Heves Megyei Népújság, 1989. július (40. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-15 / 165. szám

HÉT VÉGI MŰSOROK ( mozi ) Egri Vörös Csillag: (Telefon: 11-888) Ikrek Színes, amerikai vígjáték. Főszereplő: Arnold Schwarzenegger Egri Videó: du. 4 órakor Ördöghegy Színes, szinkronizált amerikai kalandfilm du. 6 órakor A kukkoló Színes, szinkronizált erotikus bűnügyi film este 8 és 10 órakor Provokáció Színes, szinkronizált olasz film 18 éven felülieknek Bródy mozi: (Telefon: 11-773) du. 4 órakor Az ördög jobb és bal keze este 6 és 8 órakor Volt egyszer egy Amerika l-ll. Egri Kertmozi: este 9 órakor Cápa II. Prizma Mozi: ló.án: du. 5 és este 7 órakor Minden a paradicsom bűne Főszereplő: Omella Muti Gyöngyösi Puskin: du. 4 és 6 órakor Szellemírtók Színes, amerikai horror-paródia este 8 órakor Szamurájháború Színes japán film Gyöngyösi Videó: Gyilkos fegyver Színes, szinkronizált amerikai erotikus krimi Gyöngyösi Szabadság: Hajlakk Gyöngyösi Kertmozi: este 9 órakor Szellemírtók Hatvani Vörös Csillag A magányos farkas Színes, amerikai kalandfilm. Főszereplő: Chuck Norris Hatvani Videó: H-bomba Színes Taiföld-i akciófilm Hatvani Kossuth: Bosszúvágy 3. Füzesabony: du. 3 és 5 órakor Rémült rohanás este 7 órakor Nászéjszaka kísértetekkel Heves: 16-án: Piedone Hong-Kongban Pétervására: 15- én: Csitri 16- án: Csillagember ( rádió ) Kossuth 8.30: Családi tükör 9.05: Színes népi muzsika 10.05: Ismét — a javából! Vá­logatás az elmúlt hét műsoraiból 12.30: Hallgat-e a falu? 13.00: Klasszikusok délidőben — zeneparádé 13.49: Éne­keljük együtt! 14.20: Mindennapi iro­dalmunk 14.50: Régi híres énekesek műsorából 15.14: A világlíra gyöngy­szemei. Byron versei 15.25: Uj Zenei Újság 16.00: 168 óra 17.30: Kaláka Nemzetközi Folfkfesztivál 1989 18.45: Szemle. Tallózás a hetilapokban és fo­lyóiratokban 19.15: A Bastille lerom­boltatott — IH/2. rész. A francia forra­dalom ABC-je 20.07: Diszkotéka — Lemezbarátok órája 21.07: Az Állami Népi Együttes zenekara játszik 21.45: Hajszálgyökerek. Az első népszámlálás Magyarországon 22.25: Európa hang­versenytermeiből 23.35: Bartók: Di­vertimento mezlovas 18.40: Remekírók hangszala­gon. Tom Sawyer — Miért szeretem? Mark Twain regénye rádióra alkalmaz­va 20.20: A Rádió Dalszínháza. Az el­vált asszony — Leo Fall operettjének rá­dióváltozata 21.40: Török Erzsébet, népdalfelvételeiból 22.15: Noktümök 22.41: Földi kalandok — versek 22.55: Nagy mesterek — világhírű előadómű­vészek 23.08: Énekelt népballadák Petőfi 7.05: A római katolikus egyház vallásos félórája 7.35: Vasárnapi orgonamuzsi­ka 8.05: A legkisebb királyfi. Móra Fe­renc meséje rádióra alkalmazva 8.55: Muzsikáló természet — Szépénekű po­száták 9.07: Koncz Zsuzsa és a Fonog­ráf együttes 1973 és 1984 között készült felvételei - XXX/19. rész 10.00: Tea hármasban 11.10: Vasárnapi koktél 12.03: Jó ebédhez szól a nóta 13.05: Mikrofon-próba — Érdekességek a jö­vő hét műsorából 14.00: Az aranyem­ber. Jókai Mór regénye rádióra alkal­mazva 14.33: Macskák könyve «r T.S. Eliot versei 15.05: Táskarádió — Az If­júsági Rádió műsora 16.00- 21.00: Pop­tarisznya (Élő) 21.05: Húsz év múlva. Alexandre Dumas Három testőr című regényének folytatása 21.25: Társalgó — Ötvenöt perc irodalomkedvelőknek 22.20: A mai dzsessz — Marc Johnson