajdonban lévő 2.500 m2 telek üzlethelyiséggel, 2 szobás családi házzal, tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. „Készpénz 28461” jeligére a kiadóba Eger, pf. 23. *28461/ 2 f __________ Elad ó 4 1/2 szobás, összkomfor­tos, családi ház gazdálkodásra al­kalmas 1600 négyszögöl kerttel, gazdasági épületekkel, 380 V van. Feldebró, Attila út 5. *28475/ 1 f________________ Ver pelét, Petőfi u. 2. sz. ház el­adó. Érdeklődni: Gyöngyös, Is- kola u. 18. 1/2. *28478/ 1 f Másfélszobás, összkomfortos tanácsi lakásom elcserélném kertes családi lakásra Poroszló és Eger környéke előnyben. Érdek­lődni: egésznap Eger, Cifrakapu u. 39. VI1I/2. *28492/ 1 f Egerben, Bethlen G. u. 54. sz. alatt 180 négyszögöles telken, 81 m2-es közművesített, gázfűtéses, kertes családi ház beköltözhető­en eladó. Érdeklődni: 15-521 te­lefonon 17-19 óráig. *28496/ 1 f Egerben a Baktai u. 14. 1/4. sz. alatt egyszoba, étkező konyhás lakás eladó. Cím: Berezvay László Érdeklődni 17 óra után a fenti címen. *28509/ 1 f Heves központjában kettő szo­bás, komfortos társasház eladó. Érdeklődni: Heves, Erkel F. u. 3/A. II/7. Tel.: 11-747 este 17 óra után. *27574/ 2 Pipis-hegyen 450 négyszögöl szőlő gyümölcsössel és hétvégi házzal eladó. Érdeklődni telefo­non: Gyöngyös, 12-963, este 7 után. *27823/ 2 Eladó 3 szoba, hallos, szuteré- nos, összkomfortos, családi ház, beépített, fűtött garázzsal, nagy kerttel. Lőrinci, Rákóczi út 34. *27824/ 1 _________________ E cséden, Szabadság út 104. sz. alatti két szobás, kertes ház, pin­ce és melléképülettel eladó. *27826/ 1_________________ Pi nceszintig kész családi ház építőanyagokkal eladó. Gyön- gyössolymos, Ady Endre u. 43. Érdeklődni: Gyöngyös, Bethlen G. u. 8/1. *27828/ 1 Andomaktályán 5 éves családi ház eladó. Érdeklődni: Rákóczi út 334, *27829/ 1 ___________ Ké tszintes, 156 m2-es telefonos, összkomfortos, családi ház 300 m2 üvegházzal és 15 db 1200 x 1500-as zsalugáter eladó. Hat­van, Székely 11. Telefon: 06-38/ 11-542 minden megoldás érde­kel. *27830/ 1 Kétszobás szövetkezeti lakás el­adó Hatvan, Horváth M. u. 17/ 12. Érdeklődni: ugyanaz a lép­csőház 4. sz. ajtó *27859/ 1 Mátrafüreden, a Hegyalja u. 24/ a. sz. alatt 4-es társasházban, 4 szoba, összkomfortos lakás ga­rázzsal, üresen hosszabb időre kiadó. Érdeklődni: Mátrafüred, Üdülősor 44. *27897/ 2 Eger, Albert F. 1/b 70 m2-es há­romszobás lakás garázzsal eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshalma, Kun B. 48. *27906/ 2 Hort, Táncsics u. 13. alatt 3 szo­ba, összkomfort, központi fűté- ses, 400 négyszögöl családi ház sürgősen eladó. Érdeklődni le­het: Táncsics M. 8. alatt. *27914/ 2 _________________ H áromszoba, komfortos lakás eladó 500 négyszögöl telekkel, azonnal beköltözhető. Érdek­lődni: Berkes István Hort, Tűz- oltó u. 21. *27915/ 2 ________ G ólya úti garázssoron garázs el­adó. Érdeklődni: Gyöngyös, Warga L. u. 8. II/9. *27986/ 2 Kétszintes családi ház eladó. Hatvan, Ságvári u. 20. *27987/ 2 Karácsondon, fő út mellett, 2 szoba, konyhás, családi ház 400 négyszögeles telken eladó. Ér­deklődni: Karácsond, Vörös Hadsereg u. 75. Irányár: 400.000 Ft. *27989/ 2 Eladó Gyöngyös, Csalogány u. 16.1/4. alatt 2 és félszobás, gáz­fűtéses, összkomfortos, OTP öröklakás. Érdeklődni: 17 óra után. *28013/ 2 Eladnám, vagy elcserélném 4 GT frsz. Dacia TX személygép- szobás, kertes családi házam eg- kocsi eladó. Érdeklődnni: Hóra rire. Felsőtárkány, Fő út 210. után a 13-369-es egri telefonon. *28097/ 1 _________________ *28113/ 2 Bu dapesti, belvárosi, tanácsi 2 F.lad<S TF-es 1600-as Lada sze- szobás, 54 m2-es komfortos laká- mélygépkocsi 135.000 Ft-ért sómat egri családi házra cserél- Eger, telefon: 10-396. *28114/ ném. Felnémet előnyben. Buda- i pest VIII., Népszínház u. 36.1/3. ——;-----—~—„— 1 081 *28111/ 1 Két eves Lada 1200-es, ■ kifogástalan állapotban igényes­Kedvező lehetőség! Humuszgi­liszta 5 éves szerződéssel, hu­musz nyugati értékesítés. Gaz­dasági berendezést és állatokat beszámítok. Érdeklődni: esti órákban Barna László Tenk, Hő- sök u. 16. *27707/ 3 ________ Bio giliszta kétszázezres törzsál­lományból 50.000 Ft-ért eladó. Deák Endrefalva, Deák F. u. 2. *27710/ 1_________________ Bio giliszta eladó, humuszszer­ződés biztosított. Cím: Abasár, Mátra u. 3. *27757/ 1_______ 1 6 m2-es faház eladó, vagy gép­kocsira cserélhető. Érdeklődni: Rózsaszentmárton, Béke út 37. *27761/ 2_________________ K aliforniai biogiliszták korlát­lan mennyiségben, leges-legol- csóbb szerződéses áron, leges legjobb szerződési feltételekkel OTP-re is. A biogiliszták és a hu­musz visszavásárlásával teljes­mértékű segítségnyújtás a telepí­téskor. Jöjjön és érdeklődjön! Majd meglátja kevés munka, ma­gas haszon. Balogh Attila Hat­van, Rákóczi u. 102. Esti órák- ban. *27816/ 3 _____________ Tör zskönyvezett kuvaszköly- kök eladók. Érdeklődni: Atkár, Petőfi S. u. 21. *27827/ 1 Diófarönkök bútornak eladók. Kisméretű boroshordók ugyan­ott. Gyöngyös, Kossuth 47. Mol­nár. *27834/ 2_____________ Hu muszgiliszta eladó váci szer­ződéssel, technológiával, kész­pénzért vagy OTP-re. Szövetke­zetnél külföldi humuszértékesí­JÁRMŰ nek eladó. Érdeklődni a 06/3 11 -480-as telefonon. 9/ téssel, valuta részesedés. Gyön­gyös, Seregély u. 20. *27835/ 1 Bútort, hagyatékot régiséget ve­■ szék bizományba és készpénzért. Jó állapotban lévő PT-s Trabant sürgősen eladó. Felsőtárkány, Fő VEGYES H Bárhová házhoz megyek dijtala- ® nul elszállítom. Bejelenteni: út 21. 18 óra után. *28261/ 3 Eladó 3 q-ás Lady utánfutó és egy 1300-as Lada Samara, vala­mint egy 250 cm erkélyajtó. Ér­deklődni:: Aldebrő, Vár u. 4/a. *28296/ 2 f________________ Eladó 1300 S Lada 4 éves sze­mélygépkocsi Eger, Csokonai u. 5. Telefon: 15-712. *28313/ 1 f 123-as Mercedes petrómetál sok extrával, reális áron eladó. Gyöngyös, Vöröshadsereg 1. III/ 11. *28358/ 1 i _____________ Sk oda 120 L 1 éves eladó. Ér­deklődni: Zsebe Eger, Rákóczi u. 20.Telefon: 25-335. *28364/ U_______________________ J J frsz. Trabant eladó. Érdeklőd­ni: Hevesvezekény, Vöröshad­sereg u. 53. *28423/ 3 f 6 éves 120 L Skoda új motorral eladó. Érdeklődni: Eger, Egri csillagok u. 37. *28462/ 2 f Hosszúplatós IFA E 5-ös pótko­csival eladó. Kömlő, Rákóczi út 15.