felvételeiből 23.15- Gitármánia 0.14: Joe Satriani felvételeiből Bartók 8.13: Diszkotéka — Lemezbarátok órá­ja 9.13: Új Bach-kantáta lemezeinkből 10.09: Régi rézfüvós zene 10.20: Új Zenei Újság — ism. 10.50: Eszperantó híradó 11.00: A Budapesti Filharmó­niai Társaság zenekarának Beethoven- hangversenye a Magyar Állami Oper- házbán 12.20: Miller Lajos operaáriá­kat énekel 12.55: Kis magyar néprajz 13.05: Szemle — Tallózás hetilapokban és folyóiratokban 13.30: Nagy siker volt! — A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusának hangversenye 14.05: Hi-fi varieté 15.05: Magyar elő­adóművészek felvételeiből 16.06 ^Be­szélgetések a Bibliáról — Judit könyve 17.00: Új operalemezeinkből 17.30: A Nemzetközi Rádióegyetem műsorából. Jacques-Yves Cousteau monacói pro­fesszor: Az ember és környezete 4. rész 18.00: XX. századi magyar oratóriu­mok — XXI/20. rész. Durkó: Széche­nyi oratórium 18.30: Na maternjem je- ziku — A Magyara Rádió szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről 19.05: In der Muttersprache — A Ma­gyar Rádió német nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről 19.35: Asconai Ünnepi Játékok - 1988. V1I/2. rész 21.00: Ka­marazene 21.47: Tiszai Magda és Jám­bor László operaáriákat énekel 22.15: A Rádiószínház Dokumentum Műhe­lyének nyilvános felvétele a Pinceszín­házban 23.08: Énekes balladák feldol­gozásban Petőfi 8.08: Népszerű muzsika — pihenőidő­ben 8.40: Öt kontinens hét napja 9.05: Tövisek és virágok. Zenés irodalmi ma- gazinmősor 10.00-12.00: Szombat dél­előtt 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 13.05: Daráló. Folytatásos ifjúsági tör­ténet 13.35: Hangok és visszhangok 14.00- 16.55: Magamat ajánlom (Elő) 17.05: A francia forradalom — sanzo­nokban 17.30: 4x4. Játék 18.30: Slá­gerlista — ism. 19.05: Közvevítés a vízi­labda Világ Kupáról és tudósítás az or­szágos úszóbajnokságról, valamint a Ti­rol — Vác Interfotó Kupa mérkőzéséről 19.15: Operetthistóriák — XII/3. rész 20.21: A Kormorán és a Makám együt­tes játszik 21.05: Húsz év múlva. Ale­xandre Dumas Három testőr című regé­nyének folytatása 21.25: Könnyűzene Ausztráliából 22.00: Rocklegendák nyomában — II/1. rész 22.40: Johnny Gibbs zenekara filmzenét játszik 23.15- 0.14: Éjszakai klub (Élő) Bartók 7.03: In limba matema. A Magyar Rá­dió román nyelvű nemzetiségi műsora Szegedről 7.30: Vmaterinskom jazyku. A Magyar Rádió szlovák nyelvű nemze­tiségi műsora Szegedről 8.19: Kom­pakt-lemezeinkből 9.10: Muszorgszkij — Rimszkij-Korszakov: Borisz Godu­nov — Forradalmi jelenet 9.30: Tiszán innen — Dunán tűi — X/7. rész. Zenei műveltségi verseny általános iskolások­nak 10.30: Slágerlista 11.00: Hangfel­vételek felső fokon 12.23: Kórusok — hangszerszólók 13.05: Kívánságműsor szombaton 14.05: Operahármasok 14.30: Hi-Figyelő 15.00: Lemezbörze helyett 15.55: Fischer Annie zongorá­zik — XX/3. rész 16.48: A kamarazene kedvelőinek — francia szerzők művei 17.40: Victoria de Los Angeles opera­felvételeiből 18.02: Új lemezeinkből 19.05: Aranyalbum — komolyzenei ar­chívumunkból 20.15: Mindennapi iro­dalmunk 20.45: A Rádió Dalszínháza — Végelszámolás. Karinthy Ferenc drá­mája 21.47: Vivaldi: A négy évszak 22.31: Sötétség borítja a földet — rádió­játék. Jerzy Andrzejewki regényéből VASÁRNAP Kossuth 8.30: Énekszóval, muzsikával 9.00: Húszas stúdió. Szűzgarázs 10.05: Örökzöld dallamok 11.00: Gondolat­jel. A rádió kulturális hetilapja 12.15: Harminc perc alatt a föld körül. Nem­zetközi magazin 12.45: Rázós úton — Bajor Nagy Ernő írása 12.55: Népdal­körök pódiuma 13.20: Mit üzen a Rá­dió? 14.10: Művészlemezek 15.02: Há­rom ember. Gorkij regénye rádióra al­kalmazva 16.05: Pillangókisasszony. Részletek Puccini operájából 17.00: Gondból gondolat — „Válogatott” konfliktusok 17.30: Komolyzenei le­( televízió ) TV 1 9.00: Képújság 9.05: Tévétoma gyere­keknek 9.10: A dunai hajós. Tévéfilm II/2. rész (ism.) 10.10: A világ nélkü­led — Francia tévéfilmsorozat VIII/21. (ism.) 11.00: Nas ekran. A Pécsi Kör­zeti Stúdió szerbhorvát nyelvű nemze­tiségi magazinja 11.30: Képújság 15.20: Betűreklám 15.25: Van benne valami. Barkochbajáték 16.10: Képúj­ság 16.15: Vízilabda Világ Kupa. Köz­vetítés Nyugat-Berlinből, felvételről 17.20: Reklám 17.25: Műsorajánlat 17.30: Tájkép. Környezetvédelmi ma­gazin. Mi a feladata a hivatásos termé­szetvédőnek? Hogyan érzik magukat e fontos terület dolgozói? — Dr. Györffy Sándor aktuális biokertészeti tanácsai 18.15: Reklám 18.20: Szomszédok. Teleregény — 58. fejezet (ism.) 18.50: Tévémozi előzetes a „Párizs, Texas” cí­műfilmhez 19.05: Reklám 19.10: Esti mese. Mesék Mátyás királyról. A tök és a négy ökör. Magyar rajzfilm 19.20: Reklám 19.25: Közlemények. Műsor­ajánlat 19.30: Híradó 20.00: Reklám 20.05: Párizs — Texas. NSZK-francia film (1984.) (16 éven felülieknek!) A tartalomból: Egy férfi keresi múltját — feleségét és gyermekét. Midőn már mindenki halottnak hiszi, felbukkan végsőkig kimerülve, emlékezetkiesés­ben szenvedve Dél-Texas kietlen vidé­kén. Egy névkártya segítségével azo­nosítják és nyomban értesítik fivérét. (A filmet Cannes-ban Arany Pálma díjjal tüntették ki.) 22.25: Reklám 22.30: Híradó TV 2 Kudlik Júliával és Rózsa Péterrel 16.25: Képújság 16.35: TV 2 Benne: Reklám — Riportok — Időjárás — Ze­ne - MOVI Krónika — Tűzketeső. Já­tékos tűzvédelmi vetélkedő 17.30: Kö- lyökidő — vakáció. A Dongó őrs ka­landjai: Rá tetszenek érni? (ism.) 17.55: TV 2 18.00: Telesport 18.25: Gyerekeknek! Hupikék törpikék. Bel­ga rajzfilmsorozat (ism.) 1. Törptest- vér, 2. Hami teletömi magát 18.49: Kérdezz! Felelek. Egri János műsora 19.00: A másik. NSZK tévéfilm. A brazíliai építkezésen dolgozó német mérnök szabadságra hazatérve tapasz­talja, hogy felesége el akarja hagyni. Emiatt heves vita tör ki közköttük tra­gikus következményekkel... 20.28: TV 2 21.00: Híradó 2. 21.20: TV 2 21.30: Az élet szép. Szovjet-olasz film (1978.) — Antoniót, a repülőtisztet elbocsátják a légierő kötelékéből, mert nem haj­landó védtelen asszonyokra és gyere­kekre lőni. Leszerelése után mediter­rán hazájában taxisofőrként helyezke­dik el. Igyekszik becsülettel ellátni munkáját, és messzire elkerülni a poli­tikát. A mindennapokban azonban nem lehet kitérni az állásfoglalás elől. Kb.23.05: TV 2 Napzárta Sky Channel 14.00: Mozimatiné 16.00: Sara — Kalandfilmsorozat 19.00: Sporthí­rek 23.00: Rugby Union — Rögbi­mérkőzés Super Channel 13.30: Szórakoztató egyveleg sok zenével 14.00: Flame Trees of Thika — Filmsorozat 17.30: Slágerlista 23.30: Late Movies: I. Walked Wit- hA Zombia (1943) TV5 18.35: A fekete gombosbű — tévéjá­ték