*28470/ 2 f_____________ PD frsz. Skoda 105-ös jó álla­potban eladó. Érdeklődni: Aba­sár, Vörösmarty 30. *28476/ 1 f TF-es 1200 Lada friss műszaki­val eladó. Érdeklődni: Eger, Ár­pád u. 23. Telefon: 12-841. *28488/ 1 Samara eladó. Érdeklődni: 18 óra után 25-013 egri telefonon. *28493/ 1f________________ Eladó Skoda 120-as személy- gépkocsi. Érdeklődni: 17 óra után. Eger, Rózsa K. u. 8. IV/29. *28498/ 1 f________________ Opel Kadett LL-es rendszámú 5 ajtós 19.000 km-rel eladó. Ér­deklődni az esti órákban Eger, Endresz u. 18. telefon: 13-068. *28500/ 1 f Egy-két hónapon belül kiadásra esedékes Lada 1300-as utalvány eladó. Érdeklődni egésznap Ködmön László Váraszó, Sza- badság u. 134. *28505/ 1 f ETZ 250 cm3 motorkerékpár extrákkal olcsón eladó. Érdek­lődni: Eger, Szarvas G. u. 2. II/ 7. Csépányi. *28510/ 2 Lada 1200-as UP, és Lada 1500- as ZG eladó. Érdeklődni: Ká­polna, Kossuth út 30. *27558/ 2 ARO 320 D 4x2 platós kisteher­autó eladó. Érdeklődni: Halma- jugra, Kossuth u. 122/2. *27590/ 2 KF frsz. Wartburg DL eladó. Felsőtárkány, Kossuth u. 16. Gyöngyösön kettő és félszobás, *27644/ 2 5.000-15.000 forintig vásárolok herendi Dériné-t, vagy Toldi a bikával-t. Telefon, Bger 16-225. *26897/13f _______________ 2 .500-12.500 forintig veszek ré­gi porcelánfejű babát, külön fejet is. Telefon: Eger 16-225. *26921/13f Simson, MZ, ETZ. Műszaki ke­reskedés. Eger, Indig u. 10. 36/ 13-014. Lajosvárosi templom­nál. *27992/ 3 f ____________ R ELUXAKÉSZÍTÉS 880 Ft/ m2, REDÓNYKÉSZÍTÉS AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL 15-964 Eger. *28156/ 4 f önismereti csoport felnőttek­nek! Jelentkezni naponta: 15-16 óráig személyesen: Hatvan, Kos­suth tér 11. Telefon: 38/12-842. *28251/ 3 f ________________ Pa dlásburkolótégla 22X30-as bontásból azonnal eladó 4.000 db. Eger, Beloiannisz u. 4. *28304/ 3_________________ Biogil iszta eladó 50 fillér/db. Szerződésünk a humusz mellett a gilisztaszaporulat visszavásárlá­sát is biztosítja. Érdeklődni: Sáf­rány, Pétervására, Petőfi 22. *28349/ 3 f________________ Családos házaspár magányos személlyel eltartási szerződést kötne lakásért. Leveleket a gyöngyösi takarék- szövetkezet­be kérem „Rózsa 159” jeligére. *28366/ 1 f________________ Francia-Magyar Kft 30 % kész­pénz lefizetése mellett, hitelre is köt biohumuszra szerződést. Garantáltan 3 évre, konkrét áron. Szerződéskötés helye: Gyöngyös, Ifjúság u. 3. II/5. Minden hétfőn 15-17 óráig. *28370/ 1 f Biogiliszta budapesti szerződés­sel, visszavásárlással eladó. Mindenféle kedvezményt bizto­sítok. Mátraderecske, Bem u. 4 *28409/ 2 f Biogiliszta készpénzért előnyös feltételekkel eladó. Eger, Kalló­malom u. 56.1/5. *28430/ 3 f Biogiliszta humusz termeléshez kis és nagymennyiségben 50 fil­lér/db eladó. Készpénz, vagy OTP is igénybe vehető. Humusz felvásárlása, biogiliszta visszavá­sárlása biztosítva, betelepítés ga­rantálva, szállítás megoldható. Szerződéskötés helyben. Cím: Benéné Fenes Erika Salgótarján (Károlyakna) Virágos u. 41. *28448/ 2 f Hatvan, Kossuth u. 4. Telefon: 38/12-261. *27909/ 1 _______ A ngol nyelvoktatás kezdőknek Eger, Rákóczi u. 56. házfelügye­ló. *27934/ 1______________ Bio giliszta váci szerződéssel 70 fillérért trágyával, felszereléssel eladó. OTP ügyintézést válla­lom. Apc, Rákóczi út 22. *27985/ 2 _________________ K aliforniai biogiliszta kis és nagy tételben eladó. Szerződés- kötéssel vagy anélkül. Kará­csond, Sallai út 4. egész nap. *27990/ 1______________ 8-a s pántkötő állvány és motor nélkül, 4 fejes orsózógép eladó. Gyöngyös, Stromfeld 12. *28012/ 1_________________ Bio giliszta eladó váci szerződés­sel. Humusz visszavásárlás valu­tában. Cím: Gellérthegyi Péter, Salgótarján, Mező I. u. 41. Tele­fon: 32/10-584 18 órától. *28017/ 1 _________________ Eusize nnia Fotida I. osztályú hu­musztermelő, gyors szaporulatú giliszta OTP-re és kp-re eladó. Humusz és giliszta visszavásárlás 5 évig biztosított. Ár megegyezés szerint. Betelepítés, trágya in­gyenes. Olaj Sándor Salgótarján, Virágos u. 37. (Károlyakna) *28018/ 1_________________ 1 4 fokos keményfa lépcső vas­tartóra szerelve eladó. Érdeklőd­ni: Eger, Balassa B. 31. 