hat részben 19.30: Tv-Híradó. Élő adás a fejlett ipari országok ál­lamfőmnek párizsi csúcstalálkozójá­ról 21.00: Éjszakai hajó — Napjaink kulturális magazinja 22.35: Jeux de La Francophonie — Francia ajkú vi­dékek játékai VASÁRNAP TV 1 8.55: Családi torna 9.00: Kéményme­sék. Óvodások filmműsora 9.25: Sza­fari. Csehszlovák filmsorozat XIII/13. rész: Dodo utazik 9.50: Kerek világ. Óvodások műsora. Otthon, óvodában, vendégsében 10.05: Az amerikai fut­ball. Amerikai dokumentumfilm (ism.) 10.50: Képújság 15.00: RTV Közönségszolgálat 15.05: Képújság 15.10: Forma-1. Angol Nagydtj. Köz­vetítés Silverstoneből 17.25: Népzene zenekarra. „Pünkösdölő”. Előadja a MALÉV-Kamarás együttes 17.30: Betűreklám 17.35: Magyarország bar­langjai. Ismeretterjesztő sorozat V/l. rész: A múltnak kútja 18.00: Műsor­ajánlat 18.05: Reklám 18.10: Delta. Tudományos híradó. A tartalomból: Kísérletek a Transzrapiddal — A vad­macska példája — Piócafarm — Ósi freskók megmentése — Beszélő falak — CCD-kamera 18.35: Reklám 18.45: Esti mese. Vaíjúdombi meleg­hozók. Különféle menedékek. Magyar bábfilmsorozat 19.00: A HÉT 20.00: Híradó 20.15: Szebb dalt énekelni. Angol film(1983.) A tartalomból: A professzor napjai békés egyhangúság­ban telnek az egyetemi katedra és az al­kohol között. Egy napon berobban az életébe Rita, és a züllés útjára lépett Franktól reméli megszerezni a számára felemelkedést jelentő tudást. 22.00: Reklám 22.05: Telesport. Vízilabda Világ Kupa. Közvetítés Nyugat-Ber­linből, felvételről 23.20: Képújság TV 2 Sugár Ágnessel és Déri Jánossal 16.25: Képújság 16.35: TV 2 Benne: Reklám — Riportok — Időjárás — Ze­ne — Röntgen. Szociális és egészség- ügyi híradó 17.00: A Forsyte Saga. Angol családregény XXVI/2. rész: Családi botrány (ism.) (FT) 17.50: Álljunk meg egy szóra! Grétsy László és Vágó István nyelvművelő műsora 18.00: TV 2 Benne: Wurlitzer. Elvis Presley 11/2. rész. A műsorban az éne­kes pályafutását kísérhetjük végig. 1960-tól 1977-ben bekövetkezett tra­gikus haláláig. Népszerűsége azóta sem csökkent, bizonyítják ezt változat­lan számban fogyó lemezei, mert ra­jongói nem felejtik bálványukat. 18.25: Gyerekeknek! 1. Kutya, a macska és a hátizsák. Lengyel rajzfilm, 2. Bob és Böbék. Szökésben. Csehszlo­vák rajzfilm, 3. Zsupsz. Csikicsuki. NDK bábfilm 18.46: TV 2 19.00: Sha­kespeare összes művei a BBC feldolgo­zásában. Tévedések vígjátéka. Angol film (ism.) 20.48: TV 2 21.00: Derék- zsába, avagy magyarul hexensussz — NSZK film (ism.) 21.30: Latinovits Zoltán filmszerepeiből. Oldás és kötés. Magyar film (1963.) (FF) kb.23.00: TV 2 Napzárta Sky Channel 8.00: A Sky gyermekprogramja 12.00: A világ motorsportja 13.30: Divatmagazin 16.00: Tudományos és technikai újdonságok 19.00: Mo­torkerékpár-verseny, 5000 cc. 21.00: Formula 1 Motor Racing Bri­tish Grand Prix 23.00: Rögbimérkő­zés Super Channel 11.00: Slágerlista 12.00: Divatúj­donságok 15.30: Az elmúlt hét aktu­ális kérdései Európában 21.00: Sho­estring — Bűnügyi sorozat 22.00: Feature film: Rainbow (1978) TV5 16.00: A rajongás iskolája — Szóra­koztató műsor 16.45: Ifjúsági műsor 18.35: A fekete gombostű—Tévéjá­ték hat részben 19.30: Gyermekmű­sor 23.45: Sportmagazin ( színház ) AGRIA ’89 EGRI VÁR Szombaton de. 10 órától a MUSICA AULICA régi zenei együttes (Eger) koncertje Dicséretére válik a Soros-alapítványnak Leuveni diákok emlékezetes tíz hónapja Mi a közös a legyek emésztő- peptidje és a holland életképek, a látás számítógépes modellezé­se és a posztgraduális közgaz­dászképzés között? A kérdésre valószínűleg csak Belgiumban, a leuveni katolikus egyetemen ad­nak pontos választ: mindezeket a témákat magyar ösztöndíjasok kutatták az elmúlt akadémiai esztendőben a patinás oktatási és tudományos intézmény falai kö­zött. Próba volt, és kiválóan sike­rült — erről tanúskodott az a fo­gadás, amelyet a Naamsestraat 22 szám alatti boltíves-szép fla- mand épületben, a rektorátus dísztermében adott maga a rek­tor. Pezsgőspoharát magasba emelve igen elégedetten nyilat­kozott Dillemans professzor ar­ról a húsz fiatal magyar kutató­ról, aki az elmúlt évben felavatta az együttműködést. Tizenhármán közülük a So­ros-alapítvány pénzén érkeztek a Brüsszeltől 25 kilométerre levő flamand egyetemi városba, a többiek más támogatással. Nem­csak itt voltak, dolgozgattak: brilliáns teljesítményt is nyújtot­tak — ismételte a rektor. Igaz, a válogatás szigorú volt a fiatal, pályakezdő tudósok számára, akik megpályázták az ösztöndí­jat. Először, mondja Rohonczi Edit, aki Budapestről Soros úr képviseletében érkezett az ün­nepségre, az alapítvány által fel­kért szakemberek rostáján kel­lett átjutni, aztán a szigorú nyelv­vizsgán. A flamand egyetemen az angol a külföldiek munka­nyelve. S aki ide eljutott, még az egyetem igényeinek is meg kel­lett hogy feleljen. Tavaly az ala­pítvány által ide felajánlott he­lyeket csaknem mind sikerült be­tölteni, idén a 30, két próbán már megfelelt jelentkezőből 9-et hívott meg a leuveni egyetem Budapestre utazott képviselője, az ösztöndíjas-programok fele­lőse az ősszel kezdődő új akadé­miai évre. Az együttműködés, ígéri mindenki, szélesedhet a jö­vőben. New Yorkba, New Jer­seybe, Oxfordba és Leuvenbe összesen mintegy félszáz fiatal magyar kutatót küld ki hosszútá­vú tudományos továbbképzési programja keretében a Soros­alapítvány, Leuven tehát az egyik legfontosabb bázis. (Ezen­kívül bármely egyetemre is lehet pályázni Soros-ösztöndíjat egy- egy „testre szabott, az adott pro­filnak megfelelő programmal). A Leuven és Soros közötti együttműködés olyan fontos az előbbi számára, mint a prágai Károly Egyetemmel vagy a lubli- ni katolikus egyetemmel való ko­operáció: erre, valamint szovjet és NDK-beli felsőoktatási együttműködési kapcsolatokra alapozva ősszel létre kívánja hozni a maga kelet-európai ta­nulmányi központját. Mire szolgált ez a tíz hónap? Mechlér Ferenc 28 éves biofizi­kus, aki egy londoni Soros-ösz­töndíj után itt egyetemi finanszí­rozással tölt további egy évet, a látással kapcsolatos állatkísérle­tek anyagának matematikai mo­dellezésén dolgozik. Ehhez itt magas szintű biológiai és számí­tógépes bázis áll rendelkezésre, egymással szoros kapcsolatban: odahaza ilyen lehetőség nincs. A kutatás ugyan otthon nem foly­tatható, de tapasztalatai más te­rületen hasznosíthatóak. Fónagy Adrien fiatal biológusnő egy légyfajta „kis” — kevés amino- savból álló — peptidjeivel kap­csolatos hormonkísérleteket vé­gez, az emésztés mechanizmusát kutatta itt, ahol nagynevű bioló­gusok dolgoztak fel hasonló té­mákat. Alapkutatásról van szó — de a cél közvetve