16 után. *28034/ 1_________________ G örény-ketrec sürgősen eladó. Makiár, József A. u. 11. *28056/ 2 Biogiliszta továbbtenyésztésre nagyon előnyös 2x100.000 Ft-os miskolci szerződéssel OTP-re, vagy készpénzért eladó. Ingye­nes házhozszállítás, szaktanácsa­dás, betelepítés. Eger, Zalka M. u. 38. II/9.17-698 telefonon, es­ti órákban. *28058/ 1 Választási malac és hízó eladó. Nagytálya, Ady E. u. 10. *28059/ 1 150 cm-es bahama barna fürdő­kád 6.400 Ft-ért éladó. Eger 15- 543, 14 óra után. *28098/ 1 Vegyes méz állandóan kapható 80 Ft/kg. Eger, Újsor u. 18. *27935/ 1 3 db anyabirka és 3 db kos eladó olcsón. László Tibor 3021 Lőrin­ci, Tabán u. 34. *27573/ 2 Használt olajégőt vennék. (Thyssen, Anyo 7) 18 óra után, 38/12-485. *27680/ 2 AIWA deck AD-F 260-as egy- kazettás új eladó, vagy árkülön­bözettel 2 kazettás rádió magnó­ra, színes TV-re elcserélem. Hat­van, Bercsényi 36. *27711/ 1 Motorizált Neuman kötőgép 5-ös eladó. Hatvan, telefon 11- 179. *27713/ 1 Szintetizátorok, gitárok, erősí­tők, népi hangszerek, hangfalak nagy választéka az egri Hangszer bizományiban Kallómalom u. 46. Nyitva naponta 12-16.30-ig, szerda szünnap, szombaton 9-12 óráig. *27796/ 1 Kisteljesítményű öntöttvas ka­zánt vásárolnék. Telefon: 38/ 11-061, 17-20 óráig. *27825/ 1 400 és 780 1-es boroshordók el­adók. Farkas, Tarnaőrs, Petőfi u. 29. *27831/ 1 Tenyésztésre alkalmas perzsa­macskákat vennék „Karácsony 27888” jeligére a kidóba Eger, Pf. 23. *27888/ 1 Disco felszerelés kapható, hang és fénytechnikai berendezések kompletten és darabonként is megvásárolhatók Orosz István Mátraderecske, Domb u. 4. *27916/ 1 Alig használt benzines vízszivaty- tyúk eladók: 1 db önfelszívó Honda, 2 db amerikai, 1 db jugo­szláv. Csépány László 3200 Gyöngyös, Donovár u. 18. *28009/ 1 Eladó egy EO 2621 árokásógép négy fajta kanállal, csipegetővei és sok tartalék alkatrésszel. Szentistván, Arany J. u. 1. *28035/ 1 10 sebességes nyugatnémet ver­senykerékpár (Alpina) eladó. Eger, telefon: 15-992. *28094/ 1 40 tag használt öntöttvas radiá­tor és egy széntüzelésű kazán el­adó. Érdeklődni: 16-774-es egri telefonon 16 óra után. *28110/ 1 Magyar tarka fejőstehén 3 hetes bikaboijával elcserélném lóért, vagy csikóért. Zakar Ferenc Eger, XIII., Béke u. 46. (Felné­met) *28115/ 2 8-12 q kékfrankos szőlő eladó. Eger, Vörösmarty u. 83. 13-643. *28526/ lf Egerben 150 m2-es irodahelyi­ség, 80 m2-es üzlethelyiség, 70 m2-es raktárhelyiség egyben ki­adó. „Azonnali 16346” jeligére a Csigatenyésztéshez kiválóan al- kiadóba Eger, Pf. 23. *16346/ lf HÁZASSÁG 41 éves 168 cm elvált nő megis­merkedne korban hozzáillő ki­egyensúlyozott, inteligens férfi­vel. Leveleket „Októberi talál­kozás 152” jeligére a gyöngyösi takarék- szövetkezetbe kérek. *27908/ 1 24/172 cm szőkésbarna fiata­lember ezúton megismerkedne házasság céljából Gyöngyös és környékbeli független, korban hozzáillő hölggyel. Egy gyermek nem akadály. Leveleket „Szeret­lek 153” jeligére a gyöngyösi ta­karék- szövetkezetbe. *27988/

Next

/
Oldalképek
Tartalom