a rovarok kártevése elleni védekezés felde­rítése. Mellesleg ő jelentette be ezen a fogadáson, hogy itteni és budapesti működéssel megala­kult a leuveni magyar diákok egyesülete — mintegy felidézve a régi századokat, amikor annyi magyar studírozott a nyugati egyetemeken, s gondosan őrizte egész életében a köteléket haza­térése után is. Varga István 32 éves építész- mérnök éppen diplomamunká­jának védéséről érkezett a foga­dásra: a műemlékvédelem sza­kembere Tienen városban egy középkori kolostor-együttes res­taurálására és kereskedelmi hasznosítására dolgozott ki ter­vet, a helyi tanács kéréséig. Kon­ferenciaközpont, bálterem az öreg falak között, megőrizve és egymáshoz igazítva a különböző időben felhúzott épületek stílu­sát. Az állam ugyan 60 százalé­kos támogatást nyújt a restaurá­láshoz, de olyan tervet kellett ké­szíteni, amely jövedelmezővé te­szi a létrejövő új együttest egyéni vállalkozók számára — ez egyre erősebb törekvés a nyugat-euró­pai műemlékvédelemben. Mi abból Magyarország haszna, ha egy kiváló szakember belga ko­lostorok hasznosítására fordítja egy esztendejét? Varga István válasza: személyesen, a gyakor­latban érzékelni, hasznosítani, átvenni az új tendenciákat, meg­ismerni a követelményeket. Né­meth István az egyedüli a leuveni magyarok közül, aki beszél fla- mandul, azaz hollandul: mint a németalföldi festészet szakértője itt bőséges anyagot talál a Szép- művészeti Múzeum mintegy száz 18. századi holland életképének feldolgozásához, értelmezésé­hez. A Soros-ösztöndíj mintegy kiegészíti hároméves akadémiai ösztöndíját: az ugyan megköve­teli, de nem finanszírozza a kül­földi tartózkodást. Németh Ist­ván a korabeli embléma-köny­veket bújja itt: hazánkban nem található belőlük, itt az embléma jelmondatát, a rajzot és a részle­tes szöveget tartalmazó könyvek képanyaga sokban azonos az életképekkel — így azok értel­mezéséhez hasznos anyagot nyújtanak. így sorolhatnánk tovább: akad itt közgazdász, mérnök, or­vos, számítógép-szakértő. Leg­többjük elégedett a tíz hónap ad­ta lehetőséggel, bár ez nem min­dig elegendő a kitűzött program befejezésére, vagy a kutatás so­rán nyílt új utak becserkészésére. Az egyetem módosabb, orvosi, számítástechnikai fakultásai — itt is a külső forrásoktól, az ipar megrendeléseitől, támogatásától függ sok minden — négy ösztön­díjasunknak ajánlottak fel to­vábbi, most már a Soros-alapít­ványtól független finanszírozást a következő akadémiai évre.. Hogy “élnek Leuvenben? A Soros-ösztöndíj havi 20 ezer bel­ga frank, azaz mintegy 500 dol­lár. Ez papíron soknak tűnik, a valóságban szerény összeg. A diákszállásokon 5000 körüljár a havi bér, a többi körülbelül fedi a költségeket, belefér némi utazás, szakkönyv-vásárlás. Mivel az ösztöndíjasok jórésze családos, esetleg kilátogat a feleség, a férj, egyszer-kétszer ők is hazautaz­nak, ha lehet, néhány napra. A tíz hónap hamar elrepül — mégis sokáig megmarad. A kutatás konkrét eredményei,-az itt elsa­játított módszerek, a kiépült nemzetközi kapcsolatok — mind megannyi nyereség. S együtt, amint Dillemans rektor vélemé­nye mutatja, ez a befektetés jól kamatozik mindenkinek, becsü­letére válik a Soros-alapítvány­nak, s egész tudományunkat gaz­dagítja. Kezdetnek nem kevés. Baracs Dénes Bella Italia, te drága! Vastagra tömött pénztárcára van szüksége annak, aki nekivág egy római vakációnak. Amikor egy liter tejért kereken egy dol­lárnak megfelelő lírát, két órai parkolásért még olykor annak dupláját fizeti ki szűkre szabott turistakeretéből a hétköznapi magyar turista, hajlamos arra gondolni, hogy ez csak az ő zse­bének sok. Hiteles adatok bizo­nyítják azonban, hogy nem érzé­ki csalódás áldozata a sok ide­gen, aki kicsit szívja a fogát, mi­közben a Via Venetón hárome­zer lírás (kétdolláros) fagylaltját nyalogatja. Idén nyáron Rómánál már csak öt város drágább a világon: Tokió, New York és Sydney mel­lett két európai főváros Stock­holm és Koppenhága. Az olasz idegenforgalom nemcsak föld­közi-tengerparti konkurenseivel szemben került árhátrányba, ha­nem olyan országokat is maga mögé utasított drágaság dolgá­ban, mint Svájc, az NSZK, Fran­ciaország, vagy*Anglia. Egy nemzetközi vizsgálat ugyanazt az ötnapos nyaralást mérte össze: középkategóriájú szállodát, napi kétszeri étkezést (!) és általában átlagos igényeket véve alapul. Arra a megállapítás­ra jutott, hogy a turistának Brüs­szelben két százalékkal, Párizs­ban öt százalékkal Londonban nyolc százalékkal, Madridban pedig csaknem húsz százalékkal kevesebbet kell fizetnie, ha ugyanolyan jól akaija érezni ma­gát, mint Rómában. Európában Koppenhága nem egészen két százalékkal, Stockholm viszont majdnem húsz százalékkal drá­gább. A milánói Corriere della Sera a minap arra figyelmezte­tett, hogy magas áraikkal és kö­zepes színvonalú szolgáltatása­ikkal az olasz szállodaipar köny- nyen kiszorulhat a nemzetközi idegenforgalmi piacról. A római vakációra költött ösz- szegnek általában a 63 százalé­kát a szállásköltség teszi ki, de a külföldiek nem veszik jónéven, hogy drágán mérik a reggelit, mi­közben másutt az bennfoglalta- tik a szállásdijban, és borsosán megfizettetnek olyan szolgálta­tásokat, mint a szállodai mosa­tás, vagy akár a telefonhasználat, noha a skandináv országokban például a turista telefonbeszél­getéseket féláru tarifával szá­molják el. Az olasz sajtóban egyre több vád éri a múzeumokat, amelyek az európai kultúra bölcsőjének számító Itáliában jószerivel egy­mást érik; mégsem mondható, hogy tárt kapukkal várnák a lá­togatókat. A nyitvatartási idő ugyanis teljesen kiismerhetetlen — szinte úgy fest, mintha akkor lennének nyitva, amikor az al­kalmazottaknak éppen kedve tartja. Miközben sok bírálat érte az idegenforgalom fogyatékossága­it, az utazási irodák is ujjal muto­gatnak egymásra. Egyebek kö­zött azt panaszolják, hogy mind­hiába sürgetik évek óta az esti tö­megközlekedés javítását, évek óta senki sem tett egyetlen lépést sem ebben az ügyben. Mert a külföldiek közérzetét az is befo­lyásolja, hogy mennyit kell topo­rogniuk a megállóban, az esti programról „hazatérőben.” A következmény egyértelmű: szétnyílik az idegenforgalmi be­vételek és kiadások ollója, s ez már nem tréfa, mert kedvezőtlen a fizetési mérleg szempontjából. Amikor gazdasági fejlettség te­kintetében Itália éppen maga mögé utasította Nagy-Britanniát és a tőkés világ ötödik ipari ha­talmává lépett elő, kár lenne visz- szaesnie olyan területen, amely hagyományosan az ország erős­sége volt eddig — figyelmeztet­nek Rómában. Szűcs D. Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom